viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 
 
 

Lai dakteri zinātu, kam zvanīt kritiskā situācijā


Lidija Dārziņa,
LV portāls

03.08.2017

ĪSUMĀ

 • Piekļūt saviem datiem e-veselības sistēmā var, autorizējoties ar vienu no diviem e-parakstiem vai ar savas internetbankas starpniecību.
 • Portālā www.eveseliba.gov.lv personas profilā (datu kartītē) iespējams norādīt cilvēkus, ar kuriem ārsts var sazināties neatliekamā gadījumā.
 • Nacionālais veselības dienests uzsver, ka informācija par kontaktpersonu ir svarīga, ja iedzīvotājs ir nokļuvis slimnīcā ar zaudētām saziņas spējām, atmiņas zudumu, atrodoties traucētas apziņas vai bezsamaņas stāvoklī.
 • Kā kontaktpersona bieži tiek norādīta māte, tostarp saziņai neatliekamos gadījumos, kas ir saistīti ar nepilngadīgiem bērniem.
 • Kontaktpersonas informācija ir jānorāda sadaļā "Kontaktpersonas", savukārt sava e-pasta adrese un tālruņa numurs vai cits saziņas veids – sadaļā “Kontaktinformācija".
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +3
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +3 -0

Pat ja jūsu ārsts vēl nav iesaistījies e-veselības sistēmas lietošanā, jums pašam ir iespēja praktiski pārliecināties vismaz par to mazumiņu, ko e-veselība pašreiz katram piedāvā. Šī iespēja ir norādīt savā profilā jeb personas datu kartītē informāciju par kontaktpersonu, ar kuru ārstniecības personas, kas jau lieto e-veselības sistēmu, varētu sazināties neatliekamā gadījumā.

Nacionālais veselības dienests informē, ka līdz šim e-veselības sistēmā aizpildīta informācija par gandrīz 3000 kontaktpersonām. 

Visbiežāk kā kontaktpersonu iedzīvotāji norādījuši savu dzīvesbiedru – sievu vai vīru – kopumā 30% gadījumu. Bieži tiek norādīta arī mātes kontaktinformācija, tostarp saziņai neatliekamos gadījumos, kas ir saistīti ar nepilngadīgajiem bērniem, – kopā 23% gadījumu. Saziņai dēlu vai meitu iedzīvotāji norādījuši 14% gadījumu.

NVD mudina iedzīvotājus ievadīt sistēmā datus par kontaktpersonām. Tas neprasa daudz laika, taču saziņas iespēja var būt būtiska kritiskos gadījumos.

Kā to izdarīt?

Lai e-veselības sistēmā norādītu kontaktpersonu un savu kontaktinformāciju, portālā www.eveseliba.gov.lv jāautorizējas ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem – savas internetbankas piekļuves datiem, elektronisko parakstu vai personas apliecību (eID).

Katrs pats var pārliecināties, kā tas notiek praktiski. Portālā www.eveseliba.gov.lv augšējā kreisajā malā ir norāde "Pieslēgties". Uzklikšķinot uz tās, atveras lapa autorizācijas izvēlei, – jāklikšķina uz norādes "Iedzīvotājs". Nākamajā lapā ir e-veselības lietošanas noteikumi iedzīvotājiem. Lai tiktu tālāk, jāatzīmē kvadrātiņā, ka piekrītat noteikumiem. Seko nākamā lapa, kurā ievietoti 11 iespējamie identifikācijas veidi – divi e-paraksti un 9 internetbankas ("Swedbank", "SEB banka", "Citadele", "Norvik Banka", "Nordea", DNB, MTB, "PrivatBank" un "Rietumu banka"). Lai izmantotu kādu no piedāvātajiem veidiem, vispirms jāpiekrīt elektroniskās identifikācijas noteikumiem (jāieklikšķina kvadrātiņā).

Izvēloties ierastāko autorizācijas veidu, savu internetbanku, piemēram, "Swedbank", jāuzklikšķina uz bankas logo. Atšķiras nākamā lapa ar bankas piedāvātajiem identifikatoriem, pēc tam seko paziņojums "Nosūtīt datus". Paziņojumu apstiprinot, nokļūstam savā e-veselības profilā, kurā ir redzami personas dati – vārds, uzvārds, vecums, deklarētā dzīvesvietas adrese u. c.

Lapas kreisajā malā ir norāde "Kontaktinformācija".  Jāpalūko, vai tā atbilst īstenībai. Piemēram, vai ir pareizs jūsu tālruņa numurs, e-pasta adrese. Ja nav, jāizlabo (norāde "Labot/Anulēt").

Ja kādu mulsina norāde par vēl citu iespējamo saziņas veidu, Nacionālā veselības dienesta (NVD) Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Agnese Jasenoviča skaidro, ka kontaktinformācijas norādei nav ierobežojumu. Zem apzīmējuma "cits" iespējams norādīt citus saziņas veidus, kas cilvēkam ir ērti izmantošanai, piemēram, faksa numuru, "Skype" vārdu u. c. Ir iespējams norādīt gan divus (e-pastu un tālruni), gan arī vairākus kontaktinformācijas veidus, klikšķinot uz pogas "Pievienot jaunu kontaktinformāciju".

Līdzīgi (vienādi) ir ar norādēm par saziņas veidiem ar kontaktpersonām (tālrunis, e-pasts, cits).

Kontaktpersonu izvēles iespējas ir plašas un atzīmēšanai savirknētas alfabētiskā secībā: brālis, cits, civilsieva, civilvīrs, dēls, draugs, kaimiņš, kolēģis, māsa, māte, meita, sieva, tēvs, vīrs. Var norādīt arī vairākus cilvēkus, e-sistēma neiebilst.

Uzrakstītais par darbību secību izklausās piņķerīgi, bet nav taču, jo internetbankas lietotājs, maksājot rēķinus par elektrību, gāzi, nekustamā īpašuma nodokli, gaidot algu, pensiju vai pabalstu kontā, arī ikdienā veic līdzīgas darbības un daudzus klikšķus.

NVD savukārt norāda – ja iedzīvotājs neizmanto internetu, informāciju par kontaktpersonu un kontaktinformāciju vizītes laikā var lūgt norādīt ārstam, ja ārsts ir uzsācis e-veselības sistēmas lietošanu.

Saziņas iespēja, ja rodas nepieciešamība

Ja cilvēks ir nokļuvis situācijā, kad ārstiem būtu jāsazinās ar viņa tuviniekiem, bet viņi nezina iespējamās kontaktpersonas, vai tādā situācijā ārstiem ir obligāti jāieskatās e-veselības sistēmā, vai arī tikai tiem, kas ir parakstījuši līgumu ar NVD par e-veselības sistēmas lietošanu? Vai ir iespējama situācija, ka pacients būs norādījis savas kontaktpersonas, bet dakteris e-veselības sistēmu neizmantos un šīs kontaktpersonas nenoskaidros?

NVD pārstāve klāsta, ka informācijas iegūšana par pacienta kontaktpersonu e-veselības sistēmā ārstniecības personai netiek noteikta kā pienākums, bet nepieciešamības gadījumā tā ir iespēja operatīvi iegūt informāciju, lai sazinātos ar pacienta tuviniekiem. Taču jāņem vērā, ka gadījumā, ja konkrētā ārstniecības iestāde vai ārstniecības persona nav noslēgusi līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par e-veselības sistēmas lietošanu, tad ārstam nav piekļuves sistēmai (nav piešķirts lietotājvārds).

Vaicāta, kādos gadījumos ārstam varētu būtu nepieciešamība sazināties ar pacienta tuviniekiem (kādu citu cilvēku), A. Jasenoviča stāsta, ka ar norādīto kontaktpersonu ārsts varēs sazināties gadījumos, ja iedzīvotājs ir nokļuvis slimnīcā, piemēram, ar zaudētām saziņas spējām, atmiņas zudumu, atrodoties traucētas apziņas vai bezsamaņas stāvoklī. Tādējādi ārstniecības personai būs iespēja operatīvi sazināties ar pacienta tuviniekiem, lai informētu par viņa atrašanās vietu, veselības stāvokli vai precizētu informāciju, kas ir svarīga savlaicīgas un pacientam piemērotākās ārstēšanas nodrošināšanai, piemēram, informāciju par pacienta hroniskajām slimībām, alergēniem, lietotajiem medikamentiem u. c., ja šī informācija jau nebūs pieejama e-veselības sistēmā.

Savukārt savas kontaktinformācijas norādīšana e-veselības sistēmā nodrošinās iespēju saņemt e-pasta vēstules ar paziņojumiem par e-veselības sistēmā izrakstītajām e-receptēm, e-darbnespējas lapām, veikto izmeklējumu rezultātiem un citu e-veselības sistēmā ievadīto informāciju, kā arī atgādinājumus par atkārtoti veicamas vakcinācijas termiņiem, iespējām veikt valsts apmaksātas profilaktiskās pārbaudes un citu ar veselību saistītu informāciju. Ārstējošais ārsts nepieciešamības gadījumā varēs telefoniski sazināties ar savu pacientu, piemēram, lai pārrunātu saņemtos laboratorisko analīžu rezultātus u. tml.

Tiesības būt ārstētam

Pacientu tiesību likumā noteikts: Ja pacients sava veselības stāvokļa vai vecuma dēļ pats nespēj pieņemt lēmumu par ārstniecību, tiesības pieņemt lēmumu par piekrišanu ārstniecībai kopumā vai ārstniecībā izmantojamai metodei vai atteikšanos no ārstniecības kopumā vai ārstniecībā izmantojamās metodes ir pacienta laulātajam, bet, ja tāda nav, – pilngadīgam un rīcībspējīgam tuvākajam radiniekam šādā secībā: pacienta bērniem, pacienta vecākiem, pacienta brālim vai māsai, pacienta vecvecākiem, pacienta mazbērniem.

Ja pacients ir nepilngadīga persona vai persona, kura sava veselības stāvokļa vai vecuma dēļ nav spējīga pati par sevi parūpēties, ārstniecības iestāde nekavējoties informē pacienta likumisko pārstāvi, bet, ja tāda nav, – laulāto vai tuvāko radinieku, bet, ja arī tādu nav, – bāriņtiesu.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'e-veselība  'e-pakalpojumi  

  Ieteikt:  +3
-0

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole diaspora mediācija Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti