SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 

"Latvijas Vēstneša" portāla "Par likumu un valsti" ētikas kodekss

 Drukāt
 Nosūtīt

„Latvijas Vēstneša” portāls „Par likumu un valsti” (LV portāls) kalpo sabiedrības interesēm un cenšas sekmēt abpusēji atvērta dialoga veidošanos starp sabiedrību un valsti.

Moto: „Par likumu un valsti!”

Praksē: autoritatīvs un uzticams palīgs/orientieris valsts informācijā, īpaši tiesību jautājumos, lai palīdzētu īstenot LR Satversmes 90.pantu „Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības”.

LV portāla redakcijas darbības pamatā ir vispārcilvēciskas un profesionāli ētiskas vērtības un morāli un sociāli atbildīga rīcība.

Redakcija kopumā un katrs darbinieks atsevišķi ikdienas darbā strādā

 • saskaņā ar profesionālo pozīciju – LV portāls ir pret sabiedrību un valsti pilsoniski un sociāli atbildīgs medijs;
 • atbilstoši LV portāla mērķim – Latvijas pilsoniskās sabiedrības, tiesiskās domas un sociālekonomiskās attīstības vārdā veicināt dialogu starp sabiedrību un valsti;
 • ievērojot komunikācijas ētiku, profesionālos pamatprincipus un vērtības.

LV portāla redakcija balstās uz klasiskām žurnālistikas pamatvērtībām – objektivitāte, godīgums un neitralitāte – un darba kvalitātei izvirza šādus kritērijus: profesionalitāte, atbildība, taisnīgums un cieņa.

 

Vērtības iedzīvinot ikdienas darbā, mūsu profesionālie pamatprincipi ir:

 1. Nodrošināt sabiedrībai aktuālu, precīzu un noderīgu informāciju un skaidrojumus par tiesisko regulējumu Latvijā un valsts pakalpojumiem iedzīvotāju tiesību, pienākumu, atbildības kontekstā.
 2. Izzināt patiesību un publicēt pārbaudītu informāciju. Tās kvalitātes kritēriji: precizitāte, ticamība, aktualitāte, sabiedriskā nozīmība un domas skaidrība, izklāstīta literārā latviešu valodā.
 3. Publikācijās nodrošināt viedokļu daudzveidību.
 4. Balstīties uz autoritatīvu informācijas avotu sniegtām ziņām.
 5. Informāciju izklāstīt saprotami, saglabājot objektivitāti un politisko neitralitāti.
 6. Sniegt iedzīvotājiem e-konsultācijas – korekti un precīzi atbildēt uz ikvienu lasītāja iesūtītu jautājumu.
 7. Nekavējoties labot pieļautās kļūdas.
 8. Nepieļaut interešu konflikta iespējamību.
 9. Rūpēties par profesionālās kvalifikācijas celšanu un pieredzes gūšanu: redakcijas darbinieki ir uzņēmīgi, mērķtiecīgi un izrāda iniciatīvu, lai papildinātu savas profesionālās zināšanas.
 10. Ievērot vispārpieņemtās uzvedības normas kā darba laikā, tā arī ārpus tā; ievērot profesionālo etiķeti, celt oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis” reputāciju un uzturēt iedibināto darba kultūru.
 

UZZIŅAI

Redakcijas vērtības 

 • Objektivitāte, godīgums, neitralitāte
 • Profesionalitāte, atbildība, taisnīgums, cieņa
 • Literāri bagāta latviešu valoda
 • Komunikācijas ētika

 
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti