viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Paplašinot Tieslietu padomes pilnvaras, stiprina tiesu neatkarību


LV portāls
12.02.2018

ĪSUMĀ

 • Turpmāk pirmās un otrās instances tiesas priekšsēdētāja amatā iecels Tieslietu padome, kurai ir paplašinātas pilnvaras arī citos tiesnešu karjeras jautājumos.
 • Likumā precizētas tiesneša amata kandidātam izvirzāmās prasības, kā arī noteikti papildu nosacījumi, kas liedz pretendēt uz tiesneša amatu.
 • Lai stiprinātu Tieslietu padomes pārvaldību, tiek veidota jauna struktūrvienība – padomes sekretariāts.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +5
-1


Saistītie resursi

Tiesību akti Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +5 -1

Šodien, 12. februārī, stājas spēkā Grozījumi likumā "Par tiesu varu", samazinot izpildvaras un likumdevējvaras ietekmi tiesnešu karjeras jautājumos. Ar likuma izmaiņām nostiprināta tiesu pašpārvaldes institūciju kompetence šajā jomā.

Grozījumi likumā "Par tiesu varu" paplašina Tieslietu padomes kompetenci rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja un apgabaltiesas priekšsēdētāja iecelšanā, izraudzīšanas kārtībā un atbrīvošanā no amata, tiesneša pārcelšanā uz vakanto tiesneša amatu augstāka vai zemāka līmeņa tiesā, rajona (pilsētas) tiesas, apgabaltiesas un Augstākās tiesas tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtības noteikšanā.

Ja līdz šim saskaņā ar likuma "Par tiesu varu" 33. panta otro daļu un 40. panta otro daļu pirmās un otrās instances tiesas priekšsēdētājus amatā uz pieciem gadiem iecēla tieslietu ministrs, saskaņojot ar Tieslietu padomi, turpmāk tiesas priekšsēdētāju iecels Tieslietu padome pēc ministra priekšlikuma. Tāpat Tieslietu padomes kompetencē nonāk tiesas priekšsēdētāja atbrīvošana no amata pirms termiņa pēc viņa paša vēlēšanās vai pēc tieslietu ministra priekšlikuma, ja tiesas priekšsēdētājs amata pienākumu izpildē pieļāvis rupjus pārkāpumus vai nespēj kvalitatīvi nodrošināt tiesas administratīvā darba vadību.

Ar grozījumiem likuma 42. panta trešajā daļā precizēta apgabaltiesas tiesu kolēģijas apstiprināšanas kārtība. Saskaņā ar to apgabaltiesas tiesu kolēģiju apstiprinās apgabaltiesas priekšsēdētājs. Līdz šim tā bija tieslietu ministra kompetence un viņš lēmumu pieņēma pēc apgabaltiesas priekšsēdētāja priekšlikuma. Nozares ekspertu vērtējumā, arī šis ir solis, lai mazinātu izpildvaras ietekmi uz tiesu varas darba organizāciju.

Lai Tieslietu padomei nodotu arī tiesneša amata, tostarp Augstākās tiesas tiesneša amata, kandidātu atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtības noteikšanu, ar grozījumiem likumā "Par tiesu varu" precizētas un strukturētas tiesnesim izvirzāmās prasības. Piemēram, likuma 51. panta pirmajā daļā noteiktas obligātās prasības, kas izvirzāmas tiesneša amata kandidātiem:

 • jābūt Latvijas pilsonim;
 • jāprot valsts valoda augstākajā līmenī;
 • nepieciešama augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība (izņemot pirmā līmeņa profesionālo izglītību) un jurista kvalifikācija, kā arī maģistra vai doktora grāds;
 • jābūt nevainojamai reputācijai;
 • jābūt vismaz 30 gadus vecam.

Savukārt likuma 52. pants papildus konkretizē rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amata kandidātam izvirzāmās prasības:

 • vismaz piecu gadu stāžs juridiskajā specialitātē pēc jurista kvalifikācijas iegūšanas vai vismaz piecu gadu atrašanās tiesas priekšsēdētāja palīga vai tiesneša palīga amatā;
 • nokārtots kvalifikācijas eksāmens.

Vienlaikus likumā "Par tiesu varu" precizēti nosacījumi personām, kuras nevar būt tiesneša amata kandidāti, papildinot 55. pantu ar diviem jauniem punktiem. Tajos runa ir par liegumu ieņemt tiesneša amatu personām, kurām pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process (no tā izbeigšanas dienas nav pagājuši pieci gadi) vai kuras ieguvušas parādnieka statusu saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumu.

Lai nodrošinātu, ka kasācijas instances tiesas tiesnešu atlasē un tiesnešu pagaidu aizstājēju izvēlē izšķirīga nozīme ir atbilstoši kvalificētu tiesnešu vērtējumam par kandidātu, likuma izmaiņas noteic, ka atzinumu par tiesnesi vai tiesneša amata kandidātu, kas pieteicies aizstāt Augstākās tiesas departamenta tiesnesi amata vakances vai pagaidu prombūtnes laikā, un par tiesneša amata kandidātu sniedz attiecīgā Augstākās tiesas departamenta tiesnešu kopsapulce. Tās atzinumam ir saistošs spēks.

Likums noteic arī apgabaltiesas tiesneša aizstāšanas kārtību, precizē tiesneša tiesības ieņemt citus amatus. Goda tiesneša nosaukumu turpmāk piešķirs Tieslietu padome, nevis Saeima pēc Tieslietu padomes priekšlikuma. Turklāt Goda tiesnesim turpmāk vairs nebūs tiesnešu aizvietošanas tiesības. Ar likuma grozījumiem noteikta arī Tieslietu padomes kompetence apstiprināt tiesnešu, tiesas un zemesgrāmatu nodaļas darbinieku mācību programmas saturu.

Lai stiprinātu Tieslietu padomes pārvaldību, saskaņā ar likuma grozījumiem tiek veidots padomes sekretariāts. Likuma 89.10 pants noteic, ka Tieslietu padomes sekretariāts ir Augstākās tiesas struktūrvienība. Līdz šim šos pienākumus veica Augstākās tiesas administrācija.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'demokrātija  'tiesneši  

  Ieteikt:  +5
-1

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole diaspora mediācija izglītības_saturs Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība interneta_pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika politika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība SAB sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti