viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

No 2018. gada spēkā stāsies 173 tiesību akti


LV portāls
01.01.2018

Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +7
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +7 -0

Sākot ar 2018. gada 1. janvāri, spēkā būs 173 jauni tiesību akti, 49 no kuriem ir likumi un 71 – Ministru kabineta (MK) noteikumi. Kā ik gadu, LV portāls lietotājiem piedāvā izvērstāku ieskatu jaunajā tiesiskajā regulējumā, publicējot skaidrojumus par svarīgākajām izmaiņām tieiskajā regulējumā.

Vecā gada izskaņā, 31. decembrī, klajā nāca 2017. gada oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" laidiens ar tiesību aktu publikācijām. Tajā izsludināti 5 likumi, tajā skaitā Veselības aprūpes finansēšanas likums.

Līdz ar to ir noslēgts to tiesību aktu saraksts, kas stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī. Ja pagājušajā gadā spēkā stājās 165 tiesību akti, tad šogad to būs vēl vairāk – 173!

Visi likumi u. c. tiesību akti, kas stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī, apkopoti vietnē Likumi.lv, un jau ar pirmo jaunā gada datumu tie ir pieejami aktuālajā redakcijā.

Jaunā regulējuma skaidrojumi – LV portālā

Savukārt LV portālā ir pieejami skaidrojumi par jaunajiem tiesību aktiem un to izmaiņām.

LV portāls piedāvā skaidrojumu apkopojumu par svarīgākajām likumu izmaiņām, sākot ar 2018. gada 1. janvāri.

Izmaiņas sociālajā jomā 2018. gadā

Minimālā mēneša darba alga normāla darba laika ietvaros būs 430 eiro. Tāpat šogad pārrēķinās pensijas, kuras piešķirtas vai pārrēķinātas 2012., 2013., 2014. un 2015. gadā. Šajā gadā paredzēts arī plašāks sociālais atbalsts – lielāki pabalsti audžuģimenēm, piemaksa pie ģimenes pabalsta, ja ģimenē ir 2 un vairāk bērnu.

Visas izmaiņas skaidrojumā!

Pabalstu aprēķinam vidējās iemaksu algas noteikšanas kārtība vēl nemainīsies

Maternitātes, paternitātes, vecāku un slimības pabalstu aprēķināšanas kārtība nemainīsies, jo no likuma ir izslēgtas normas, kas šiem apdrošināšanas gadījumiem no 2018. gada paredzēja mainīt vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas kārtību, ja sociāli apdrošinātai personai darbā ienākumu nav bijis, jo viņa atradusies, piemēram, bērna kopšanas atvaļinājumā vai slimojusi.

Skaidrojums

Alimenti jeb uzturlīdzekļi 2018. gadā. Apmērs un kriminālatbildība

Uzturlīdzekļu jomā nākamgad gaidāmas vairākas izmaiņas, kas ne tikai ietekmē valstī noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru un uzturlīdzekļu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, bet arī paredz pastiprināt cīņu pret negodprātīgiem vecākiem. Grozījumi Krimināllikumā, kas stājas spēkā 1. janvārī, paplašina kriminālatbildības pamatu uzturlīdzekļu nemaksātājiem.

Skaidrojums ar informācijas vizualizāciju infografikas veidā.

Jauns sociālais atbalsts radošām personām

No nākamā gada jauns atbalsta veids paredzēts radošām personām situācijā, kad netiek gūti ienākumi, vai slimības gadījumā, kā arī palīdzība pensijas vecumā ārstniecības un komunālo maksājumu daļējai segšanai.

Skaidrojums

No autoratlīdzības būs 5% iemaksas pensijai

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no nākamā gada būs jāveic arī autordarba pasūtītājam no saviem līdzekļiem. Izmaksātājs autoratlīdzības saņēmēja pensijas apdrošināšanai pārskaitīs iemaksas 5% apmērā no autoratlīdzības līguma summas.

Skaidrojums

Uzlabos veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību 2018. gadā

Lai uzlabotu veselības aprūpes sistēmas pieejamību, kvalitāti un izmaksu lietderību, veselības aprūpes budžets 2018. gadā pārsniegs vienu miljardu eiro.

"2017. gadā spēkā stājās 165 tiesību akti, bet šogad to būs vēl vairāk – 173."

Kādām veselības jomām un cik liels finansējums piešķirts, lasiet skaidrojumā, kurā pieejama arī uzskatāma infografika.

Tāpat ar 2018. gadu beidzies pārejas periods diviem e-veselības pakalpojumiem. No šī gada 1. janvāra darbnespējas lapas un receptes valsts kompensējamiem medikamentiem pacienti saņems elektroniskā veidā.

Vairāk LV portāla skaidrojumā!

Jauns GMI un papildu noteikumi trūcīgā statusa noteikšanai

Sākot ar šo gadu, garantētais minimālā ienākuma līmenis palielināts par 3,20 eiro. Precizēta trūcīgā statusa noteikšana, lai sociālajam dienestam būtu informācija par personas un ģimenes patiesajiem ienākumiem un materiālo stāvokli, tostarp tiks pievērsta uzmanība ienākumiem no saimnieciskās darbības.

Skaidrojums

Būtiskākās izmaiņas pēc nodokļu reformas

Ar 2018. gada 1. janvāri vairākas būtiskas izmaiņas skars darba ņēmējus. Galvenās izmaiņas darba ņēmēju gadījumā attiecas uz minimālās darba algas paaugstināšanu, kā arī to, kā tiks aprēķināti algas nodokļi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, un uz iespējām atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem.

Skaidrojums

Nākamgad mainās arī nodokļa likme un deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma iesniegšanas termiņš. Ja darījumi ar kapitāla aktīviem būs uzsākti, bet nebūs pabeigti līdz 2017. gada 31. decembrim, ienākumam no kapitāla pieauguma saglabāsies līdzšinējā nodokļa likme – 15% apmērā.

Skaidrojums

Vairākas būtiskas izmaiņas skars arī saimnieciskās darbības veicējus (pašnodarbinātās personas), tostarp arī zemnieku saimniecības īpašniekus un individuālos komersantus. Lielai daļai saimnieciskās darbības veicēju nākamgad no ienākumiem būs jāmaksā mazāks nodoklis, jo ir ieviesta progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme.

Vairāk lasiet skaidrojumā!

Tāpat paredzēta jauna uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas kārtība. Turpmāk UIN likme būs 20%, taču tā būs jāmaksā tikai no tās peļņas daļas, kas tiks sadalīta vai izmaksāta dividendēs vai arī izlietota tādiem mērķiem, kas tieši nav saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību, savukārt reinvestētajai peļņai UIN vairs netiks piemērots.

Skaidrojums

Mikrouzņēmumu nodokļa izmaiņas no 2018. gada

Nodokļu reforma ar 2018. gada 1. janvāri paredz būtiskas izmaiņas Mikrouzņēmumu nodokļa likumā. Maksimālais MUN maksātājam noteiktais apgrozījuma ierobežojums samazināts no 100 000 eiro uz 40 000 eiro, kā arī nevarēs reģistrēt darbinieku, kurš jau strādā pie kāda cita mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja. Šis gads vēl ir pārejas periods.

Skaidrojums

Tiesnešiem – algas pielikums

Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā paredz, ka tiesnešu algas 2018. gadā pieaugs vairāk nekā par 300 eiro (pirms nodokļu nomaksas).

Skaidrojums

Ieguvums no OIK maksājumu izmaiņām – pāris eiro mēnesī

No 1. janvāra, kad obligātās iepirkuma komponentes maksājums tiks dalīts divās daļās – pēc elektroenerģijas patēriņa un pēc pieprasītās pieslēguma jaudas, rēķins par elektroenerģiju nemainīsies vai samazināsies aptuveni divām trešdaļām mājsaimniecību. Mājsaimniecības, kas efektīvi izmantos pieslēguma jaudu, ietaupīs pāris eiro mēnesī, kamēr tās, kas to darīs mazāk efektīvi un tērēs salīdzinoši maz elektrības, maksās vairāk.

Skaidrojums

Nodrošinās sistemātisku valsts atbalstu sakrālā mantojuma saglabāšanai

Ar 1. janvāri stājas spēkā jauns likums ar mērķi nodrošināt Latvijas nozīmīgākā sakrālā mantojuma saglabāšanu nākamajām paaudzēm, radot stabilu valsts finansiālā atbalsta sistēmu. Tas kalpos kā ietvars pakāpeniskai un plānveidīgai Latvijas sakrālā mantojuma – 357 valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauto dievnamu un to reliģisko rituālu priekšmetu – sakārtošanai un saglabāšanai.

Skaidrojums

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 

  Ieteikt:  +7
-0

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums mediācija diaspora izsole izglītības_saturs Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interneta_pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika politika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība SAB sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti