viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

“Vēstnesim 100”: Viss sākās ar Pagaidu valdības lēmumu


LV portāls
07.12.2017

ĪSUMĀ

 • Jau pirmajā "Pagaidu Valdības Vēstneša" numurā zem nosaukuma bija norādīts, ka tas ir Latvijas Pagaidu valdības un viņas apakšorgānu oficiālais laikraksts. Pirmā ziņa, kas tika publicēta, bija saistīta ar Latvijas valsts izveidošanu.
 • "Pagaidu Valdības Vēstnesī" bija paredzēts publicēt visu informāciju, kas ir tiešā veidā saistīta ar valsti (normatīvie akti, rīkojumi, paziņojumi, lūgumi utt.), kā arī privātpersonu sludinājumus.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +8
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +8 -0

Šodien Latvijas Republikas oficiālais izdevējs svin 99. gadskārtu: 1918. gada 7. decembrī Latvijas Pagaidu valdība pieņēma lēmumu dibināt  oficiālo laikrakstu –  pirmavotu.  Mūsdienu  "Latvijas Vēstnesis" uztur valsts un tiesiskās informācijas platformu – vietnē Vestnesis.lv nodrošina oficiālās publikācijas, Likumi.lv sistematizē likumus un citus tiesību aktus, savukārt LV portāls un "Jurista Vārds" veicina izpratni par privātpersonu tiesībām un pienākumiem. 

LV portāls svētku reizē sadarbībā ar Latvijas Universitātes pārstāvjiem JĀNI PRIEKULI,  SANTU RATNIKU un EVU VĪKSNU, kas strādā pie pētījuma par Latvijas oficiālo izdevumu vēsturi,  piedāvā nelielu ieskatu pirmajās lappusēs, ar šo publikāciju piesakot turpmāko oficiālā izdevēja vēstures rakstu ciklu un iespēju kopā ar mums sekot līdzi stāstam "Vēstnesim 100".

Pirmais oficiālais laikraksts Latvijā

Ar 1918. gada 7. decembra Latvijas Pagaidu valdības lēmumu tika atzīts par nepieciešamu izdot "valdības orgānu" (šāds vārdu salikums tika lietots sēdes protokolā) ar nosaukumu "Pagaidu Valdības Vēstnesis". Tajā pašā lēmumā tika noteikts, ka laikrakstu izdos Pagaidu valdības kanceleja, par tā vadītāju tiks pieņemts žurnālists, jurists Jēkabs Stumberga kungs1 un ka laikraksts tiks izdots 5000 eksemplāros.2

"Pagaidu Valdības Vēstnesi" iespieda Rīgā. Lai gan tika paredzēts, ka tas iznāks divas reizes nedēļā, bet ar laiku vēl biežāk – līdz sešām reizēm nedēļā,  laika posmā no 14. decembra līdz 28. decembrim iznāca tikai četri oficiālā laikraksta numuri.  Piektais numurs esot bijis nogādāts spiestuvē, bet nav parādījies atklātībā, lai gan netiekot izslēgts, ka daži eksemplāri bija iespiesti un pat izplatīti, taču tiem neesot bijis oficiāls raksturs.3

Atšķirībā no Krievijas impērijas, kur bez visai valstij izveidotā oficiālā valdības laikraksta pastāvēja arī katras guberņas laikraksts (avīze), Latvijā nolēma veidot vienu oficiālo laikrakstu, jo tika domāts, ka Latvijā kā nelielā valstī visai valsts teritorijai ar to varētu pietikt.

Sākotnēji "Pagaidu Valdības Vēstneša" apjoms bija neliels – visiem numuriem, izņemot pirmo, kas bija četras lapaspuses plašs, bija tikai divas lapaspuses.

Pirmajā numurā – Latvijas Republikas nodibināšanas fakts un oficiālā laikraksta izveidošanas iemesli

Jau pirmajā "Pagaidu Valdības Vēstneša" numurā zem nosaukuma bija norādīts, ka tas ir Latvijas Pagaidu valdības un viņas apakšorgānu oficiālais laikraksts. Pirmā ziņa, kas tika publicēta, bija saistīta ar Latvijas valsts izveidošanu, norādot, ka 1918. gada 18. novembrī ir proklamēta Latvija. Uzreiz pēc tam tika norādīta informācija par Tautas padomi (tās sastāvs un izskatītie jautājumi), kā arī publicēta Tautas padomes Politiskā platforma. Secīgi tika publicēti vairāki Tautas padomes paziņojumi Latvijas pilsoņiem, tostarp par to, ka ir nodibināts augstākais izpildvaras orgāns – Pagaidu valdība, lūdzot pilsoņiem saglabāt mieru un atbalstīt valdību tobrīd grūtajā periodā.

Cita starpā oficiālā laikraksta pirmajā numurā tika skaidrots tā izveidošanas iemesls, proti, Pagaidu valdība nevar palikt bez sava "oficiālā orgāna", kurā paziņoti visi tās likumi un rīkojumi, kas pilsoņiem jāzina un jāievēro. Tika norādīts, ka "Pagaidu Valdības Vēstnesī" iespiestiem likumiem un rīkojumiem būs "oficiāla un autentiska nozīme", likumi un rīkojumi būs spēkā no septītās publicēšanas dienas.  Iestādēm un tiesām tika noteikts pienākums laikrakstu glabāt un pēc tā saņemšanas pieturēties pie publicēto likumu un rīkojumu satura. Īpaši tika uzsvērts, ka neviens nevarēs aizbildināties ar publicēto likumu un rīkojumu nezināšanu.

Saturā lasītāju ieinteresēšanai arī privāti sludinājumi

Bez likumu un rīkojumu publicēšanas "Pagaidu Valdības Vēstnesis" bija paredzēts arī tiesu un iestāžu sludinājumu publicēšanai. Laikrakstā bija paredzēts izveidot redakcijas un sludinājumu nodaļu.

Redakcijas nodaļā bija paredzēts publicēt:

 • likumdevēju iestāžu publicētos un izpildīšanai apstiprinātos likumus;
 • uz likuma pamata izdotos iestāžu noteikumus un rīkojumus;
 • oficiālās ziņas par valdības iestāžu darbību;
 • oficiālās ziņas par pārmaiņām amatvīru sastāvā;
 • oficiālās ziņas par komisijām, sapulcēm un ārlietām;
 • nepareizu oficiālo ziņu labojumus;
 • oficiālos statistikas pārskatus;
 • paskaidrojumus par atsevišķu izdoto likumu nozīmi un vajadzību;
 • apcerējumus par dažādām valsts zinātnes nozarēm;
 • ziņas un paziņojumus no Latvijas, arī par nekārtībām un likumu izmaiņām, kā arī ziņas par svarīgākajiem notikumiem ārzemēs;
 • sīkumus.

Tikmēr sludinājumu nodaļā bija paredzēts publicēt ne tikai tiesu un iestāžu oficiālos, bet arī privātpersonu sludinājumus. Laikraksta pirmajā numurā var izlasīt šādu lēmuma pamatojumu: ""Pagaidu Valdības Vēstneša" saturu nodomāts dot nevis tīri sausi formāli, bet likt arī tādu, kas var interesēt arī pārējo lasītāju aprindas. Tādēļ var likt cerību, ka jaunais valdības orgāns atradīs savus piekritējus."

Pirmie normatīvie akti un paziņojums par angļu valodas stundām

Pirmajā oficiālā laikraksta numurā tika publicēti arī vairāki Tautas padomes izdotie normatīvie akti, piemēram, 1918. gada 1. decembra Latvijas Pagastu Satversmes pagaidu likums, 1918. gada 4. decembra likums "Latvijas apgādības orgāni, viņu uzbūve un darbības robežas", 1918. gada 5. decembra "Pagaidu noteikumi par iekšējās apsardzības organizācijām" un 1918. gada 6. decembra Pagaidu nolikums par Latvijas tiesām un tiesāšanās kārtību.

Neskatoties uz neilgo "Pagaidu Valdības Vēstneša" pastāvēšanas laiku, laikrakstā tika paspēts analizēt arī demokrātiskai valstij būtiskus jautājumus. Piemēram, trešajā numurā publicēja rakstu "Vispārējas un proporcionālas vēlēšanas", kur tika skaidrota šādu vēlēšanu būtība.

Bez rakstiem un normatīvajiem aktiem "Pagaidu Valdības Vēstnesī" tika publicēti arī vairāki paziņojumi. Pirmajā numurā Aizsardzības ministrija lūdza ziedot zemessargiem siltu veļu un drēbes. Citos numuros var lasīt paziņojumu par atrastu zirgu un angļu valodas stundām, kā arī aicinājumu pilsoņiem būt "pie pamata likšanas neatkarīgai Latvijai", "būvēt pašiem savu brīvības pili" un parakstīties par Latvijas neatkarības aizdevumu.

Līdz ar to "Pagaidu Valdības Vēstnesī" tika publicēta ne vien tāda informācija, kas ir tiešā veidā saistīta ar valsti (normatīvie akti, rīkojumi, paziņojumi, lūgumi utt.), bet arī vienkārši cilvēku sludinājumi.

 

 


1Jēkabs Stumbergs (1866–1935) kā "Pagaidu Valdības Vēstneša" redaktors darbojās nepilnu mēnesi līdz laikraksta darbības piespiedu pārtraukšanai, bija vienīgais laikraksta redaktors. Rediģēja arī laikrakstu "Latvija" (1907–1908), "Dzimtenes Vēstnesis" (1910), "Līdums" (1915), kā arī "Latvijas Bēgļu Apgādāšanas Centrālkomitejas Ziņojumu" (1914–1917) un "Dzimtenes ziņas" (1917).

2Par to skat. Pagaidu valdības 1918. gada 7. decembra sēdes protokolu. Pieejams: Autoru kolektīvs. 1918.–1920. gads Latvijas Republikas Pagaidu valdības sēžu protokolos, notikumos, atmiņās. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2013, 122. lpp.

3Lapsiņš R. Alfabētiskais rādītājs "Pagaidu Valdības Vēstnesī", "Latvijas Sargā" un "Valdības Vēstnesī" izsludinātiem likumiem, noteikumiem, instrukcijām, rīkojumiem un pavēlēm no 1918. gada 14. decembra līdz 1937. gada. 31. decembrim (1938). Apgādniecība "Grāmatu draugs", Rīga: 1938, 5–6. lpp.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'Latvijas Vēstnesis  

  Ieteikt:  +8
-0

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti