viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

No autoratlīdzības būs 5% iemaksas pensijai  2


Lidija Dārziņa,
LV portāls

13.12.2017

ĪSUMĀ

 • Sociālā apdrošināšana paredz vēl vienu apdrošināšanas veidu – veselības apdrošināšanu.
 • Tāpēc valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likme 2018. gadā būs par 1% lielāka.
 • Darba ņēmējam, kurš apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, likme būs 35,09%, no tās 24,09% maksās darba devējs un 11% – darba ņēmējs; pašnodarbinātajiem – 32,15%.
 • Autoratlīdzības izmaksātājam no saviem līdzekļiem būs jāveic sociālās iemaksas 5% apmērā no autoratlīdzības līguma summas autora valsts pensiju apdrošināšanai.
 • Pensiju apdrošināšanai 5% autoratlīdzības izmaksātājs maksās gan par autoru, kas nav darba ņēmējs, gan par autoru, kas ir darba ņēmējs.
 • Vienīgie izņēmumi, kad par autoratlīdzības saņēmēju var neveikt 5% VSAOI: ja autors ir persona ar I vai II grupas invaliditāti, vecuma pensionārs, pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republika, autortiesību mantinieks un citu autortiesību pārņēmējs.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +3
-0



 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +3 -0

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no nākamā gada būs jāveic arī autordarba pasūtītājam no saviem līdzekļiem. Izmaksātājs autoratlīdzības saņēmēja pensijas apdrošināšanai pārskaitīs iemaksas 5% apmērā no autoratlīdzības līguma summas.

Jaunās izmaiņas paredz likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" grozījumi, kas pieņemti Saeimā šā gada 27. jūlijā, un grozījumi, kas pieņemti 22. novembrī. Grozījumi ir izsludināti, un tie stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likumā noteikts, ka nākamgad kopējā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likme būs par 1% augstāka – 35,09%, no kuras 24,09% maksās darba devējs un 11 % – darba ņēmējs. Pašreiz vispārējā likme ir 34,09% (23,59 + 10,50%). Pašnodarbinātajiem likme vispārējā gadījumā būs 32,15% (pašreiz 31,13%). To paredz Labklājības ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts par VSAOI likmju sadalījumu, informēja ministrijā.

Likumā noteikts: obligāto iemaksu daļa, kas atbilst vienam procentpunktam no obligāto iemaksu likmes, ir paredzēta veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai.

Darba autora nākotnes pensijai

Autoratlīdzības izmaksātājiem būtiskākā izmaiņa no nākamā gada ir tā, ka no saviem līdzekļiem būs jāparedz 5% sociālajām iemaksām autoratlīdzības saņēmēja pensiju apdrošināšanai, tas būs maksājums solidārajam valsts pensiju pirmajam līmenim un vienlaikus veidos konkrētā cilvēka nākotnes pensijas kapitālu.

Sociālais 5% maksājums nebūs jāveic par tiem autoratlīdzības saņēmējiem, kuri ir:

 • vecuma pensionāri;
 • cilvēki ar I un II grupas invaliditāti;
 • autortiesību mantinieki un citu autortiesību pārņēmēji;
 • ar pastāvīgo dzīvesvietu ārpus Latvijas.

Izmaiņas sociālo iemaksu veikšanā ir piesaistītas valstī noteiktās minimālās algas apmēram. Minimālā alga 2018. gadā būs 430 eiro.

Par izmaiņām sociālo iemaksu veikšanā semināros informē gan Valsts ieņēmumu dienests, gan Labklājības ministrija (LM) un Kultūras ministrija. Nenoliedzami, svarīgs ir šo izmaiņu mērķis – sociālais nodrošinājums.

Autoratlīdzības saņēmēju-darba ņēmēju divas grupas jeb divi gadījumi

Pirmais. Ja autoratlīdzības saņēmējs paralēli ir arī darba ņēmējs un viņa alga pie viena vai vairākiem darba devējiem kopā sasniedz vismaz minimālo algu, tad autoram no saņemtās autoratlīdzības neatkarīgi no tās apmēra sociālās iemaksas nav jāveic.

Otrais. Ja autoratlīdzības saņēmējs paralēli ir darba ņēmējs, bet viņa alga pie viena vai pie vairākiem darba devējiem kopā nesasniedz minimālo algu, savukārt ienākums no autoratlīdzības sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru, ir jāveic VSAOI kā pašnodarbinātajam.

Otrajā gadījumā autoratlīdzības saņēmējam līdz nākamā mēneša 10. datumam jāreģistrējas  Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā pašnodarbinātajam, jāsniedz pašnodarbinātā ziņojums un jāveic sociālās iemaksas no brīvi izraudzīta iemaksu objekta, kas nav mazāks par minimālo algu (vismaz no 430 eiro).

Sociālā apdrošināšana darba ņēmējam

Tiesības uz valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem ir tikai pēc tam, kad ir veiktas obligātās iemaksas, seminārā Kultūras ministrijā uzsvēra Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Anita Jakseboga, ilustrējot situācijas ar piemēriem.

Tātad autoratlīdzības saņēmējam, ja viņš vienlaikus ir darba ņēmējs un viņa ienākumi pie viena vai vairākiem darba devējiem ir vismaz minimālās algas apmērā, nav papildus jāreģistrējas kā pašnodarbinātajam un nav pašam jāveic VSOAI.

Darba ņēmējs ir obligāti sociāli apdrošināts no dienas, kad iegūts darba ņēmēja statuss, līdz dienai, kad šo statusu zaudē.

Darba ņēmējs ir pakļauts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, kas ir: pensiju apdrošināšana, bezdarba, invaliditātes, slimības un maternitātes apdrošināšana, apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem darbā un saslimšanu ar arodslimību, vecāku apdrošināšana un no 2018. gada janvāra arī veselības apdrošināšana.

Piemēram, darba ņēmēja darba alga ir 700 eiro mēnesī. Kopējā VSAOI likme no 2018. gada 1. janvāra ir 35,09%. No tās 11% maksā darba ņēmējs un 24,09% darba devējs.

"Autoratlīdzības saņēmējam no izmaksātāja veiktajām 5% iemaksām krāsies pensijas kapitāls."

No algas tiek veiktas iemaksas – 245,63 eiro (77 eiro ir paša darba ņēmēja maksājums, bet 168,63 eiro samaksā darba devējs no saviem līdzekļiem).

Darba ņēmējam ir tiesības uz sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem, kuriem viņam ir apdrošināšana. Sociālās apdrošināšanas pakalpojumi, izņemot veselības apdrošināšanu un pensiju, tiek aprēķināti no viņam reģistrētās darba algas, tātad no 700 eiro.

Savukārt pensiju apdrošināšanai tiek aprēķināts pensijas kapitāls 20% apmērā no darba algas. Ja darba alga ir 700 eiro mēnesī, pensijas kapitāls ir 140 eiro mēnesī.

Ja darba ņēmējs ir pensijas vecumā vai viņam ir piešķirta valsts vecuma pensija priekšlaicīgi, tad šāds darbinieks nav apdrošināts bezdarbam, saslimšanai ar arodslimību un invaliditātei. Tāpēc viņa sociālo iemaksu likme ir mazāka – 30,87% (9,56% + 21,31%). Par šādu darbinieku kopējās sociālās iemaksas ir 216,09 eiro (66,92 eiro + 149,17 eiro).

Pensijas vecuma darbiniekam ir tiesības uz valsts vecuma pensijas pārrēķināšanu, atlīdzību pēc nelaimes gadījuma darbā, slimības, maternitātes un vecāku pabalstu, kuri tiek aprēķināti no viņa darba algas.

Pensijas kapitāls tiek aprēķināts tāpat – 20% no bruto algas, pensijas kapitālam arī darbiniekam pensionāram tiek novirzīti 140 eiro mēnesī.

Vēl viena darba ņēmēju grupa ar atšķirīgu VSAOI likmi ir tie, kuriem ir piešķirta izdienas pensija. Viņi nav apdrošināti bezdarbam un saslimšanai ar arodslimību, līdz ar to likme ir samazinātā – 32,64% (10,12% + 22,52%), iemaksas – 228,48 eiro, pensijas kapitāls – 140 eiro.

Arī šiem darba ņēmējiem būs tiesības uz veselības aprūpes pakalpojumiem valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros, ko paredz jaunais apdrošināšanas veids, kas no nākamā gada ir ietverts VSAOI likmē.

Sociālā apdrošināšana, ja autors nav darba ņēmējs

Ja autoratlīdzības saņēmējs nav darba ņēmējs, piemēram, raksta drukātajiem medijiem, interneta portālam, izdevniecībai, saņemot par to honorāru, tad viņam, ja ienākums mēnesī sasniedz un pārsniedz minimālās algas apmēru, ir jāreģistrējas VID kā pašnodarbinātajam un jāveic VSOAI no brīvi izraudzīta objekta, kas nav mazāks par minimālo algu.

Piemēram, ja autoratlīdzība ir 900 eiro, tās saņēmējam, ja viņš nav darba ņēmējs, ir jāreģistrējas kā pašnodarbinātajam un jāveic VSOAI 32,15% apmērā vismaz no minimālās algas – 138,25 eiro (32,15% no 430 eiro).

Autoratlīdzības saņēmējam ir tiesības veikt obligātās iemaksas no visas autoratlīdzības, no 900 eiro maksājums tad būtu 289,35 eiro (32,15% x 900 eiro).

Ja autoratlīdzības saņēmējs veiks iemaksas (32,15%) vismaz no minimālās algas (vai citas summas, kas pārsniedz minimālo algu), tad viņš būs apdrošināts pensijai, invaliditātei, maternitātei un slimībai, kā arī būs veikta vecāku apdrošināšana un veselības apdrošināšana.

"Autoratlīdzības izmaksātāja veiktās 5% iemaksas no autoratlīdzības VSAA reģistrē autoratlīdzības saņēmēja valsts pensiju apdrošināšanai."

Tātad viņam būs tiesības uz vecuma pensiju, uz pensiju sakarā ar invaliditāti un maternitātes un slimības pabalstu, vecāku pabalstu, kā arī tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus apdrošināšanas ietvaros.

Invaliditātes pensija un pabalsti tiks aprēķināti no tiem ienākumiem, no kuriem būs veiktas sociālās iemaksas (no 430 eiro vai lielākas summas).

Pensijas kapitāls 20% apmērā arī tiks aprēķināts no tās summas, no kuras autoratlīdzības saņēmējs kā pašnodarbinātais būs veicis obligātās iemaksas.

Savukārt, ja autoratlīdzība mēnesī būs mazāka par minimālo algu (430 eiro), tad autoram nav jāreģistrējas kā pašnodarbinātajam, nav jāveic sociālās iemaksas. Taču tad viņam nav arī sociālo garantiju komplekta (ja saslimst, nav tiesību uz slimības pabalstu, ja dzimst bērniņš – nav maternitātes, vecāku pabalsta).

Tiesa, autoram jebkurā gadījumā būs reģistrētas iemaksas 5% apmērā, jo šādā apmērā tās veiks autoratlīdzības izmaksātājs, bet tās ir paredzētas tikai pensijai.

Ko iegūs autors par honorāra izmaksātāja 5% maksājumu?

Piemēram, autoratlīdzība ir 900 eiro un autoratlīdzības izmaksātājs samaksā 5% pensiju apdrošināšanai – 45 eiro (5% no 900 eiro).

Tā kā VSAOI likme pensiju apdrošināšanai 2018. gadā būs 24,50%, tad obligāto iemaksu objekts, no kura tiek maksāti šie 5%, ir 183,67 eiro. Pensijas kapitāls būs 20% no

183,67 eiro (45 x 100 : 24,50), tas ir, 36,73 eiro.

Šādi no 5% maksājuma veidosies pensijas kapitāls gan tad, ja autors ir darba ņēmējs, gan tad, ja autors nav darba ņēmējs.

Varētu nebūt skaidrs jautājums, vai pienākums maksāt 5% sava darbinieka pensiju apdrošināšanai ir arī tādam darba devējam, kurš maksā sociālo iemaksu vispārējo likmi gan no darba algas, gan no autoratlīdzības.

LM Sociālās apdrošināšanas departamenta direktores vietniece Airīna Dreimane paskaidro: visos gadījumos autoratlīdzības izmaksātājam ir pienākums veikt 5% VSAOI.

Vienīgie izņēmumi, kad izmaksātājs par autoratlīdzības saņēmēju var neveikt 5% iemaksas, ir jau minētie (ja autors ir vecuma pensionārs u. c.), kas noteikti likumā.

Veselības apdrošināšana un sociālās garantijas tikai pensijai

Veselības aprūpes finansēšanas likumprojekts (Saeimā 2. lasījumā pieņemts 30. novembrī) paredz, ka veselības aprūpei tiks novirzīts sociālo iemaksu 1%. Līdz ar to likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" iekļauts vēl viens apdrošināšanas veids – veselības apdrošināšana.

Likumā sociālo iemaksu piesaiste minimālajai algai paredzēta, lai pats cilvēks sev nākotnei nopelnītu vismaz minimālās sociālās garantijas.

Ja autoratlīdzības saņēmējs nebūs darba ņēmējs un ja viņa ienākums no autoratlīdzības nesasniegs minimālo algu, kad jāreģistrējas par pašnodarbināto un iemaksas jāveic obligāti, tad viņa vienīgā sociālā apdrošināšana pensijai būs izmaksātāja 5% iemaksas. Kā redzams piemērā, tas neveido lielu uzkrājumu, taču nav arī nulle.

Likums "Par valsts sociālo apdrošināšanu" paredz, ka izmaksātāja par autoratlīdzības saņēmēju veiktās iemaksas no autoratlīdzības Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrē autoratlīdzības saņēmēja valsts pensiju apdrošināšanai.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 

  Ieteikt:  +3
-0

 
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
Lasīt komentārus (2)
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole diaspora mediācija izglītības_saturs Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība interneta_pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika politika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība SAB sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti