viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 
 
 

Lielākā Latvijas pilsoņu masu slepkavība - Rumbula  5


Kārlis Sils,
Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība

29.11.2016

ĪSUMĀ

 • Kopš Trešās atmodas laikiem daļā Latvijas sabiedrības ir tendence uzskatīt latviešus kā galvenos kara upurus, bet jebkura pievēršanās citu etnisko grupu ciešanām, sevišķi, ja to radīšanā iesaistīti paši latvieši, uzlūkot kā apdraudējumu.
 • Nacistu okupācijas laikā noslepkavotie ebreji bija Latvijas pilsoņi. Pietiekami neuzsverot šo faktu, riskējam padarīt holokaustu par kaut ko svešādu, attālinātu no mūsdienu Latvijas iedzīvotāju aktualitātēm.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +19
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +19 -0

Šogad aprit 75 gadi kopš vienas no tumšākajām lapaspusēm Latvijas vēsturē – Rumbulas masu slepkavībām. 1941. gada 30. novembrī un 8. decembrī nacistu okupācijas varas iestāžu organizētās ebreju iznīcināšanas akcijas ietvaros Einsatzgruppe A1 vienība Rumbulas mežā ar vietējo policijas bataljonu palīdzību noslepkavoja kopumā 25 000 cilvēku. Šī ir lielākā civiliedzīvotāju masu slepkavība Latvijas vēsturē, un nevienā citā dienā nav nogalināti tik daudz Latvijas pilsoņu.

Holokausts Latvijas teritorijā sākās līdz ar pirmajām nacistu okupācijas dienām, kad vietējie kolaboracionisti (vēlākais Arāja speciālās komandas kodols) nacistu virsvadībā veica vairākus pret ebrejiem vērstus uzbrukumus, kuru ietvaros tika pazemoti, piekauti, nereti arī nogalināti ebreji un iznīcināti ar ebreju kopienu saistīti objekti. Visbiežāk uzbrukumu mērķis bija sinagogas (Latvijā kā Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena ir noteikts 4. jūlijs – diena, kad 1941. gadā kolaboracionistu grupas nodedzināja Rīgas Lielo horālo sinagogu un vēl četras sinagogas). Nacistu mērķis bija radīt ilūziju par grautiņiem, kuros iesaistās plašas sabiedrības masas visās tikko okupētajās teritorijās.

Masu slepkavību īstenošana

Sistemātiska ebreju iznīcināšana Latvijas teritorijā sākās līdz ar Arāja speciālās komandas izveidi un Einsatzgruppe A vienības izvietošanu. Vairākās masu slepkavības epizodēs, apzīmētās ar eifēmismu "akcija", vācu Einsatzgruppe A un Arāja speciālā komanda nogalināja 30 000 jeb trešo daļu no Latvijas ebrejiem.

Paralēli masu slepkavībām nacistu okupācijas vara uzsāka ebreju geto izveidi Rīgā, Liepājā un Daugavpilī. Līdz oktobra beigām šajos geto bija pārvietoti gandrīz visi atlikušie 60 000 Latvijas ebreji. Geto sistēma nodrošināja ebreju koncentrāciju noteiktos apgabalos, kā arī ļāva okupācijas varai izdalīt pagaidām darbam derīgos cilvēkus (pārsvarā vīriešus spēka gados) no pārējiem (pārsvarā sievietēm, bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un invalīdiem). Pirmo darbam nederīgo geto iedzīvotāju iznīcināšanas "akciju" nacistu okupācijas vara īstenoja Daugavpilī starp 8. un 10. novembri, kad Einsatzgruppe A un Arāja speciālā komanda nogalināja lielāko daļu geto ieslodzīto cilvēku.

Nākamais mērķis bija Rīgas geto. No 27. līdz 29. novembrim nacistu varas iestādes veica smagam fiziskam darbam derīgo geto iemītnieku, kopumā 4000 cilvēku, atlasi, kurus izvietoja tā dēvētajā mazajā geto, kas bija speciāli izveidota norobežota geto daļa. Pārējiem geto iemītniekiem 30. novembrī agri no rīta paziņoja, ka ir paredzēta viņu pārvietošana, un pavēlēja visiem ar līdzi ņemamām mantām pulcēties geto centrālajā ielā. Pēc sapulcēšanās geto iedzīvotājus vācu un latviešu policijas vienības sadalīja kolonnās, pa tūkstoti katrā, un kolonnas viena pēc otras policijas vienību pavadībā uzsāka ceļu uz 10 kilometrus attālo Rumbulas mežu.

"Šī ir lielākā civiliedzīvotāju masu slepkavība Latvijas vēsturē."

Pēc nonākšanas Rumbulas mežā upuriem lika atstāt savas mantas, izģērbties un doties uz iepriekš sagatavotām slepkavības vietām, kur upurus sagaidīja Einsatzgruppe A vienība, kuras uzdevums bija cilvēku nogalināšana. Upuriem pavēlēja gulties lielās bedrēs, kurās jau atradās iepriekšējās slepkavību sērijās mirušo cilvēku mirstīgās atliekas. Pēc tam guļošos cilvēkus ar šāvienu pakausī noslepkavoja Einsatzgruppe A bendes.

Slepkavības šādā veidā turpinājās visu 30. novembri līdz vēlam vakaram. Dienas laikā Rumbulas mežā kopumā bija nogalināti 13 000 cilvēku. To vidū bija no Vācijas nesen pārvietotie 1000 ebreji, kurus sākotnēji bija paredzēts novietot Rīgas geto nogalināto Latvijas ebreju vietā. Vēl 1000 cilvēku tika nogalināti geto iemītnieku pulcēšanās un marša laikā. Ņemot vērā lielo geto iedzīvotāju skaitu, kopumā Rīgas geto bija ieslodzīti 30 000 cilvēku, visas slepkavības nebija iespējams veikt vienas dienas laikā. Pēc nedēļas, 8. decembrī, nacistu okupācijas varas iestādes organizēja vēl vienu masu slepkavību sēriju, līdzīgā veidā nogalinot 12 000 cilvēku, bet vēl aptuveni 500 cilvēku policijas vienības nogalināja 9. decembrī pēc geto teritorijas pārmeklēšanas. Vēl pēc nedēļas, no 15. līdz 17. decembrim, Einsatzgruppe A un Arāja speciālā komanda noslepkavoja aptuveni 3000 Liepājas geto ievietotos cilvēkus.

Holokausta upuri bija Latvijas pilsoņi

1941. gada rudenī un ziemā nogalināto cilvēku piemiņa mūsdienu Latvijā ir svarīga vairāku iemeslu dēļ. Pirmais un vissvarīgākais - cieņa pret mirušajiem un līdzjūtības paušana noslepkavoto tuviniekiem. Otrs iemesls saistās ar riskiem, kurus rada aizmiršana vai nevēlēšanās runāt par neērtām tēmām, tai skaitā holokausta upuriem Latvijā.

"Arāja speciālā komanda nogalināja 30 000 jeb trešo daļu no Latvijas ebrejiem."

Kopš Trešās atmodas laikiem daļā Latvijas sabiedrības ir tendence uzskatīt latviešus par galvenajiem kara upuriem, bet jebkuru pievēršanos citu etnisko grupu ciešanām, sevišķi, ja to radīšanā iesaistīti paši latvieši, uzlūkot kā apdraudējumu. Šāds skatījums rada problēmas ne tikai no morāles viedokļa, bet arī saistībā ar Latvijas valsts oficiālo pozīciju attiecībā uz Latvijas okupāciju 1940. gada 17. jūnijā. Tā kā Latvijas oficiālā pozīcija ir, ka PSRS okupācija (un tai sekojošā nacistiskās Vācijas okupācija) ir nelikumīga, visus Latvijas iedzīvotājus un viņu pēcnācējus, kuri bija Latvijas pilsoņi pirms PSRS okupācijas, arī okupācijas laikā jāturpina uzskatīt par Latvijas pilsoņiem.

Runājot par Otrā pasaules kara traģēdijām, it īpaši holokaustu, šis aspekts mūsdienu diskusiju telpā, šķiet, bieži vien tiek aizmirsts. Nacistu okupācijas laikā noslepkavotie ebreji bija Latvijas pilsoņi. Pietiekami neuzsverot šo faktu, riskējam padarīt holokaustu par kaut ko svešādu, attālinātu no mūsdienu Latvijas iedzīvotāju aktualitātēm.

Svarīgi nenoklusēt sāpīgo patiesību

Trešais ar 1941. gada nogalē nogalināto Latvijas pilsoņu piemiņu saistītais aspekts ir publisku diskusiju un izpētes nepieciešamība attiecībā uz šo noziegumu cēloņiem, to norisi un izpildītājiem.

Mūsdienu Latvijā ir svarīgi nenoklusēt represiju īstenošanā aktīvi iesaistīto kolaboracionistu vārdus (šī nepieciešamība attiecas gan uz holokausta īstenošanā iesaistītajām personām, gan arī uz aktīviem nacistu un padomju okupācijas režīmu kolaboracionistiem, kuri bija tiešā veidā iesaistīti citu represīvo akciju organizēšanā un īstenošanā). Vispirms tāpēc, lai kaut nedaudz mazinātu netaisnību, kas nodarīta masu slepkavību un represiju upuriem. Bet ne mazāk svarīgs mērķis šo jautājumu publiskai apspriešanai ir likt katram šodienas Latvijas iedzīvotājam aizdomāties, kāda būtu viņa paša iespējamā rīcība smagās krīzes situācijās un ko varam darīt, lai Latvijas pilsoņi nākotnē neiesaistītos līdzīgu represiju īstenošanā pret savas vai citas valsts iedzīvotājiem.

Noslēgumā aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties Rumbulas traģēdijas 75 gadu piemiņas pasākumos vai arī savās mājās klusībā aizdomāties par šiem notikumiem un tādējādi paust cieņu mirušajiem un līdzjūtību viņu radiniekiem. Viena no akcijām, kurā ikviens no mums var piedalīties, ir svecīšu nolikšana pie Brīvības pieminekļa 30. novembrī, sākot no plkst. 18.00.


 

1Par Einsatzgruppe (no vācu valodas "uzdevumu vienība") nacistiskajā Vācijā dēvēja paramilitāras vienības SS sastāvā, kuras darbojās frontes aizmugurē un kuru primārais uzdevums bija nacistu okupācijas varai nevēlamu personu grupu iznīcināšana.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'vēsture  

  Ieteikt:  +19
-0

 
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
Lasīt komentārus (5)
 
 
VECĀKIE    JAUNĀKIE
 
1 Kopā: 5
 

?
Iesaka:  +2  -3

Kāpēc šī ir lielākā ? Vai tad 1941.gada 14.jūnijā un tad laikā no 1945.-1953. nav nogalināts vismaz 10 reizes vairāk Latvijai piederīgo pilsoņu?

29.11.2016 15:53:09

sola
Iesaka:  +4  -1

vienā dienā?

29.11.2016 18:29:47

Ar bēdām nemēras...
Iesaka:  +17  -0

Latvija izdzīvojusi un pārdzīvojusi skarbas un melnas iznīcības lappuses. Par to mums daudziem, tik daudziem ļoti, ļoti žēl. Pagātnes notikumi daudzus no mums skāruši arī ļoti tieši. Pašus vai tuvākos. Iznīcinot priekšteču, to draugu, kaimiņu loku vai neatgriezeniski sagandējot to dzīves. Nekas nav jāmēra. Bēdas ir bēdas, līdzjūtība un atcere visiem totalitāro režīmu upuriem. Lūdzu, ar publisko "matemātiku" uzmanīgi - der pieturēties pie faktiem, tie palīdz domām neaiziet neceļos. 1941.g. jūnijā izsūtīja > 15 000, ap 0,78% no visiem Latvijas iedzīvotājiem. deportācijās miruši vismaz 6113 Latvijas iedzīvotāji ... 1949.g. nesa jaunu vājprātu. Ja nekļūdos, gandrīz 45 000 deportēja... Izsūtījumā gāja bojā 4941 persona. Neiespējami. Un tomēr tā notika. 1941.g. nogalē cits režīms uzreiz nogalināja 25 000. Vēl citus pēc tam. Neiespējami. Un tomēr tā notika. Runa nav par skaitļiem. Par mums un mūsu līdzcilvēkiem. Līdzjūtību. Atceri. Tā vārdā, lai mēs būtu gudrāka un labāka sabiedrība. Lai nenotiktu tas, kas ir neiespējams no cilvēcības skatpunkta, bet ne no varas mašīnu interesēm.

29.11.2016 20:03:03

Edge
Iesaka:  +0  -0

Bez cīņas nav uzvaras! Noder atcerēties, kā sākās holokausta apturēšana 1941.gadā, kad kaujā pie Maskavas iesaistījās Latvijas pilsoņi:"...No visa 201. Latviešu strēlnieku divīzijas personālsastāva 1941. gada decembrī 51% bija latvieši, 26% krievi, 17% ebreji, 3% poļi un 8% citi. 1941. gada decembrī 90% personālsastāva bija Latvijas iedzīvotāji, 58% karavīru bija vecumā līdz 30 gadiem.(..)Divīzijas formēšana noslēdzās 1941. gada 4. un 5. decembrī, kad divīzija aptuveni 10 tūkstošu karavīru sastāvā devās uz fronti, lai 20. decembrī dotos pirmajā kaujā." Ilze Jermacāne, vēsturniece (LA,30.08.2014.)

01.12.2016 18:51:31

Ааа
Iesaka:  +0  -1

Galvenais piedalities nacistu pieminas diena 16 martaa

03.12.2016 03:48:25

 
1 Kopā: 5
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti