viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

No 1. septembra valsts garantētie uzturlīdzekļi – līdz 21 gada vecumam  2


Edīte Brikmane,
LV portāls

31.08.2017

ĪSUMĀ

 • Nosakot tiesības saņemt uzturlīdzekļus no fonda pēc pilngadības sasniegšanas, ir noteikts papildu priekšnoteikums – persona turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā.
 • Uzturlīdzekļu saņemšanas kārtība pēc pilngadības sasniegšanas atšķirsies atkarībā no tā, vai ir spēkā esošs tiesas spriedums par uzturlīdzekļu piedziņu pilngadīga bērna uzturam vai arī strīds par uzturlīdzekļiem tiesas ceļā vēl nav ticis risināts.
 • Ja tiesas sprieduma nav, bērns pats var vērsties fonda administrācijā ar iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu.
 • Ērtākais veids, kā pieteikties uzturlīdzekļu saņemšanai, ir izmantot portālā www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu "Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai". Citi dokumenti nav nepieciešami. Fonda administrācija pati pārbaudīs nepieciešamo informāciju valsts reģistros.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +1
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +1 -0

Sākot ar 1. septembri, arī tiem bērniem, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu un turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijā, tiks nodrošināta iespēja saņemt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. Valsts garantētos uzturlīdzekļus būs iespējams saņemt arī bez tiesas sprieduma administratīvā procesa ietvaros līdz izglītības iegūšanas brīdim, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecuma sasniegšanai.

Līdz šim uzturlīdzekļu izmaksas no fonda tika veiktas līdz brīdim, kad bērns kļūst pilngadīgs, neatkarīgi no tā, vai jaunais cilvēks turpina mācības. Taču, ņemot vērā, ka liela daļa jauniešu pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas vēl turpina mācīties vidusskolas pēdējā klasē, šāda kārtība daudziem vecākiem, kuri audzina bērnus vieni, bija sāpīgs trieciens brīdī, kad bērns vēl ir pilnībā finansiāli atkarīgs no vecākiem un nespēj pats sevi apgādāt. Līdz ar grozījumiem Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, kas tiek piemēroti, sākot ar 1. septembri, šī netaisnība daļēji ir novērsta.

Sasniedzot pilngadību, pienākums uzturēt bērnu nebeidzas

Normatīvajos aktos nav noteikts precīzs bērna vecums, kuram iestājoties vecāku pienākums nodrošināt uzturlīdzekļus izbeidzas. Civillikuma 179. panta pirmā daļa paredz abu vecāku pienākumu samērā ar viņu spējām un mantas stāvokli uzturēt bērnu līdz laikam, kad bērns pats var sevi apgādāt. Taču, ja līdz pilngadības sasniegšanai bērns atrodas vecāku aizgādībā un vecāku pienākums uzturēt savu bērnu ir absolūts beznosacījuma pienākums, tad pēc astoņpadsmitās dzimšanas dienas galvenais kritērijs, lemjot par pienākumu maksāt uzturlīdzekļus pilngadīgam bērnam, ir bērna spēja pašam sevi apgādāt. Tāpēc, nosakot tiesības saņemt valsts garantētos uzturlīdzekļus pēc pilngadības sasniegšanas, ir noteikts papildu priekšnoteikums, kas apliecina, ka bērns vēl nevar strādāt pilnas slodzes algotu darbu un sevi apgādāt, jo turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā pilna laika mācību programmā. 

Priekšnoteikumi uzturlīdzekļu saņemšanai no fonda

Tātad tiesības saņemt uzturlīdzekļus no fonda pēc pilngadības sasniegšanas pilngadīgai personai ir, ja vienlaikus izpildās šādi apstākļi:

 • pilngadīgajai personai, kura fonda administrācijai ir iesniegusi iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu savam uzturam, ir Latvijas Republikā piešķirts personas kods un deklarētā dzīvesvieta Latvijā (ja iesniedzējs ir bērna vecāks, kura labā ir taisīts tiesas spriedums par uzturlīdzekļu piedziņu līdz laikam, kad bērns pats sevi apgādās, šī prasība attiecas gan uz vecāku, gan bērnu);
 • pilngadīga persona, kuras uzturam tiek prasīti uzturlīdzekļi, turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā;
 • vecāks (parādnieks) labprātīgi nenodrošina savam bērnam minimālo uzturlīdzekļu apmēru vai nepilda tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu pilngadīga bērna uzturam vai vienošanos par periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem, kas izpildāma tiesas sprieduma izpildes kārtībā, un no zvērināta tiesu izpildītāja ir saņemtas ziņas, ka parādnieks nav ieskaitījis tiesu izpildītāja kontā paziņojumā par pienākumu izpildīt nolēmumu norādīto summu.

Pieteikšanās uzturlīdzekļiem kārtība

Uzturlīdzekļu saņemšanas kārtība atšķirsies atkarībā no tā, vai ir spēkā esošs tiesas spriedums par uzturlīdzekļu piedziņu pilngadīga bērna uzturam vai arī strīds par uzturlīdzekļiem tiesas ceļā vēl nav ticis risināts. Iespējami ir trīs varianti.

1. Ar tiesas nolēmumu ir noteikts piedzīt uzturlīdzekļus par labu bērna vecākam līdz laikam, kad bērns pats var sevi apgādāt.

Šāda situācija var izveidoties, ja tiesa, taisot spriedumu par uzturlīdzekļu piedziņu nepilngadīga bērna uzturam, ir noteikusi pienākumu maksāt uzturlīdzekļus līdz laikam, kad bērns pats var sevi apgādāt. Līdz ar to spriedums ir spēkā arī pēc pilngadības sasniegšanas un tiesības saņemt uzturlīdzekļus joprojām ir tam bērna vecākam, kura labā tas ir taisīts.

Šādā gadījumā, ja bērnam ir 18 gadi un viņš turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā, un uzturlīdzekļu izmaksa  no fonda ir pārtraukta, vecākam ir jāiesniedz jauns iesniegums fonda administrācijai. Uzturlīdzekļi tiks pārskaitīti uz iesniedzēja, vecāka, kontu.

2. Tiesas nolēmuma nav, vai ar to noteikts piedzīt uzturlīdzekļus līdz bērna pilngadībai.

Tomēr vairumā gadījumu uzturlīdzekļi par labu vecākam, kura aprūpē ir bērns, tiek piedzīti līdz bērna pilngadības sasniegšanai. Tas nozīmē, ka bērnam, sasniedzot 18 gadu vecumu, tiesības saņemt uzturlīdzekļus savam uzturam kā rīcībspējīgai personai jau ir jāaizstāv pašam. Līdz ar to, ja bērnam ir 18 gadi un viņš turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā, un uzturlīdzekļus savam uzturam nesaņem, bērns pats var vērsties fonda administrācijā ar iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu.

Tā kā šajā gadījumā pienākums maksāt uzturlīdzekļus nav noteikts ar tiesas nolēmumu, saņemot iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu, fonda administrācija vispirms pārbaudīs informāciju valsts reģistros un sazināsies ar vecāku, no kura iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus, lūdzot sniegt paskaidrojumu par likumā noteiktā vecāku pienākuma izpildi. Lēmums par uzturlīdzekļu izmaksu tiks pieņemts administratīvā procesa kārtībā. Ja fonda administrācija pieņems lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu, tie tiks pārskaitīti uz iesniedzēja – pilngadīgā bērna – kontu.

3. Starp bērnu un vecāku pastāv strīds par uzturlīdzekļiem.

Ja starp bērnu un vecāku pastāv strīds par uzturlīdzekļu maksāšanu, bērns var vērsties tiesā ar prasību par uzturlīdzekļu piedziņu no vecāka un saņemt uzturlīdzekļus no fonda vispārējā kārtībā.

Maza apmēra prasības par uzturlīdzekļu piedziņu veidlapa ir pieejama Latvijas tiesu e-pakalpojumu portālā manas.tiesas.lv/eTiesas sadaļā "E-veidlapas".

Uzturlīdzekļu piedziņas gadījumā prasītājs var izvēlēties sniegt prasību tiesā pēc savas deklarētās dzīvesvietas (Civilprocesa likuma 28. panta otrā daļa). Konkrētajai adresei piekritīgās tiesas kontaktinformācija atrodama Latvijas tiesu portāla www.tiesas.lv sadaļā "Tiesu darbības teritorijas".

Pēc tam, kad tiesas spriedums ir stājies spēkā, ar tiesā izņemto izpildu rakstu jādodas pie zvērināta tiesu izpildītāja (ZTI) pēc parādnieka dzīvesvietas adreses, darbavietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas (ZTI adresi var uzzināt Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes mājaslapas sadaļā "Zvērināti tiesu izpildītāji" vai zvanot pa tālruni 67290005). Pēc izpildu raksta iesniegšanas ZTI persona var vērsties fonda administrācijā ar iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu.

Kā iesniegt iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu

Ērtākais veids, kā pieteikties uzturlīdzekļu saņemšanai, ir izmantot portālā www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu "Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai". Šī pakalpojuma izmantošanai nepieciešams reģistrēties, izmantojot internetbankas pieejas datus, kas dod iespēju elektroniski aizpildīt iesnieguma veidlapu un nosūtīt fonda administrācijai.

Svarīgi!

Pašlaik portālā www.latvija.lv pieejamais e-pakalpojums "Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai" tiek tehniski pilnveidots. Tikmēr pilngadību sasniegušās personas, kuras atbilst likumā noteiktajiem kritērijiem valsts garantēto uzturlīdzekļu saņemšanai, iesniegumu par uzturlīdzekļu samaksu var iesniegt, izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei". Šim nolūkam ir jāizvēlas iestāde – "Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija" – un pielikumā jāpievieno iepriekš aizpildīts noteiktas formas iesniegums. Uzturlīdzekļu izmaksas iesnieguma formu var lejuplādēt fonda administrācijas mājaslapas sadaļā "Uzturlīdzekļu saņemšana".

 

Citi dokumenti nav nepieciešami. Iesniedzot iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu, iesniedzējam nav papildus jāpierāda arī izglītības ieguves fakts. Šo informāciju fonda administrācija pašrocīgi pārbaudīs Valsts izglītības informācijas sistēmā. Savukārt, ja iesnieguma izskatīšanai nepieciešams Latvijas tiesas nolēmuma teksts, fonda administrācija to iegūst Tiesu informatīvajā sistēmā.

Iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu var iesniegt arī citos veidos:

 • personīgi vai nosūtīt pa pastu uz adresi: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010;
 • parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi pasts@ugf.gov.lv.

Kontaktinformācija un iesnieguma veidlapa pieejama fonda administrācijas tīmekļa vietnē.

Valsts garantēto uzturlīdzekļu apmērs

Iesniedzējam izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru aprēķina, skaitot no dienas, kad iesniegums iesniegts fonda administrācijai. Šādā ceļā iespējams saņemt uzturlīdzekļus Ministru kabineta1 noteiktajā minimālajā apmērā – 30% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas (2017. gadā tie 114 eiro mēnesī), bet ne lielākā par to apmēru, kādu paredz tiesas nolēmums vai vienošanās par uzturlīdzekļiem.

Piemērs.

Ja ir spēkā esošs tiesas nolēmums, kas paredz piedzīt uzturlīdzekļus pilngadīga bērna uzturam 70 eiro mēnesī un parādnieks šo pienākumu nepilda, gadījumā, ja bērns turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijā, uzturlīdzekļus no fonda var saņemt ne vairāk kā 70 eiro apmērā. Lai situāciju mainītu, ir jāsniedz jauna prasība tiesā par uzturlīdzekļu apmēra palielināšanu.

Tiesā jāvēršas arī tādos gadījumos, ja uzturlīdzekļus plānots piedzīt lielākā apmērā par valstī noteikto minimālo, iesniedzot pierādījumus, kas apliecina, kādiem izdevumiem uzturlīdzekļi nepieciešami. Diemžēl tiesas ceļš kā vienīgā iespēja risināt strīdu par uzturlīdzekļiem ir arī tiem bērniem, kuri turpina mācīties augstskolā. Pašreizējais regulējums izmaksāt uzturlīdzekļus no fonda, ja pilngadību sasniedzis bērns turpina mācīties augstākajā izglītības iestādē, neparedz.
 


1 Ministru kabineta noteikumi Nr.37 "Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam"

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
  Ieteikt:  +1
-0

 
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
Lasīt komentārus (2)
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole diaspora mediācija izglītības_saturs Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība interneta_pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika politika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība SAB sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti