viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 
 
 

Izmaiņas Iedzīvotāju reģistra likumā


LV portāls
14.01.2018

ĪSUMĀ

 • Iedzīvotāju reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kas nodrošina vienotu iedzīvotāju uzskaiti.
 • Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā paredz paplašināt Iedzīvotāju reģistrā uzkrāto ziņu apjomu.
 • Turpmāk Iedzīvotāju reģistrā iekļaus ziņas arī par personas oficiālās elektroniskās adreses kontu.
 • Ja Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nebūs ieguvusi apstiprinājumu, ka persona, kura sasniegusi 105 gadu vecumu, ir dzīva, tās statusu Iedzīvotāju reģistrā mainīs no "aktīvs" uz "pasīvs".
 • Tāpat statusu "aktīvs" uz "pasīvs" Iedzīvotāju reģistrā mainīs personai, kura nav Latvijas pilsonis un pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas vairāk nekā 5 gadus dzīvo bez derīga personu apliecinoša dokumenta.
 • Lai novērstu tiesisko neskaidrību, ir izslēgts nosacījums par uzturēšanās laiku ārvalstīs.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +3
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +3 -0

Šodien, 14. janvārī, stājas spēkā grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā. Tie ir izstrādāti, lai nodrošinātu ziņu precizitāti un aktualitāti Iedzīvotāju reģistrā, kā arī saistīti ar Oficiālās elektroniskās adreses koncepciju.

Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā paredz paplašināt Iedzīvotāju reģistrā uzkrāto ziņu apjomu. Tāpat tie ir cieši saistīti ar Oficiālās elektroniskās adreses (e-adrese) koncepciju. Kā norādīts minēto grozījumu anotācijā, Iedzīvotāju reģistrā ir nepieciešams uzkrāt ziņas par oficiālās e-adreses konta aktivizēšanu, proti, vai personai oficiālās e-adreses konts ir aktivizēts vai nav.

Turpmāk 2 kanāli saziņai ar personu

Iedzīvotāju reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kas nodrošina vienotu iedzīvotāju uzskaiti. Visām valsts iestādēm atbilstoši to kompetencei ir piekļuve šīs informācijas sistēmas datiem, piemēram, lai noskaidrotu iespēju, kā sazināties ar attiecīgo personu (pašlaik saziņai izmanto deklarēto dzīvesvietas adresi).

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma grozījumu anotāciju turpmāk Iedzīvotāju reģistrā iekļaus ziņas arī par personas oficiālās e-adreses kontu ne tikai nolūkā izpildīt valdības uzdevumu, bet lai vienuviet būtu pieejamas ziņas par iespējamiem kanāliem saziņai ar personu. Proti, pārbaudot datus par personu Iedzīvotāju reģistrā, vienlaicīgi tiek pārbaudīts, vai personai sagatavojamais dokuments sūtāms, izmantojot elektronisko saziņas kanālu vai VAS "Latvijas Pasts" pakalpojumus.

"Turpmāk Iedzīvotāju reģistrā iekļaus ziņas arī par personas oficiālās e-adreses kontu."

Jānorāda, ka Oficiālās elektroniskās adreses likums stāsies spēkā šī gada 1. martā. Savukārt atbilstoši minētā likuma pārejas noteikumu 4. punktam Iedzīvotāju reģistrā reģistrēta fiziska persona no 14 gadu vecuma varēs izveidot oficiālo e-adresi, sākot tikai no 2018. gada 1. jūnija. Līdz ar to arī ziņu par e-adreses kontu Iedzīvotāju reģistrā iekļaus no šī datuma.

Mainīs statusu no "aktīvs" uz "pasīvs"

Turpmāk saskaņā ar grozījumiem Iedzīvotāju reģistra likumā, ja Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) nebūs ieguvusi apstiprinājumu, ka persona, kura sasniegusi 105 gadu vecumu, ir dzīva, tās statusu Iedzīvotāju reģistrā mainīs no "aktīvs" uz "pasīvs".

"Globalizācijas ietekmē liela daļa Latvijas valstspiederīgo dzīvo ārpus Latvijas, tai skaitā vecāka gada gājuma cilvēki, par kuriem viņu miršanas gadījumā Iedzīvotāju reģistram netiek sniegtas ziņas par miršanas faktu. Līdz ar to Iedzīvotāju reģistrā ir personas, kuras ir vairāk nekā 100 gadu vecas, kas būtiski pārsniedz Latvijas vidējo dzīves ilgumu (sievietēm 79 gadi un vīriešiem 69 gadi). Tādējādi neaktuālu ziņu dēļ rodas maldīgs iespaids, ka ir vairāki Latvijas valstspiederīgie, kuri sasnieguši ievērojami vecumu, taču, objektīvi spriežot, šie dati nav aktuāli," skaidro Iekšlietu ministrijas (IeM) pārstāve Gunta Skrebele.

Tāpat statusu "aktīvs" uz "pasīvs" Iedzīvotāju reģistrā mainīs personai, kura nav Latvijas pilsonis un pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas vairāk nekā 5 gadus dzīvo bez derīga personu apliecinoša dokumenta. Statusa maiņa notiks gadījumos, kad minētajā laika periodā PMLP nebūs ieguvusi apstiprinājumu, ka persona dzīvo Latvijā, kas arī veicinās Iedzīvotāju reģistra ziņu aktualitāti.

"Daļai Latvijas nepilsoņu piecus vai vairāk gadu ir nederīgs personu apliecinošs dokuments."

G. Skrebele norāda, ka, "veicot datu atlasi 2017. gada sākumā, tika konstatēts, ka daļai Latvijas nepilsoņu piecus vai vairāk gadu ir nederīgs personu apliecinošs dokuments, turklāt tikai 1591 nepilsonim no 6639 deklarētā dzīvesvietas adrese ir Latvijā, attiecīgi par pārējiem ir ziņas, ka tiem ir anulēta dzīvesvietas adrese Latvijā, norādīta dzīvesvietas adrese ārvalstī vai persona izbraukusi no valsts". Ārvalstīs persona nevar uzturēties bez derīga personu apliecinoša dokumenta. Līdz ar to IeM pieņem, ka lielākā daļa no šīm personām ir ieguvusi citas valsts pilsonību un nav informējusi PMLP par izmaiņām. Savukārt neaktuālu ziņu dēļ rodas situācija, ka Iedzīvotāju reģistrā ir vairāk Latvijas nepilsoņu, nekā, objektīvi spriežot, varētu būt.

Mazināts administratīvais slogs bērnu vecākiem

Lai mazinātu administratīvo slogu bērnu vecākiem, grozījumi paredz, ka turpmāk nepilngadīgs bērns vecumā no 15 līdz 18 gadiem ir tiesīgs sniegt PMLP ziņas par sevi iekļaušanai Iedzīvotāju reģistrā un ziņas par savu datu izmaiņām, kas izdarītas ārvalstu institūcijās, Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanai. Līdz šim šādai ziņas par sevi iekļaušanai Iedzīvotāju reģistrā bija nepieciešama arī likumiskā pārstāvja izteiktā griba.

Jāpaziņo ne tikai savas dzīvesvietas adrese ārvalstīs

Tāpat Iedzīvotāju reģistra likuma grozījumu anotācijā ir norādīts, ka aizvien biežāk PMLP saskaras ar dažādu Iedzīvotāju reģistra likuma 15. panta otrās daļas interpretāciju, proti, vai nosacījums par uzturēšanos ārpus Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem attiecas tikai uz ārvalsts dzīvesvietas adreses paziņošanu, vai arī uz visām pārējām izmaiņām, kas izdarītas ārvalstu institūcijās.

Līdz ar to turpmāk, lai novērstu tiesisko neskaidrību, ir izslēgts nosacījums par uzturēšanās laiku ārvalstīs un noteikts, ka Iedzīvotāju reģistra likuma 3. panta 1. punktā minēto personu pienākums ir paziņot PMLP savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, kā arī citas izmaiņas Iedzīvotāju reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, un par personām, kas atrodas tās aizbildnībā vai aizgādnībā (ar Latvijas konsulārās vai diplomātiskās pārstāvniecības starpniecību), ja šīs izmaiņas izdarītas ārvalstu institūcijās.

Jāvērš uzmanība, ka Iedzīvotāju reģistra likumā ir veikti arī citi grozījumi.

Uzziņai

No 2020. gada 1. jūlija Latvijā stāsies spēkā Fizisko personu reģistra likums, kas aizstās pašreizējo Iedzīvotāju reģistra likumu un kuru veidos uz paplašinātā Iedzīvotāju reģistrā uzkrāto ziņu apjoma bāzes.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'dzīvesvietas deklarēšana  'e-pakalpojumi  

  Ieteikt:  +3
-0

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti