viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 
 
 

Mājdzīvnieka reģistrāciju īpašnieks varēs veikt arī elektroniski


Inese Helmane,
LV portāls

27.01.2017

ĪSUMĀ

 • Lai suni reģistrētu LDC datubāzē, tam ir jāievada mikroshēma jeb jāčipo.
 • Praktizējošie veterinārārsti, tāpat kā līdz šim, būs vienīgie, kuri varēs apzīmēt mājas (istabas) dzīvnieku ar mikroshēmu.
 • Pamatojoties uz dzīvnieka īpašnieka sniegto informāciju, tiks mainīti dati Lauksaimniecības datu centra datubāzē.
 • Mājas (istabas) dzīvnieku tā īpašnieks reģistrē datubāzē pie praktizējoša veterinārārsta, vietējā pašvaldībā, ja tas ir paredzēts pašvaldību saistošajos noteikumos, vai LDC.
 • Reģistrācijas pakalpojums maksā 3,50 eiro.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +0
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +0 -0

Šodien stājas spēkā noteikumu grozījumi mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtībā, kas nosaka, ka turpmāk pats dzīvnieka īpašnieks elektroniski varēs reģistrēt ar mikroshēmu apzīmētu suni Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē. Reģistrēšanu varēs veikt, izmantojot gan LDC, gan vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu saskarnes.

Noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" stājušies spēkā šodien, 27. janvārī.

Kā skaidro Zemkopības ministrija, šādas izmaiņas dzīvnieku reģistrācijas kārtībā pieņemtas, lai samazinātu administratīvo slogu mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekiem un paātrinātu ar mikroshēmu apzīmēto suņu reģistrāciju LDC vienotajā reģistrā.

Sākotnēji bija paredzēts, ka šāda elektroniska reģistrācijas iespēja LDC būs no 2016. gada 1. novembra, bet portālā "Latvija.lv"  – no 2017. gada 1. janvāra.

Sodi

LV portāls skaidrojumā "Suņu obligātās reģistrācijas maksa būs uz pusi mazāka" jau rakstīja, ka, sākot ar šā gada 1. janvāri, stājušās spēkā izmaiņas mājas dzīvnieku reģistrācijas kārtībā, kas nosaka suņu obligātu apzīmēšanu ar implantētu mikroshēmu jeb čipēšanu, kā arī dzīvnieka reģistrāciju LDC datubāzē, par šo pakalpojumu maksājot 3,50 eiro. Kaķu un mājas sesku reģistrācija LDC nav obligāta.

26. janvārī LDC datubāzē bija reģistrēti 79 510 suņi, 2298 kaķi un 72 mājas (istabas) seski. Savukārt saskaņā ar 2014. gada FEDIAF ("The European Pet Food Industry") statistikas datiem Latvijā ir 260 000 suņu.

Ja suņa reģistrēšanas prasība netiks izpildīta, kontrolējošās iestādes – Pārtikas un veterinārais dienests un pašvaldības policija - varēs uzlikt sodu, kas fiziskajām personām ir 7–210 eiro, juridiskajām personām – 15–350 eiro.

No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti suņi-pavadoņi un suņi-asistenti.

Čipošanu var veikt tikai praktizējošs veterinārārsts

Lai suni reģistrētu LDC datubāzē, tam ir jāievada mikroshēma jeb jāčipo. Praktizējošie veterinārārsti, tāpat kā līdz šim, būs vienīgie, kuri varēs apzīmēt mājas (istabas) dzīvnieku ar mikroshēmu. Zemkopības ministrija aicina veterinārārstu par suņu apzīmēšanas un reģistrācijas darbībām prasīt dzīvnieku īpašniekiem segt samērīgas izmaksas un skaidrot, par kādiem pakalpojumiem samaksa tiek iekasēta. Savukārt dzīvnieku īpašniekiem ministrija iesaka pašiem savlaicīgi interesēties un starp praktizējošajiem veterinārārstiem meklēt izdevīgāko piedāvājumu un pakalpojuma cenu.

Atbildot uz LV portāla jautājumu, ko darīt ar tiem suņiem, kuri dzīvo reģionos un kurus ir problemātiski nogādāt čipošanai pie veterinārārsta, ZM iesaka suņa īpašniekam sazināties ar praktizējošo veterinārārstu un pieteikt mājas vizīti.

Vakcinācija

Vienlaikus ar čipošanu veterinārārsts izsniedz arī dzīvnieka jeb mājas (istabas) dzīvnieka pasi, kas aizstāj līdzšinējo vakcinācijas apliecību.

Ja suns jau ir vakcinēts pret trakumsērgu un nav pienācis noteiktais revakcinācijas laiks, tad, aizstājot vakcinācijas apliecību ar dzīvnieka pasi, piespiedu revakcinācija pret trakumsērgu nav jāveic. Nākamās revakcinācijas termiņš nosakāms saskaņā ar vakcīnas lietošanas instrukciju.

Šādā situācijā dzīvniekam vienlaikus būs divi dokumenti – vakcinācijas apliecība ar derīgo trakumsērgas vakcināciju un pase ar atzīmi par veikto apzīmēšanu ar mikroshēmu. Laikā, kamēr dzīvniekam ir divi dokumenti, ar suni nedrīkst doties ārpus Latvijas teritorijas.

Kā reģistrēt suni LDC datubāzē

Lai reģistrētu suni LDC datubāzē, tam ir jābūt apzīmētam ar mikroshēmu (čipotam), kā arī jābūt dzīvnieka pasei vai mājas (istabas) dzīvnieku pasei, ko izsniedz tikai praktizējošs veterinārārsts. Līdzšinējā vakcinācijas apliecība ir jānomaina pret pasi.

Ja suns ir apzīmēts ar mikroshēmu un viņam ir pase, to LDC reģistrēt var:

 • praktizējošais veterinārārsts;
 • pats suņa īpašnieks – turpmāk arī elektroniski;
 • vietējā pašvaldība, ja tā sniedz šādu pakalpojumu (to savlaikus ieteicams noskaidrot pašiem dzīvnieku īpašniekiem).

Vispārīgie reģistrācijas nosacījumi:
 

 • Ja mājdzīvnieku reģistrē veterinārārsts valsts vienotā mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē, tad īpašnieks uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu un mājdzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību.
 • Ja veterinārārstam nav iespējas reģistrēt dzīvnieku datubāzē, tad viņš izsniedz īpašniekam aizpildītu un parakstītu reģistrācijas veidlapu, ko dzīvnieka īpašnieks pats iesniedz reģistrēšanai.
 • Ja reģistrē mājdzīvnieku LDC vai vietējā pašvaldībā saskaņā ar tās saistošajiem noteikumiem un ja tai ir noslēgts līgums ar LDC par tiesībām ievadīt datus par dzīvnieku, tad īpašnieks uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu un mājdzīvnieka pasi.

Noteikumi sīkāk ir pieejami šeit.

Jāslēdz līgums ar LDC

Lai reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku LDC datubāzē, praktizējošam veterinārārstam vai vietējai pašvaldībai ir jāslēdz līgums ar LDC par maksas iekasēšanu no mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē. Lai nodrošinātu iespēju, ka praktizējošs veterinārārsts un vietējās pašvaldības var reģistrēt mājas (istabas) dzīvnieku arī tad, ja praktizējošam veterinārārstam vai vietējai pašvaldībai nav noslēgts līgums, LDC pilnveidotā sistēma dod iespēju praktizējošam veterinārārstam vai pašvaldībai reģistrēt mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē arī tad, ja nav veikta priekšapmaksa. Šādā gadījumā pēc mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam tiks izsniegts rēķins. Reģistrācijas apstiprinājums tiks saņemts pēc rēķina apmaksas, skaidrots noteikumu grozījumu anotācijā.

Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam pašam elektroniski reģistrējot savu mīluli LDC datubāzē, izmantojot LDC vai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu, pēc reģistrēšanas pabeigšanas sistēma automātiski piedāvās samaksāt par pakalpojumu tiešsaistē, vai īpašnieks varēs izdrukāt rēķinu, kas jāapmaksā 30 dienu laikā. Ja norādītajā termiņā (30 dienu laikā) īpašnieks, kas reģistrējis dzīvnieku, nav apmaksājis rēķinu par reģistrāciju, uz īpašnieka norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts ziņojums par nepieciešamību samaksāt rēķinu piecu dienu laikā, jo citādi mājdzīvnieku dati no reģistra tiks dzēsti. Reģistrācija tiks apstiprināta tikai pēc rēķina apmaksas.

Kā rīkoties, ja čipots dzīvnieks ir miris?

Ja čipotam mājas mīlulim mainās saimnieks vai arī kustonis ir miris, pašam īpašniekam par šo faktu ir jāpaziņo LDC. ZM Veterinārā un pārtikas departamenta Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas vadītāja vietniece Inga Kronenberga skaidroja: "Suņa īpašnieks, izmantojot portālā www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu vai aizpildot ziņojumu par reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku un nosūtot to LDC, informē par reģistrētā mājas (istabas) dzīvnieka turēšanas vietas maiņu, nāvi, pazušanu vai atrašanu un īpašnieka maiņu. Pamatojoties uz suņa īpašnieka sniegto informāciju, atbilstoši tiks mainīti dati LDC datubāzē."

Uz LV portāla jautājumu, vai tad, ja par mirušu dzīvnieku īpašnieki neziņos, datubāzē nekrāsies neprecīzi dati, I. Kronenberga atbildēja, ka LDC izslēdz no datubāzes mājas (istabas) dzīvnieku, ja 20 gadu laikā pēc mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas nav saņemts ziņojums no mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka. Informāciju par reģistrēto mājas (istabas) dzīvnieku un tā īpašnieku pēc izslēgšanas no datubāzes datu centrs glabā vismaz trīs gadus.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'mājdzīvnieki  

  Ieteikt:  +0
-0

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole diaspora mediācija Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti