viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 
 
 

Aukstais laiks – kad var nedoties uz mācībām un studijām?


Laura Studente,
LV portāls

28.02.2018

ĪSUMĀ

Skolēni var izglītības iestādi neapmeklēt šādos gadījumos:

 • vecumā līdz 12 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20°C;
 • vecumā no 13 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25°C.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +2
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +2 -0

Iestājoties aukstam laikam, iespējamas arī īpaši stindzinošas sala dienas. Šādā laikā nereti vecākiem rodas jautājums, vai viņu atvases var doties uz skolu. Likumdevējs ir noteicis, cik jārāda termometra stabiņam, lai būtu jāpaliek mājās, kā arī to, kāda temperatūra jānodrošina skolā un citās mācību telpās.

Tas, kādai temperatūrai iestājoties bērni var neapmeklēt skolu, noteikts MK noteikumu Nr. 610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm" 6. punktā. Atbilstoši tam skolēni var izglītības iestādi neapmeklēt šādos gadījumos:

 • vecumā līdz 12 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20°C;
 • vecumā no 13 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25°C.

Skola atvērta neatkarīgi no tā, ko rāda termometrs

Gadījumā, ja naktī bijis spēcīgs sals un nav pārliecības, vai savu atvasi sūtīt uz skolu vai ne, Izglītības un zinātnes ministrija jau iepriekš norādījusi, ka bērna drošība jebkurā situācijā ir galvenais. Līdz ar to vislabākais vecākiem būtu no rīta sazināties un to pārrunāt ar klases audzinātāju vai kādu citu atbildīgo skolā. Tāpat būtu labi, ja informāciju par skolas apmeklējumu iestāde operatīvi ievietotu savā mājaslapā.

Līdz ar to vecākiem būtu jānovērtē situācija un jāpieņem lēmums. Neatkarīgi no laika apstākļiem skola netiek slēgta, skolā skolotāji strādā – un tā būs atvērta pat tad, ja tajā atradīsies tikai viens bērns. Vienlaikus, ja rodas situācijas, ka tiek pieņemts lēmums par mācību procesa pārtraukšanu, pašvaldība vai cits izglītības iestādes dibinātājs ir tiesīgs lemt par mācību gada pagarinājumu.

Papildus jānorāda, ka atbilstoša temperatūra jānodrošina arī iekštelpās. MK noteikumi Nr. 610 nosaka, ka

minimālajai gaisa temperatūrai iestādes telpās ir jābūt:

 • mācību telpās – 18°C;
 • aktu zālē – 18°C;
 • sporta zālē vai sporta zālei pielāgojamā aktu zālē – 16°C;
 • dušas telpā – 20°C;
 • tualetē – 18°C;
 • garderobē – 18°C;
 • internāta guļamtelpā – 18°C;
 • internāta sadzīves telpā – 18°C.

Savukārt bērnudārzos pieļaujamā temperatūra ir:

 • ja bērni ir jaunāki par trim gadiem – vismaz 20°C;
 • ja bērni ir vecāki par trim gadiem – vismaz 18°C.

Ja skolēniem vai viņu vecākiem rodas šaubas, ka izglītības iestādes telpā nav atbilstoša gaisa temperatūra vai arī apgaismojums nav pietiekams, sākotnēji problēmu iesakām risināt ar izglītības iestādes vadību. Savukārt, ja problēmu ar skolas vadību neizdodas risināt, ir iespēja vērsties ar iesniegumu Veselības inspekcijā.

Jāatceras, ka klases telpas ir arī jāvēdina

Jāatceras, ka arī nevēdinātas klases telpas var veicināt saslimšanu. Kad daudz skolēnu ilgstoši uzturas mazā klases telpā, gaisā koncentrējas daudz ogļskābās gāzes (CO2). Bērniem kļūst grūti koncentrēties, un viņi var pat aizmigt. Tāpat palielinās risks saslimt ar infekcijas slimībām – viens skolēns ir apslimis, gaisā izdalās mikrobi un nevēdinātās klases telpas dēļ saslimst arī citi, tostarp skolotājs.

Līdz ar to telpām jānodrošina arī pietiekama gaisa apmaiņa – vai nu tās regulāri vēdinot, vai arī izmantojot gaisa kondicionēšanas vai ventilācijas iekārtas. Veselības inspekcija gan secinājusi, ka starpbrīžos klašu telpās bieži uzturas skolēni, tādēļ tajās netiek veikta pilnvērtīga ventilēšana, atverot pilnībā vismaz divus logus. Īpaši aukstā laikā pedagogs var izvēlēties klasi nevēdināt, lai skolēni nesaaukstētos vai nenonāktu caurvējā.

Lai nodrošinātu labi vēdinātas klases telpas, kurās nenāk miegs un nevar saslimt, Veselības inspekcija iesaka:

 • vēdināt klases telpas katrā starpbrīdī, plaši atverot vairākus (vismaz divus)  logus vismaz 5–10 minūtes (atkarībā no starpbrīža ilguma). Starpbrīdī klasē nevajadzētu atrasties skolēniem, jo telpā ventilējot (īpaši aukstajā gadalaikā) pazeminās temperatūra, var veidoties caurvējš, ja vienlaikus ver vaļā durvis,  kā arī  drošības apsvērumu dēļ;
 • klasēs ar mehānisko ventilāciju, ja iespējams pielāgot tās darbību, lai nodrošinātu svaiga gaisa pieplūdi maksimāli paredzamam skolēnu skaitam klasē, starpbrīžos arī veikt papildu vēdināšanu caur plaši atvērtiem logiem.

Augstskolās pieļaujamā temperatūra – atbilstoši darba prasībām

Lai gan atsevišķi normatīvie akti regulē temperatūras prasības vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, augstskolās ir citādi, jo atsevišķa regulējuma nav. Vienlaikus, tā kā augstskola ir pasniedzēju darba vide un auditorijas telpa ir darbavieta, kurā viņi pavada lielāko daļu no sava darba laika, uz augstskolām ir attiecināmi MK noteikumi Nr. 3599 "Darba aizsardzības prasības darbavietās".

Viens no darbavietu parametriem ir mikroklimats (gaisa temperatūra, gaisa kustības ātrums un gaisa relatīvais mitrums), kura rādītāji atkarībā no veicamā darba smaguma iedalīti kategorijās.

Augstskolu pasniedzējiem atbilstoša ir I kategorija (ja darbs nav saistīts ar fizisku piepūli vai prasa ļoti nelielu fizisku piepūli, piemēram, garīga darba darītāji, darbs, kas tiek veikts sēdus, stāvus, pārvietojoties, vieglu priekšmetu (līdz 1 kg) pārvietošana). Minēto MK noteikumu 1. pielikumāā ir noteikti mikroklimata rādītāji gan aukstajā, gan karstajā gada periodā, piemēram, aukstajā gada periodā gaisa temperatūrai telpās jābūt 19–25°C, bet siltajā – 20,0–28,0°C. Šie noteikumi attiecas arī uz mācību telpām.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
  Ieteikt:  +2
-0

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti