viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Video: Bērnam uzturlīdzekļi ir vajadzīgi pastāvīgi, paredzami un regulāri  8

LV portālam: VALDIS VAZDIĶIS, Rīgas apgabaltiesas tiesnesis

Līga Pauliņa,
LV portāls

13.11.2017

ĪSUMĀ

 • Bieži vien nevēlēšanās maksāt uzturlīdzekļus vairāk balstās uz nepietiekamu bērna vajadzību apzināšanos.
 • Darba atrašana  parasti nav tik daudz atkarīga no spējām, kā no personas vēlmes strādāt konkrētu darbu par noteikto samaksu.
 • Mātei veltot visu laiku uzturlīdzekļu sagādei, bērnam tiek laupīts laiks, ko viņš varētu pavadīt kopā ar māti. Tādējādi tiek zaudēts arī laiks, kas varētu tikt ieguldīts bērna audzināšanā.
 • Ceļot uzturlīdzekļu prasības, svarīgi ir izmantot profesionālu juristu palīdzību, kuri ir specializējušies tieši ģimenes lietās. Kvalificēta speciālista palīdzība vienmēr palielina iespējas sasniegt vēlamo rezultātu.
 • Uzturlīdzekļu lietās tiesai ir tiesības nedaudz atkāpties no pušu līdztiesības principa, taču tiesai nav pienākuma puses vietā meklēt un vākt pierādījumus.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +8
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +8 -0

Uzturlīdzekļu piedziņas lietas tiesās nav retums. Tiesnešiem nākas izlemt, kāds ir uzturlīdzekļu apmērs, kas ir nepieciešams bērnam, lai apmierinātu viņa vajadzības, vienlaikus objektīvi izvērtējot otras puses iespējas šādus līdzekļus nodrošināt. Par to, kādas lietas tiek skatītas tiesā, kas jāņem vērā, iesniedzot prasības pieteikumu, un kā vispareizāk aprēķināt uzturlīdzekļu apmēru, skaidro Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnesis VALDIS VAZDIĶIS.

Kādi ir biežākie prasījumi uzturlīdzekļu lietās?

Prasības par uzturlīdzekļu piedziņu lielākoties tiek celtas gadījumos, kad ir izjukusi bērna vecāku kopdzīve. Taču šādas prasības ir iespējams celt, arī pastāvot vecāku kopdzīvei.

Izplatītākie ir gadījumi, kad viens no vecākiem (visbiežāk tēvs) vispār nemaksā (nevēlas maksāt) uzturlīdzekļus viena vai vairāku bērnu uzturam. Iemeslus paskaidrojumos tiesai tēvi min dažādus:

 • tas nav viņa bērns (lai arī ieraksts dzimšanas apliecībā nav ticis apstrīdēts);
 • nav nekādu ienākumu;
 • bērna māte neļauj tikties ar bērnu.

Ir gadījumi, kad, bērnam dzīvojot pie mātes, tēvs viņam pērk dažādas nepieciešamās mantas, sedz izmaksas noteiktu vajadzību apmierināšanai, taču dara to neregulāri, balstoties tikai uz saviem ieskatiem un gribu – darīt to katrā konkrētā gadījumā vai ne. Turklāt uzskata, ka tērē bērna vajadzībām pietiekami lielas naudas summas, lai nebūtu jāmaksā uzturlīdzekļi. Tādējādi mātes rīcībā ne vienmēr ir nepieciešamie naudas līdzekļi bērna vajadzību apmierināšanai.

Ļoti bieži lietās ir strīds par bērnam nepieciešamo uzturlīdzekļu apmēru. Tas notiek gan gadījumos, kad uzturlīdzekļi jau iepriekš ir maksāti, gan arī gadījumos, kad nav maksāti nemaz. Piemēram, tēvs prasību daļēji atzīst, piekrītot maksāt uzturlīdzekļus minimālajā apmērā.

Gadījumos, kad tēvi maksā kādu noteiktu paša izdomātu summu, iemesli viņu rīcībai mēdz būt visdažādākie:

 • tēvs gluži vienkārši nevēlas maksāt vairāk;
 • tēvs uzskata, ka bērnam tik daudz līdzekļu nav nepieciešams, līdz ar to atlikušo summu bērna māte varētu izmantot savām vajadzībām;
 • tēva mantiskais stāvoklis objektīvi ir tāds, ka viņš nespēj maksāt vairāk;
 • tēvs uzskata, ka nav jāmaksā uzturlīdzekļi, jo viņš tērē naudu bērna drēbēm, pulciņiem, izklaidēm u. c.

Mātes bieži samierinās ar to, ka tēvi nemaksā uzturlīdzekļus nemaz vai maksā nelielu tēva paša noteiktu summu, un cenšas saviem spēkiem nodrošināt bērnu ar visu nepieciešamo, strādājot vairākos darbos. Tādējādi bērnam tiek laupīts laiks, ko viņš varētu pavadīt kopā ar māti, no kā nereti cieš arī audzināšana. Tādēļ, lai cik māte strādātu un pelnītu, bērni saņemtu vairāk, ja tēvi līdzekļus bērnu uzturam tiktu piespiesti sniegt adekvātā apmērā.

Vai uzturlīdzekļus, kas noteikti naudā, drīkst aizstāt ar citām materiālām vērtībām?

Konstruktīvās attiecībās starp vecākiem vienmēr var pastāvēt vienošanās par kārtību, kādā tiek sadalītas izmaksas, kas saistītas ar bērna uzturēšanu un viņa vajadzību apmierināšanu. Šāda vienošanās var pastāvēt arī gadījumā, ja par uzturlīdzekļu piedziņu bijis tiesas spriedums un persona to pilda labprātīgi.

Gadījumos, kad uzturlīdzekļu piedziņa notiek jau uz izpildraksta pamata, iesaistot zvērinātu tiesu izpildītāju, uzturlīdzekļu samaksa būs iespējama tikai naudā.

Kādas ir tipiskākās kļūdas, ko, iesniedzot prasību/apelācijas sūdzību, pieļauj iesniedzēji?

Kļūdīties var profesionāļi, kuri zina, kā jādara, bet izdara nepareizi. Mātes, kuras  tiesas ceļā prasa uzturlīdzekļus, lielākoties nav profesionālas juristes.

Ceļot uzturlīdzekļu prasības, svarīgi ir izmantot profesionālu juristu palīdzību, kuri ir specializējušies tieši ģimenes lietās. Izvēloties sev pārstāvi, iespēju robežās būtu jāievāc informācija par izraudzītā speciālista profesionālajām zināšanām, pieredzi un panākumiem šāda veida lietās. Vislabāk, ja kāds no pazīstamiem cilvēkiem varētu ieteikt šādu speciālistu, balstoties uz savu pieredzi sadarbībā ar šo juristu. Uzturlīdzekļu lietas ir pietiekami sarežģītas un specifiskas, tādēļ tieši pārstāvja kvalifikācijai un pieredzei ir būtiska nozīme, lai sasniegtu maksimāli pozitīvu rezultātu.

Kas var pārstāvēt personu tiesā?

Saskaņā ar Civilprocesa likumu personu tiesā var pārstāvēt jebkura cita persona. To var darīt arī zvērināts advokāts, taču obligātas prasības pēc tā likums neizvirza. Izvēloties pārstāvi, jāņem vērā, ka kvalificēta speciālista palīdzība vienmēr palielina iespējas sasniegt vēlamo rezultātu.

Ko tiesa vērtē, nosakot bērnam nepieciešamo izdevumu apmēru?

Lai saņemtu uzturlīdzekļus minimālajā apmērā, tiesā vairs nav jāvēršas, to var izdarīt iesniedzot pieteikumu Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijā. Tādējādi tiesām pašlaik ir piekritīgi strīdi, kas pārsniedz minimālo uzturlīdzekļu apmēru.

Ceļot prasību, prasītājam vajadzētu iespējami precīzāk norādīt bērnam nepieciešamo uzturlīdzekļu apmēru. Vispareizāk būtu ņemt papīra lapu un sarakstīt uz tā visus izdevumus, kas gada laikā varētu rasties saistībā ar bērna uzturēšanu. Sarakstā būtu jāiekļauj visi izdevumi, piemēram:

 • uzturs;
 • dažādi saimniecības izdevumi;
 • izdevumi izglītībai;
 • bērna apģērba (tostarp arī sezonāla) iegādes izdevumi;
 • kredīta maksājumi, ja bērns uzturas dzīvoklī, par kuru tiek maksāts kredīts;
 • komunālie maksājumi;
 • citas objektīvi nepieciešamas vajadzības.

Katru šādu vajadzību vēlams izdalīt atsevišķā pozīcijā, piemēram, bērna uzturs, skolas piederumi, grāmatas, apģērbi un apavi, sporta apģērbs, zobārsts, pulciņi.

Pozīcijās, kuras lieto visi ģimenes locekļi (piemēram, komunālie maksājumi), jāizdala bērna daļa. Piemēram, ģimenē ir trīs cilvēki, bērna daļa ir 1/3 no komunālajiem maksājumiem.

Naudas summas, kas ir attiecināmas uz bērnu, katrā pozīcijā ir jāsasummē gada periodā. Piemēram, bērna apģērbi un apavi: ziemas mētelis (virsjaka), ziemas apavi, cepure, sporta tērps, ikdienas apģērbs un apavi, apakšveļa u. c. Iegūtā summa ir jāsadala ar 12, tādējādi iegūstot to uzturlīdzekļu apmēru, kas nepieciešams mēnesī.

Ļoti svarīgi ir pieteikumā norādīt uz bērna īpašajām vajadzībām, ja tādas ir, un līdzekļu apmēru, kas nepieciešams šo īpašo vajadzību apmierināšanai.

Nedrīkst aizmirst, ka vissvarīgākais civilprocesā ir pierādījumi – čeki, kvītis, maksājuma uzdevumi un citi pierādījumi, kuri apliecina to līdzekļu apmēru, kurš nepieciešams bērna uzturam un par kuru celta prasība. Uzturlīdzekļu lietas tiek skatītas civilprocesā, kurā tiesa vērtē tos pierādījumus, kurus puses iesniegušas savas pozīcijas pamatošanai.

Lai arī bērnu lietās tiesai ir tiesības nedaudz atkāpties no pušu līdztiesības principa ar mērķi maksimāli aizsargāt bērna intereses, tas nenozīmē, ka tiesai ir tiesības un pienākums puses vietā meklēt un vākt pierādījumus.

Kas un kādos gadījumos var prasīt uzturlīdzekļu apmēra pārskatīšanu?

Lūgumos pārskatīt uzturlīdzekļu apmēru iezīmējas skaidra tendence – tie, pie kā bērns pastāvīgi dzīvo, lūdz palielināt uzturlīdzekļu apmēru, bet tie, kam uzturlīdzekļi jāmaksā, – to samazināt.

Tēvi parasti vēršas tiesā ar lūgumu samazināt uzturlīdzekļu apjomu, atsaucoties uz:

 • faktisku vai izdomātu ienākumu samazinājumu;
 • zaudētām spējām gūt ienākumus iepriekšējā apmērā;
 • citu bērnu piedzimšanu, kuriem arī maksājami uzturlīdzekļi, u. c.

Savukārt mātes tiesā prasa uzturlīdzekļus palielināt, jo, pieaugot bērnam, pieaug arī izdevumi viņa uzturēšanai. Noteiktā vecumā bērnam var atklāties īpašas vajadzības, kas nebija laikā, kad tika pieņemts spriedums uzturlīdzekļu lietā. Tāpat māte var zaudēt iespēju gūt ienākumus iepriekšējā apmērā (slimība, invaliditāte), citi iemesli.

Vai tiesas noteikto uzturlīdzekļu apmēru var samazināt, noslēdzot vienošanos?

Vienošanās var vieglāk un ātrāk atrisināt uzturlīdzekļu jautājumu. To var un vajag izmantot. Taču vienošanās neatņem tiesības personai nākotnē vērsties tiesā un prasīt uzturlīdzekļu apmēra palielināšanu.

Piemērs:

Bērnam ir 5 gadi.

Spriedums 2017. gada 1. maijā  – noteikts tēvam maksāt 250 euro.

Spriedums tiek pildīts labprātīgi.

Tēvs 2017. gada 1.augustā gūst invaliditāti.

Tēvs ar māti 2017. gada 1. septembrī vienojas par minimālo uzturlīdzekļu apmēru no 1. oktobra.

Abas puses to ievēro līdz 2017. gada 1. decembrim, kad māte pieprasa maksāt uzturlīdzekļus tiesas piespriestajā apmērā, savukārt, kad tēvs atsakās, māte izņem izpildu rakstu un iesniedz izpildei tiesu izpildītājam.

No tēva piedzen uzturlīdzekļus tiesas noteiktajā 250 euro apmērā.

Tāpēc, ja rodas šāda situācija, drošāk ir lūgt tiesai samazināt uzturlīdzekļu apmēru.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'bērnu tiesības  'tiesneši  'vecāku tiesības  

  Ieteikt:  +8
-0

 
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
Lasīt komentārus (8)
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums mediācija diaspora izsole izglītības_saturs Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interneta_pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika politika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība SAB sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti