viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Izdots apjomīgs rakstu krājums par latviešiem un Latviju  4


Vineta Vilcāne,
LV portāls

19.02.2014

Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +2
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +2 -0

Akadēmisko rakstu krājums „Latvieši un Latvija” iznācis četros sējumos. Tas ir pirmais apjomīgākais izdevums par latviešiem un Latvijas valsts vēsturi kopš neatkarības atjaunošanas. Izdevuma hronoloģiskās robežas iesniedzas aizvēstures posmā un noslēdzas mūsdienās. Krājuma atvēršanas svētki Latvijas Zinātņu akadēmijā iesākās ar konferenci, kurā ar ziņojumiem par krājumā skatītajiem jautājumiem uzstājās tā redaktori. Savukārt konferences otrajā daļā apsveikuma vārdus teica valsts augstākās amatpersonas un citas prominentas personas.

Rakstu krājums - četru gadu darba augļi

Akadēmiskais rakstu krājums "Latvieši un Latvija" četros sējumos iznācis valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte" ietvaros, un ir četru gadu darba rezultāts. Stāstot par izdevuma tapšanu, tā galvenais redaktors akadēmiķis Jānis Stradiņš norādīja, ka ideja par šādu izdevumu radusies 2009.gadā, noslēdzoties iepriekšējai valsts pētījumu programmai. Ideja smelta no 1930. līdz 1932.gadam divos sējumos iznākušā rakstu krājuma "Latvieši". Arī šajos sējumos atbilstoši starpkaru perioda Latvijas vēstures un citu zinātņu nozaru nostādnēm skatīti etniskie un nacionālie jautājumi.

Raktu krājumā "Latvieši un Latvija" aplūkoti latviskās identitātes jautājumi un Latvijas valsts veidošanās priekšvēsture, apskatot laiku arī pirms 1918.gada. Krājumā arī mēģināts dot skatījumu uz Latviju nākotnē.

Redaktori atzinīgi novērtē, ka izdevumā ir izdevies izvairīties no latviešu kā bāreņu tautas sindroma, kas nereti ir raksturīgs darbiem, kuros skatīti smagie un sarežģītie latviešu tautas vēstures līkloči. Rakstu krājums atspoguļo Latvijas nesaraujamo saiti ar pārējo Eiropu un tās ietekmi uz Latvijas kultūras attīstību.

Darbā novērtēts arī mazākumtautību, tajā skaitā baltvāciešu, devums Latvijas kultūrā. Kā norādīja profesors Valdis Blūzma: "Mūsu kultūra ir balstīta uz dažādu kultūru sintēzes."

Krājuma atvēršanas svētkos izglītības un zinātnes ministre e Ina Druviete atzīmēja izdevuma lielo nozīmi latviešu pašapziņas celšanā. Savukārt Valsts prezidents Andris Bērziņš savā apsveikumā uzsvēra, ka izdevums ir fundamentāls darbs un iznācis pareizā laikā.

Izdevuma "Latvieši un Latvija" pirmajā sējumā apkopota un analizēta no mūsdienu zinātnes viedokļa baltu tautu – latviešu senču – valoda, folklora, mitoloģija un etnogrāfija. Otrajā sējumā aplūkoti Latvijas valstiskuma pirmie aizmetņi 9.gadsimtā, analizēti latviešu nācijas un valsts veidošanās procesi, uzmanību pievēršot Latvijas valsts pastāvēšanas problēmām un okupāciju nodarītajam postam. Trešais sējums veltīts atjaunotajai Latvijas valstij. Ceturtajā sējumā skatīti un analizēti latviešu izglītības, zinātnes un kultūras procesi un to mijiedarbība ar citu tautu kultūrām. Viens no krājuma redaktoriem un projekta praktiskais vadītājs Tālavs Jundzis savā ziņojumā akcentēja: "Šis ir fundamentāls darbs, kurā koncentrēti var atrast informāciju par kultūru, Latvijas valsti un latviešiem."

"Rakstu krājums izdots 1000 eksemplāros."

Neskatoties uz pētījumu programmai samazināto finansējumu, krājuma izdošanā iesaistītie speciālisti atzinīgi novērtē Latvijas zinātnieku veikumu. Akadēmiķis Jānis Stradiņš prezentācijas pasākumā norādīja, ka iznākušie sējumi raksturo humanitāro zinātņu līmeni mūsdienu Latvijā.

Rakstu krājumā ietverti 84 apkopojoši un analītiski raksti, kuru sastādīšanā izmantoti jaunākie pētījumi, nepublicēti arhīvu un krātuvju materiāli. To visu ilustrē vairāki simti fotogrāfiju, no kurām daudzas iepriekš nav publicētas.

Rakstu sastādīšanā bija piesaistīti 83 Latvijas vadošie pētnieki – Latvijas augstskolu mācībspēki un zinātnieki un citi jomas profesionāļi. T.Jundzis, par autoriem un rakstiem izsakoties, teica: "Krājuma tapšanā iesaistījām pašus labākos spēkus, kādi Latvijā ir. Izdevums ir labākais, ko Latvijas zinātne var piedāvāt. Viegli negāja, ir virkne tēmu, par kurām nevarēja uzrakstīt, jo nav zinātnieku, kas pētītu šos jautājumus. Piemēram, par Latvijas drošības, aizsardzības jautājumiem, par Latvijas vietu Apvienoto Nāciju Organizācijā. Ir pārliecība, ka šis izdevums būs paliekošs un vērtīgs arī pēc 30 un 50 gadiem. Tas rādīs Latvijas zinātnes stāvokli un zinātnieku skatījumu par attiecīgajām tēmām." Viņš piebilda, ka katrā no sējumiem ir tēmas, kas tik plaši skatītas pirmo reizi, kā vienu no tām minot rakstu par latviešu trimdas aktivitātēm Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā ārzemēs okupācijas gados.

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis atklāšanas pasākumā atzina: "Šī diena ir vēsturiska, jo iezīmē jaunu un nozīmīgu pakāpienu Latvijas humanitāro un sabiedrisko zinātņu pētniecībā."

Izdevums kļūs par bibliogrāfisku retumu

Valsts piešķirtais finansējums nav bijis pietiekams rakstu krājuma iznākšanai drukātā formātā. Tomēr, neskatoties uz nepietiekamo finansējumu, O.Spārītis atzinīgi novērtē paveikto: "Par spīti tam, ir radīti četri izcili sējumi Latvijas vēsturei, ekonomikai, politikai, zinātnei un kultūrai." Lielu atbalstu rakstu krājuma iznākšanai taustāmā formātā snieguši vairāki uzņēmumi.

"Vairākas tēmas plaši skatītas pirmo reizi."

Rakstu krājums "Latvieši un Latvija" izdots 1000 eksemplāros, no tiem lielākā daļa – 650 eksemplāri – tiks dāvināti Latvijas un ārvalstu bibliotēkām, Latvijas ģimnāzijām un muzejiem. Savukārt pārējie 350 eksemplāri nonāks tirdzniecībā.

Autori cer, ka rakstu krājums būs saistošs ne tikai zinātniekiem, bet arī studentiem un jebkuram interesentam Latvijā un ārvalstīs.

Tiek plānots, ka no četriem sējumiem varētu izveidot vienu, ko izdot angļu valodā. Sējums svešvalodā citu valstu pētniekiem un interesentiem ļaus iepazīties ar jaunākajām atziņām par mūsu valsts vēsturi un kultūru.

Izdevumu paredzēts prezentēt ārvalstīs. Tuvākā izdevuma prezentācija plānota Maskavā pēc Latvijas vēstniecības iniciatīvas.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'vēsture  'zinātne  

  Ieteikt:  +2
-0

 
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
Lasīt komentārus (4)
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums mediācija diaspora izsole izglītības_saturs Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interneta_pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika politika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība SAB sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti