viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 
 
 

Nodokļa atvieglojumi par bērnu, laulāto, invaliditāti, represētā statusu  7


Lidija Dārziņa,
LV portāls

10.01.2018

ĪSUMĀ

 • 2018. gadā IIN atvieglojums par apgādājamo ir 200 eiro mēnesī, iepriekš – 175 eiro.
 • No 2018. gada 1. jūlija nodokļa maksātājam būs jauni atvieglojumi – par nestrādājošu laulāto, ja ir mazs bērns, ja ir trīs un vairāk bērnu, ja ir pieci bērni un ja situācija atbilst likumā noteiktiem kritērijiem bērnu vecumam.
 • Pensijas saņēmējam atvieglojumus par apgādājamiem un papildu atvieglojumus piemēros pensijas izmaksātājs, ja nodokļa maksātājs algas nodokļa grāmatiņu nav iesniedzis citam ienākumu izmaksātājam.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +8
-1 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +8 -1

No 2018. gada palielināta nodokļa atvieglojuma summa par apgādājamo. Savukārt jau šogad no otrā pusgada varēs piemērot vēl vienu atvieglojumu – par nestrādājošu laulāto, ja ģimenē ir mazs bērns vai vairāki nepilngadīgi bērni.

No šā gada ir palielināta atvieglojuma summa par apgādībā esošu personu – 200 eiro mēnesī (2400 eiro gadā).

Iepriekš par apgādājamo pienācās neapliekamā summa 175 eiro mēnesī, algā neto palika par 40,25 eiro vairāk (ja viens apgādājamais): 175 x 23% (IIN likme).  Savukārt tagad, kad iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatlikme ir 20% (algai līdz 1667 eiro mēnesī), par vienu apgādājamo alga neto būs par 40 eiro lielāka (200 x 20%). Salīdzinoši lielāks ieguvums nekā līdz šim nodokļa maksātājam būs turpmākajos gados, pieaugot atvieglojuma summai – 2019. gadā – 230 eiro mēnesī un 2020. gadā – 250 eiro mēnesī.

Atvieglojumi par apgādājamiem

Atvieglojumi nodokļu maksātājam ir noteikti likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 13. pantā.

Tāpat kā iepriekš, šogad ir atvieglojumi par apgādībā esošām personām, kurām nav piešķirta pensija un kuras nesaņem pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju):

 • par nepilngadīgu bērnu;
 • par bērnu, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam;
 • par mazbērnu vai audzināšanā paņemtu bērnu, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus), arī tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam;
 • par nepilngadīgu brāli un māsu, kā arī par brāli un māsu, kamēr brālis un māsa turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku;
 • par apgādībā esošu personu, kā arī nestrādājošu laulāto apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu;
 • par nodokļu maksātāju aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu;
 • par laulāto, vecākiem, vecvecākiem un bērniem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, ja minētās personas nav strādājošas un ir atzītas par personām ar invaliditāti;
 • par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir nepilngadīgs bērns ar invaliditāti.

No 1. jūlija atvieglojums par nestrādājošu laulāto ar bērniem

No šā gada 1. jūlija atvieglojumu klāsts būs plašāks. To paredz pērn 27. jūlijā pieņemtie grozījumi likuma 13. pantā, nosakot, ka IIN atvieglojumu varēs piemērot arī par  nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir:

 • bērns vecumā līdz trim gadiem;
 • trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu;
 • pieci bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu.

Likuma smagnējais formulējums jau ir izraisījis jautājumus, ko nozīmē šī konstrukcija – nestrādājošs laulātais, kura apgādībā ir bērns. Tas vien, ka viens no laulātajiem ir ierakstījis savā nodokļa grāmatiņā bērnu kā apgādājamo, taču nenozīmē, ka otrs vecāks par bērnu negādā.

Praksē šīs normas piemērošana būs vienkārša. Proti, ja tēvs strādā, ir ierakstījis apgādībā bērnu/bērnus savā nodokļa grāmatiņā, tātad jau saņem atvieglojumus, bet bērna/bērnu mamma nestrādā un ja situācija atbilst kādam no likumā noteiktajiem kritērijiem, no 1. jūlija vīrs varēs izmantot nodokļa atvieglojumu par nestrādājošu laulāto – 200 eiro mēnesī.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) metodiskajā materiālā "Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu piemērošana" no 2018. gada 1. jūlija piemērojamais atvieglojums skaidrots ar piemēriem.

Piemērs. Arņa Kalniņa nodokļa grāmatiņa ir iesniegta darba devējam, un tajā ir ieraksts atvieglojuma piemērošanai par nepilngadīgu bērnu. Arņa Kalniņa laulātā rūpējas par abu vecāku nepilngadīgo bērnu, kurš nav sasniedzis 3 gadu vecumu. Šajā laikā Arņa Kalniņa laulātā nestrādā un nesaņem ar nodokli apliekamus ienākumus. Arnim Kalniņam var piemērot nodokļa atvieglojumu par nestrādājošu laulāto līdz nepilngadīgā bērna 3 gadu vecumam.

Ja laulātajiem bērns nav kopīgs, piemēram, sievai ir bērns no iepriekšējās laulības, viņa nestrādā, tad, lai vīram varētu piemērot nodokļa atvieglojumu par nestrādājošu laulāto, bērnam vispirms jābūt ierakstītam nodokļa grāmatiņā apgādībā mātei.

Kā skaidro VID Nodokļu pārvaldes Fizisko personu nodokļu daļas Pirmās metodikas nodaļas vadītāja Inese Kemzāne, lai VID varētu noteikt vīram tiesības uz nodokļa atvieglojumu par nestrādājošu laulāto, ir nepieciešams, ka bērns vispirms ir apgādībā mātei (ierakstīts viņas nodokļa grāmatiņā), un tad vīram ir pamats nestrādājošo sievu ņemt apgādībā nodokļa atvieglojuma piemērošanai.

VID piemērs. Jura Liepiņa un viņa laulātās Ainas Liepiņas ģimenē ir pieci bērni, no tiem četri ir nepilngadīgi, vecāki par 7 gadiem, un viens pilngadīgs bērns, kurš mācās tehnikumā. Juris Liepiņš un viņa laulātā Aina Liepiņa ir četru bērnu vecāki, bet Juris Liepiņš nav vecākā bērna tēvs, Aina Liepiņa ir vecākā bērna – dēla Alda – māte.

Šajā laikā Jura Liepiņa laulātā Aina Liepiņa nestrādā un nesaņem ar nodokli apliekamus ienākumus. Jura Liepiņa nodokļa grāmatiņa ir iesniegta darba devējam, un tajā ir ieraksts atvieglojumu piemērošanai par nepilngadīgajiem bērniem, bet Ainas Liepiņas grāmatiņā ir ieraksts par atvieglojuma piemērošanu par dēlu Aldi, kurš turpina iegūt izglītību. Jurim Liepiņam var piemērot nodokļa atvieglojumu par nestrādājošo laulāto, līdz vecākais bērns – Ainas Liepiņas dēls Aldis – turpina izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Atvieglojums par invaliditāti un represētā statusu

Likums paredz papildu atvieglojumus cilvēkiem ar invaliditāti un represētajiem. Summas noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr. 138, un tās nav mainītas:

 • personai, kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa, nodokļa papildu atvieglojums ir 154 eiro mēnesī  (1848 eiro gadā);
 • personai, kurai noteikta III invaliditātes grupa, nodokļa papildu atvieglojums ir 120 eiro mēnesī  (1440 eiro gadā);
 • personai, kurai noteikts politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss, ir tiesības uz nodokļa papildu atvieglojumu 154 eiro mēnesī (1848 eiro gadā).

Ar 2017. gada 22. novembra grozījumiem, kas stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī, 13. pantā noteikts, ka atvieglojumus par apgādājamiem un papildu atvieglojumus personām, kurām piešķirta pensija, piemēro pensijas izmaksātājs, ja maksātājs algas nodokļa grāmatiņu nav iesniedzis citam ienākumu izmaksātājam.

VID sniegs pensiju izmaksātājam (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) tā rīcībā esošo informāciju par maksātājiem, kas algas nodokļa grāmatiņu nav iesnieguši citiem ienākumu izmaksātājiem, un informāciju par papildu atvieglojumiem (par invaliditāti) un atvieglojumiem par apgādājamiem, ja par to ir ieraksts algas nodokļa grāmatiņā.

Algas nodokļa grāmatiņu nodokļa maksātājs var iesniegt jebkurā ienākumu gūšanas vietā. Ja algas nodokļa grāmatiņa iesniegta darba devējam, atvieglojumus, tajā skaitā par invaliditāti, var piemērot arī darba devējs, ja cilvēks ir norādījis, ka šī informācija ir redzama arī darba devējam.

Cilvēkiem ar invaliditāti un represētajiem tomēr jāpaseko, vai viņi ir izmantojuši tiesības uz nodokļa papildu atvieglojumu, jo pērn Valsts kontrole atklāja, ka daudzi pensijas saņēmēji nodokļa maksātāji par šo iespēju nav zinājuši. Tāpēc arī tika veikti grozījumi likumā, nosakot VID pienākumu sniegt pensiju izmaksātājam tā rīcībā esošo informāciju par konkrētā pensijas saņēmēja tiesībām uz nodokļa atvieglojumiem.

Kad atvieglojumus nepiemēro

Likuma 13. pantā (Atvieglojumi maksātājam) vienlaikus noteikts, kādos gadījumos nodokļa atvieglojumus nepiemēro.

VID metodiskajā materiālā skaidrots:

Atvieglojumu par apgādībā esošu personu nepiemēro, ja:

 1. persona (izņemot personas līdz 19 gadu vecumam, kuras mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē un taksācijas gada laikā no 1. jūnija līdz 31. augustam saņem ar algas nodokli vai sezonas laukstrādnieku nodokli apliekamus ienākumus) patstāvīgi saņem ar nodokli apliekamus ienākumus (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju, kas piešķirta saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām"), kas pārsniedz noteikto nodokļa atvieglojuma apmēru (2018. gadā – 200 eiro mēnesī);
 2. persona saņem bezdarbnieka pabalstu (stipendiju);
 3. personu uztur kāda cita persona;
 4. persona ir mikrouzņēmuma darbinieks;
 5. persona saņem pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju.

Fiziskai personai nepiemēro nodokļa atvieglojumus par apgādībā esošu personu par to taksācijas perioda daļu (attiecīgo kalendāra mēnesi), kurā apgādībā esošā persona saņem ar nodokli apliekamos ienākumus, kuri pārsniedz noteikto nodokļa atvieglojuma mēneša apmēru un kuriem piemēro progresīvo (20%, 23%, 31,4%) nodokļa likmi.

VID piemērs. Tēvam apgādībā ir 20 gadus vecs dēls, kurš mācās augstskolā, bet 20XX. gada februārī dēls guvis autoratlīdzības ienākumu, kas pārsniedz 200 euro. Autoratlīdzības izmaksātājs izmaksas vietā ieturējis iedzīvotāju ienākuma nodokli 20% apmērā. Tēvam nodokļa atvieglojumu par dēlu nepiemēro par 20XX. gada februāri.

Nodokļu maksātājam tajā taksācijas gada periodā, kurā tas ir bijis mikrouzņēmuma – mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja – darbinieks, nepiemēro atvieglojumus par apgādājamiem un arī papildu atvieglojumus.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 

  Ieteikt:  +8
-1

 
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
Lasīt komentārus (7)
 
 
VECĀKIE    JAUNĀKIE
 
1 Kopā: 7
 

Elina
Iesaka:  +8  -2

Labdien! Vai mate berna kopsanas atvalinajuma, kas sanem vecaku pabalstu, si likuma ietvaros ari skaitas \"nestradajosh laulatais\" vai tomer ne?

10.01.2018 10:56:44

Līga
Iesaka:  +1  -2

Labdien, es gribu precizēt par 1. grupas invalīdiem, īsti nesapratu..? Ja mana omīte saņem 1. grupas invaliditātes pabalstu, sanāk, pie esošā būs vēl tie 154 eur, vai kā??

10.01.2018 12:55:12

Līga
Iesaka:  +0  -1

Labdien, es gribu precizēt par 1. grupas invalīdiem, īsti nesapratu..? Ja mana omīte saņem 1. grupas invaliditātes pabalstu, sanāk, pie esošā būs vēl tie 154 eur, vai kā??

10.01.2018 12:55:14

Irina
Iesaka:  +5  -1

Labdien! Arī interese māti bērnu kopšanas atvalinājuma skaitas kā nestrādājoša?

10.01.2018 20:14:50

Ieva
Iesaka:  +2  -0

Es arī vēlos zināt kā ir ar dekrētā esošajām māmiņām līdz bērna 3 gadu vecumam?

17.01.2018 09:37:18

Māmiņa
Iesaka:  +2  -0

Atvieglojums būs par laulāto, kura nestrādā un nesaņem ar nodokli apliekamus ienākumus. Bērna kopšanas pabalsts un vecāku pabalsts nav ar nodokli apliekami ienākumi. Tātad, ja ģimenē ir mazs bērns, māmiņa ir bērna kopšanas atvaļinājumā,viņa ir nestrādājoša.

18.01.2018 12:28:27

Strādājoša māmiņa
Iesaka:  +0  -1

Māmiņas bērna kopšanas atvaļinājumā (dekrētā) neskaitās nestrādājošas! Viņas ir bērna kopšanas atvaļinājumā un atgriezīsies darbā pēc tā.Tas nav tas pats, kas māmiņa, kura ir palikusi vispār bez darba! Dekrēts ir atvaļinājums!

19.01.2018 13:23:58

 
1 Kopā: 7
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti