viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Jauns e-pakalpojums portālā „Latvija.lv”: iedzīvotāja e-iesniegums


Inta Šaboha,
LV portāls

05.09.2012

ĪSUMĀ

 • E-iesniegums ļauj nosūtīt elektronisku iesniegumu neparakstītu ar elektronisko parakstu.
 • Lai nosūtītu e-iesniegumu, ir nepieciešams autentificēties portālā "Latvija.lv".
 • Atbilde uz valsts iestādei iesniegto iesniegumu tiek dota mēneša laikā.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +3
-1 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +3 -1

Vienotais valsts un pašvaldību portāls „Latvija.lv” pašlaik piedāvā iedzīvotājiem pieeju 47 e-pakalpojumiem. Jaunākais no tiem ir elektroniskais iesniegums jeb e-iesniegums, kuru jau no šā gada 1.septembra ir iespējams nosūtīt valsts un pašvaldību iestādēm. Jaunā e-pakalpojuma priekšrocība ir tā, ka tas ļauj elektroniski iesniegt iesniegumu valsts un pašvaldību iestādēm bez elektroniskā paraksta.

Ir iespējami vairāki iemesli, kāpēc iedzīvotāji vēršas valsts pārvaldē ar savu iesniegumu, piemēram, sūdzības vai priekšlikumu iesniegšana. Kā vēsta Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) direktores vietniece elektroniskās pārvaldes jautājumos Vita Narnicka, aptuveni 5% no visas valsts pārvaldes dokumentu aprites ir iedzīvotāju dažādu veidu iesniegumi un gadā to skaits sasniedz aptuveni pusmiljonu.

Iesniedzot iesniegumu kādā no valsts pārvaldes iestādēm, iedzīvotāji var līdzdarboties valsts pārvaldes darbā. Lai šo līdzdalību padarītu efektīvāku, šā gada 15.martā Saeima pieņēma grozījumus 2007.gada 27.septembra likumā "Iesniegumu likums". Viena daļa no grozījumiem stājās spēkā 5.aprīlī, savukārt otra daļa stājās spēkā šā gada 1.septembrī.

 

E-iesniegums

E-iesniegums ļauj iedzīvotājiem nosūtīt dažāda veida elektroniskus iesniegumus valsts iestādēm. VRAA direktore Solvita Zvidriņa skaidro, ka e-iesniegums ir "jauns kanāls, kā iedzīvotājiem sazināties ar valsti. Šim iesniegumam ir arī oficiāli juridiskais statuss kā elektroniskajam dokumentam, līdz ar to visas tās izrietošās saistības, kas ir jāuzņemas valsts vai pašvaldību institūcijai vai tai institūcijai, kas ir saņēmusi šo iesniegumu, ir atbilstoši jau esošajām likuma normām".

Iesniegumu likums nosaka, ka ikviens iesniegums iedalās lūgumā, sūdzībā, priekšlikumā vai jautājumā. Jebkuru iesniegumu iedzīvotājs var iesniegt rakstveidā, elektroniski vai mutvārdos, un ierēdņiem ir jāsniedz atbilde neatkarīgi no tā, kādā veidā iedzīvotājs ir vērsies valsts iestādēs.

"E-iesniegums ļauj iedzīvotājiem nosūtīt dažāda veida elektroniskus iesniegumus valsts iestādēm."

Līdz šim Iesniegumu likums noteica: ja iedzīvotājs savu iesniegumu iestādei sūta elektroniski, tad tam ir jābūt parakstītam ar elektronisko parakstu jeb e-parakstu. Tajos gadījumos, ja šā elektroniskā paraksta nav, tad iestādes vadītājs nosaka kārtību, kādā jāsniedz atbilde uz konkrēto iesniegumu. Šī kārtība arī turpmāk nemainās, tomēr ar grozījumiem Iesniegumu likumā tiek noteikta papildu alternatīva, kurā var iztikt bez elektroniskā paraksta.

 

Papildu iespēja

Jau pāris dienas iedzīvotāji var sūtīt savus iesniegumus neparakstītus ar elektronisko parakstu, ja izvēlas sūtīt iesniegumu caur vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu "Latvija.lv". Elektroniskais paraksts šajā gadījumā nav nepieciešams, jo iedzīvotājs sevi identificē ar interneta bankas vai elektroniskās identifikācijas kartes starpniecību. Tas nozīmē, ka, sākot ar 1.septembri, valsts pārvaldes iestādēm iesniegums ir jāizskata arī tad, ja tas nav parakstīts ar elektronisko parakstu, ja iedzīvotājs būs to sūtījis, autentificējoties portālā "Latvija.lv", tādējādi apliecinot savu identitāti.

Portālā "Latvija.lv" iesūtītais iesniegums kopumā veic četrus soļus:

 1. tiek iesniegts iesniegums portālā "Latvija.lv";
 2. iestāde saņem paziņojumu par to, ka iesniegums ir iesniegts;
 3. iestāde Integrētajā valsts informācijas sistēmā iepazīstas ar iesnieguma informāciju, izvērtē iesniegumu un Iesnieguma likuma noteiktajā kārtībā sniedz atbildi;
 4. ja atbilde tiek sniegta portālā "Latvija.lv", iedzīvotājs saņem paziņojumu uz norādīto e-pasta adresi (ja ir to norādījis) un var apskatīt atbildi savā portāla "Latvija.lv" darba vidē.

Jāatzīmē, ka ar grozījumiem Iesniegumu likumā netiek mainīta iepriekš esošā kārtība, kādā iedzīvotāji sūta iesniegumus valsts iestādēm, bet tiek sniegta papildu iespēja, kā nosūtīt iesniegumu valsts iestādēm.

 

E-iesnieguma iesniegšana

Vita Narnicka skaidro, kas iedzīvotājam ir jādara, lai sekmīgi nosūtītu iesniegumu, izmantojot portālu "Latvija.lv". Speciāliste skaidro: lai nosūtītu e-iesniegumu, iedzīvotājam portāla sākumlapā ir jāizvēlas sadaļa "e-pakalpojumi". Šajā sadaļā ir jāatrod sadaļa "visi e-pakalpojumi", kurā ir pakalpojums "e-iesniegums iestādei".

Izvēloties šo e-pakalpojumu, ir jāautentificējas, jo šim pakalpojumam var piekļūt tikai tie iedzīvotāji, kuri sākotnēji būs autentificējušies ar piedāvātajiem internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, e-parakstu, elektronisko identifikācijas karti vai mobilā ID autentifikācijas sertifikātu. Tādējādi iedzīvotājs atbilstoši Iesnieguma likumā noteiktajam tiek identificēts un tiek novērsti gadījumi, kad kāds vēlas iesniegt elektronisko iesniegumu cita cilvēka vārdā.

"E-iesniegums nav jāparaksta ar elektronisko parakstu."

Pēc autentifikācijas ikviens varēs iepazīties ar pakalpojuma lietošanas noteikumiem un uzsākt pakalpojumu. Tālāk būs redzama iesnieguma sagatavošanas forma, kurā būs iespējams izvēlēties iestādi, kam adresēt iesniegumu un kādu no tēmām (lūgums, priekšlikums, jautājums vai sūdzība). Kā arī iesnieguma sagatavošanas formā varēs norādīt, par ko tiks iesniegts iesniegums. Nepieciešamības gadījumā būs arī iespējams pievienot klāt neliela izmēra datni.

Pēc iesnieguma sagatavošanas formas aizpildīšanas iedzīvotājam būs jānorāda sava adrese un e-pasta adrese, uz kuru paziņot, ka atbilde no iestādes ir sniegta. Pēc visu nepieciešamo lauku aizpildīšanas būs iespējams pārbaudīt iesnieguma saturu, pārliecināties, ka tajā nav kļūdu, un nepieciešamības gadījumā arī lejupielādēt aizpildīto iesniegumu. Tālāk, nospiežot pogu "Iesniegt iesniegumu", iesniegums tiks iesūtīts konkrētās iestādes darba vidē un iedzīvotājiem atliks tikai gaidīt atbildi no atbildīgās institūcijas.

 

Atbildes sniegšana

Vita Narnicka skaidro, ka atbilde uz iesniegumu iestādei ir jāsniedz pēc būtības.

Valsts iestāde, saņemot e-iesniegumu, sākotnēji izvērtē, vai iestādes kompetencē ir sniegt atbildi uz to. Ja nepieciešams, tad septiņu dienu laikā pēc e-iesnieguma saņemšanas iestāde pārsūta iesniegumu citai valsts institūcijai, kuras kompetencē ir atbildes sniegšana uz konkrēto iesniegumu, un līdztekus informē iesnieguma iesniedzēju par to.

"Atbilde uz iesniegumu iestādei ir jāsniedz pēc būtības."

Kā norāda Solvita Zvidriņa, ikviens iesniegums tiek izskatīts, izvērtēts un uz to tiek sniegta atbilde viena mēneša laikā. Atbilde uz e-iesniegumu tiek sniegta portālā "Latvija.lv". Ja atbilde mēneša laikā netiek sniegta, tad iedzīvotājs var vērsties tiesā.

 

Uzziņai

Priekšlikumus par e-iesnieguma vajadzīgajām izmaiņām ikviens var sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi idd@vraa.gov.lv

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'e-pakalpojumi  

  Ieteikt:  +3
-1

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole diaspora mediācija Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti