SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 

Lietošanas noteikumi

 Drukāt
 Nosūtīt

Lietošanas noteikumi

 • „Latvijas Vēstneša” portālu „Par likumu un valsti” (turpmāk tekstā - LV portāls) uztur valsts SIA „Latvijas Vēstnesis”, kam pieder domēna www.lvportals.lv lietošanas tiesības un kas šajā tīmekļa vietnē īsteno Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā (14.panta 2.daļa) noteikto pienākumu veikt skaidrošanas funkciju, veicinot sabiedrības izpratni par normatīvajos aktos noteiktām privātpersonu tiesībām un pienākumiem.
 • Par LV portāla lietotāju uzskatāma ikviena fiziska vai juridiska persona, kas izmanto LV portāla saturu, tajā skaitā iesūta vai ievieto saturu. Lietošanas noteikumi ir saistoši katram lietotājam. LV portāla redakcijai ir tiesības tos mainīt pēc saviem ieskatiem: izmaiņas stājas spēkā to publiskošanas brīdī LV portālā.
 • LV portāla saturs lietotājiem ir pieejams bez maksas.
 • LV portāls apņemas laikus lietotājus informēt par portāla darbības un/ vai pieejamības traucējumiem, ja tādi ir prognozējami.

 

Komentēšanas noteikumi

LV portāls aicina lietotājus izteikt attieksmi, piešķirot novērtējuma atzīmi, vai viedokli par publikācijām komentāru formā.

LV portāls atbalsta inteliģentu un jēgpilnu diskusiju kultūru.

Rakstot komentārus, LV portāls aicina ievērot savstarpēju cieņu, pieklājību un izvairīties no vārdiskiem izteikumiem, kas sekmētu citu komentāru autoru naidu, goda un cieņas aizskaršanu.

LV portāls patur tiesības rediģēt un dzēst komentārus, kas:

 • aizskar personas godu un cieņu;
 • satur rupjus vārdus;
 • kurina naidu un/vai aicina uz agresīvām rīcībām;
 • reklamē citus tīmekļa resursus saišu formā. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt LV portāla lietošanas un komentēšanas noteikumiem un neizvirza pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.

 

Autortiesības

„Latvijas Vēstneša” portāla „Par likumu un valsti” (LV portāla) saturs (publiskotie materiāli) ir aizsargāti ar  Latvijas Republikas (skat. Autortiesību likumu) un starptautisko tiesību normām. Visas autorpublikācijas ir VSIA „Latvijas Vēstnesis” īpašums.

Jebkura  LV portālā publicēto materiālu kopēšana, modificēšana, uzglabāšana, arhivēšana un pilnīga vai daļēja publiskošana ir aizliegta bez LV portāla rakstiskas atļaujas. Šī prasība neattiecas uz situāciju, kad informācijas avots (tīmekļa vietne) ievieto saiti uz LV portāla publikāciju (bez teksta, t.sk. daļējas publiskošanas / pārpublicēšanas).

 

Atsauces

Citēšanas gadījumā atsauce uz LV portālu „Par likumu un valsti” ir obligāta.
Informācijas avotā norādāma atsauce uz pirmavotu: LV portālu, publikācijas virsrakstu (tīmekļa resursos arī saiti) un datumu.
Tāpat atsauce ir obligāta, ja LV portāla publikācijas tiek izmantotas:  

 • informatīviem, tiesvedības, izglītības, pētniecības mērķiem;
 • reproducētas redzes, dzirdes invalīdu, bibliotēku un arhīvu vajadzībām;
 • parodiju vai karikatūru atveidei.

 

Pārpublicēšana

LV portālā „Par likumu un valsti” publicēto materiālu pilnīga vai daļēja pārpublicēšana citos informācijas avotos (tīmekļa vietnēs, preses izdevumos, bukletos u.tml.) pieļaujama situācijā, ja tas iepriekš rakstiski saskaņots ar LV portāla redakciju un ir saņemta rakstiska atļauja.

Katrs gadījums tiek izskatīts individuāli. Priekšnosacījumi pārpublicēšanai: informācijas avots apsola ievērot godīgu praksi - precīzi norādīt un noformēt pirmavotu.

Lai saskaņotu pārpublicēšanu, lūdzam rakstīt uz portals@lv.lv


 

E-konsultāciju lietošanas noteikumi

Mērķis, saturs, ierobežojumi

1. LV portāla PAR LIKUMU UN VALSTI (www.lvportals.lv) lietotājam - fiziskai personai - ir iespēja, izmantojot elektronisko formu, iesūtīt LV portālā jautājumu un saņemt uz to e-konsultāciju. Atbildes uz jautājumiem gatavo LV portāla redakcija, piesaistot valsts pārvaldes atbildīgo nozaru speciālistus, profesionālo organizāciju pārstāvjus vai citas kompetentas institūcijas.

2. LV portāls sniedz e-konsultācijas šādos jautājumos:

2.1. tiesību aktos noteiktās personas tiesības un pienākumi;

2.2. valsts pārvalde;

2.3. valsts un pašvaldību pakalpojumi.

3. LV portāls nesniedz e-konsultācijas:

3.1. civiltiesisku problēmsituāciju, it īpaši par mantiskiem jautājumiem, skaidrošana un risināšana;

3.2. juridiskām personām (uzņēmumu un iestāžu darbiniekiem savas profesionālās darbības veikšanai);

3.3. izglītības, studiju darbu izstrādei un zinātniski pētnieciskiem mērķiem;

3.4. individuālos izņēmuma gadījumos, ja pēc redakcijas ieskata tam ir pamats.

 

Jautājumu iesniegšana un atbilžu saņemšana

4. LV portāls viena kalendārā mēneša ietvaros sniedz atbildes uz 200 reģistrētiem lietotāju jautājumiem. Pēc limita sasniegšanas jautājumu iesūtīšanas iespēja tiek atjaunota nākamā kalendārā mēneša pirmajā dienā.

Lietotāja pienākums pirms jautājuma iesniegšanas ir pārliecināties, vai līdzīga satura jautājums jau nav ticis uzdots un atbildēts iepriekš.

 • arhīvs – visu atbilžu saraksts (skat. šeit);

5. Iesniedzot jautājumu, lietotājs norāda savu e-pasta adresi. No vienas e-pasta adreses viena mēneša laikā ir tiesības iesūtīt vienu jautājumu.

5.1. Neprecīzi dati lietotājam liedz iespēju saņemt paziņojumu par sagatavoto atbildi, kā arī LV portālam atsevišķos gadījumos sazināties ar lietotāju jautājuma precizēšanai.

5.2. Lietotāja e-pasta adrese LV portālā netiek publicēta un izpausta trešajām personām.

6. LV portāls nodrošina atbildes sniegšanu mēneša laikā no jautājuma iesniegšanas brīža, izņemot gadījumus, kad atbildes sagatavošanai nepieciešams ilgāks laiks.

7. LV portāls nesniedz atbildes uz jautājumiem, kas neatbilst šiem noteikumiem, par to informējot jautājuma iesniedzēju.

 

Fiziskās personas datu aizsardzība

8. Nosūtot jautājumu e-konsultācijas saņemšanai, persona piekrīt savu personas datu publicēšanai LV portālā ar mērķi saņemt atbildi uz iesūtīto jautājumu.

9. Saņemot jautājumu, kurā ietverti iesniedzēja vai citas personas dati, LV portāls var pieņemt lēmumu aizklāt personas datus saturošu jautājuma daļu.

10. LV portāls neglabā fizisko personu datus.

 

Atkalizmantošana, saistību atruna

11. Informācijas pārpublicēšana iespējama tikai ar LV portāla redakcijas rakstveida atļauju saskaņā ar LV portāla lietošanas noteikumiem. Citēšanas gadījumā atsauce uz LV portālu (www.lvportals.lv) ir obligāta, norādot pirmpublikācijas vietu un laiku un pievienojot saiti uz publikāciju.

12. Sniegtās e-konsultācijas ir publiski pieejamas LV portālā sadaļā “E-konsultācijas”, un tām ir informatīvs raksturs.

 

UZZIŅAI

 • LV portāla saturu veido:
  - redakcijas un ārštata autoru orģinālpublikācijas,
  - foto, video informācija
  - preses relīzes
  - sistematizētas norādes- saites uz ārējiem resursiem: datu bāzēm un publikācijām valsts pārvaldes iestāžu mājaslapās.
 • LV portāla publikācijām ir nodrošināta sasaiste ar oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” un tiesību aktu vortāla „Likumi.lv” resursiem.
 • LV portāla saturs ir strukturēts kanālu, nozaru un rubriku griezumā. Ir pieejami ērti meklēšanas, informācijas atlases rīki un visu publikāciju arhīvs.

FAKTI

LV portāla saturs

LV portāla satura struktūra

LV portāla lietotājs

 
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti