viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Iedzīvotāju reģistru aizstās Fizisko personu reģistrs


Linda Balode,
LV portāls

18.01.2018

ĪSUMĀ

 • No 2020. gada 1. jūlija Latvijā darbosies Fizisko personu reģistrs, kas aizstās pašreizējo Iedzīvotāju reģistru.
 • Likumprojekta "Fizisko personu reģistra likums" mērķis ir noteikt, kā Latvijā darbojas vienota fizisko personu uzskaites sistēma un kā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei tiek sniegtas reģistrā iekļaujamās ziņas, kā arī lietota reģistra informācija.
 • Fizisko personu reģistru veidos, papildinot pašreizējā Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmu.
 • Subjektu loku paplašinās ar ārvalstniekiem, kuri nonāk tiesiskajās attiecībās ar valsti.
 • Vienota visu fizisko personu reģistrācija novērstu situāciju, ka vienas un tās pašas ziņas par ārzemnieku vairākkārtīgi iekļauj un manuāli aktualizē dažādās valsts informācijas sistēmās.
 • Iedzīvotāju reģistrā no šī gada 1. jūnija iekļaus ziņas par personas oficiālās e-adreses kontu.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +2
-0


Saistītie resursi

Tiesību aktiTiesību aktu projekti


Citi raksti


 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +2 -0

Pašreizējo Iedzīvotāju reģistru aizstās Fizisko personu reģistrs, kuru veidos jau uz šobrīd paplašinātā Iedzīvotāju reģistrā uzkrāto ziņu apjoma bāzes, un tajā iekļaus arī ārvalstniekus, kuri, piemēram, Latvijā iegādājas nekustamos īpašumus vai pērk uzņēmumus. Šobrīd valsts reģistru savietošana un ārzemnieku identitātes pārbaude ir apgrūtināta.

Likumprojekta "Fizisko personu reģistra likums" mērķis ir noteikt, kā Latvijā darbojas vienota fizisko personu uzskaites sistēma un kā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) tiek sniegtas reģistrā iekļaujamās ziņas, kā arī lietota reģistra informācija.

Turklāt saskaņā ar minēto likumprojektu PMLP kā reģistra turētājs varēs deleģēt tiesības iekļaut jaunajā reģistrā ziņas atbilstoši kompetencei ne tikai pašvaldībām un Latvijas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs, bet arī Tieslietu ministrijai, zvērinātiem notāriem, Uzņēmumu reģistram, Valsts ieņēmumu dienestam, rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļai, Valsts robežsardzei, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, kā arī Nacionālajam veselības dienestam.

Aizstās Iedzīvotāju reģistru

No 2020. gada 1. jūlija Latvijā darbosies Fizisko personu reģistrs, kas aizstās pašreizējo Iedzīvotāju reģistru. Jaunais reģistrs taps uz pašreizējā reģistra bāzes, un tajā būs plašāks ierakstāmo subjektu loks. Kā norāda Saeimas Preses dienests, Fizisko personu reģistru veidos, papildinot pašreizējā Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmu.

Jāvērš uzmanība, ka šī gada 14. janvārī stājās spēkā grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā, kas attiecīgi jau ir papildinājuši reģistra informācijas sistēmu. Sīkāku informāciju par minētajiem grozījumiem var skatīt LV portāla publikācijā "Izmaiņas Iedzīvotāju reģistra likumā".

"Jaunais reģistrs taps uz pašreizējā reģistra bāzes."

Jānorāda, ka grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā ir saistīti arī ar Oficiālās elektroniskās adreses (e-adrese) koncepciju, taču saskaņā ar to pārejas noteikumu 10. punktu ziņu iekļaušana par personas oficiālās e-adreses kontu stāsies spēkā tikai 2018. gada 1. jūnijā.

Iekļaus ziņas par ārzemniekiem

Fizisko personu reģistrā subjektu loku paplašinās ar ārvalstniekiem, kuri nonāk tiesiskajās attiecībās ar valsti, piemēram, iegādājas nekustamos īpašumus vai pērk uzņēmumus. PMLP Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments informē, ka "šobrīd ārzemniekiem centralizēti nepiešķir individuālus personas kodus, proti, katra iestāde piešķir savu identifikatoru". Līdz ar to rodas vairākas problēmas:

 • nav iespējama skaidra personas identificēšana dažādās informācijas sistēmās;
 • apgrūtināta valsts reģistru savietošana un ārzemnieku identitātes pārbaude;
 • ierobežotas ārzemnieku iespējas Latvijā iegūt elektronisko parakstu un sazināties ar iestādēm elektroniski;
 • iestādēm nav iespējams elektronizēt ārzemniekiem sniedzamos pakalpojumus.

PMLP atzīst, ka minētās problēmas ir iespējams novērst, ja veic centralizētu ārzemnieku reģistrēšanu, piešķirot individuālu personas kodu, kas ļauj skaidri identificēt personu: "Ārzemniekam zustu nepieciešamība pieprasīt dažāda veida izziņas un atkārtoti uzrādīt dažādus faktus apliecinošus dokumentus."

Tāpat jaunajā reģistrā iekļaus informāciju par ārvalstniekiem, kuri vēlēsies saņemt Latvijas personas apliecību, lai veicinātu ekonomikas, zinātnes, izglītības vai kultūras sakaru attīstību, vai kuri vēlēsies saņemt valsts pārvaldes pakalpojumus elektroniski, izmantojot Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas izsniegto elektroniskās identifikācijas līdzekli.

Ieguldījums valsts pārvaldes darba optimizēšanā

Vienota visu fizisko personu reģistrācija novērstu situāciju, ka vienas un tās pašas ziņas par ārzemnieku vairākkārtīgi iekļauj un manuāli aktualizē dažādās valsts informācijas sistēmās.

"Fizisko personu reģistra izveide dos ievērojamu ieguldījumu valsts pārvaldes uzdevumu efektīvākā un kvalitatīvākā veikšanā, kā arī šī reģistra izveide pozitīvi ietekmēs administratīvā sloga mazināšanu," norāda PMLP Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments. Proti, vienas iestādes iekļautie un aktualizētie dati būs pieejami visām iestādēm, kā rezultātā ārzemnieka apkalpošana nākamajā iestādē būs ievērojami ātrāka.

"Šobrīd ārzemniekiem centralizēti nepiešķir individuālus personas kodus."

Jāvērš uzmanība, ka Fizisko personu reģistra darbībai piemēros šobrīd spēkā esošā Iedzīvotāju reģistra likuma normas. Kā norādīts likumprojekta anotācijā, gaidāmais Fizisko personu reģistra likuma regulējums attiecībā uz Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem, personām, kuras Latvijā saņēmušas uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, personām, kurām Latvijā piešķirts bezvalstnieka statuss, un personām, attiecībā uz kurām pieņemts lēmums par uzturēšanās atļaujas, reģistrācijas apliecības vai pastāvīgās uzturēšanās apliecības izsniegšanu, būs tāds pats kā šobrīd Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktais.

Iekļaus ziņas par e-adresi

Iedzīvotāju reģistrā no šī gada 1. jūnija iekļaus ziņas par personas oficiālās e-adreses kontu. "Tas nozīmē, ka tiks iekļauta pazīme, vai personai ir aktivizēta e-adrese, proti, vai persona ir izteikusi vēlmi, lai oficiālā saziņa ar valsti notiktu primāri elektroniski uz personas e-adreses kontu," skaidro Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā referente Laura Jansone.

Oficiālās e-adreses darbību regulē Oficiālās elektroniskās adreses likums, kas stāsies spēkā šī gada 1. martā, taču minētajā likumā noteiktais nozīmē, ka pazīmi, vai personai ir aktivizēta e-adrese, iekļaus arī Iedzīvotāju reģistrā, pēc tam attiecīgi arī Fizisko personu reģistrā. "Oficiālo e-adresi kā valsts pārvaldē vienotu risinājumu ievieš, lai elektroniskā vidē nodrošinātu garantētu, drošu un ērtu oficiālo saziņu starp valsts iestādēm un privātpersonām vienas sistēmas ietvaros," norāda L. Jansone.

"Reģistra izveide pozitīvi ietekmēs administratīvā sloga mazināšanu."

Stājoties spēkā Fizisko personu reģistra likumam, tas pārņems daudzas pašreizējās Iedzīvotāju reģistra likuma normas, piemēram, arī to, ka personas kodu veido no 11 cipariem, nodrošinot kodu neatkārtošanos. Tas attiecas arī uz jauno personas kodu kārtību, kas stājās spēkā pērn 1. jūlijā. LV portāls publikācijā "No jūlija sāks piešķirt jaunos personas kodus" jau rakstīja, ka "līdz 2017. gada 30. jūnijam piešķirtie personas kodi būs derīgi arī turpmāk, savukārt brīvprātīgi vienu reizi dzīvē bez noteikta laika termiņa, ja personai būs tāda vēlme, veco personas kodu varēs nomainīt pret jaunu".

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
  Ieteikt:  +2
-0

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole diaspora mediācija izglītības_saturs Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība interneta_pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika politika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība SAB sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti