viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 
 
 

Gada ienākumu deklarācija 2016  1


Lidija Dārziņa,
LV portāls

01.03.2017

ĪSUMĀ

 • Gada ienākumu deklarācija obligāti no 1. marta līdz 1. jūnijam jāiesniedz saimnieciskās darbības veicējiem.
 • No 1. marta deklarāciju var iesniegt brīvprātīgi, lai tiktu piemērots diferencētais neapliekamais minimums, ja ienākumi 2016. gadā bija mazāki par 12 000 eiro.
 • Lai saņemtu pārmaksāto IIN par attaisnotajiem izdevumiem un to nodokļa pārmaksu, kas izveidosies, piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu par 2016.gadu, deklarāciju var iesniegt laikā no 2017. gada 1. marta līdz pat 2020. gada 16. jūnijam.
 • Visa 2017. gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2014. un 2015.gadu, bet līdz 2017. gada 16.jūnijam – vēl arī par 2013. gadu.
 • VID deklarācijas datus pārbauda. Ja iesniegtajā deklarācijā netiks atklātas kļūdas un nebūs nepieciešami precizējumi, tad pārmaksātais nodoklis tiks ieskaitīts kontā trīs mēnešu laikā no deklarācijas iesniegšanas brīža.
 • Pārmaksātā nodokļa atgūšanai vienlaikus var deklarēt izdevumus par izglītību, ārstniecību un citus likumā paredzētos.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +4
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +4 -0

Vēršam uzmanību, ka rakstā esošā informācija ir sagatavota 2017. gadā!

Šogad gada ienākumu deklarāciju var iesniegt, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) par 2016. gadam noteikto diferencēto neapliekamo minimumu. Tāpat kā iepriekšējos gados, daudzi deklarēs arī attaisnotos izdevumus par ārstniecības un izglītības izdevumiem. Izdevumu normas pārmaksātā nodokļa atgūšanai nav mainījušās, bet šogad klāt ir nākusi būtiska izdevumu pozīcija – par bērnu interešu izglītību, kas nav iekļauta izglītības izdevumu gada normā. Piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu, atgūstamā summa būs atšķirīga.

Deklarāciju var iesniegt, sākot no 1. marta. Deklarācijas iesniegšanai svarīgs ir likumā noteiktais – no 1. marta līdz 1. jūnijam par 2016. gadu tas obligāti jāizdara saimnieciskās darbības veicējiem, kuri, piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c., un vēl citu ienākumu guvējiem. Uzskaitījumu var izlasīt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) skaidrojumā "Obligāti iesniedzamā gada ienākumu deklarācija".

Pārējiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem deklarācijas iesniegšana ir brīvprātīga. Protams, daudzi vēlas atgūt pārmaksātā nodokļa summu iespējami ātri, tāpēc nevilcinās.

Visiem ir ērtāk, ja deklarāciju iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Piekļuve tai ir vienkārša – internetbankas lietotāji savu deklarāciju var iesniegt, apmeklējot portālu www.latvija.lv. Svarīgi saprast, ka tādā veidā, aizpildot deklarāciju, tajā automātiski ielasās VID rīcībā esošie dati.

Diferencētais neapliekamais minimums

Deklarāciju diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanai var iesniegt iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, kuru gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs 2016. gadā nepārsniedza 12 000 eiro. Piemēram, ja vienīgie ienākumi ir alga – mēnesī 1000 eiro bruto, gadā – 12 000 eiro, tad diferencēto neapliekamo minimumu nepiemēro, jo šādam ienākumam 2016. gadā ir piemērojams tikai ikmēneša neapliekamais minimums – 75 eiro, un tas jau ir izmantots.

Nosakot gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, ņem vērā ne tikai algu, bet arī citus nodokļa maksātāja ienākumus (izņemot likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. pantā nosauktos neapliekamos ienākumus un tos saimnieciskās darbības ieņēmumus, par kuriem maksā patentmaksu vai mikrouzņēmumu nodokli (MUN)). Piemēram, bruto alga gadā bijusi 900 eiro. Cilvēks ir guvis ienākumu no saimnieciskās darbības – nekustamā īpašuma izīrēšanas, no kura samaksāts mikrouzņēmumu nodoklis – 1200 eiro gadā. Tātad gada kopējie ienākumi ir 900 + 1200 = 2100 eiro. Šajā gadījumā diferencēto neapliekamo minimumu nepiemēro.

Svarīgi, ka diferencētā neapliekamā minimuma konkrētā summa ir atkarīga no kopējā gadā gūtā ienākuma summas.

Ja 2016. gadā nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs:

 • bija mazāks vai vienāds ar 4560 eiro (380 eiro mēnesī), iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu, t.i., 1200 eiro (100 eiro mēnesī);
 • ienākumi bija no 4560 (380 eiro mēnesī) eiro līdz 12 000 eiro (1000 eiro mēnesī), palielinoties ienākumam, piemērojamais gada diferencētais neapliekamais minimums pakāpeniski samazinās;
 • pārsniedza 12 000 eiro (1000 eiro mēnesī), piemēro tikai minimālo mēneša neapliekamo minimumu, t.i., 75 eiro mēnesī jeb 900 eiro gadā.

Tas nozīmē, ka, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, tiek piemērots nevis vienāds neapliekamais minimums visiem, bet gada diferencētais neapliekamais minimums ir atkarīgs no nodokļa maksātāja gada ienākumu apmēra. Mazo algu saņēmējiem nodokļa atlaide ir lielāka.

Piemēram, ja alga 2016. gadā bija līdz 380 eiro mēnesī, gada diferencētais neapliekamais minimums bija 1200 eiro (100 eiro mēnesī). Tātad, ja ik mēnesi algai jau ir piemērots minimālais neapliekamais minimums (mēnesī 75 eiro, gadā 900 eiro), tad gadā neizmantotā neapliekamā summa ir 300 eiro (1200 – 900 = 300). Pārmaksāto nodokli – 69 eiro (23% no 300) – būs iespējams atgūt, iesniedzot VID gada ienākumu deklarāciju par 2016. gadu.

Attaisnotie izdevumi

Pārmaksātā nodokļa atgūšanai var deklarēt izdevumus par izglītību, tostarp bērnu interešu izglītības programmām, ārstniecību (gada izdevumu norma kopā 215 eiro), zobārstniecību (šos maksājumus var deklarēt pilnā apmērā), ziedojumus vai dāvinājumus Latvijas politiskajām partijām (215 eiro), var deklarēt gadā nepiemērotos atvieglojumus, iemaksas privātajos pensiju fondos, dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) iemaksas.

Piemēram, ja attaisnotajiem izdevumiem, kuriem noteikta gada norma, deklarēta visa iespējamā summa – 215 eiro, atgūstamais nodoklis no tās ir 49,45 eiro.

Kam nepienākas nodokļa atmaksa?

Sezonas laukstrādnieks, patentmaksātājs un mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs iesniegt čekus par attaisnotajiem izdevumiem nevar, tos neatmaksās, jo šie nodarbinātie nav maksājuši IIN pilnā apmērā. Attaisnotos izdevumus var piemērot ienākumam, kuru apliek ar 23% nodokļa likmi. Tomēr, ja ir šāda situācija, izdevumu čekus savai deklarācijai var pievienot un iesniegt viņu ģimenes locekļi, kuri ir maksājuši IIN. Pārmaksātos nodokļus var atgūt arī gadījumā, ja gada laikā ir gūti citi ienākumi, kas aplikti ar 23% nodokļa likmi, norāda VID.

Ja atrodas iepriekš nedeklarēti čeki

Lai atgūtu pārmaksāto IIN par attaisnotajiem izdevumiem un to nodokļa pārmaksu, kas izveidosies, piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu, deklarāciju var iesniegt no šā gada 1. marta līdz pat 2020. gada 16. jūnijam. Visa 2017. gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2014. un 2015.gadu, bet līdz 2017. gada 16.jūnijam – vēl arī par 2013. gadu.

Arī tiem nodokļu maksātājiem, kas jau gadiem regulāri iesniedz deklarāciju par attaisnotajiem izdevumiem, gadās atrast iepriekš neiesniegtus čekus. Protams, žēl. Tikpat kā vējā izmesta nauda. Ko darīt, ja cilvēks jau iepriekš ir iesniedzis deklarāciju, piemēram, par 2015. gadu, bet tagad viņš atradis neiesniegtus čekus par ārstniecības pakalpojumiem 2015. gadā?

VID skaidro, ka likums dod tiesības labot jau iesniegtu deklarāciju arī ar atpakaļejošu datumu. Tādējādi jālabo tā gada deklarācija, kurā ir bijuši attaisnotie izdevumi. Iesniedzot deklarāciju EDS, jāaizpilda deklarācija no jauna, pieskaitot arī vēlāk atrastos čekus, un jāiesniedz precizēta deklarācija.

Tā kā attaisnotajiem izdevumiem ir gada norma, par to lielākas tēriņu summas tiek pārceltas uz nākamo/nākamajiem gadiem. Tiem, kas iesniedz deklarāciju papīra formā, bieži vien jau ir piemirsies, kāda summa ir pārcelta, piemēram, no 800 eiro liela maksājuma par studijām. Ko tad lai raksta attaisnoto izdevumu pielikumā D4 ailē "Uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie attaisnotie izdevumi".

VID atgādina, ka EDS pati automātiski aprēķina un pārceļ summas, kas saglabājušās no iepriekšējiem gadiem, tāpēc sniegt deklarāciju elektroniski ir daudz vienkāršāk. Citiem vārdiem – ailīte (D4 – 7. aile) aizpildīsies automātiski, cilvēkam pašam nekādi aprēķini nebūs jāveic. Ja tomēr ērtāk šķiet deklarāciju sniegt papīra formā un nezināt, ko rakstīt ailītē "Uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie attaisnotie izdevumi", pēc palīdzības vērsieties pie VID darbiniekam.

Kā iesniegt deklarāciju?

VID mājaslapā deklarācijas iesniegšana ir attēlota grafiski, soli pa solim.

VID Sabiedrisko attiecību daļas speciāliste Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa izklāsta secību.

1. Deklarāciju var aizpildīt VID mājaslapā (www.vid.gov.lv) sadaļā "Elektroniskās deklarēšanas sistēma" (EDS). Izvēlies iespēju pieslēgties ar www.latvija.lv un izmanto savu internetbankas paroli!

2. Lai palīdzētu saprast, kuras ailes un kuri gada ienākumu deklarācijas pielikumi jāaizpilda, elektroniskajā gada ienākumu deklarācijas formā ir izstrādāts vednis jeb palīgs, proti, pirms deklarācijas aizpildīšanas sistēma lūdz lietotāju atbildēt uz vairākiem jautājumiem, un atbilstoši sniegtajām atbildēm lietotājam tiek piedāvāts aizpildīt tikai tos gada ienākumu deklarācijas pielikumus un ailes, kas attiecas uz konkrēto lietotāju. 

3. Parādoties iespējai Sagatavot jaunu dokumentu, ir jāspiež – No veidlapas. Izvēlieties – Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti Gada ienākumu deklarācija. Pēc tam norādiet periodu, par kuru iesniegsiet deklarāciju. Atzīmējiet, ka iesniegsiet to brīvprātīgi, un izvēlieties – Vēlos atgūt pārmaksāto nodokli [...] par […]. Kad tas paveikts, spiediet Turpināt un – Sagatavot manu deklarāciju.

4. Veidlapā D1 var aplūkot visus taksācijas gadā gūtos ienākumus un nomaksātos nodokļus, savukārt veidlapā D4 ir jāfiksē attaisnotie izdevumi par medicīnas un izglītības pakalpojumiem. Izvēlieties – Aizpildīt ar maniem datiem. Ja vēlaties iesniegt attaisnojuma dokumentus arī par bērnu, vecākiem vai laulāto, izvēlieties – Pievienot personu, tad D4 veidlapa tiks izveidota katram izvēlētajam ģimenes loceklim.

5. Veidlapas D4 ailītē Nr. 6 jāraksta summa par dažādiem medicīnas pakalpojumiem, bet ailītē Nr. 8 tikai par zobārstniecības pakalpojumiem un plānotajām operācijām. Pārējās summas sistēma parādīs un aprēķinās pati. 

6. Izvēlieties Iesniedzamā informācija un sadaļā Pievienotie dokumenti pievienojiet ieskenētos čekus. Sistēma atpazīst dažādus formātus – pdf, jpg, odt, ods, docx... Laukā – Komentāri – ievadiet čeku numurus un datumus.

7. Pārmaksātā nodokļa summa būs redzama lapas lejas daļā – Pārskaitāmā summa. Ievadiet savu konta numuru, pārbaudiet e-pasta adresi un telefona numuru. Atveroties sadaļai Dokumentu saraksts, būs redzams sagatavotās deklarācijas dokumenta numurs un statuss. Neaizmirstiet nospiest – Iesniegt!

8. Iesniegtie dati tiks pārbaudīti. Ja netiks atklātas kļūdas un nebūs nepieciešami precizējumi, tad pārmaksātais nodoklis tiks ieskaitīts Jūsu kontā trīs mēnešu laikā no deklarācijas iesniegšanas brīža.

Ja nepieciešama palīdzība, konsultēties var arī pa tālruni 67120000 vai klātienē VID klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.

Sākoties brīvprātīgajai gada ienākumu deklarāciju iesniegšanai, VID izstrādājis diferencētā neapliekamā minimuma kalkulatoru, ar kura palīdzību ikviens iedzīvotājs var gūt priekšstatu par to, kādu naudas summu varētu atgūt, iesniedzot deklarāciju. Kalkulators pieejams VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā "Kalkulatori".

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 

  Ieteikt:  +4
-0

 
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
Lasīt komentārus (1)
 
 
VECĀKIE    JAUNĀKIE
 
1 Kopā: 1
 

Juta
Iesaka:  +1  -2

Kāpēc nav minēts, ka var iesniegt arī par ziedojumiem reģistrētām biedrībām? Piemēram, Ziedot.lv!

15.03.2017 14:41:05

 
1 Kopā: 1
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti