viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 
 
 

Ievieš valsts obligāto veselības apdrošināšanu  10


Edīte Brikmane,
LV portāls

15.12.2017

ĪSUMĀ

 • No 2019. gada tiesības uz valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem būs sociāli apdrošinātām personām, kā arī tiem, kuri brīvprātīgi veikuši veselības apdrošināšanas iemaksas. Pārējiem tiks nodrošināts medicīniskās palīdzības minimums.
 • Likumā iekļauta 21 iedzīvotāju grupa, kas uzskatāma par apdrošinātu. No 2021. gada to vidū būs arī personas ar III grupas invaliditāti.
 • Pie plānotā minimālās algas apmēra – 430 eiro – tuvākajos trīs gados veselības apdrošināšanas brīvprātīgās iemaksas gadā būtu attiecīgi: 2018. gadā 51,6 eiro, 2019. gadā – 154,8 eiro un 2020. gadā – 258 eiro.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +5
-2 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +5 -2

Saeima 14. decembrī trešajā, galīgajā, lasījumā atbalstīja Veselības aprūpes finansēšanas likumu, kas paredz ieviest valsts obligāto veselības apdrošināšanu un tādējādi sasaistīt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu ar nodokļu nomaksu. Būtiski uzsvērt, ka nākamgad veselības aprūpes pakalpojumi tiks nodrošināti tāpat kā līdz šim. Taču personām, kuras nebūs sociāli apdrošinātas, sākot ar 2018. gada septembri, būs iespēja veikt ikgadēju veselības apdrošināšanas maksājumu, kas būs priekšnoteikums veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai veselības apdrošināšanas ietvaros 2019. gadā.

Medicīniskās palīdzības minimums visiem

Jaunais regulējums paredz, ka, ieviešot valsts obligātās veselības apdrošināšanas sistēmu, visi iedzīvotāji neatkarīgi no iemaksu veikšanas saņems valsts apmaksātās medicīniskās palīdzības minimumu. Tajā iekļauts:

 • neatliekamā medicīniskā palīdzība;
 • dzemdību palīdzība;
 • ģimenes ārsta sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi (tai skaitā diagnostiskie izmeklējumi ārstniecības nodrošināšanai atbilstoši ģimenes ārsta kompetencei);
 • tādu slimību ārstniecība, kurām ir nozīmīga ietekme uz sabiedrības veselības rādītājiem vai kuras apdraud sabiedrības veselību (tai skaitā psihiskas slimības, tuberkuloze), kā arī šo slimību ambulatorajai ārstēšanai paredzētās zāles un medicīniskās ierīces.

Pilns pakalpojumu grozs – apdrošinātām personām

Savukārt, lai papildus veselības aprūpes minimumam varētu saņemt arī vēl citus valsts apmaksātus pakalpojumus, iedzīvotājiem būs jāpiedalās valsts obligātajā veselības apdrošināšanā. Tiesības uz apdrošināšanas grozā iekļautajiem pakalpojumiem būs sociāli apdrošinātai personai, kā arī tiem, kuri brīvprātīgi veikuši veselības apdrošināšanas iemaksas.

Par apdrošinātām uzskatāma 21 iedzīvotāju grupa:

 1. bērni vecumā līdz 18 gadiem;
 2. bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 3. personas, kuras mācās vispārējās izglītības iestādēs, profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestādēs, piedalās Eiropas brīvprātīgā darba, interešu izglītības vai jauniešu mobilitātes programmās vai ir pilna laika studējošie;
 4. bezdarbnieki, kuri ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā;
 5. orgānu donori;
 6. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;
 7. personas, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi pirmsadopcijas periodā;
 8. personas, kuras saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu;
 9. viens no vecākiem, kuri audzina bērnu vecumā līdz septiņiem gadiem vai vismaz trīs bērnus vecumā līdz 15 gadiem;
 10. personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas ir reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;
 11. personas, kuras izstājušās no sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētām ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, lai saņemtu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzīvesvietā;
 12. pilngadīgas personas, kuras saņem sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētas grupu mājas pakalpojumus;
 13. personas, kuras saņem bērna kopšanas pabalstu vai vecāku pabalstu;
 14. personas, kurām ir noteikta I vai II grupas invaliditāte;
 15. personas, kurām ir noteikta III grupas invaliditāte (no 2021. gada 1.janvāra);
 16. personas, kuras sasniegušas likumā "Par valsts pensijām" vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
 17. personas, kuras saņem izdienas pensiju vai speciālo valsts pensiju;
 18. politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki;
 19. tradicionālo reliģisko organizāciju mūki un mūķenes, kas dzīvo klosteros;
 20. personas, kuras ir cietušas no vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem, un cilvēktirdzniecības upuri, kuru statusu apliecina procesa virzītāja lēmuma kopija vai tiesībaizsardzības institūcijas izziņa. Ministru kabinets nosaka laikposmu, kurā minētās personas ir uzskatāmas par apdrošinātām personām;
 21. personas, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu.

Veselības apdrošināšanas iemaksu apmērs

Veselības apdrošināšanas iemaksas personām, kuras nav sociāli apdrošinātas:

 • 2018. gadā – 1% no divpadsmitkāršas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
 • 2019. gadā – 3% no divpadsmitkāršas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
 • sākot no 2020. gada – 5% apmērā no divpadsmitkāršas minimālās mēneša darba algas.

Pie plānotā minimālās algas apmēra – 430 eiro – tuvākajos trīs gados veselības apdrošināšanas brīvprātīgās iemaksas gadā būtu attiecīgi: 2018. gadā 51,6 eiro, 2019.gadā – 154,8 eiro un 2020.gadā – 258 eiro.

Lai saņemtu pakalpojumus, iemaksas būs jāveic par diviem iepriekšējiem gadiem. Iemaksas varēs veikt, sākot ar 2018. gada septembri. Iemaksas būs veicamas reizi gadā (kalendārā gada sākumā), un pēc iemaksu veikšanas persona varēs saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros attiecīgā kalendārajā gadā.

Apdrošināšanas maksājumu kārtību vēl noteiks

Ministru kabinetam būs jānosaka valsts obligātās veselības apdrošināšanā iekļauto veselības aprūpes pakalpojumu saraksts, kārtība, kādā tiek organizēta šo pakalpojumu sniegšana un veikta samaksa par tiem, kā arī minēto pakalpojumu samaksas apmērs un kārtība, kādā tiek veidotas rindas veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai.   

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 

  Ieteikt:  +5
-2

 
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
Lasīt komentārus (10)
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti