viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Pensiju indeksācija 1. oktobrī – lielākai summai un ar lielāku koeficientu


Lidija Dārziņa,
LV portāls

11.09.2017

ĪSUMĀ

 • Valsts pensijas un atlīdzības indeksē saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" 26. pantu.
 • Pensiju indeksācijas aprēķinos tiek ņemts vērā faktiskais patēriņa cenu indekss (PCI) valstī, kā arī 50% (iepriekš 25%) no apdrošināšanas iemaksu summas reālā pieauguma procentiem.
 • Jo lielāka inflācija un sociālo iemaksu pieaugums valstī, jo lielāku pensijas palielinājumu saņem pensionāri pēc ikgadējās indeksācijas.
 • Indeksējamai summai ir ierobežojums – tā ir valsts pensija vai tās daļa, kas nepārsniedz pusi no iepriekšējā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī, šogad tie ir 349 eiro.
 • Politiski represētām personām, I grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem indeksē visu pensijas summu neatkarīgi no apmēra.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +4
-1 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +4 -1

Pensiju pārskatīšanai, kas ar likumu paredzēta ik gadu 1. oktobrī, šogad izmantos indeksu 1,0439 un indeksēs pensijas vai daļu no pensijas līdz 349 eiro.

Pārskatot pensijas, tiek ņemta vērā gan inflācija, gan apdrošināšanas iemaksu algu pieaugums valstī.

Likuma "Par valsts pensijām" 26. pants (Valsts pensijas pārskatīšana) nosaka: Valsts pensiju vai tās daļas apmēru, kas nepārsniedz 50 procentus no iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī, pārskata reizi gadā 1. oktobrī, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 50 procentus no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem (iemaksu algas indeksa).

Patēriņa cenu indekss (PCI) atspoguļo patēriņa preču un pakalpojumu cenu pārmaiņas noteiktā laika periodā un ir galvenais inflācijas rādītājs. Likumā "Par valsts pensijām" definēts: apdrošināšanas iemaksu alga ir ienākumi, no kuriem izdarītas un aprēķinātas sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka šogad 1. oktobrī indeksētas tiks vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieku zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas (pārrēķinātas) līdz 2017. gada 30. septembrim.

Pensijas palielinājums būs atkarīgs no pensijas apmēra. Jo lielāka pensija, jo lielāks tās palielinājums. Piemēram, 200 eiro pensija pieaugs par 8,78 eiro.

Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 349 eiro, indeksēs tikai daļu no piešķirtās summas – 349 eiro, šajā gadījumā pensijas apmērs palielināsies par 15,32 eiro.

Izņēmums ir politiski represētās personas, I grupas invalīdi un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem pensijas indeksēs ar indeksu 1,0439 neatkarīgi no to apmēra.

VSAA atgādina, ka 1. oktobra indeksācijā pārskata tikai pensijas apmēru, neņemot vērā pie pensijas piešķirtās piemaksas (par apdrošināšanas stāžu līdz 1996. gadam) apmēru. Piemēram, ja pensija ir 200 eiro, bet klāt tai ir piemaksa 15 eiro, tad indeksēs tikai pensiju, līdz ar to palielinājums būs 8,78 eiro.

Kārtība, kādā aprēķina valsts pensiju pārskatīšanā piemērojamo faktiskā patēriņa cenu indeksu un apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma daļu (iemaksu algas indekss), kā arī pensiju pārskatīšana noteikta Ministru kabineta 2014. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 398.

Palielinājums šogad lielāks

Indeksācijas adresāti un noteikumi ir tādi paši kā iepriekšējā gadā. Taču šogad ar indeksāciju palielinājums ir lielāks, jo atšķiras indeksējamā summa, indekss (koeficients) un tas, ka šogad indeksācijas aprēķinā ņem vērā 50% no iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem (iepriekš 25%).

Salīdzinājumam: 2016. gadā indeksēja pensijas (vai daļu no pensijas), kas nepārsniedza 332 eiro.

Arī indekss (jeb koeficients), ar ko reizina indeksācijai pakļauto pensijas apmēru, pagājušogad bija mazāks – 1,0186.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis šogad 23%, nākamgad – 20%

Pensija ir ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekams ienākums. Šogad pensijai neapliekamais minimums ir 235 eiro mēnesī (2820 eiro gadā). Pēc LV portāla aprēķiniem, ja pēc indeksācijas pensija pārsniegs 235 eiro, no pārsnieguma summas VSAA ieturēs nodokli (23%). Piemēram, ja pašreiz pensija ir 230 eiro, tad pēc indeksācijas (+ 10,10 eiro) aprēķinātā pensija būs 240,10 eiro mēnesī. No neapliekamo minimumu pārsniedzošās summas – 5,10 eiro – ieturams nodoklis – 1,17 eiro.

Taču pensijai piemēro gada neapliekamo minimumu, kas ir 2820 eiro. Ja līdz oktobrim pensija bija 230 eiro, tai netika piemērots neapliekamais minimums (nebija summas, kam piemērot  šos 235 eiro).  Pensija 9 mēnešos – 2070 eiro (230x9). Pēc indeksācijas piemērā aprēķinātā pensija trijos mēnešos būs 720,30 eiro (240,10x3). Gadā kopā – 2790,30 eiro, kas ir mazāk par pensionāra gada neapliekamo minimumu.

Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu speciālisti norāda, ka, aprēķinot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo summu, VSAA ņem vērā visa gada, nevis tikai mēneša neapliekamo minimumu. Tas nozīmē, ka no pensijas, kuras apmērs pirms indeksācijas bija 230 eiro, bet pēc indeksācijas – 240,10 eiro, līdz gada beigām netiks ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, jo kopējā piešķirtā pensijas summa par 2017.gadu nepārsniedz gadam piemērojamā neapliekamā minimuma summu. 

Jāpiebilst, ka no nākamā gada janvāra pensionāra neapliekamais minimums būs 250 eiro mēnesī (3000 eiro gadā). Un iedzīvotāju ienākuma nodoklis būs mazāks – 20%.

Jāatgādina, ka vairākām pensionāru grupām ir paredzēti nodokļa papildu atvieglojumi, kuru summas noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr. 138:

 • personai, kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa, nodokļa papildu atvieglojums ir 1848 eiro gadā jeb 154 eiro mēnesī;
 • personai, kurai noteikta III invaliditātes grupa, nodokļa papildu atvieglojums ir 1440 eiro gadā jeb 120 eiro mēnesī;
 • personai, kurai noteikts politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieces statuss, ir tiesības uz nodokļa papildu atvieglojumu 1848 eiro gadā jeb 154 eiro mēnesī.

VSAA statistikas dati liecina, ka 2017. gada jūlijā vecuma pensiju saņēma 456 532 cilvēki (vidējā pensija – 306,13 eiro), invaliditātes pensiju – 74 647 (vidējais apmērs – 168,54 eiro), apgādnieka zaudējuma pensiju – 14 742 (vidējais apmērs – 166,64 eiro),  izdienas pensiju (tostarp resoru pensijas no valsts pamatbudžeta) saņēma 10 713 cilvēki (vidējais šīs pensijas apmērs – 412,34 eiro).

Pensionāriem, kuri maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli, varbūt būs noderīgi zināt, ka 80% no samaksātā nodokļa nonāk pašvaldības budžetā un tikai 20% – valsts budžetā.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 

  Ieteikt:  +4
-1

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole diaspora mediācija izglītības_saturs Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība interneta_pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika politika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība SAB sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti