viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 
 
 

Akreditācija kā instruments valsts politikas un uzņēmējdarbības atbalstam


Sandra Kušķe,
SIA “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”

28.02.2018

ĪSUMĀ

 • Prasības pēc akreditācijas ir noteiktas ārējos normatīvajos aktos, tostarp Eiropas Savienības regulās, direktīvās un Ministru kabineta noteikumos.
 • Akreditācija un atbilstības novērtēšana palīdz uzņēmējiem uzlabot produktivitāti, samazinot resursu patēriņu, defektu skaitu, palielinot uzticamību produktiem un pakalpojumiem.
 • Latvijā kopš LATAK izveidošanas akreditēto institūciju skaits katru gadu audzis un šobrīd ir 302.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +0
-0


Saistītie resursi

Tiesību akti Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +0 -0

Kā vieni no uzņēmējdarbības produktivitātes veicināšanas instrumentiem jau daudzus gadus tiek izmantoti dažāda veida atbilstības novērtēšanas apliecinājumi – sertifikāti, testēšanas pārskati, inspicēšanas ziņojumi vai cita līdzīga nosaukuma apliecinājumi. Ja agrāk atbilstības novērtēšanas institūcijas savu izsniegto rezultātu starptautisko atzīšanu nodrošināja ar atpazīstamību, tad pašreiz akreditācija tiek uzskatīta par vienu no priekšnoteikumiem rezultātu starptautiskajai atzīšanai.

SIA "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" (LATAK) ir nacionālā akreditācijas institūcija, kas vienīgā Latvijā sniedz akreditācijas pakalpojumus. Tās funkcijas ir noteiktas likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 14. pantā un cita starpā ir:

 • novērtēt un akreditēt atbilstības novērtēšanas institūcijas, kā arī uzraudzīt šo institūciju darbību, ievērojot Latvijas nacionālos standartus, normatīvos aktus, Eiropas vai starptautiskos standartus, kā arī savstarpējos atzīšanas līgumos ar starptautiskajām akreditācijas organizācijām noteiktās prasības;
 • sadarboties ar citu valstu nacionālajām akreditācijas institūcijām;
 • pārstāvēt Latviju starptautiskajās akreditācijas organizācijās;
 • izveidot un uzturēt akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju sarakstu savā mājaslapā.

LATAK valdes locekle Olga Veilande atzīst, ka "akreditācijas pamatloma ir nodrošināt Latvijas akreditācijas sistēmas darbības atbilstību starptautiskām prasībām, tādējādi nodrošinot akreditēto institūciju un laboratoriju izsniegto sertifikātu un pārskatu starptautisku atzīšanu. Uzņēmumiem tas nozīmē atvieglotu jaunu ārvalstu tirgu apgūšanu. Savukārt patērētāji, izvēloties pārbaudītu preci, var uzticēties marķējumā norādītajai informācijai, kas apliecina tās kvalitāti un/vai atbilstību. Jāatzīmē, ka pēdējo divdesmit gadu laikā būtiski palielinājies pieprasījums pēc akreditācijas un atbilstības novērtēšanas".

No 1.marta SIA "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 27.februāra sēdes lēmumu tiek pārveidots par valsts aģentūru un pildīs nacionālās akreditācijas institūcijas funkcijas un nodrošinās akreditācijas pakalpojumu sniegšanu atbilstības novērtēšanas institūcijām.

Kas ir akreditācija?

Akreditācija ir starptautiski atzīts apliecinājums, ka akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas, kas piedāvā testēšanu, kalibrēšanu, laboratoriskos izmeklējumus, sertifikācijas, inspekcijas un verifikācijas pakalpojumus, ir tehniski kompetentas un neatkarīgas savos lēmumos, lai apliecinātu, ka preces un pakalpojumi atbilst nacionālajos un starptautiskajos standartos noteiktajām prasībām. Akreditācija ir instruments, ko var izmantot, lai nodrošinātu uzticamību produktiem un pakalpojumiem, veicinātu vides aizsardzību un sabiedrības drošumu. Tādējādi akreditācija veicina trīs būtiskus aspektus: drošumu, konkurētspēju un eksportspēju.

"Patērētāji, izvēloties pārbaudītu preci, var uzticēties marķējumā norādītajai informācijai, kas apliecina tās kvalitāti un/vai atbilstību."

Prasības pēc akreditācijas ir noteiktas ārējos normatīvajos aktos, tostarp Eiropas Savienības regulās, direktīvās un Ministru kabineta (MK) noteikumos, tā ir reglamentētā joma. Tāpat pastāv arī nereglamentētā joma, kur prasība pēc akreditācijas nav noteikta ārējā normatīvajā regulējumā, vienlaikus atbilstības novērtēšanas institūcijai ir iespējas brīvprātīgi akreditēties vai uzņēmējam sertificēt savas preces, tādējādi apliecinot savu preču/pakalpojumu kvalitāti un atbilstību.

Akreditācija un atbilstības novērtēšana palīdz uzņēmējiem uzlabot produktivitāti, samazinot resursu patēriņu, defektu skaitu, palielinot uzticamību produktiem un pakalpojumiem, kā arī veicinot savstarpējo sadarbību ar citām iesaistītajām pusēm, tostarp ar valsts pārvaldi un biznesa partneriem. Ja uzņēmējs organizē procesus atbilstoši standartu prasībām, nodarbina sertificētu personālu, darbā ievieš energoefektivitātes pasākumus, sertificē savus pakalpojumus vai produktus atbilstoši starptautisko un nacionālo standartu prasībām, uzlabojas uzņēmēja konkurētspēja un eksportspēja, jo standartu prasības ir zināmas esošajiem un potenciālajiem biznesa partneriem, kā arī klientiem.

Darbojas 26 paziņotās institūcijas

Konkurētspējas paaugstināšana uzlabo arī uzņēmumu eksportspēju un palīdz iekarot jaunus tirgus ārpus Latvijas, jo LATAK ir Eiropas Akreditācijas kooperācijas pilntiesīgs biedrs un Daudzpusējās atzīšanas līguma (turpmāk – EA MLA) parakstītājs 7 jomās: testēšanas, medicīnas un kalibrēšanas laboratoriju, produktu sertifikācijas institūciju, personu sertifikācijas, pārvaldības sistēmu sertifikācijas, inspicēšanas institūciju un siltumnīcefekta gāzu (SEG) ziņojumu un tonnkilometru ziņojumu verificētāju akreditācijā.

Eiropas Savienībā jomās, kur produktu un pakalpojumu prasības un tirgus apriti nosaka direktīvas un regulas vai tā saucamās "jaunās pieejas direktīvas", kur paredzēts arī CE marķējums, atbilstības novērtēšanā vairumā gadījumu jāiesaista paziņotās institūcijas. Pēc institūciju novērtēšanas nacionālajām dalībvalstīm tās ir jāpaziņo Eiropas Komisijai

un citām dalībvalstīm. Latvijā kā paziņoto institūciju vērtēšanas un kompetences apliecināšanas līdzeklis tiek piemērota akreditācija. Pēc akreditācijas iegūšanas Ekonomikas ministrijas izveidota paziņošanas komisija pieņem lēmumu par paziņošanu (notifikāciju). Šobrīd Latvijā darbojas 26 paziņotās institūcijas.

EA MLA parakstītāja statuss nodrošina atbilstības novērtēšanas rezultātu savstarpējo atzīšanu Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, Turcijā un citās valstīs bez nepieciešamības veikt papildu pārbaudi valstī, uz kuru tiek eksportēta prece vai pakalpojums, tādējādi samazinās ražošanas izmaksas un tiek ietaupīts laiks. Tiek gūti labumi no principa "akreditēts vienreiz – atzīts visur".

Latvijā kopš LATAK izveidošanas akreditēto institūciju skaits katru gadu audzis un šobrīd ir 302 akreditētas institūcijas.  

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
  Ieteikt:  +0
-0

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti