viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

No jūlija sāks piešķirt jaunos personas kodus  14


Linda Balode,
LV portāls

01.07.2017

ĪSUMĀ

 • Jaunā personas koda piešķiršana krasi neatšķiras no līdzšinējās kārtības, jo, tāpat kā līdz 2017. gada 30. jūnijam piešķirtie personas kodi, jaunie tiek veidoti no 11 ciparu kombinācijas.
 • Jaunā personas koda pirmie cipari ir "32", bet pārējie cipari ir automātiski sistēmas ģenerētie nejaušie cipari no "0" līdz "9".
 • Personas kods tiek ģenerēts automātiski, un tas ir nemainīgs, izņemot gadījumu, kad persona tiek adoptēta.
 • Īpašu ciparu kombināciju personas kodā cilvēki nevar izvēlēties, savukārt, mainot personai piešķirto personas kodu, netiek iegūta jauna identitāte, jo iepriekšējais personas kods tiek saglabāts vēsturiskajos ierakstos Iedzīvotāju reģistrā.
 • Personu apliecinošs dokuments (pase un/vai personas apliecība) kļūst lietošanai nederīgs, un personai 30 dienu laikā ir pienākums iesniegt dokumentus jauna personu apliecinoša dokumenta saņemšanai.
 • Līdz ar jaunajām prasībām personas kodu piešķiršanai tiks novērsta iespēja izmantot personas kodā ietverto norādi uz personas vecumu.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +4
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +4 -0

No šodienas, 1. jūlija, visām personām, par kurām tiks iekļautas ziņas Iedzīvotāju reģistrā, t. i., tiks veikta personas pirmuzskaite, piešķirs individuālu personas kodu. Tā piešķiršana būtiski neatšķiras no iepriekšējās sistēmas, jo jauno personas kodu arī veido no 11 ciparu kombinācijas, taču tas vairs nenorāda personas dzimšanas datus. Līdz 2017. gada 30. jūnijam piešķirtie personas kodi būs derīgi arī turpmāk, savukārt brīvprātīgi vienu reizi dzīvē bez noteikta laika termiņa, ja personai būs tāda vēlme, veco personas kodu varēs nomainīt pret jaunu.

No 2020. gada Latvijā sāks darboties Fizisko personu reģistrs, kas aizstās pašreizējo Iedzīvotāju reģistru. Jaunais reģistrs taps uz pašreizējā reģistra bāzes, bet tajā būs plašāks ierakstāmo subjektu loks. Līdz ar to valdības 2016. gada grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā jauna personas koda piešķiršanas kārtību regulē tikai pagaidām. Stājoties spēkā Fizisko personu reģistram, tas pārņems daudzas pašreizējās Iedzīvotāju reģistra likuma normas. "Tostarp arī to, ka personas kodu turpmāk veido no 11 cipariem, nodrošinot kodu neatkārtošanos," norāda Saeimas preses dienests.

Kārtība būtiski nemainās

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments norāda, ka jaunā personas koda piešķiršana krasi neatšķiras no līdzšinējās kārtības, jo, tāpat kā līdz 2017. gada 30. jūnijam piešķirtie personas kodi, arī jaunie tiek veidoti no 11 ciparu kombinācijas. "Ja līdz šim piešķirtā personas koda pirmā daļa atspoguļo personas dzimšanas datus, bet otrā tiek automātiski ģenerēta, tad jaunais personas kods dzimšanas datumu vairs nenorādīs," skaidro PMLP.

"Jaunais personas kods vairs nenorāda personas dzimšanas datumu."

Jaunā personas koda pirmie cipari ir "32", bet pārējie cipari būs automātiski sistēmas ģenerētie nejaušie cipari no "0" līdz "9". Sistēma izveido šīs kombinācijas bez cilvēka starpniecības. Jau šobrīd Iedzīvotāju reģistrā nav divu vienādu personas kodu, tie visi ir unikāli. PMLP norāda, ka arī jaunajā ģenerēšanas sistēmā personas kodi neatkārtosies. Jāatzīmē, ka personas koda cipara kombināciju persona pati nevar izvēlēties, mainīt vai citādi ietekmēt –  kādu ciparu kombināciju sistēma izveidos, tādu personai piešķirs. Savukārt pirmos sešus ciparus no pārējiem pieciem cipariem var atdalīt ar defisi jeb savienojuma zīmi, kā tas bija arī līdz šim.

Personas koda maiņa

Atkārtoti ir jāvērš uzmanība, ka personas kods tiek ģenerēts automātiski un tas ir nemainīgs, izņemot gadījumu, kad persona tiek adoptēta. PMLP skaidro: "Adoptētai personai atbilstoši tiesas lēmumam maina personas kodu adopcijas slepenības nodrošināšanai, mainot personai jau piešķirto personas kodu arī tad, ja tajā nebūs norādīts personas dzimšanas datums."

Personai, kura vēlas mainīt personas kodu, ir jābūt reģistrētai Iedzīvotāju reģistrā ar statusu "AKTĪVS". Balstoties uz Iedzīvotāju reģistra 7.1 pantu, minētais statuss ir attiecināms uz Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kā arī personām, kuras Latvijā saņēmušas uzturēšanās atļauju, reģistrācijas vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību.

"Pirmkārt, īpašu ciparu kombināciju personas kodā cilvēki nevar izvēlēties, otrkārt, mainot personai piešķirto personas kodu, netiek iegūta jauna identitāte, jo iepriekšējais personas kods tiek saglabāts vēsturiskajos ierakstos Iedzīvotāju reģistrā," uzsver PMLP. Personas kodu, kurā ir dzimšanas datums, var mainīt vienu reizi visā personas dzīves laikā, iesniedzot iesniegumu klātienē jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā vai Latvijas Republikas pārstāvniecībā ārvalstī.

Nepieciešamie dokumenti personas koda maiņai

Iesnieguma veidlapas personas koda maiņai jau ir pieejamas PMLP mājaslapā, taču persona var iesniegt arī brīvā formā sagatavotu iesniegumu latviešu valodā. Tā izskatīšana un personas koda maiņa būs bez maksas. Svarīgi, ka no pilnvarotām personām un pa pastu iesniegumu par personas koda maiņu atbildīgā iestāde nepieņem.

Iesniedzot iesniegumu par personas koda maiņu, PMLP ir nepieciešams uzrādīt šādus dokumentus:

 • personu apliecinošu dokumentu (pasu un/vai personas apliecību);
 • iesnieguma oriģinālu, kas ir pašrocīgi parakstīts;
 • dzimšanas apliecību, ja nepilngadīgais bērns pēc personas koda maiņas pirmo reizi saņems personu apliecinošu dokumentu.

PMLP uzsver, ka apliecinājums par personas koda maiņu tiek izsniegts bez maksas un apliecinājumu, ko reģistrē kā lēmumu, izsniedz vienu reizi, atbildot uz iesniegumu, taču vēlāk tiek izsniegta izziņa no Iedzīvotāju reģistra, par ko veicama Ministru kabineta noteikumos Nr. 391 noteiktā valsts nodevas maksa.

Papildu prasības bērniem

Papildu darbības un nosacījumi ir nepilngadīgai personai, kura nav sasniegusi 18 gadus, vai aizbildnībā un aizgādnībā esošai personai, kura vēlas mainīt personas kodu. Tādā gadījumā dokumentus iesniedz bērna likumiskais pārstāvis, turklāt, ja nepilngadīgā persona ir vecumā no 15 līdz 18 gadiem, tad papildus ir nepieciešama bērna piekrišana un klātbūtne, lai pēc tam varētu noformēt jaunu apliecinošu dokumentu.

"Mainot personai piešķirto personas kodu, netiek iegūta jauna identitāte."

"Visām personām, kurām tiks piešķirts jaunais personas kods, tiks izsniegts apliecinājums vienā  eksemplārā par personas koda maiņu, deaktivēti personu apliecinoši dokumenti (pase un/vai personas apliecība), kā arī uzreiz tajā pašā dienā pieņemti dokumenti personu apliecinoša dokumenta maiņai," skaidro PMLP.

Sekas personas koda maiņai

Kam jāpievērš uzmanība pēc personas koda maiņas:

 • persona vairs nevarēs pārdomāt un atgūt iepriekšējo personas kodu, jo Iedzīvotāju reģistrā to ģenerē vienu reizi;
 • personu apliecinošs dokuments (pase un/vai personas apliecība) kļūst lietošanai nederīgs, un personai 30 dienu laikā ir pienākums iesniegt dokumentus jauna personu apliecinoša dokumenta saņemšanai;
 • par jauna personu apliecinoša dokumenta (pase un/vai personas apliecība) saņemšanu nepieciešams veikt valsts nodevas samaksu;
 • personai ir nepieciešams mainīt arī citus dokumentus, kuros norādīts personas kods, piemēram, transportlīdzekļa vadītāja apliecība, personalizētās kartes, mācību, studenta, invalīda vai pensionāra apliecība, jāinformē banka u. tml. (ja šos dokumentus attiecīgā iestāde izsniedz par maksu, tad personas koda maiņa nav iemesls, lai atbrīvotu personu no samaksas par jauna dokumenta izsniegšanu);
 • ja personas kods tiek mainīts nepilngadīgai personai un bērna vecāku pasē ir ierakstīts bērns ar personas kodu, vecāki jāinformē par nepieciešamību saņemt jaunu pasi, kurā iekļautas aktuālas ziņas par nepilngadīgo bērnu, ja vecāki vēlas ceļot kopā ar bērnu vai, piemēram, uzrādīt pasi ar bērna ierakstu ārstniecības iestādē. Arī šajā gadījumā par jaunas pases saņemšanu veicama valsts nodevas maksa (iepriekšējo ierakstu pasē nedzēš un nepapildina ar jaunu ierakstu, taču, ja ziņas par bērnu un tam piešķirto personas kodu nav bijušas ierakstītas vecāka pasē, tad ierakstu par bērnu veic līdzšinējā kārtībā.

Ieguvumi

Līdz ar jaunajām prasībām personas kodu piešķiršanai tiks novērsta iespēja izmantot personas kodā ietverto norādi uz personas vecumu, tāpat arī nevarēs veidot tiešu vai netiešu personas diskrimināciju uz vecuma pamata profesionālajās attiecībās. "Katrai personai pašai ir jāizvērtē, vai šis pakalpojums šķiet saistošs," iesaka PMLP.

"Mainot personas kodu, personu apliecinošs dokuments kļūst lietošanai nederīgs."

Jārēķinās, ka personai būs jāatjauno informācija par personas kodu uzņēmumos vai iestādēs, kas nav valsts institūcijas, jo tikai valsts iestādēm būs iespēja pārliecināties par jauno personas kodu. Taču portālā www.latvija.lv būs pieejams bezmaksas e-pakalpojums "Personas kodu atbilstība vienai personai", kuru izmantojot pakalpojuma lietotājam būs iespējams pārbaudīt divu zināmo personas kodu atbilstību vienai personai, kā arī pēc personas koda maiņas personai tiks izsniegts apliecinājums.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
  Ieteikt:  +4
-0

 
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
Lasīt komentārus (14)
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti