viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Stājas spēkā Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums  2


Linda Balode,
LV portāls

01.08.2017

ĪSUMĀ

 • Šodien spēkā stājas ne tikai Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas likums, kas turpmāk nodrošinās efektīvu minētās konfiskācijas izpildi, bet arī citu likumu grozījumi, proti, ir pieņemti saistītie grozījumi Krimināllikumā (KL), Kriminālprocesa likumā (KPL), Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, Civilprocesa likumā (CPL), Latvijas Sodu izpildes kodeksā, likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" un Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā.
 • Līdzšinējā pieeja noziedzīgi iegūtas mantas prezumpcijai tika ierobežoti definēta, kā rezultātā to varēja viegli atspēkot.
 • Lai novērstu situāciju, ka materiāla rakstura normas ir reglamentētas procesuālajā likumā, KL tika papildināts ar jaunu VIII² nodaļu "Mantas īpašā konfiskācija".
 • Jaunais regulējums liks procesa virzītājiem pievērst lielāku uzmanību noziedzīgi iegūtas mantas noteikšanai.
 • Noziedzīgi iegūta manta ir manta, kas personas īpašumā nonākusi noziedzīga nodarījuma rezultātā, tāpēc prasa īpašu konfiskācijas kārtību, jo CPL normas, kas regulēja izpildes jautājumus, pieļāva procedūras, kuru rezultātā manta vai finanšu līdzekļi netika konfiscēti pilnībā.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +3
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +3 -0

Šodien stājas spēkā jauns likums, kura mērķis ir novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, kā arī nodrošināt efektīvu noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildi, apmierinot cietušo prasījumus. Līdz šim noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpilde notika Civilprocesa likumā noteiktā kārtībā, savukārt jaunajā likumā paredzēti no pašreizējā regulējuma būtiski atšķirīgi konfiskācijas izpildes principi. Turklāt viens no tiem paredz, ka nolēmumam par mantas konfiskācijas izpildi nav noilguma. LV portāls skaidro, kas ir noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija un kāpēc bija nepieciešams jauns likums, kas regulē tās izpildi.

Šodien spēkā stājas ne tikai Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas likums, kas turpmāk nodrošinās efektīvu minētās konfiskācijas izpildi, bet arī citu likumu grozījumi, proti, ir pieņemti saistītie grozījumi Krimināllikumā (KL), Kriminālprocesa likumā (KPL), Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, Civilprocesa likumā (CPL), Latvijas Sodu izpildes kodeksā, likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" un Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā. "Arī tie būtiski maina noziedzīgi iegūtas un konfiscējamas mantas jēdziena piemērošanas aspektus," norāda zvērināts advokāts Mārtiņš Martinsons.

Kas ir noziedzīgi iegūta manta?

No šodienas, stājoties spēkā grozījumiem KL, likums ir papildināts ar 70.11 pantu, kurš nosaka, ka noziedzīgi iegūta manta ir manta, kas personas īpašumā vai valdījumā tieši vai netieši ir nonākusi noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rezultātā.

"Vienlaikus minētā panta otrajā daļā tiek ietverta prezumētā noziedzīgi iegūtās mantas definīcija," norāda Tieslietu ministrijas (TM) Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Lana Ivulāne. Proti, ja mantas vērtība nav samērīga ar personas likumīgiem ienākumiem un persona nepierāda, ka manta ir iegūta likumīgā ceļā, par noziedzīgi iegūtu mantu var atzīt arī mantu, kas pieder personai, kura:

 • izdarījusi noziegumu, kas pēc sava rakstura ir vērsts uz materiāla vai citāda labuma gūšanu;
 • ir organizētas grupas dalībnieks vai atbalsta to;
 • ir saistīta ar terorismu.

Tāpat grozījumi KL tagad paredz, ka par noziedzīgi iegūtu mantu var atzīt arī mantu, kas atrodas citas personas rīcībā, bet kura uztur pastāvīgas ģimenes, saimnieciskas vai citādas mantiskas attiecības ar iepriekš minēto personu, ja šīs personas rīcībā esošās mantas vērtība nav samērīga ar tās likumīgiem ienākumiem un ja persona nepierāda, ka manta ir iegūta likumīgā ceļā.

Nelikumīgs ceļš

Kā piemēru attiecībā uz to, kas ir noziedzīgi iegūta manta, var minēt, piemēram, izkrāptas dārglietas. "Šādā gadījumā dārglietas ir noziedzīgi iegūta manta, jo tās attiecīgās personas valdījumā ir nonākušas noziedzīga nodarījuma (krāpšanas) rezultātā," skaidro L. Ivulāne. Viņa turpina, minot citu piemēru: "Savukārt gadījumā, ja personai pieder luksusa klases automašīna, bet tās vērtība neatbilst personas likumīgiem ienākumiem un persona nespēj pierādīt, ka minētā automašīna iegūta likumīgā ceļā, piemēram, tā ir mantota vai dāvināta, prezumējams, ka tā ir noziedzīgi iegūta manta."

Taisnīgāks regulējums

Līdzšinējā pieeja noziedzīgi iegūtas mantas prezumpcijai tika ierobežoti definēta, kā rezultātā to varēja viegli atspēkot. Tāpēc bija nepieciešama noziedzīgi iegūtas mantas prezumpcijas paplašināšana. "Tagad tā ir attiecināma uz visiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas vērsti uz materiāla labuma gūšanu," skaidro L. Ivulāne. Vienlaicīgi noziedzīgi iegūtas mantas prezumpcija tiek saglabāta attiecībā uz tādiem nodarījumiem kā terorisms un tiem, kas izdarīti organizētā grupā, arī gadījumos, ja tie nav vērsti uz materiāla labuma gūšanu, jo šādas prasības izriet no starptautiskajām saistībām, kuras Latvija ir uzņēmusies pildīt.

"Līdzšinējā pieeja noziedzīgi iegūtas mantas prezumpcijai tika ierobežoti definēta."

Iepriekš jau tika minēts viens no noziedzīgi iegūtas mantas prezumpcijas priekšnosacījumiem, proti, mantas vērtība nav samērīga ar personas likumīgiem ienākumiem un persona nepierāda, ka manta iegūta likumīgā ceļā. Jāvērš uzmanība, ka iepriekš normatīvajos aktos tas nebija atrunāts. "Tādējādi tiek panākts taisnīgāks regulējums," skaidro L. Ivulāne.

Neveicināja vienveidīgu normu pieņemšanu

KL un KPL ir paredzēti trīs mantas krimināltiesiskās konfiskācijas veidi:

 • mantas konfiskācija kā papildsods;
 • noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija;
 • lietisko pierādījumu un dokumentu konfiskācija.

KL jau pirms tam tika ietverta arī tā sauktā speciālā mantas konfiskācija attiecībā uz noziedzīgā nodarījuma rīkiem, piemēram, transportlīdzekļa konfiskācija noziedzīgos nodarījumos pret satiksmes drošību. "Šāds modelis radīja duāli skatāmu situāciju – noziedzīga nodarījuma rīka konfiskācija tika paredzēta gan KL kā papildsods, gan KPL kā lietiskā pierādījuma konfiskācija, taču tas neveicina vienveidīgu normu piemērošanu, kā arī rada situāciju, ka atsevišķas normas "neiedzīvojas", kaut arī tām būtu jāieņem centrālā loma," norāda L. Ivulāne.

"Tādējādi tiek panākts taisnīgāks regulējums."

Lai novērstu situāciju, ka materiāla rakstura normas ir reglamentētas procesuālajā likumā, KL tika papildināts ar jaunu VIII² nodaļu "Mantas īpašā konfiskācija". L. Ivulāne skaidro, ka "normu sakārtošana veicinās mantas konfiskācijas kā papildsoda un noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas nošķiršanu".

Grūtāk pierādīt mantas legālu iegūšanu

Arī M. Martinsons norāda, ka praksē ir saskāries ar situāciju, kurā tika ierosināts kriminālprocess par transportlīdzekļa prettiesisku iegūšanu, bet to izbeidza, savukārt transportlīdzekli atdeva personai, kura bija sniegusi ziņas par iespējamo noziedzīgo nodarījumu, bet transportlīdzeklis palika reģistrēts uz otras konfliktā iesaistītās personas vārda. "Diemžēl persona, kurai tika atdots transportlīdzeklis, cieta ar to negadījumā un gāja bojā, bet reģistrētajam īpašniekam vēlāk nācās risināt pretenzijas pret viņu kā reģistrēto transportlīdzekļa īpašnieku," turpina M. Martinsons, apgalvojot, ka šāda veida gadījums pierāda, ka ir ļoti būtiski korekti izlemt visus jautājumus, kas saistīti ar mantu, kura jebkādā veidā tiek iesaistīta kriminālprocesā.

"Normu sakārtošana veicinās mantas konfiskācijas kā papildsoda un noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas nošķiršanu."

Līdz ar to advokāts pieļauj, ka jaunais regulējums liks procesa virzītājiem pievērst lielāku uzmanību noziedzīgi iegūtas mantas noteikšanai, kā arī rīcībai ar tādu mantu, kas nav atzīta par noziedzīgi iegūtu, bet ir bijusi iesaistīta kriminālprocesā. Tāpat personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību vai personai, pie kuras atrodas manta, tiek uzlikts lielāks pienākums pierādīt mantas legālu iegūšanu, jo KL veiktie grozījumi ievērojami paplašina prezumpciju par noziedzīgi iegūtu mantu. "Šāda likumdevēja pieeja varētu būt apšaubāma no cilvēktiesību un krimināltiesību pamatprincipu viedokļa," norāda M. Martinsons.

Īpaši regulē izpildes jautājumus

"Jaunajā likumā tiek noteikta vienkāršāka, lētāka un ātrāka noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes procedūra, lai nodrošinātu noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas neizbēgamību," skaidro L. Ivulāne.

Noziedzīgi iegūta manta ir manta, kas personas īpašumā nonākusi noziedzīga nodarījuma rezultātā, tāpēc prasa īpašu konfiskācijas kārtību, jo CPL normas, kas regulēja izpildes jautājumus, pieļāva procedūras, kuru rezultātā manta vai finanšu līdzekļi netika konfiscēti pilnībā. L. Ivulāne norāda, ka "jaunajā likumā ir paredzēta īpaša kārtība, kādā zvērināti tiesu izpildītāji izpildīs noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju, un īpaša uzmanība ir veltīta cietušajiem, piemēram, iegādājoties konfiscēto īpašumu vai saņemot kriminālprocesā apmierināmo kompensāciju, tāpat likumā ir iekļauti īpaši noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas principi salīdzinājumā ar CPL regulējumu". Viens no tiem paredz, ka nolēmumam par mantas konfiskācijas izpildi nav noilguma.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'krimināltiesības  'tiesu izpildītāji  

  Ieteikt:  +3
-0

 
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
Lasīt komentārus (2)
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole diaspora mediācija Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti