viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Inovāciju sekmēšanas un tehnoloģiju pārneses programmai atvēlēs 40,5 miljonus


Inese Helmane,
LV portāls

24.11.2016

ĪSUMĀ

 • Atbalsta programmas kopējais finansējums ir 40 588 235 eiro.
 • Plānots atbalstīt 100 pētniecības rezultātu komercializācijas projektus un 320 komersantus, kuri saņēmuši atbalstu jaunu produktu laišanai tirgū.
 • Aktivitātes ietvaros tiks pieņemti projekti no publiskajām pētnieciskajām organizācijām, mazajiem un vidējiem komersantiem un start-up.
 • Atbalsta teritoriālais pārklājums ir visa Latvija.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +1
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +1 -0

Lai straujāk attīstītu pētniecībā balstītu inovatīvu risinājumu izstrādi un to komercializāciju, valdība apstiprinājusi Ekonomikas ministrijas izstrādāto atbalsta programmu uzņēmējiem „Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”, kurai plānots atvēlēt 40,5 miljonus eiro. Tā ir jauna iespēja veicināt pētniecisko organizāciju, mazo un vidējo komersantu un jaunuzņēmumu zinātnisko potenciālu.

MK noteikumi Nr. 692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A"" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi" atbalstīti 25. oktobra valdības sēdē.

"Ciešākas sadarbības veidošana starp pētniecības sektoru un uzņēmējiem kopīgu inovācijas projektu īstenošanai ir būtisks virziens, kurā strādā Ekonomikas ministrija. Jaunā struktūrfondu programma ir atbalsts Latvijas zinātnisko institūciju rīcībā esošo pētniecisko izstrādņu komercializēšanai jeb, vienkāršoti izsakoties, pētījumu rezultātu pārvēršanai jaunos produktos un tehnoloģijās, tādējādi, cita starpā radot iespēju arī paaugstināt zinātnisko institūciju ienākumus no valsts finansētu pētījumu komercializēšanas," norāda Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

Pēctecis iepriekšējai programmai

Šī programma ir pēctecis Eiropas Savienības (ES) fondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā īstenotajai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.2. apakšaktivitātei "Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti" un 2.1.2.2.4. apakšaktivitātei "MVK jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma", kurai tika piešķirti 2,7 miljoni eiro, zina teikt Ekonomikas ministrijas (EM) Inovācijas departamenta direktora vietnieks Gatis Silovs.

"Iepriekš akcents bija tikai uz ideju apzināšanu. Tagad programma ir ievērojami paplašināta, gribam veicināt tieši inovatīvu ideju komercializāciju, iegūstot starptautiskos patentus un izgudrojumus, vai nu veiksmīgi ieviešot ražošanā, vai tos pārdodot," skaidro G. Silovs.

"Tagad programma ir ievērojami paplašināta, gribam veicināt tieši inovatīvu ideju komercializāciju, iegūstot starptautiskos patentus."

Jaunās atbalsta programmas mērķis ir atbalstīt pētniecības rezultātu komercializācijas kompetences attīstīšanu valsts pētniecības organizācijās, tādējādi sekmējot šo pētniecības rezultātu komercializāciju gan Latvijā, gan ārvalstīs, nolūkā palielināt pētniecības organizāciju ienākumus no pētījumu rezultātu komercializēšanas vai pārvēršot pētījumu rezultātus veiksmīgā uzņēmējdarbībā. Vienlaikus atbalsta programma sekmēs inovāciju ieviešanu, sniedzot atbalstu tiem sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem, kuri tehnoloģiju pārneses ceļā attīstīs jaunus vai būtiski uzlabotus produktus vai tehnoloģijas.

Trīs prioritārie virzieni

Atbalsta programmas kopējais finansējums ir 40 588 235 eiro, no tā Eiropas reģionālā un attīstības fonda līdzekļi ir 34 500 000 eiro, bet valsts budžeta finansējums - 6 088 235 eiro.

Programmas ietvaros finansējums tiks novirzīts trim prioritārajiem virzieniem:

 • zinātnisko ideju komercializācijai - 27,7 miljoni eiro;
 • uzņēmēju ideju komercializācijai - 8,9 miljoni eiro;
 • atbalsts start-up uzņēmumiem - 3,9 miljoni eiro.

Aktivitātes ietvaros tiks pieņemti projekti no publiskajām pētnieciskajām organizācijām (PPO), mazajiem un vidējiem komersantiem (MVK) un jaunuzņēmumiem (start-up). Atbalsta teritoriālais pārklājums ir visa Latvija.

Ieviesīs LIAA

Programmu ieviesīs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), kas līgumu ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru (CFLA) optimistiskajā laika grafikā varētu noslēgt līdz gada beigām, prognozē LIAA sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Vineta Vilistere-Lāce. "Izpildoties optimistiskajam scenārijam, MVK un start-up projektus gaidīsim jau februārī. Janvāris tiks veltīts potenciālo klientu informēšanai par programmas nosacījumiem, projektu iesniegumu veidlapu aizpildīšanai un projektu īstenošanai."

LIAA vērš uzmanību, ka projekta īstenošanas ietvaros MVK saņem pakalpojumu, nevis naudas grantu, tāpēc jau tagad LIAA strādā par pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem. Savukārt PPO projektu pirmais uzsaukums notiks ne ātrāk kā aprīlī.

Atbalsta programmas rezultātā līdz 2022. gada 31. decembrim plānots piesaistīt 1 764 706 eiro lielas privātās investīcijas pētniecībai un attīstībai, atbalstīt 100 pētniecības rezultātu komercializācijas projektus un 320 komersantus, kuri saņēmuši atbalstu jaunu produktu laišanai tirgū.

Izstrādāta stratēģija

LIAA sabiedrisko attiecību daļas vadītāja akcentē, ka MK noteikumi Nr. 692 galvenokārt nosaka prasības un nosacījumus LIAA projekta apstiprināšanai, bet detalizētāki nosacījumi par zinātniekiem un komersantiem pieejamo atbalstu ir noteikti projekta "Tehnoloģiju pārneses programma" īstenošanas stratēģijā. To ir izstrādājusi LIAA izveidotā projekta Konsultatīvā padome, kurā ietilpst LIAA pārstāvis un zinātnieki – Latvijas Tehnoloģisko universitāšu un augstskolu konsorcija, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes, Valsts zinātnisko institūtu asociācijas un Latvijas Jauno zinātnieku apvienības pārstāvji. Stratēģija ir apstiprināta Konsultatīvās padomes sēdē 14. novembrī. Papildus stratēģija ir jāsaskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju un Ekonomikas ministriju.

Stratēģija kā daļa no projekta pieteikuma tiks iesniegta vērtēšanai CFLA, un tās īstenošana pilnā mērā tiks uzsākta pēc vienošanās noslēgšanas par projekta īstenošanu. Līdz ar to stratēģija projekta apstiprināšanas gaitā var mainīties, uzsver V. Vilistere-Lāce.

Vienotais tehnoloģiju pārneses centrs

G. Silovs stāsta, ka LIAA ietvaros jau ir izveidota jauna struktūrvienība - Vienotais tehnoloģiju pārneses centrs (VTPC), kas arī īstenos šo ES fondu projektu. V. Viliste-Lāce papildina, ka VTPC tiek plānots kā ilgtermiņa sadarbības platforma zinātnieku un komersantu sadarbībai. Tā darbība tiks turpināta arī pēc "Tehnoloģiju pārneses programmas" beigām 2023. gadā, proti, inovācijas un tehnoloģiju pārneses procesu veicināšana ir viena no LIAA darbības prioritātēm līdz ar uzņēmējdarbības attīstību, eksporta veicināšanu, ārvalstu investīciju piesaisti un tūrisma veicināšanu.

Tehnoloģiju pārneses projekta kopējais budžets pārsniedz 42 miljonus eiro, bet sākotnējais pieteikums ir tikai par pusi no šīs summas. Atlikusī nauda tiks piešķirta, ja Eiropas Komisija gūs pārliecību par programmas efektivitāti. Lēmums tiks pieņemts 2019. gadā, balstoties uz rādītājiem, kuri būs sasniegti līdz 2018. gada beigām. Līdz ar to aktuālais finansējuma sadalījums ir šāds:

 • zinātniekiem – 13,87 miljoni eiro jeb 68%
 • MVK – 4,45 miljoni eiro jeb 22%
 • start-up – 1,96 miljoni eiro jeb 10%

Vienosies ar augstskolām

G. Silovs skaidro, ka VTPC personāls vienosies ar augstskolām un zinātniskiem institūtiem, lai tie izanalizētu un novērtētu gan esošos, gan patlaban topošos zinātniskos pētījumus un atlasītu labākās idejas, kuras varētu komercializēt. Viņš neslēpj, ka lielākā daļa ES programmas finansējuma tiks iesaistīto atalgojumam, kā arī starptautiskajiem patentiem, kas ir ļoti dārgi – maksā pat desmitos tūkstošu.

Atsevišķas funkcijas VTPC  īstenos ārpakalpojuma veidā, piemēram, tēla veidošana ārvalstīs par inovāciju jomu Latvijā vai starptautisko tehnoloģiju tirgus izpēti un potenciāli strauji augošu inovatīvu un zinātniski ietilpīgu tehnoloģiju segmentu identificēšanu un rekomendāciju sniegšanu pētniecības organizācijām par potenciālajiem pētniecības virzieniem un komercializācijas potenciālu, norādīts likumprojekta anotācijā.

Atbalsts līdz 300 000 eiro

Atbalsts zinātniekiem tiks novirzīts esošo un topošo pētījumu rezultātu komercializācijai, t.i., pētījumu rezultātu pārvēršanai jaunajos produktos un tehnoloģijās. Atbalstu varēs saņemt tikai Latvijas PPO. Vienas idejas komercializācijai paredzēts finansējums līdz 300 tūkstošiem eiro, atbalsta intensitāte – līdz 90%. Tas tiks piešķirts vairākās kārtās – sākumā mazāks finansējums idejas komercializācijas potenciāla novērtēšanai un tikai tad atlikusī summa pētījuma pabeigšanai, prototipēšanai, patentēšanai, investoru un klientu meklējumiem u.tml. Katra projekta rezultātā būs jāizveido prototips vai citādā veidā jādemonstrē tehnoloģijas gatavība.

Atbalsts MVK un start-up būs vērsts uz jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādes procesu, kas tiks sniegts inovāciju vaučera formā – komersants saņem nevis naudu, bet daļēji apmaksāto pakalpojumu. Atbalsta summa MVK ir līdz 25 000 eiro un intensitāte - līdz 60%. Iespējamie pakalpojumi MVK atbalsta instrumentam – tehniski ekonomiskā priekšizpēte, rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālā izstrāde un rūpnieciskais dizains, ko sniedz Latvijas un ārvalstu PPO, rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšana (izgudrojuma patents, dizainparaugs, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija), ko sniedz patentpilnvarnieku un patentu organizācijas (Latvijā – LR Patentu valde), kā arī testēšana un sertificēšana, ko sniedz Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā reģistrētās laboratorijas un sertificējošās institūcijas.

"Izpildoties optimistiskajam scenārijam, mazo un vidējo komersantu un start-up projektus gaidīsim jau februārī."

Atbalsts start-up paredzēts augsti kvalificētā personālā nodarbināšanai, sedzot tiem līdz 45% no bruto algas plus darba dēvēja sociālās apdrošināšanas iemaksām.

Atbalsts visiem projektiem tiek sniegts ar nosacījumu, ka saņēmējs var pamatot jaunā produkta vai tehnoloģijas izstrādes ekonomisko atdevi un tirgus potenciālu.

Vaicāts, kurās nozarēs varētu komercializēt zinātniskos pētījumus, EM Inovācijas departamenta direktora vietnieks nosauc tradicionāli Latvijā spēcīgākās – ķīmijas un farmācijas, elektronikas un aparātbūves, materiālzinātnes jomas.

Institūti gatavi piedalīties programmā

Latvijas Universitātes Mediju un mārketinga centra konsultante Sabīne Spurķe atklāj, ka Latvijas Universitāte (LU), t.sk. institūti, noteikti piedalīsies šajā programmā, norādot, ka "jebkura veiksmīga komercializācijas projekta atslēgas komponente ir ne vien ideja, bet arī aktīvi zinātnieki, bez kuru ievērojamas iesaistes ideju komercializēt nav iespējams. LU ir vairākas labas izstrādnes un pētniecības grupas, kurām šī programma varētu dot nepieciešamo attīstības grūdienu, un LU plāno šo iespēju izmantot. Tāpat pozitīvi raugāmies uz atbalstu MVK inovāciju vaučeru veidā, kas būtiski atvieglos iespēju uzņēmumiem veikt savas pētniecības un attīstības aktivitātes zinātniskajās institūcijās, tādējādi tuvinot pētniekus un uzņēmējus un palielinot pētnieku ieguldījumu tautsaimniecības attīstībā".

Arī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra vadītāja Laila Eliņa apliecina, ka RTU ar savu intelektuālo potenciālu noteikti būs aktīvs dalībnieks un sadarbības partneris jaunajā programmā un to vērtē ļoti pozitīvi. Sadarbību no universitātes puses nodrošinās RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs, kas cieši sadarbojas ar zinātniekiem un pārzina esošās tehnoloģijas. "Spējam atrast vispiemērotākos risinājumus uzņēmuma tehnoloģisko mērķu sasniegšanai, esam starpdisciplināri un zinoši, katram projektam veidojam individuālu pieeju un meklējam izdevīgākos risinājumus," klāsta L. Eliņa. "Programma noteikti dos pievienoto vērtību Latvijas tautsaimniecībai."

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'inovācijas  'zinātne  

  Ieteikt:  +1
-0

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti