Izdrukāts:
21.04.2018. 02:53
http://www.lvportals.lv/print_ekons.php?id=11425


Nosūtīta dokumenta paziņošanas termiņš


Jautā: Mario | 16.02.2017

Par administratīvā protokola noformēšanas laiku, ja tas tiek sūtīts pa pastu, tiek uzskatīta 7. diena pēc izsūtīšanas vai kāds cits termiņš?

Atbilde sniegta: 17.02.2017
Una Medne
juriste

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss paredz, ka administratīvā pārkāpuma protokolu adresātam var nosūtīt tikai ierakstītā sūtījumā.

Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8. panta trešo daļu dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Ja persona, kurai administratīvais protokols adresēts, to pastā neizņem, tad tas neietekmē paziņošanas faktu, jo neatkarīgi no tā tiek uzskatīts, ka dokuments ir paziņots personai septītajā dienā pēc dokumenta nodošanas pastā.SAISTĪTIE RESURSI
 

© VSIA "Latvijas Vēstnesis"