viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 
 
 

Diferencētais neapliekamais minimums no 2016.gada  8


Lidija Dārziņa,
LV portāls

13.01.2016

ĪSUMĀ

 • 2016.gada ienākumiem piemēros gada diferencēto neapliekamo minimumu.
 • Minimālo mēneša neapliekamo minimumu joprojām piemēros darbavietā.
 • Pārmaksāto nodokli varēs atgūt, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju 2017.gadā.
 • Gada diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai ir noteikti vairāki lielumi: minimālais mēneša neapliekamais minimums; maksimālais gada neapliekamais minimums; gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu; gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura piemēro tikai minimālo gada neapliekamo minimumu.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +1
-5 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +1 -5

Ar 2016.gadu tiek ieviests gada diferencētais neapliekamais minimums. Tas nozīmē, ka turpmāk tiks piemērots nevis vienāds neapliekamais minimums visiem, bet gada neapliekamais minimums būs atkarīgs no nodokļa maksātāja gada ienākumu apmēra. Mazo algu saņēmējiem nodokļa atlaides būs lielākas. Nosakot gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, ņems vērā ne tikai algu, bet arī citus nodokļa maksātāja ienākumus.

Likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteikts, ka nodokļa maksātājam gada diferencēto neapliekamo minimumu aprēķina saskaņā ar formulu, ko nosaka Ministru kabinets.

Formula ir iestrādāta MK 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.1 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai". Valdība noteikumus pieņēma 5.janvārī, tie piemērojami, sākot ar 2016.gada 1.janvāri.

Taču 2016.gada laikā, saņemot ikmēneša algu, vēl nekas nemainīsies, nodokļa maksātājam ienākuma gūšanas vietā, kur iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, piemēros pašreiz spēkā esošo mēneša neapliekamo minimumu (75 eiro), kas tagad noteikumos ir definēts kā  minimālais mēneša neapliekamais minimums. Nākamajos gados šis ikmēneša neapliekamais minimums pakāpeniski samazināsies: 2017.gadā - 60 eiro, 2018.gadā - 40 eiro, 2019.gadā - 20 eiro, 2020.gadā - 0 eiro.

Iedzīvotājiem ar zemākām algām (līdz 380 eiro) mēnesī diferencētais neapliekamais minimums šogad būs 100 eiro mēnesī (1200 eiro gadā). Tātad, ja ik mēnesi algai jau ir piemērots minimālais neapliekamais minimums (mēnesī 75 eiro, gadā 900 eiro), tad gadā neizmantotā neapliekamā summa būs 300 eiro (1200-900=300). Pārmaksāto nodokli - 69 eiro – (23% no 300) būs iespējams atgūt 2017.gadā, Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2016.gadu.

Strādājošajiem, kuriem bruto atalgojums ir no 380 līdz 1000 eiro mēnesī, diferencētais neapliekamais minimums atšķirsies atkarībā no algas, t.i., jo alga tuvāk 1000 eiro slieksnim, jo neapliekamā summa būs mazāka. Arī šiem nodokļu maksātājiem veidosies nodokļa pārmaksa, un nodokli varēs atgūt, iesniedzot ienākumu deklarāciju par 2016.gadu. Savukārt, ja alga pārsniedz 1000 eiro, būs tiesības tikai uz mēneša neapliekamo minimumu – 75 eiro, kas tiek piemērots darbavietā.

Jāpiebilst, ka šis izklāsts ir vienkāršots, attiecinot tikai uz algas saņēmējiem, tātad cilvēkiem, kuriem alga ir vienīgais ienākums.

Noteikumos paredzēts:  nosakot nodokļa maksātāja gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, ņem vērā visus nodokļa maksātāja gada ienākumus (tai skaitā ienākumus, kas apliekami ar samazinātu nodokļa likmi), izņemot likuma 9.pantā minētos neapliekamos ienākumus, saimnieciskās darbības ieņēmumus, par kuriem maksā patentmaksu, un ienākumu, par kuru maksā mikrouzņēmumu nodokli.

Tātad, ja nodokļa maksātājs gadā būs saņēmis ne tikai algu, bet arī, piemēram, dividendes, guvis ienākumu no zemes vai īpašuma pārdošanas, saņēmis autoratlīdzību, tad visus šos ienākumus ņems vērā diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai.

Neapliekamais minimums pakāpeniski mainīsies

Gada diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai MK noteikumos ir noteikti vairāki lielumi katram gadam līdz 2020.gadam.

Kā jau teikts, minimālais mēneša neapliekamais minimums pakāpeniski samazināsies, līdz 2020.gadā tas visiem būs nulle.

Pārējie lielumi pakāpeniski pieaugs.

  Maksimālais gada neapliekamais minimums Gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu Gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura piemēro tikai minimālo gada neapliekamo minimumu
2016. gads 1200 eiro 4560 eiro 12 000 eiro
2017. gads 1380 eiro 4800 eiro 13 200 eiro
2018. gads 1560 eiro 5040 eiro 14 400 eiro
2019. gads 1740 eiro 5280 eiro 16 200 eiro
no 2020. gada 1920 eiro 5520 eiro 18 000 eiro

Valsts ieņēmumu dienesta informācijā paskaidrots: minimālo mēneša neapliekamo minimumu (2016.gadā – 75 eiro) piemēro gada laikā tajā ienākuma gūšanas vietā, kur iesniegta algas nodokļa grāmatiņa (VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā atzīmēts darba devējs).

Gada diferencēto neapliekamo minimumu aprēķina saskaņā ar īpašu formulu, ņemot vērā nodokļa maksātāja gada ar nodokli apliekamo ienākumu apmēru, kā arī šādus lielumus:

 • minimālo mēneša neapliekamo minimumu (2016.gadā – 75 eiro);
 • maksimālo gada neapliekamo minimumu (2016.gadā – 1200 eiro);
 • gada apliekamā ienākuma apmēru, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu (2016.gadā – 4560 eiro);
 • gada apliekamā ienākuma apmēru, virs kura piemēro tikai minimālo gada neapliekamo minimumu (2016.gadā – 12 000 eiro).

Rezultātā – jo lielāks ir nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu apmērs, jo mazāks diferencētais neapliekamais minimums tiek piemērots. Šo gada diferencēto neapliekamo minimumu aprēķina un piemēro reizi gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Ja 2016.gadā nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs ir mazāks vai vienāds ar 4560 eiro, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu, t.i., 1200 eiro.

Ja 2016.gadā nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs ir robežās no 4560 eiro līdz 12 000 eiro, pieaugot ienākumam, piemērojamais gada diferencētais neapliekamais minimums pakāpeniski samazinās.

Ja 2016.gadā nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs pārsniedz 12 000 eiro, piemēro tikai minimālo mēneša neapliekamo minimumu, t.i., 75 eiro mēnesī jeb 900 eiro gadā.

Sākot ar 2017.gadu, mēneša minimālais neapliekamais minimums pakāpeniski tiek samazināts, līdz 2020.gadā mēneša neapliekamais minimums vairs netiks piemērots. Savukārt gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura piemēro tikai minimālo gada neapliekamo minimumu, pakāpeniski tiek palielināts, 2020.gadā sasniedzot 18 000 eiro. Tādējādi no 2020.gada nodokļu maksātājam, kura gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs pārsniegs 18 000 eiro, neapliekamo minimumu vairs nepiemēros.

Gada diferencētā NM aprēķina formula

Noteikumos paredzēts: nodokļa maksātāja gada apliekamajā ienākumā netiek ietverts ienākums gada diferencētā neapliekamā minimuma apmērā, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

GDNM = GNMmax – K x (AI – AImin), kur

K – koeficients, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

K = (GNMmax – NMmin x 12) / (AImax – AImin);

GDNM – gada diferencētais neapliekamais minimums;

NMmin – minimālais mēneša neapliekamais minimums;

GNMmax – maksimālais gada neapliekamais minimums;

AI – nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs;

AImin – gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu;

AImax – gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura piemēro tikai minimālo gada neapliekamo minimumu.

Ieliekot formulā konkrētus "savus" skaitļus, var izrēķināt, kādu summu 2017.gadā varēs atgūt kā 2016.gadā pārmaksāto nodokli (!ja vien ienākumi nepārsniegs 12 000 eiro).

Piemēram, ja personas 2016.gadā bruto alga 500 eiro ir katru mēnesi un tai nav neviena apgādājamā.

GDNM = 1200-0,0403 x (6000-4560) =1141,97 eiro.

No gada diferencētā neapliekamā minimuma summas jāatņem darbavietā jau piemērotais mēneša neapliekamais minimums: 1141,97 -900 (75x12)=241,97 EUR.

Pārmaksātā nodokļa daļa ir nosakāma, piemērojot 23% likmi taksācijas gada laikā nepiemērotajai neapliekamā minimuma daļai 241,97 eiro. Atmaksājamais nodoklis ir 55,65 eiro.

Tādā pašā veidā var izrēķināt gada diferencēto neapliekamo minimumu arī citām ienākuma summām. Kā jau teikts, diferencētais neapliekamais minimums un līdz ar to atgūstamā nodokļa summa pakāpeniski samazinās algai no 380 līdz 1000 eiro.

Ja alga 380 eiro, atgūt varēs 69 eiro; alga 400 eiro – atgūt varēs 66,78 eiro; alga 450 eiro – atgūt varēs 61,21 eiro; alga 500 eiro – atgūt varēs 55,65 eiro; alga 900 eiro – atgūt varēs 11,16 eiro.

LV portāla piemēri izrēķināti priekšstatam, kā veidosies atgūstamā nodokļa summa, pakāpeniski samazinoties, piemērojot gada diferencēto minimumu algota darba ienākumiem. Lai atgūtu nodokli par 2016.gadu, 2017.gadā no 1.marta varēs iesniegt gada ienākumu deklarāciju. To visvienkāršāk izdarīt VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), izmantojot portāla "Latvija.lv" autentifikācijas risinājumus, starp tiem ir arī septiņas internetbankas.  Daudzi nodokļa maksātāji jau izmanto EDS, lai iesniegtu deklarācijas un  atgūtu pārmaksāto nodokli par attaisnotajiem izdevumiem. EDS konkrētajam cilvēkam atver viņa deklarāciju jau daļēji aizpildītu.

Tāpēc VID jautājām, vai 2017.gadā pašam nodokļu maksātājam, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju EDS, lai atgūtu nodokli par nepiemērotā minimuma daļu, būs deklarācijā jāpilda kādas ienākumu ailes? Vai arī gudrā EDS visu ielasīs, kad cilvēks būs sarakstījis par sevi prasītos datus: vārds, uzvārds, adrese, konta nr.?

VID nodokļu speciālisti skaidro: "2017.gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2016.gadu, Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā nodokļu maksātāja gada ienākumu deklarācijas ailēs automātiski ielasīsies tā informācija, kura būs Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā.

Tā informācija, kura nebūs Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā, piemēram, ienākumi no saimnieciskās darbības vai ienākumi no fiziskajām personām, no kuriem nodoklis ienākuma izmaksas vietā  nav ieturēts, vai ārvalstīs saņemtie ienākumi  būs jānorāda pašam nodokļu maksātājam.

Nodokļu maksātājam pašam ir jāpārbauda gada ienākumu deklarācijas ailēs automātiski iekļautā informācija, nepieciešamības gadījumā to precizējot un papildinot, kā arī pašam jāapstiprina norādītās informācijas patiesumu."

Noteikumi nosaka arī formulu, atbilstoši kurai diferencēto neapliekamo minimumu piemēro par nepilnu gadu, tajos ir arī vairāki piemēri diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai par nepilnu taksācijas gadu.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'nodarbinātība  

  Ieteikt:  +1
-5

 
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
Lasīt komentārus (8)
 
 
VECĀKIE    JAUNĀKIE
 
1 Kopā: 8
 

Mary
Iesaka:  +22  -2

Secinājums - darba vietā no algas tiks ieturēts lielāks nodokļa apmers, nekā no šī cilvēka pienāktos. Lai šo pārmaksu atgūtu, būs jāparūpējas par gada ienākumu deklaracijas iesniegšanu. BET bagatnieki, kas sanem no 1000 eur mēnesī no šīs rūpalas tiks atbrīvoti, jo to, kas no viņiem pienākas, jau darba vietā tiks atskaitīts. Ja ņem vērā, ka zemo algu saņemēji bieži rajas 2 darbos vai arī ilgās darba stundās, uzkraut viņiem vēl arī šis papīrlietas ir ārkārtīgi nežēlīgi manuprāt. Kāpēc viss nevar notikt automatiski? Ja līdz noteiktam laikam neesi iesniedzis deklarācijas precizējumus valsts pati uz tavu kontu atmaksa pārmaksāto nodokli un visi priecīgi. Ja nu vienīgi valsts necer ka daudzi šo mazo algu saņemēji vispār deklarācijas neiesniegs dažādu iemeslu dēļ, un nodokļa pārmaksu atpakaļ nepieprasīs.

02.05.2016 10:38:49

Anotns
Iesaka:  +7  -1

Kādu vēl nah deklarāciju?! It kā paši nevarētu izrēķināt un atgriezt. - Redziet, jums bija iespēja, paši neiesniedzāt, skaidros preses sekretārs. Kādus pātarus jūs vēl tur gribat. (Tāpat maz kurš no tiem nejēgām iesniegs, būsim balti un pūkaini un vēl naudu ekskursijām ieslauksim.)

18.08.2016 15:05:08

Ilze
Iesaka:  +2  -0

Ilgi mēģināju izrēķināt, bet man nesanāca. Varbūt kāds ir gudrāks par mani? Noteikumos paredzēts: nodokļa maksātāja gada apliekamajā ienākumā netiek ietverts ienākums gada diferencētā neapliekamā minimuma apmērā, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu: GDNM = GNMmax – K x (AI – AImin), kur K – koeficients, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu: K = (GNMmax – NMmin x 12) / (AImax – AImin); GDNM – gada diferencētais neapliekamais minimums; NMmin – minimālais mēneša neapliekamais minimums- 900 euro; GNMmax – maksimālais gada neapliekamais minimums- 1200 euro; AI – nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs; AImin – gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu - 4560 euro; AImax – gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura piemēro tikai minimālo gada neapliekamo minimumu - 12000 euro. visi skaitļi un formulas ir ņemti no šī raksta. Es tiešām rēķināju ilgi un man nekas nesanāca.

04.10.2016 13:50:36

To Ilze
Iesaka:  +0  -4

Tad jāiet uz pamatskolu...

23.11.2016 13:08:47

Pesimiste
Iesaka:  +7  -0

Tātad,ja man ir mazā alga un pienākas nodokļu atmaksa pēc diferencētās shēmas,bet janvārī es,atvainojiet,pēkšņi nomirstu??? Kas tad? Neviens vairs nodokli atpakaļ nepieprasa-cik izdevīgi...valstij. Es vēl saprastu,ja VID automātiski atskaitītu atpakaļ šo naudu.Jūs aptverat kādos apmèros tiks iesniegtas šīs deklarācijas. Un valsts būs tikai priecīga,ja kāds nemaz nepieprasīs.

08.01.2017 16:14:01

Jo sarezjgjitak jo labak!
Iesaka:  +1  -0

Un nekur nav paraditi piemeri, ja ir apgadajamie!

15.02.2017 19:28:52

mamma
Iesaka:  +1  -0

un ja ir apgādāmie tu saņem neko....intresanta šī shēma....

02.03.2017 16:33:14

edgars
Iesaka:  +0  -0

kaa pieteikties?

05.09.2017 12:11:14

 
1 Kopā: 8
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti