viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Vienošanās par uzturlīdzekļiem – notariāls akts vai privāts dokuments. Kāda atšķirība?  1


Edīte Brikmane,
LV portāls

05.02.2018

ĪSUMĀ

 • Tikai un vienīgi notariāla akta formā taisītu vienošanos par periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem var nodot izpildei tiesas spriedumu izpildes kārtībā.
 • Ja notariālā akta formā noslēgtā vienošanās par periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem netiek pildīta, uzturlīdzekļu saņēmējam ir atvieglots uzturlīdzekļu piedziņas mehānisms.
 • Vienošanos neatkarīgi no tā, vai ir uz šādas vienošanās pie zvērināta notāra apliecināti līdzēju paraksti vai nav, piespiedu izpildei kā notariālo aktu nodot nevar.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +4
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +4 -0

Ja vecāku dzīves ceļi šķiras, viens no svarīgākajiem jautājumiem ir uzturlīdzekļu nodrošināšana kopīgā bērna aprūpei. Pieņemot lēmumu par vienošanās noslēgšanas formu, jāizvērtē iespējamās situācijas, kādas varētu rasties nākotnē gadījumā, ja otrs vecāks, kam ir pienākums nodrošināt uzturlīdzekļus, šos maksājumus pārtrauks, veiks neregulāri vai mazākā apmērā, nekā bija norunāts. Tāpēc ir svarīgi saprast atšķirības un juridiskās sekas, izvēloties vienu vai otru vienošanās noslēgšanas formu.

Kādā formās var noslēgt vienošanos par uzturlīdzekļiem?

Latvijas tiesību akti nenosaka obligātu darījuma formu, kādā būtu jānoslēdz vienošanās par uzturlīdzekļu maksājumiem. Pienākums nodrošināt savam bērnam uzturlīdzekļus ne mazāk par Ministru kabineta noteikto apmēru izriet no likuma1.

Taču, ja vecāki ir izlēmuši noslēgt rakstisku vienošanos par periodiskiem maksājumiem nepilngadīgam bērnam, Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētāja vietniece Anta Maldupe-Krūmiņa norāda uz vairākām izvēles iespējām, kā līdzēji var rīkoties:

 1. sagatavot vienošanās projektu pašiem un parakstīt privātā kārtībā;
 2. lūgt sagatavot vienošanās projektu notāram, bet parakstīt to privātā kārtībā;
 3. apliecināt pie zvērināta notāra savu parakstu īstumu uz A vai B punktā minētās vienošanās;
 4. sagatavot vienošanās projektu pašiem vai lūgt to sagatavot notāram un apliecināt šo vienošanos notariālā akta formā, kas izpildāms tiesas sprieduma kārtībā.

"Punktos A, B un C minētās vienošanās atzīstamas par privātiem dokumentiem neatkarīgi no tā, vai ir pie zvērināta notāra apliecināts parakstu īstums vai nav," uzsver A.Maldupe-Krūmiņa. Notariāls akts ir tikai D piemērā nosauktā vienošanās.

Kādas ir notariāla akta formā noslēgtas vienošanās priekšrocības?

"Ir svarīgi atzīmēt lielo atšķirību starp minētajiem vienošanās veidiem," uzsver zvērināta notāre. Tikai un vienīgi notariāla akta formā taisītu vienošanos par periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem var nodot izpildei tiesas spriedumu izpildes kārtībā.

"Latvijas tiesību akti nenosaka obligātu darījuma formu, kādā būtu jānoslēdz vienošanās par uzturlīdzekļu maksājumiem."

To paredz Notariāta likuma 107.1 panta pirmās daļas 3. punkts, kur teikts – notariāla akta formā taisītas vienošanās par vienreizējiem vai periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem ir izpildāmas Civilprocesa likumā noteiktajā tiesas spriedumu izpildes kārtībā.

"Tas nozīmē, ka Notariāta likuma D1 sadaļā ir izveidots atvieglots līgumsaistību piespiedu izpildes mehānisms, kas ļauj nevērsties tiesā, bet gan pie zvērināta notāra, lai saņemtu izpildu dokumentu," skaidro A.Maldupe-Krūmiņa. Līdz ar to situācijā, ja notariālā akta formā noslēgtā vienošanās par periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem netiek pildīta, uzturlīdzekļu saņēmējam ir atvieglots uzturlīdzekļu piedziņas mehānisms:

 1. vecāks, kuram jāsaņem uzturlīdzekļu maksājums nepilngadīga bērna uzturam, vēršas pie zvērināta notāra, kura lietvedībā atrodas noslēgtais notariālais akts, un iesniedz iesniegumu par saistību nodošanu izpildei;
 2. zvērināts notārs triju darba dienu laikā izsniedz notariālo izpildu aktu par periodisko uzturlīdzekļu piedziņu, kurā tiek ietverta ne vien uzkrātā parāda summa, bet arī norāde par ikmēneša (vai citā vienošanās tekstā norādītā periodā) piedzenamajiem uzturlīdzekļu maksājumiem;
 3. vecāks ar notariālo izpildu aktu vēršas pie zvērināta tiesu izpildītāja, kurš veic attiecīgas izpildu darbības.

Cik izmaksā noslēgt vienošanos notariālā akta formā?

Apliecinot notariālo aktu – vienošanos par periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem, tiek piemērota Ministru kabineta noteikumu Nr. 737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību" 6. punktā minētā zvērināta notāra atlīdzība, kas atkarīga no darījuma summas, par kādu vecāki noslēdz vienošanos. "Darījuma summu nosaka, aprēķinot uzturlīdzekļu maksājumu kopsummu par vienu gadu," skaidro A.Maldupe-Krūmiņa.

Papildus tiek aprēķināta valsts nodeva, kuras apmērs ir noteikts Ministru kabineta noteikumos Nr. 1069 "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi".

Piemērs:

Vecāki vienojas par ikmēneša uzturlīdzekļu summu 7 gadus veca bērna uzturam Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā – 30% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas. 2018. gadā tie ir 129 eiro mēnesī. Attiecīgi uzturlīdzekļu maksājumu kopsumma gadā ir 1548 eiro. Vienošanos noslēdzot kā notariālu aktu, atlīdzības notāram un valsts nodevas kopsumma (ieskaitot PVN) ir 59,75 eiro.

Izmaksu aprēķins par zvērināta notāra taisītu notariālo aktu – vienošanos par periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem – un diviem notariālā akta izrakstiem

PAKALPOJUMA NOSAUKUMS

SKAITS

AR PVN APLIEKAMĀ
SUMMA (EUR)

VALSTS NODEVA
(EUR)

Notariālais akts par novērtējamo darījumu 1 16,77

 
3,65
Izraksti/noraksti 2 12,52 2,14
Ieskatīšanās Iedzīvotāju reģistrā 2 12,54 0,00
Ieskatīšanās Nederīgo dokumentu reģistrā 2 2,84 0,00
    Atlīdzība notāram 44,67
    PVN 21% 9,38
    Valsts nodeva 5,70
    KOPĀ 59,75

Uzturlīdzekļu parāda piedziņa, ja vienošanās noslēgta privātā kārtībā

Mērķis ietaupīt līdzekļus ir viens no iemesliem, kāpēc bieži vien bērna vecāki šķiroties izvēlas sagatavot vienošanos pašu spēkiem, labākajā gadījumā pie zvērināta notāra apliecinot paraksta īstumu. Salīdzinājumam: atlīdzības takse par paraksta īstuma apliecināšanu uz dokumenta, kuram ir pastāvīgu saistību raksturs, ir 10,96 eiro, valsts nodeva – 0,71 eiro par vienu dokumentu.

Taču, izvēloties šādu vienošanās formu, ir jāpatur prātā, ka privātā kārtībā noslēgtu vienošanos neatkarīgi no tā, vai ir uz šādas vienošanās pie zvērināta notāra apliecināti līdzēju paraksti vai nav, piespiedu izpildei kā notariālo aktu nodot nevar.

"Ilgtermiņā vēlme ietaupīt uz juridiskās drošības rēķina var nebūt izdevīga nevienai no pusēm."

Protams, ja puses ir noslēgušas privātu vienošanos, arī to ir pienākums pildīt. Tomēr gadījumā, ja viena no pusēm nemaksā vienošanās noteikto uzturlīdzekļu summu, tad otrai pusei nākas celt prasību tiesā par parāda piedziņu. Automātiski vai vienkāršotā procedūrā šādu parādu piedzīt nav iespējams.

Līdz ar to tas ir ilgāks un krietni sarežģītāks parāda piedziņas process, turklāt ne mazāk svarīgi atzīmēt, ka pašam parādniekam tas izmaksās daudz dārgāk, jo uz viņa pleciem gulsies tiesāšanās izdevumi. Tāpēc ilgtermiņā vēlme ietaupīt uz juridiskās drošības rēķina var nebūt izdevīga nevienai no pusēm.

Notāru padomes kopējā statistika liecina, ka sabiedrības informētībai par juridiskās drošības nozīmi viņu dzīvē ir tendence lēnām, bet stabili pieaugt. "Ja proporcija starp notariālajiem aktiem un paraksta apliecinājumiem uz privātajiem līgumiem bija 15% (akti) pret 85% (paraksta apliecinājumi), tad pagājušajā gadā kopējā tendence attiecīgi ir 20–21% pret 79–80%," atzīst Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotājdirektore Vija Piziča.

Uzturlīdzekļi no fonda, ja nav vienošanās

Svarīgi atzīmēt, ka kopš 2017. gada 1. aprīļa ir krietni atvieglotas arī to vecāku, kuru rīcībā nav nedz tiesas sprieduma, nedz notariāla akta formā noslēgtas vienošanās par uzturlīdzekļiem, kas izpildāma tiesas sprieduma izpildes kārtībā, tiesības saņemt valsts garantētos uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda.

Ja viens no vecākiem, kuram ir pienākums maksāt uzturlīdzekļus, nenodrošina sava bērna uzturam vismaz valstī noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru tam no vecākiem, kura aprūpē atrodas bērns, ir tiesības uzreiz vērsties Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā un saņemt uzturlīdzekļus no fonda atvieglotā administratīvā procesa kārtībā (bez tiesas sprieduma vai notariāla akta formā noslēgtas vienošanās).

2018. gadā šādā ceļā iespējams saņemt uzturlīdzekļus bērnam no piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai 23% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas katram (98,90 eiro), savukārt bērnam no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, kā arī pilngadīgai personai līdz 21 gada vecuma sasniegšanai, ja tā turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijā, 27,5% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas – katram 118,25 eiro mēnesī.
 


1Ministru kabineta noteikumi Nr. 37 "Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru" atbilstoši Civillikuma 179. panta piektajai daļai paredz katra vecāka pienākumu neatkarīgi no viņa spējām un mantas stāvokļa uzturēt bērnu un nodrošināt katram savam bērnam ne mazāk par minimālo uzturlīdzekļu apmēru. Minimālais uzturlīdzekļu apmērs bērnam līdz 7 gadu sasniegšanai ir 25% no valstī noteiktās minimālās algas (2018. gadā tie ir 107,50 eiro mēnesī), savukārt bērniem līdz 18 gadu sasniegšanai – 30% no minimālās algas jeb 129 eiro mēnesī.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 

  Ieteikt:  +4
-0

 
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
Lasīt komentārus (1)
 
 
VECĀKIE    JAUNĀKIE
 
1 Kopā: 1
 

Ilžuks
Iesaka:  +0  -0

Sveicināti!Man pazīstamas vīrietis 2005 gadā šķīra laulību,kuras laikā abiem piedzima bērns.Par uzturlīdzekļiem vienojās MUTISKI,NEKĀDA RAKSTISKA APLIECINĀJUMA NAV,kurus vīrietis godprātīgi maksāja katru mēnesi(40ls,kad pārgāja uz eiro,vienojās par 60).Tagad dāma izdomājusi bijušo sūdzēt uz parādu piedziņu uzturlīdzekļu garantijas fondā.Nu jau bērnam ir 19gadi,viņs studē,bet paralēli meklē darbu.Vai viņam ir pamats uztraukumuam,ka lielā starpība būs jānomaksā un kur var uzzināt vai bērns jau nestrādā?

07.02.2018 03:30:36

 
1 Kopā: 1
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole diaspora mediācija izglītības_saturs Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība interneta_pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika politika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība SAB sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti