viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 
 
 

Kas ir laulības līgums jeb laulāto mantisko attiecību līgums?  3


Anete Valdovska
26.07.2011

Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +4
-0


Saistītie resursi

Tiesību akti Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +4 -0

Laulības līgumā vīrs ar sievu var noteikt pat to, kam piederēs televizors un kam putekļsūcējs. Laulības līgums ir pēc savstarpējas gribas noslēgts līgums starp laulātajiem, lai regulētu savas mantiskās attiecības.

Ir divu veidu laulības līgumi - laulātie savā starpā nosaka to, vai visa līdz šim brīdim un turpmāk esošā manta būs kopīga un nedalāma (līgums par laulāto mantas kopību), vai arī tiek noteikta katra laulātā atsevišķā manta (līgums par mantas šķirtību). Laulāto līgumiskās mantiskās attiecības nosaka LR Civillikuma 114.–145. pants.

Uzņēmumu reģistra Rīgas reģiona nodaļas Komercķīlu un laulāto mantisko attiecību reģistrācijas nodaļas vadītāja valsts notāre Dina Zaķe stāsta: „Laulības līgums tiek noslēgts, lai regulētu laulāto savstarpējās mantiskās attiecības laulības laikā, laulības šķiršanas gadījumos, kad tiek skartas laulāto mantiskās tiesības. Laulātie ar laulības līgumu atceļ likumiskās mantiskās attiecības.

Laulības līguma priekšmets ir līgumisko attiecību režīms – vai nu mantas kopība, vai nu šķirtība. Režīms „atsevišķa manta” nozīmē, ka katrs laulātais vēl pie visas mantas šķirtības nosaka, uzskaitot katrs savu atsevišķo mantu. Vienā līgumā nevar būt dažas laulāto mantas uzskaitītas kā atsevišķas mantas, bet dažas kopīgi. Vienā līgumā nevar noteikt dažādus režīmus.”

Laulības līgumu ir iespējams noslēgt arī pirms laulībām. „Parasti zvērināts notārs laulības līgumā ieraksta, kad ir nodoms salaulāties. To var izdarīt pietiekami laicīgi pirms kāzām. Tomēr pašu līgumu Laulāto mantisko attiecību reģistrā var reģistrēt tikai pēc laulības noslēgšanas,” norāda D. Zaķe.

"Slēdzot laulības līgumu, visbiežāk pamatā ir vēlme sakārtot attiecības ar nekustamajiem īpašumiem."

Civillikuma 115. pants noteic, ka, lai laulības līgumam tiktu piešķirts saistošs spēks pret trešajām personām, to reģistrē Laulāto mantisko attiecību reģistrā un par nekustamo mantu tiek veikts ieraksts arī zemesgrāmatās.

Laulības līguma fakts tiek publicēts oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, jo ar līguma noslēgšanu var mainīties, piemēram, īpašumtiesības.

 

Visbiežāk līgumā tiek minēts nekustamais īpašums

Slēgt/neslēgt laulības līgumu ir cilvēku pašu savstarpējā griba. Laulības līguma pamatā visbiežāk ir vēlme sakārtot attiecības ar nekustamajiem īpašumiem. „Reizēm ir tā, ka netiek atrunāts pilnīgi nekas cits kā tikai nekustamais īpašums. Var arī neuzskaitīt pilnīgi nevienu mantu, tiek noteikts tikai režīms par mantas šķirtību vai mantas kopīgu.

Vēl pastāv arī tendence uzskaitīt sadzīves tehniku - ledusskapjus, datortehniku –, ja tā ir ļoti lielā vērtībā. Agrāk bija tā, ka sadalīja karotes, aizkarus, paklājus un pat četrus metrus garos karoga kātus. Protams, arī mājdzīvniekus,” atklāj Uzņēmuma reģistra pārstāve.

 

Laulības līguma reģistrācija

Laulības līgumi tiek reģistrēti jau ļoti sen – kopš 90. gadu sākuma. Agrāk tos reģistrēja dzimtsarakstu nodaļās. D. Zaķe atgādina, ka „toreiz nebija kopēja reģistra. Kad izveidoja Laulāto mantisko attiecību reģistru, tad no visām dzimtsarakstu nodaļām pārņēmām datus par viņu reģistrētajiem laulības līgumiem”.

Komercķīlu un laulāto mantisko attiecību reģistrācijas nodaļas vadītāja skaidro, kas ir jādara, lai laulības līgums tiktu noslēgts un reģistrēts: „Vai nu pirms laulībām, vai arī tad, kad laulības noslēgtas, pāris iet pie zvērināta notāra, noslēdz laulības līgumu, nosaka laulības līguma režīmu, notārs izskaidro, kādas ir likumiskās sekas, tiesības un pienākumi, kas izriet no laulības līguma.

"Līguma noslēgšanas procedūra aizņem aptuveni divas dienas."

Līgumu var sastādīt arī laulātie vispirms savā starpā, privāti. Taču līgumu noslēgt var, tikai abām pusēm reizē klāt esot pie zvērināta notāra, kur tiek sastādīts notariāls akts. Laulājamos vai laulātos pilnvarotie aizstāt nevar.

Kad laulības līgums ir noslēgts, tas tiek iesniegts Uzņēmumu reģistrā, kur to reģistrē publiskajā reģistrā. Ja līgumu nevēlas reģistrēt, to var arī neiesniegt. Tas nav jādara obligāti, par to nekādas soda sankcijas nepastāv.

Taču, līdzko ir tiesvedība par laulāto mantiskajām attiecībām, tad kā pierādījums mantas sadalei ir noslēgtais laulības līgums un tajā noteiktais režīms, mantas piederība. Šādos gadījumos gan nepieciešams laulības līgumu iesniegt reģistrēšanai. Laulātajiem Uzņēmumu reģistrā jāaizpilda pieteikums, tāpat kā par visiem reģistrētajiem dokumentiem, ir jāsamaksā valsts nodeva, kas ir 10 lati, un 8 lati par publikāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.”

Reģistrācijas process nav ilgstošs. Līguma noslēgšanas procedūra (aiziet pie zvērināta notāra, kā arī uz Uzņēmumu reģistru) aizņem aptuveni divas dienas. Pēc tam divu dienu laikā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs laulības līgumu reģistrē Laulāto mantisko attiecību reģistrā. Visbeidzot izraksti no ierakstiem Laulāto mantisko attiecību reģistrā tiek izsludināti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Jānoskaidro visas detaļas

Zvērināta notāra pienākums ir izskaidrot laulības līguma būtību, jēgu un iespējamās sekas. „Bieži cilvēki nav sapratuši, ka, nosakot laulības līguma režīmu, tas attiecas uz visu mantu. Ja cilvēkam ir problēma ar kādu vienu īpašumu, viņš ir koncentrējies tikai uz to, bet ir jāsaprot, ka, noslēdzot laulības līgumu, režīmam pakļaujas visa laulāto manta,” brīdina D. Zaķe.

 

Vienošanās par mantas sadali

Arvien populārākas kļūst vienošanās par mantas sadali. „Ir laulības līgumi, kas nosaka līgumiskās attiecības, un ir vienošanās par mantas sadali, kur vienojas par konkrētām mantām, kura būs kuram, abu pušu starpā saglabājot likumiskās mantiskās attiecības. Tā tiek slēgta uz vienošanās pamata, bet to nevar pielīdzināt laulības līgumam,” skaidro D. Zaķe. Jāpiebilst, ka pilnīgi visi laulības līgumi tiek publicēti „Latvijas Vēstnesī”, taču vienošanās par mantas sadali netiek publicēta, jo režīms nemainās.

 

Laulības līgums ar ārvalstnieku

Par gluži ierastu lietu ir kļuvusi laulāto mantisko attiecību līgumu reģistrēšana ar ārvalstniekiem. Uzņēmumu reģistra pārstāve stāsta: „Mēs reģistrāciju veicam arī citu valstu notāru noslēgtiem līgumiem. Ja viena puse ir Latvijas pilsonis, bet otra puse citas valsts pilsonis, tas nekādas problēmas nerada. Tikai jābūt attiecīgi noformētiem dokumentiem, lai veiktu reģistrāciju, piemēram, dokumentiem jābūt tulkotiem. Tie pāri, kur viena pusīte ir ārvalstu persona, laulības līgumu slēdz gandrīz katrs otrais, jo ārvalstīs tas ir ļoti populāri.”

 

Laulības līgumus slēdz arvien mazāk

Ekonomiskā situācija savas izmaiņas atstāj arī laulības līgumu jomā. Šobrīd laulības līgumus slēdz mazāk nekā agrāk. Kā iespējamo situācijas iemeslu D. Zaķe min to, ka iepriekšējos pirmskrīzes gados notika intensīva mantisko attiecību sadalīšana, īpašumu pārdale, lai pie laulāto parādsaistībām nevarētu veikt atsavināšanu vīram vai sievai.

"Ja viena puse ir Latvijas pilsonis, bet otra puse citas valsts pilsonis, tas nekādas problēmas nerada. Tikai jābūt attiecīgi noformētiem dokumentiem."

Civillikuma 121. pants noteic, ka par saviem parādiem katrs laulātais atbild ar savu mantu. „Laulības līgums var būt viens no tiem punktiem, ar kuru noregulēt, lai šīs parādsaistības neradītu problēmas mantiskajām attiecībām. Tagad tas viss ir nomierinājies, līdz ar to reģistrēto laulības līgumu kritums ir diezgan straujš,” vēsta D. Zaķe.

 

Reģistrēto laulības līgumu statistika

„Lursoft” statistika (21.07.2011.) liecina, ka kopš 2009. gada reģistrēto laulības līgumu skaits arvien samazinās – pirms diviem gadiem pirmajos sešos mēnešos reģistrēti 788 līgumi, taču šī gada pirmajā pusgadā – vien 394. Kopā Laulāto mantisko attiecību līgumu reģistrā reģistrēti 12 440 laulības līgumi. No Latvijā reģistrētajiem aktuālajiem laulības līgumiem 11 639 nosaka mantas šķirtību, par mantas kopību aktuāls ir 451 līgums, bet atsevišķu mantu nosaka 102 laulības līgumi.

„Lursoft” dati (21.07.2011) uzrāda, ka visvairāk aktuālos laulības līgumos minētā manta ir nekustamais īpašums (6359 līgumos), populāra ir arī mehānisko transporta līdzekļu (2469) un kapitāla daļu (1402) minēšana.

Papildu informācija par laulības līgumiem meklējama Uzņēmumu reģistra mājaslapā: http://www.ur.gov.lv/laulatie.html

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'notāri  

  Ieteikt:  +4
-0

 
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
Lasīt komentārus (3)
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti