viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Mazdārziņš, laputis un dārza ķīmija  6


Inese Helmane,
LV portāls

04.08.2017

ĪSUMĀ

 • Saskaņā ar normatīvajiem aktiem augu aizsardzības līdzekļi (AAL) iedalās 1., 2. un 3. reģistrācijas klasē.
 • Pirmās un otrās klases līdzekļus iegādāties un lietot var tikai tās personas, kuras ir ieguvušas speciālu apliecību.
 • Šobrīd augu aizsardzības līdzekļu reģistrā ir 25 trešās reģistrācijas klases ķīmiskie preparāti – fungicīdi, insekticīdi, limacīdi un herbicīdi.
 • VAAD vairākkārt sarunās ar AAL reģistrācijas īpašniekiem ir mudinājis paplašināt reģistrēto trešās klases AAL klāstu.
 • Lai mazdārziņa īpašnieks varētu iegādāties profesionālos AAL, nepieciešama speciāla apliecība, kas derīga piecus gadus.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +3
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +3 -0

Jau vairākus gadus mazdārziņu īpašniekiem ir krietni sašaurināts nopērkamās dārza ķīmijas klāsts. Bez atbilstoša sertifikāta vairs nepārdod kādreiz tik populāro “Deci”, kā arī “Efektoru” un “Topasu”. Kā bez šiem iedarbīgajiem līdzekļiem cīnīties ar kaitēkļiem un augu slimībām? Atbildīgie dienesti apgalvo, ka patlaban pieejamie augu aizsardzības līdzekļi ir laba alternatīva kādreizējiem preparātiem, taču veikalos tie nereti nav nopērkami. Savukārt sertifikācija, lai iegūtu atbilstošu apliecību darbam ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem, patlaban ir gana dārga.

Interesi par dārza ķīmiju, kuru varētu iegādāties mazdārziņu īpašnieki, izrādīja LV portāla lasītāja, vaicājot, kā un kur iegūt atbilstošu sertifikātu, lai drīkstētu pirkt profesionālos augu aizsardzības līdzekļus, un cik par šādu sertifikāciju ir jāmaksā. Šis jautājums, visticamāk, ir aktuāls arī citiem dārzkopības entuziastiem.

Trīs reģistrācijas klases

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem augu aizsardzības līdzekļi iedalās 1., 2. un 3. reģistrācijas klasē. Mazdārziņu vajadzībām pieejamo 3. klases augu aizsardzības līdzekļu (AAL), kurus var iegādāties ikviens, klāsts kopš 2015. gada vidus ir krietni sarucis – saskaņā ar Eiropas Savienības regulu Nr. 1272/2008 no plašam patēriņam pieejamā līdzekļu saraksta tika izņemti vairāki cilvēku veselībai bīstami preparāti. Rūpējoties par videi draudzīgāku kaitēkļu un slimību ierobežošanu, līdz ar integrētās augu aizsardzības principu ieviešanu un centieniem mazināt lauksaimniecības ietekmi uz apkārtējo vidi Eiropā arvien lielāka uzmanība tiek veltīta alternatīvām augu aizsardzības metodēm, uzsver Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Ūdre.

Pirmās un otrās klases līdzekļus iegādāties un lietot var tikai tās personas, kuras ir ieguvušas speciālu apliecību. Lietojot jebkuras klases AAL, jāievēro Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 950 "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi" un citi normatīvie akti, kas paredz ierobežojumus.

Kaitīgi, kancerogēni

D. Ūdre norāda, ka no 3. reģistrācijas klases izņemtie AAL, ja tos lieto nepareizi (bez speciāla aizsargapģērba, ķīmiski izturīgiem cimdiem, speciāla respiratora un gumijas zābakiem), neatgriezeniski var ietekmēt lietotāja veselību. Piemēram, savulaik populārie augu aizsardzības līdzekļi "Decis Mega", "Efektors", "Fastac" "Kestac"  klasificēti kā preparāti, kurus norijot iznākums ir letāls. Savukārt "Efektors" un "Fenix" gadījumā pastāv aizdomas par kancerogenitāti. Fungicīdiem "Dithane NT", "Ridomil Gold" un "Topas" ir iespējama toksiska ietekme uz cilvēka reproduktīvo sistēmu, t.i., tie var negatīvi ietekmēt auglību un nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.

"Te, piemēram, zaļo ziepju preparāts – nav neviena vārda par augu aizsardzību. Tikko uzraksts liecina, ka tas ir augu aizsardzības līdzeklis, ir jāmaksā liela nauda un sākas jampadracis."

Šobrīd AAL reģistrā ir 25 trešās reģistrācijas klases ķīmiskie preparāti – fungicīdi, insekticīdi, limacīdi un herbicīdi. D. Ūdre min, ka, piemēram, "Score 250 EC" ir tāda pati iedarbība kā "Efektoram" un šis preparāts noderēs pret kadiķu rūsu, savukārt "Mavrik" un  "Nīmazals e.k." iedarbība ir līdzīga kā "Decim" un palīdzēs pret laputīm.

Nevar iegādāties veikalos

Veikala "Kurmītis" pārdevēja Irēna Šmukste situāciju gan nezīmē tik rožainu. Pircēji ir dusmīgi, ka nevar nopirkt ne kādreiz populāros AAL, ne patlaban reģistrētos. Veikalā pie letes ir liels uzraksts ar VAAD kontaktinformāciju – lai pircēji uzreiz var izteikt savu viedokli kompetentai iestāde.

"No trešās grupas AAL pārdošanā ir ļoti maz preparātu. "Scora 250 EC" šogad pārdošanā nebija vispār, ir tikai "Mavrik". Savukārt "Nīmazals e.k." ir ļoti labs preparāts, bet pavasarī pārdošanā bija tikai neliela partija, izplatītājs šo preparātu vairāk neievedīšot – neesot izdevīgi," stāsta I. Šmukste.

Pārdošanā neesot pat bordo preparāta, kas ir bioloģisks augu aizsardzības līdzeklis. "Ļoti vienkāršs preparāts, bet firmai, kas to fasē, reģistrācija sanāk pārāk dārga. Var jau atsevišķi nopirkt kaļķi un vara vitriolu," tā pārdevēja. "Te, piemēram, zaļo ziepju preparāts – nav neviena vārda par augu aizsardzību. Tikko uzraksts liecina, ka tas ir augu aizsardzības līdzeklis, ir jāmaksā liela nauda un sākas jampadracis. Līdzīgi ir ar trihodermīnu – uzraksts liecina, ka tas ir mēslošanas līdzeklis."

Tirgus pārāk mazs

"Scora 250 EC" ražotāja pārstāvis augu aizsardzības līdzekļu un sēklu ražošanas uzņēmuma "Syngenta" Latvijas nodaļas vadītājs Gaidis Meikšāns atzīst, ka dažādu iemeslu dēļ preparātu "Scora 250 EC" šogad Latvijas tirgum piegādāt nevarēja, bet solīja, ka nākamgad tas veikalos būšot.

Arī VAAD ir saņēmis informāciju, ka tirdzniecības vietās nav pieejami visi reģistrā iekļautie 3. reģistrācijas klases AAL, taču uzsver, ka par līdzekļu pieejamību tirgū atbildīgs AAL reģistrācijas īpašnieks un to piegādātājs tirgotājiem. "VAAD vairākkārt sarunās ar AAL reģistrācijas īpašniekiem ir mudinājis paplašināt reģistrēto trešās klases AAL piedāvājuma klāstu. Bet ne vienmēr šis process noris vēlamajā virzienā, jo Latvijas tirgus ir salīdzinoši ļoti neliels, un komersantam bieži vien tas ir ekonomiski neizdevīgs," tā D. Ūdre. Šos aspektus tirgus situācijā min arī G. Meikšāns, minot, ka, piemēram, Polijā ir plaši augļu dārzi un ražotāji ir daudz ieinteresētāki tirgū piedāvāt dažādus AAL.

Lietuvā un Polijā?

Nereti sociālajos tīklos mazdārziņu īpašnieki viens otru konsultē, ka AAL, kurus nepārdod Latvijā, var iegādāties Lietuvā un Polijā. D. Ūdre min, ka visā Eiropas Savienībā ir vienādi noteikumi, un apšauba iespēju ikvienam kaimiņvalstīs nopirkt profesionālos AAL.

Savukārt G. Meikšāns pieļauj, ka preparātus Polijā plaši varētu izmantot profesionālie dārzkopji, iespējams, tāpēc klīst šādas runas.

Kursi par 130–150 eiro

Lai mazdārziņa īpašnieks varētu iegādāties profesionālos AAL, nepieciešama speciāla apliecība, kas derīga piecus gadus. Tās iegūšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 147 "Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību". Kopš 2013. gada vidus apmācību nodrošina tikai privātais sektors. Saskaņā ar noteikumiem ir jāapgūst 27 stundu apmācību programma un sekmīgi jānokārto pārbaudījums.

"Latvijas tirgus ir ļoti neliels, un komersantam bieži vien tas ir ekonomiski neizdevīgs."

VAAD atļauju apmācībām ir saņēmuši 12 uzņēmumi un iestādes. Pirmā sarakstā ir VSIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola", kuras pārstāve Laima Lūse zina teikt, ka grupa apmācībām varētu būs komplektēta rudenī un kursi, iespējams, maksās no 70 līdz 100 eiro, bet esot grūti nokomplektēt grupu. SIA "Biznesa vadības centrs" savukārt apmācību veic par 130 eiro, bet SIA "Buts" – par 150 eiro. Papildus apmācībām par pārbaudījuma kārtošanu vēl jāmaksā valsts nodeva 14,23 eiro un par apliecības izsniegšanu – 1,42 eiro.

Lielos iepakojumos

Tiesa, arī profesionālās apliecības iegūšana diezin vai mazdārziņa īpašniekam ko līdzēs, jo profesionālie AAL paredzēti lauksaimnieku vajadzībām, kas ražo produkciju lielos apmēros, un tie parasti ir lielākos iepakojumos nekā trešās reģistrācijas klases AAL.

"Kursus jau var iziet, bet mazo pudelīšu šajā AAL klasē nav. Piemēram, "Actara" tiek pārdota 40 gramu iepakojumā, kas maksā ap 40 eiro," saka I. Šmukste. Tātad arī apliecības iegūšana diezin vai būs optimālais risinājums mazdārziņa īpašniekam.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'lauksaimniecība  

  Ieteikt:  +3
-0

 
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
Lasīt komentārus (6)
 
 
VECĀKIE    JAUNĀKIE
 
1 Kopā: 6
 

nu
Iesaka:  +0  -0

nograuzīs mums visu tie kaitēkļi! Žēl, ka nevar pat puķes glābt!

04.08.2017 11:29:49

pseidodārznieks
Iesaka:  +1  -0

nožēlojami - 10tiem gadus varēja tgd LV deputātiem piķi vajag - kā savādāk izskaidrot!

04.08.2017 12:32:07

Dārzkopis
Iesaka:  +2  -0

Lielražotāji ar maizi un miltiem baro mums iekšā RAUNDAPU, un tas nekas, bet nomiglot parka celiņus ir kaitīgī, ka tik pie zolēm nepielīp!

04.08.2017 13:31:32

gliemezis
Iesaka:  +1  -0

saņem sertifikātu un miglojiet! Daudzas no ķimikālijām tiek ierobežotas, jo ir jaudīgu spridzekļu sastāvdaļas. Breivīks, starp citu, izlikās par dārznieku, lai vairāku mēnešu laikā uzpirktu nepieciešamos nitrātus un uzbūvētu spridzekli.

04.08.2017 14:20:32

skudra
Iesaka:  +1  -0

izies sertifikāciju un sapratīs, ka nevajag tik daudz miglot :D

04.08.2017 17:45:35

Zorro
Iesaka:  +0  -0

Kad aizliegs skābekli? Gaidam!

08.08.2017 19:11:40

 
1 Kopā: 6
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole diaspora mediācija Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti