viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Kas notiek, ja gada ienākumu deklarācija obligātajā termiņā nav iesniegta


Lidija Dārziņa,
LV.LV
13.04.2011

Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +2
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +2 -0

Vairākām iedzīvotāju grupām gada ienākumu deklarācija obligāti bija jāiesniedz līdz 1. aprīlim. Par to gada sākumā atgādināja VID, cilvēki paši vairāk vai mazāk ir uzzinājuši, ka uz viņiem varētu attiekties šī prasība. Tradicionāli likuma prasību nodokļu maksātāji ir steiguši izpildīt marta pēdējās dienās. Taču, kas notiks ar tiem, kas deklarāciju noteiktajā termiņā nav iesnieguši, ja viņi pieder pie kādas no grupām, kam tas jāizdara obligāti, tostarp arī ārzemēs strādājošie? Vai draud sods, un varbūt tomēr vajag iesniegt pēc tam, kad termiņš nokavēts, – LV.LV jautāja Valsts ieņēmumu dienestam.

VID vispirms brīdinās

Latvijas rezidents (Latvijas nodokļu maksātājs) maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) Latvijā par taksācijas gada laikā Latvijā un ārvalstīs gūtajiem ienākumiem. Nodokļa maksātājs nodokli maksā atbilstoši gada ienākumu deklarācijai rezumējošā kārtībā. Deklarācija ar tai pievienotajiem dokumentiem, kas apliecina ārvalstīs samaksāto nodokli, iesniedzama Valsts ieņēmumu dienestā ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1. aprīlī. Ņemot vērā minēto, ja Latvijas nodokļu maksātājs 2010. gadā ir guvis ienākumus ārvalstī, tad viņam ir pienākums iesniegt 2010. gada deklarāciju arī pēc likumā noteiktā termiņa.

Ja nodokļu maksātājs, kuram obligāti bija jāiesniedz gada ienākumu deklarācija, to nebūs izdarījis līdz 1. aprīlim, tad VID lūgs to izdarīt, nosūtot brīdinājumu par nodokļu saistību izpildi un termiņu, līdz kuram datumam iesniegt gada ienākumu deklarāciju.

Rezidenta un nerezidenta raksturojums likumā "Par nodokļiem un nodevām"

 

Ja nodokļu administrāciju nerespektē, paredzēts sods

Ja nodokļu maksātājs arī pēc VID pieprasījuma neiesniegs gada ienākumu deklarāciju, tad tiks piemērota Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktā atbildība, uz sekām norāda VID.

Par nodokļu deklarāciju iesniegšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteiktos iesniegšanas termiņus, nodokļu maksātāju var saukt pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.8 pantu, t.i., var uzlikt naudas sodu fiziskajām personām:

 •    ja termiņš nokavēts līdz 15 kalendāra dienām, sods līdz 50 latiem;
 •    no 16 līdz 30 kalendāra dienām – no 51 lata līdz 200 latiem;
 •    vairāk par 30 kalendāra dienām – no 201 lata līdz 500 latiem.

VID arī paskaidro, ka, piemērojot nodokļu maksātājam Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto naudas sodu, katrs gadījums tiek vērtēts individuāli, ņemot vērā arī Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 21. pantu, kas paredz iespēju nepiemērot administratīvo sodu, ja pārkāpums ir bijis maznozīmīgs – iespēju robežās piemērojot tikai brīdinājumu.

 

Atgādinājumam: rezidentiem un nerezidentiem

LV.LV ir saņēmis jautājumu no cilvēka, kurš jau gadu atrodas Lielbritānijā, kur ir darbs un tiekot maksāti visi nodokļi. "Par kādu nodokļu likmes starpības izmaksu runā VID? Kas notiks, ja man piešķirs nerezidenta statusu?" jautā lasītājs.

Kā skaidro VID, Lielbritānijā strādājošam Latvijas rezidentam ir pienākums Latvijā maksāt nodokli par Lielbritānijā gūto ienākumu un iesniegt VID gada ienākumu deklarāciju. Piemēram, ja Latvijas rezidents saņēma Lielbritānijā ienākumu no algotā darba 2010. gadā, tad deklarācija VID ir jāiesniedz līdz 2010. gada 1. aprīlim. Iesniedzot VID gada ienākumu deklarāciju, tai ir jāpievieno ārvalsts nodokļu administrācijas izsniegtā izziņa par ārvalstī gūto ienākumu un samaksāto nodokli.

"Var uzlikt naudas sodu."

Lai neveidotos situācija, ka no viena un tā paša ienākuma nodoklis tiek ieturēts divas reizes (t.i., nodoklis no viena un tā paša ienākuma tiek maksāts Lielbritānijā un Latvijā), likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ir ietverta īpaša norma, saskaņā ar kuru, aprēķinot Latvijā maksājamo nodokli no ārvalstī gūtā ienākuma, tiek ņemta vērā ārvalstī samaksātā nodokļa summa.

Latvijā maksājamo nodokli samazina par summu, kas ir vienāda ar ārvalstīs, piemēram, Lielbritānijā, samaksāto nodokli, ja šī nodokļa samaksa ārvalstīs ir apliecināta ar ārvalstu nodokļu administrācijas apstiprinātiem dokumentiem, kuros uzrādīts apliekamais ienākums un ārvalstīs samaksātais nodoklis.

Ja Latvijā aprēķinātais nodoklis ir lielāks par ārvalstīs samaksāto nodokli, piemēram, ja tiek piemērotas atšķirīgas nodokļa likmes, attaisnotie izdevumi, atvieglojumi vai neapliekamais minimums, tad, iesniedzot deklarāciju, nodokļu maksātājam ir jāsamaksā aprēķinātā nodokļu starpība.

Iekšzemes nodokļu maksātāji – rezidenti – maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli no ienākumiem, kas gūti Latvijā un ārvalstīs, t.i., no visā pasaulē gūtajiem ienākumiem. Savukārt fiziskās personas – ārvalstu nodokļu maksātāji (nerezidenti) – iedzīvotāju ienākuma nodokli maksā no Latvijā gūtajiem ienākumiem. Ņemot vērā minēto, nerezidentiem nav pienākums deklarēt Latvijā visā pasaulē gūtos ienākumus.

"Jāpievieno ārvalsts nodokļu administrācijas izziņa par ienākumu un samaksāto nodokli."

Nerezidentam gada ienākumu deklarācija VID nav jāiesniedz, izņemot gadījumu, kad nerezidents:

 • saņem ienākumu no Latvijas Republikā esoša nekustamā īpašuma izmantošanas un personiskās palīgsaimniecības, piemājas saimniecības, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecības ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas, kā arī ienākumu no algota darba tāda darba devēja labā, kurš nav Latvijas rezidents vai kuram nav pastāvīgās pārstāvniecības Latvijā, vai arī saņem ienākumu no komercsabiedrības, kas nav Latvijas Republikas rezidents;
 • saņem ienākumu no Latvijas Republikā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanas un citu kapitāla aktīvu atsavināšanas ienākumu, izņemot ienākumu no finanšu instrumentu atsavināšanas, kuru apgrozību regulē Finanšu instrumentu tirgus likums;
 • saņem no fiziskajām personām, kas nav reģistrētas VID kā saimnieciskās darbības veicējas, ienākumu, kas ir nekustamā īpašuma vērtības pieaugums vai tā daļa, kura iegūta, beidzoties nomas līgumam, un kuru nodrošināja iznomātajā īpašumā nomnieka veiktie kapitālie ieguldījumi, ja minēto pieaugumu vai tā daļu maksātājs nav kompensējis nomniekam;
 • saņem ienākumus no fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, kā arī atbalsta summas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem meža īpašniekiem, kuriem meža apsaimniekošana nav saimnieciskās darbības veids, par kuriem nodoklis nav ieturēts izmaksas vietā;
 • būdams citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidents, taksācijas gadā Latvijā guvis vairāk nekā 75 procentus no saviem kopējiem ienākumiem un vēlas piemērot taksācijas gada neapliekamo minimumu, nodokļa atvieglojumus un attaisnotos izdevumus.

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas un aizpildīšanas nosacījumi, kā arī veidlapas atrodamas Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā www.vid.gov.lv.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
  Ieteikt:  +2
-0

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole diaspora mediācija Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti