viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Iekšlietu ministrijas prioritātes – sakārtot austrumu robežu un izvērtēt dienestu efektivitāti


Rihards Kozlovskis,
iekšlietu ministrs

24.01.2018

ĪSUMĀ

 • 2017. gadā Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes sastāvā darbu uzsāka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves un informācijas analīzes nodaļa, kuras uzdevums ir uzlabot Valsts policijas rezultātus noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguvē.
 • Valsts robežsardzes spēju stiprināšana, izveidojot Latvijas ārējās robežas infrastruktūru atbilstoši mūsdienu prasībām, gan aizvadītajā gadā, gan arī šogad ir viena no būtiskākajām nozares prioritātēm.
 • Kaut arī terorisma draudu līmenis Latvijā ir zems, nepieciešams veikt dažādus terorisma novēršanas pasākumus.
 • Pagājušajā gadā ir ieviesta uz jauniem principiem balstīta darba samaksas sistēma Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.
 • Viens no prioritārajiem 2018. gada uzdevumiem ir veikt iekšlietu sistēmas dienestu – VP, Valsts robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Iekšējās drošības biroja – darba efektivitātes izvērtējumu atbilstoši Valsts pārvaldes reformu plānam 2020. gadam.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +0
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +0 -0

Iekšlietu ministrija pērn turpinājusi stiprināt cīņu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izveidojot jaunu analītikas nodaļu. Atbilstoši mūsdienu prasībām tiek pilnveidota Latvijas ārējās robežas infrastruktūra. Savukārt šogad viens no prioritārajiem uzdevumiem ir izvērtēt visu iekšlietu sistēmas dienestu darba efektivitāti atbilstoši Valsts pārvaldes reformu plānam.

Eiropas globālie izaicinājumi – terorisms, hibrīdais apdraudējums, ģeopolitiskā situācija, nekontrolēta migrācija, pārrobežu noziedzība un citi – Iekšlietu ministrijai (IeM) uzliek lielu atbildību iedzīvotāju un mūsu valsts drošības nodrošināšanā. Aizvadītajā gadā IeM iekšējās drošības stiprināšanas jomā atbilstoši Valdības deklarācijā noteiktajiem uzdevumiem ir veiksmīgi īstenojusi virkni pasākumu, no kuriem kā būtiskākos var minēt vairākus.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves un informācijas analīzes nodaļas izveide

2017. gada janvārī Valsts policijas (VP) Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes sastāvā darbu uzsāka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves un informācijas analīzes nodaļa, kuras uzdevums ir uzlabot VP rezultātus noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguvē. Mērķis ir panākt, lai katrs izmeklētājs varētu ne tikai atklāt noziegumu un aizturēt tā izdarītāju, bet arī īstenot noziedzīgi iegūtas mantas identificēšanas un konfiskācijas pasākumus, t.i., atņemot nozieguma rezultātā iegūtos līdzekļus un resursus noziedzīgu darbību veikšanai, padarīt cīņu ar noziedzību efektīvāku.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves un informācijas analīzes nodaļa sniedz atbalstu izmeklētājiem un operatīvajiem darbiniekiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu apzināšanai, arestēšanai un konfiskācijai. Šī nodaļa nodrošina arī starptautisko sadarbību starp dalībvalstu noziedzīgu līdzekļu atguves dienestiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu identificēšanas jomā.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves un informācijas analīzes nodaļa 2017. gadā saistībā ar 61 ārvalstu pieprasījumu veica pasākumus nekustamā un kustamā īpašuma, uzņēmumu un bezskaidras naudas līdzekļu identificēšanai, kā rezultātā ir identificēta noziedzīgi iegūta manta un līdzekļi aptuveni 2 200 000 eiro apmērā. Savukārt, apstrādājot VP un citu tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumus un nododot tos izpildei citu dalībvalstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves dienestiem, ir identificēta noziedzīgi iegūta manta un līdzekļi  aptuveni 1 600 000 eiro apmērā.

Tāpat ir veikti metodiski un organizatoriski pasākumi, lai atvieglotu un sekmētu izmeklētāju darbību un rezultātus noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguvei, – izstrādāti darba uzdevumi un metodika izmeklētājiem, ņemot vērā arī citu valstu labāko pieredzi, nodrošināta piekļuve nepieciešamajām informācijas sistēmām, tostarp Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un starptautiskās sadarbības sistēmām, kā arī izveidota tiesībaizsardzības iestāžu ekspertu darba grupa, lai apkopotu labāko praksi un apmainītos ar informāciju.

Latvijas austrumu robežas stiprināšana

Valsts robežsardzes spēju stiprināšana, izveidojot Latvijas ārējās robežas infrastruktūru atbilstoši mūsdienu prasībām, gan aizvadītajā gadā, gan arī šogad ir viena no būtiskākajām nozares prioritātēm.

Līdz 2017. gada beigām ierīkotā robežjosla gar Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju sasniedza jau 114 kilometrus (km), savukārt žogs bija izbūvēts 64 km garumā. Līdz 2018. gada beigām ir plānots pabeigt visus robežjoslas ierīkošanas darbus gar Krievijas Federāciju, tai skaitā žogu 93 km garumā.

Valsts robežas joslas izbūves darbus gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu plānots uzsākt šogad, un jau šobrīd notiek darbs pie robežas joslas projekta izstrādes.

Pretterorisma spēju stiprināšana

2017. gadā Eiropā saglabājās augsts terorisma draudu līmenis, par ko liecināja pieaugošais terorisma gadījumu skaits, kur uzbrukumi pamatā tika vērsti pret cilvēku masveida pulcēšanās vietām.

Kaut arī terorisma draudu līmenis Latvijā ir zems, ir nepieciešams veikt dažādus terorisma novēršanas pasākumus. Šādi pasākumi ietver gan mērķtiecīgu tiesiskā regulējuma pārskatīšanu, lai identificētu un novērstu nepilnības, gan dažādus preventīvos pasākumus.

Tiesiskā regulējuma stiprināšanas jomā var minēt darbu pie gaisa kuģu pasažieru datu reģistra izveides. 2017. gadā tika pieņemts Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likums, un šobrīd turpinās darbs pie attiecīgās ES direktīvas pilnvērtīgas ieviešanas un savstarpējās sadarbības modeļa ar gaisa pārvadātājiem izveides.

2017. gadā Nacionālās drošības likums ir papildināts ar jaunu preventīvu instrumentu, kas dod tiesības iekšlietu ministram pieņemt lēmumu par aizliegumu personai izbraukt no valsts, ja persona ārpus Latvijas plāno iesaistīties teroristiskās darbībās. Tāpat ir organizētas arī vairākas mācības, sadarbojoties gan ar valsts, gan pašvaldību institūcijām, kā arī saistībā ar kritiskās infrastruktūras un cilvēku masveida pulcēšanās objektiem to drošības pasākumu veicināšanā.

Uz jauniem principiem balstītas darba samaksas sistēmas ieviešana

Pagājušajā gadā ir ieviesta uz jauniem principiem balstītas darba samaksas sistēma IeM sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.

Galvenās 2018. gada prioritātes

Viens no 2018. gada prioritārajiem uzdevumiem ir izvērtēt iekšlietu sistēmas dienestu – VP, Valsts robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Iekšējā drošības biroja – darba efektivitāti atbilstoši Valsts pārvaldes reformu plānam 2020. gadam. Izvērtējums ietvers iestāžu funkciju un institucionālās sistēmas analīzi un pasākumus dienestu darba efektivitātes paaugstināšanai.

Lielu rezonansi šobrīd ir izraisījusi diskusija par jaunas iekšējās drošības augstskolas izveidi, tāpēc ir nolemts izveidot darba grupu, kuras uzdevums būs izvērtēt vairākus konceptuālus risinājuma virzienus un to stiprās un vājās puses ne tikai policistu, bet arī citu tiesību aizsardzības iestāžu personāla sagatavošanai.

Tāpat šogad intensīvi turpināsies darbs pie Valsts robežsardzes spēju stiprināšanas un pretterorisma politikas attīstības, VP kibernoziegumu apkarošanas spēju stiprināšanas, iekšlietu nozares informācijas tehnoloģiju infrastruktūras drošības spēju attīstīšanas, valsts civilās aizsardzības spēju stiprināšanas un ugunsdrošības situācijas uzlabošanas.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'policija  'terorisms  'ugunsdrošība  

  Ieteikt:  +0
-0

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole diaspora mediācija izglītības_saturs Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība interneta_pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika politika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība SAB sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti