viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 
 
 

Gada ienākumu deklarācija un diferencētais neapliekamais minimums 2017. gadā  1


Lidija Dārziņa,
LV portāls

19.02.2018

ĪSUMĀ

 • Likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" nosaka obligātu pienākumu saimnieciskās darbības veicējiem iesniegt gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo gadu. Tas jāizdara no 1. marta līdz 1. jūnijam.
 • Deklarāciju brīvprātīgi var iesniegt, lai atgūtu iepriekšējā gadā pārmaksāto nodokļa summu – pilnā apmērā neizmantoto neapliekamo minimumu, ja bijuši attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstniecību, iemaksas privātajos pensiju fondos un uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā, ziedots partijām. Arī šim nolūkam deklarācijas var iesniegt no 1. marta.
 • Brīvprātīgi deklarāciju pārmaksātā nodokļa atgūšanai var iesniegt visa gada garumā, arī par iepriekšējiem trim gadiem.
 • Diferencēto neapliekamo minimumu Latvijā ieviesa 2016. gadā. Divus gadus visiem strādājošajiem piemēroja vienādu mēneša neapliekamo minimumu (2016. gadā – 75 eiro, 2017. gadā – 60 eiro). Pārmaksāto IIN summu var atgūt tikai pēc deklarācijas iesniegšanas.
 • Ja deklarāciju iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), daudzi dati tajā "ielasās" (atspoguļojas) automātiski – ienākumi, iemaksas privātajai pensijai, no iepriekšējiem gadiem pārnestās izdevumu summas.
 • 2017. gadā iedzīvotāji iesniedza 900 246 gada deklarācijas, no tām 674 019 elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Nodokļa maksātājiem atmaksāti vairāk nekā 117 miljoni eiro.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +5
-1 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +5 -1

Šogad iedzīvotājiem savu 2017. gada ienākumu deklarēšanā, lai atgūtu pārmaksāto nodokli, vēl nav lielu izmaiņu. Attaisnoto izdevumu normas par izglītību un ārstniecību, iemaksām privātajos pensiju fondos pērn bija tādas pašas kā iepriekš. Tāpat kā 2016. gadā, arī 2017. gadā nodokļa pārmaksa var veidoties, piemērojot diferencēto gada neapliekamo minimumu, un arī to atgūt var tikai pēc deklarācijas iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā.

Attaisnoto izdevumu normas 2017. gadā

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātāja attaisnotajos izdevumos par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ietveramo izdevumu kopējā summa 2017. gadā ir 215 eiro pašam nodokļu maksātājam un tikpat par katru ģimenes locekli, ja deklarē  tuvinieku attaisnotos izdevumus.

Attaisnotajos izdevumos var ietvert maksājumu par veselības apdrošināšanas polisi vai līdzmaksājumu, ja polisi ir iegādājies darba devējs un daļu no maksājuma sedzis pats darbinieks.

Attaisnoto izdevumu kopējā summā (215 eiro) ietilpināmi arī izdevumi par interešu  izglītību bērniem (pulciņiem, sporta skolu, mūzikas skolu u. c.).

Ja pērn attaisnoto izdevumu nebija, bet bija iepriekšējos gados, no iepriekšējā perioda līdz 215 eiro tie pārceļas uz 2017. gada deklarāciju.

Savukārt 2017. gada izdevumus par plānotajām operācijām un zobārstniecību (ieskaitot protezēšanu), par endoprotēžu un cita veida ar cilvēka organismu savienotu protēžu izgatavošanu un iegādi, par olšūnu iegūšanu punkcijas ceļā deklarācijā var iekļaut pilnā apmērā. Šie izdevumi noteikti deklarējami gadā, kad tie bijuši, jo nav pārceļami. Taču izdevumus var sadalīt pa to ģimenes locekļu deklarācijām, kuri ir IIN maksātāji. Tas ir gadījumos, ja šie izdevumi pārsniedz viena deklarācijas iesniedzēja ar nodokli apliekamā ienākuma apmēru.

Kā attaisnotie izdevumi ir deklarējami ziedojumi un dāvinājumi Latvijas Republikā reģistrētai politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai – līdz 215 eiro gadā.

Ziedojumi un dāvinājumi, tajā skaitā politiskajām partijām, iemaksas privātajos pensiju fondos un maksājumi dzīvības apdrošināšanai (ar līdzekļu uzkrāšanu), kopā nevar pārsniegt 20% no nodokļu maksātāja gada apliekamā ienākuma.

Diferencētais neapliekamais minimums. Kad un kā veidojas pārmaksa

2017. gadā, tāpat kā 2016. gadā, neapliekamo ienākumu veidoja divas galvenās daļas – mēneša neapliekamais minimums un gada diferencētais neapliekamais minimums. Summas noteiktas un diferencēto neapliekamo minimumu aprēķina pēc īpašas formulas (Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumi Nr. 1). Diferencētais neapliekamais minimums nozīmē nodokļa atbrīvojuma pakāpenisku samazināšanos, pieaugot ienākumam, līdz tāds netiek piemērots vispār.

Ja 2017. gada laikā nav piemērots viss likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. pantā noteiktais gada neapliekamais minimums vai ja gadā gūto kopējo ienākumu apmērs ir mazāks par 13 200 eiro, tad, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, ir piemērojams diferencētais gada neapliekamais minimums no 720 eiro līdz 1380 eiro.

Līdz ar to nodokļu maksātājam 2017. gadā var veidoties nodokļa pārmaksa dažādā apmērā.

2017.gadā mēneša neapliekamais minimums bija 60 eiro. Ja algas nodokļa grāmatiņa iesniegta darbavietā, darba devējs arī piemēroja šo neapliekamo minimumu (gadā tie ir 720 eiro).

VID speciālisti skaidro: ievērojot principu – jo personas ienākumi ir mazāki, jo lielāka ir atgūstamā nodokļu summa, IIN pārmaksu var veidot konkrētajai personai piemērojamais diferencētais neapliekamais minimums. 2017. gadā  nodokļa pārmaksa varētu būt izveidojusies, ja gada ienākumi nav sasnieguši 13 200 eiro.

Ja 2017. gadā personas gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs bija mazāks vai vienāds ar 4800 eiro, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu, proti, 1380 eiro. Savukārt, ja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs ir no 4800 eiro līdz 13 200 eiro, palielinoties ienākumam, piemērojamais gada diferencētais neapliekamais minimums pakāpeniski samazinās (attiecīgi mazāka var veidoties nodokļa atmaksa). Savukārt, ja personas apliekamie ienākumi bija lielāki par 13 200 eiro, tad neapliekamais minimums jau tika piemērots darbavietā, līdz ar to nodokļa pārmaksa neveidosies.

Priekšstatam – izrēķina VID kalkulators

Iesniedzot deklarāciju VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā, diferencētais neapliekamais minimums tiks aprēķināts automātiski.

Lai gūtu priekšstatu, kā veidojas pārmaksātā summa, var izmantot VID mājaslapā pieejamo Diferencētā neapliekamā minimuma kalkulatoru. Kalkulatora ailītēs norādīti tie ienākuma veidi, kurus ņem vērā, veicot aprēķinu, – jo precīzākus datus norādīsiet, jo precīzāks būs kalkulatora veiktais aprēķins, iesaka VID Sabiedrisko attiecību daļas speciāliste Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa.

Informācija par saņemtajiem ienākumiem ir pieejama VID EDS sadaļas "Pārskati" apakšsadaļā "Par nodokļu maksātāju iesniegtās ziņas".

Piemērs. Alga 800 eiro mēnesī (9600 eiro gadā). Piemērojams diferencētais neapliekamais minimums 1002,72 eiro. Gadā darbavietā izmantotais mēneša neapliekamais minimums 720 eiro (60 eiro x 12). Nodokļa pārmaksa (1002,72 – 720) = 282,72 x 23% (IIN likme) = 65,03 eiro.

VID diferencētā minimuma kalkulatorā jānorāda, vai ir piešķirta pensija (vecuma, izdienas, apgādnieka u. c.). Jāieraksta gadā gūtie ienākumi (pirms nodokļa nomaksas) – ne tikai no algas, bet arī no nekustamā īpašuma izīrēšanas, saņemtā pensija, slimības pabalsti u. c.

Piemērs. Strādājoša pensionāra alga 380 eiro mēnesī (4560 eiro gadā). Pensija 300 eiro mēnesī (gadā 3600 eiro). Piemērojams diferencētais neapliekamais minimums 0 eiro.

Likums noteic, ka strādājošam pensijas saņēmējam darba devējs algai neapliekamo mēneša minimumu nepiemēro un nepiemēro arī diferencēto neapliekamo minimumu.

Pensionāriem ir savs neapliekamais minimums – 2017. gadā tas bija 235 eiro mēnesī. Ja pensija ir mazāka, neizmantoto pensionāra neapliekamā minimuma daļu var attiecināt uz algu, iesniedzot deklarāciju, tādējādi tiks atgūta daļa nodokļa. Pensionāra neapliekamo minimumu visiem pensijas saņēmējiem piemēro tikai pensijas izmaksātājs (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra vai cits) neatkarīgi no tā, kur iesniegta algas nodokļa grāmatiņa.

Piemērs. Alga 400 eiro mēnesī (4800 eiro gadā). 2017. gadā gūti ienākumi no dzīvokļa izīrēšanas – 3000 eiro. Piemērojams diferencētais neapliekamais minimums 1144,20 eiro. Starpība starp gada diferencēto neapliekamo minimumu un algai jau izmantoto neapliekamo minimumu (1144,20 – 720 eiro) ir 424,20 eiro. Nodokļa pārmaksa – 97,57 eiro, ko atgūst, iesniedzot deklarāciju.

Par kādu periodu var atgūt pārmaksāto nodokli 

Pārmaksāto nodokli var atgūt ne tikai par 2017. gadu, bet arī par vairākiem iepriekšējiem gadiem. Iesniegt deklarāciju un pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli persona var:

 • par 2014. gadu līdz 2018. gada 18. jūnijam;
 • par 2015. gadu līdz 2019. gada 17. jūnijam;
 • par 2016. gadu līdz 2020. gada 16. jūnijam;
 • par 2017. gadu, sākot no 2018. gada 1. marta līdz 2021. gada 16. jūnijam.

Deklarāciju aizpildot, nepieciešami attaisnojuma dokumenti

Deklarāciju var iesniegt elektroniski – VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā, arī papīra formā jebkurā VID klientu centrā, kā arī valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros visā Latvijā. Adreses pieejamas VID tīmekļa vietnē sadaļā "Kontakti". Plašāka informācija pieejama VID tīmekļa vietnē "www.vid.gov.lv" sadaļā "Gada ienākumu deklarācija".

2017. gadā VID tika iesniegtas 900 246 gada ienākumu deklarācijas, no tām 674 019 EDS. Iedzīvotājiem tika atmaksāti vairāk nekā 117 miljoni eiro.

Tātad vairāk nekā divas trešdaļas deklarāciju iesniegtas elektroniski – visiem ērtākajā veidā. Jānorāda, ka deklarācijas iesniedzējam EDS daudz kas ir pateikts priekšā. Sākot to pildīt, jāseko norādēm, turklāt daudzi dati (maksājumi) deklarācijā "ielasās" (parādās) automātiski.

Tā kā gada laikā piemirstas šķēršļi, kas gadījās, aizpildot iepriekšējo deklarāciju, atgādinājumam dažas praksē balstītas lietas:

 • Deklarāciju no 1. marta var iesniegt visi – gan tie, kam tas jādara obligāti, gan tie, kas iesniedz deklarāciju  brīvprātīgi (attaisnoto izdevumu deklarēšanai, pārmaksāto nodokļu atgūšanai, diferencētā neapliekamā minimuma, atvieglojumu piemērošanai).
 • Lai lieki netērētu laiku, deklarāciju aizpildot, vajadzētu jau iepriekš pārlūkot pievienojamos dokumentus (čekus, konta izrakstus, kvītis) un citu deklarācijā norādāmo informāciju (tajā skaitā bankas konta numuru).
 • Ja deklarē izdevumus par tuviniekiem un viņu izdevumus (dēla, meitas, vecāku, mazbērnu), jāzina personas kods (kodam jābūt norādītam uz attaisnojuma dokumenta).
 • Būtu vēlams vismaz kaut kādā jēdzīgā kārtībā savai lietošanai sagrupēt izdevumu dokumentus, piemēram, nošķirot maksājumus zobārstam, jo katram izdevumu  veidam D4 pielikumā ir sava rinda, būs vieglāk tās aizpildīt.
 • Attaisnojuma dokumentus var ieskenēt vai nofotografēt, salikt atsevišķā mapītē uz datora ekrāna, lai nav jāmeklē. Protams, būtu labi pirms deklarācijas aizpildīšanas pārliecināties, vai, piemēram, ārstniecības iestādes izdotais čeks vispār ir nolasāms, vai tajā ir iestādes reģistrācijas numurs (numuru EDS ierakstot, iestādes nosaukums "izlēks" pats), vai čekā ir pacienta vārds, uzvārds un personas kods, datums, samaksātā summa.
 • Varbūt noder EDS titullapā rakstītais. Piemēram, informācija, ka automātiskā datu pielasīšana no vietnes "Attaisnoto izdevumu dokumenti" ir pieejama tikai gada ienākumu deklarācijām, sākot ar 2015. gadu. Iepriekšējo periodu gada ienākumu deklarāciju aizpildīšana ar attaisnoto izdevumu datiem ir veicama manuāli.

Kam obligāti ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija

Deklarācija no 2018. gada 1. marta līdz 2018. gada 1. jūnijam par 2017. gadā gūtajiem ienākumiem obligāti ir jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri ir veikuši saimniecisko darbību, guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tostarp no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, u. c. gadījumos. Informācija atrodama VID mājaslapā.

Par to, kā iesniegt deklarāciju, lasiet LV portāla publikācijā Gada ienākumu deklarācija 2016.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 

  Ieteikt:  +5
-1

 
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
Lasīt komentārus (1)
 
 
VECĀKIE    JAUNĀKIE
 
1 Kopā: 1
 

Zigrida
Iesaka:  +0  -1

Esmu strādājošs pensionārs. Citu ienākumu izņemot pensiju un darba algu man nav. Nav arī izdevumu kas skaitītos kā attaisnotie izdevumi. Vai man būtu jāiesniedz ienākumu deklarācija, ja no pensijas un arī algas tiek ieturēts ienākumu nodoklis.

19.02.2018 13:35:27

 
1 Kopā: 1
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti