viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

1. septembrī darba devējs vecākiem var noteikt brīvdienu


Lidija Dārziņa,
LV portāls

30.08.2017

ĪSUMĀ

 • Atlīdzības likumā noteikts: valsts vai pašvaldības institūcija tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros iekšējos normatīvajos aktos, pašvaldības saistošajos noteikumos, darba koplīgumos vai darba līgumos amatpersonām (darbiniekiem) var paredzēt vienu apmaksātu brīvdienu pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1.–4. klasē.
 • Darba likums nenosaka, ka darbiniekiem, kuriem ir bērni skolas vecumā, tiek piešķirta apmaksāta brīvdiena. To, vai darba devējs piešķir apmaksātu vai neapmaksātu brīvdienu 1. septembrī un kāda vecuma skolēnu vecākiem, nosaka uzņēmumā, jo darba devējs darbiniekiem var paredzēt labvēlīgākus nosacījumus par tiem, kas noteikti Darba likumā.
 • Attiecībā uz visiem darbiniekiem ir jāievēro vienlīdzīgu tiesību princips.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +1
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +1 -0

Jaunā mācību gada sākums iekrīt piektdienā, un, ja darba devējs pirmklasnieku vecākiem piešķirs brīvdienu, daudzām ģimenēm būs jauka garāka nedēļas nogale mācību gada sākumā. Darba likums darba devējam nenosaka šādu pienākumu, taču brīvdiena 1. septembrī vecākiem, kuriem ir mazi skolas bērni, var būt iekļauta darba koplīgumā vai citos paša uzņēmuma normatīvajos aktos. Vecāki šajā dienā var izmantot arī likumā paredzēto papildatvaļinājumu. Valsts pārvaldes iestādēm ir atļauts piešķirt apmaksātu brīvdienu 1.–4. klases skolēnu vecākiem, ja iestādei tam ir finansējums.

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. pantā (Atlīdzība) noteikts: valsts vai pašvaldības institūcija tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros iekšējos normatīvajos aktos, pašvaldības saistošajos noteikumos, darba koplīgumos vai darba līgumos amatpersonām (darbiniekiem) var paredzēt ar papildu atlīdzību saistītus pasākumus, tostarp vienu apmaksātu brīvdienu pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1.–4. klasē.

Darba likumā šādas uz vienu darba ņēmēju grupu (vecākiem ar maziem skolas bērniem) vērstas normas nav, darba devējam likums nenosaka pienākumu piešķirt brīvu dienu 1. septembrī.

Taču Darba likums dod tiesības darba devējam būt elastīgam un dažādās situācijās paredzēt darbiniekiem labvēlīgākus nosacījumus. Tie var tikt atspoguļoti gan koplīgumā, gan citos uzņēmuma dokumentos, piemēram, sociālo garantiju nolikumā.

Likums paredz koplīgumā pusēm tiesības vienoties par jebkuriem ar darba attiecībām saistītiem jautājumiem, tostarp par darbinieku sociālo aizsardzību, par papildu garantijām, kuras darba devējs nodrošina darbiniekiem.

Ja uzņēmumā ir koplīgums, par to ir jāzina visiem darbiniekiem. Likumā ir noteikts darba devēja pienākums iepazīstināt nākamo darbinieku ar uzņēmumā spēkā esošo darba koplīgumu, kā arī sniegt citu informāciju, kam ir būtiska nozīme darba līguma noslēgšanā. Likums arī nosaka: darba koplīgums ir saistošs pusēm, un tā noteikumi attiecas uz visiem darbiniekiem, kas tiek nodarbināti pie attiecīgā darba devēja vai attiecīgajā viņa uzņēmumā, ja koplīgumā nav noteikts citādi. Tam, vai darba tiesiskās attiecības ar darbinieku nodibinātas pirms vai pēc darba koplīguma spēkā stāšanās, nav nozīmes.

Tātad, ja koplīgumā ir paredzēts, ka vecākiem, kuru bērni sāk skolas gaitas, 1. septembris ir brīvs, tas attiecas uz visiem vecākiem.

Brīvdiena 1. septembrī var būt atrunāta arī darba līgumā, taču par to darbinieks un darba devējs var vienoties atsevišķi arī tad, ja 1. septembris kā brīvdiena nav minēts darba līgumā vai koplīgumā.

Darba devējs iekšējos dokumentos var noteikt arī, ka darbiniekam 1. septembrī tiek piešķirta neapmaksāta brīva diena, taču attiecībā uz visiem darbiniekiem ir jāievēro vienlīdzīgu tiesību princips. Proti, darba devējs nedrīkst veidot situāciju, ka vieniem darbiniekiem vienādos apstākļos darba dienu apmaksā, bet citiem tādos pašos apstākļos darba dienu neapmaksā. Tātad ir jāparedz vienoti kritēriji, piemēram, 1.–4. klases skolēnu vecākiem 1.septembris ir apmaksāta brīva diena, bet 5.–9. klases skolēniem ir iespēja izmantot neapmaksātu brīvu dienu.

Jau trešo gadu Darba likums paredz tiesības uz vismaz vienu apmaksātu papildatvaļinājuma dienu arī vecākiem, kuriem ir viens vai divi bērni vecumā līdz 14 gadiem. Šīs normas mērķis arī bija, lai vecāki likumā iekļauto papildatvaļinājuma dienu izmanto pēc saviem ieskatiem, kad tā visvairāk nepieciešama. Jāatgādina, ka vecākiem, kas audzina trīs un vairāk bērnu vecumā līdz 16 gadiem vai kuru aprūpē ir bērns invalīds, ir tiesības uz trim papildu atvaļinājuma dienām, un šīs tiesības pastāv jau pusotru gadu desmitu.

Tiesības uz papildatvaļinājumu ir abiem vecākiem neatkarīgi no tā, vai bērns dzīvo pie viena no vecākiem vai ar abiem vecākiem kopā. Tātad, ja viens no vecākiem nedzīvo kopā ar bērnu, tam vienalga ir tiesības izmantot papildatvaļinājuma dienu vai dienas.

Darba likumā kopš šā gada 16. augusta ir spēkā grozījums 151. pantā, kas noteic, ka ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu par kārtējo gadu piešķir un izmanto līdz nākamā gada ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam.

Darba devēju pretimnākšana vecākiem ar maziem bērniem un arī maziem skolēniem ir svarīga sociālā garantija darbiniekiem gan valsts iestādēs, gan privātajā sektorā. Kādas ir iespējas izbrīvēt 1. septembri vienai darbinieku grupai dienestos, kuros ir strikts maiņu darbs, kā, piemēram, ugunsdzēsējiem, vai uzņēmumos, kuros ir tūkstošiem strādājošo, kā tas ir "Maxima" veikalos, kur turklāt ir arī darbs maiņās?

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšnieces pienākumu izpildītāja Inta Šaboha norāda, ka saskaņā ar Atlīdzības likuma 3. panta ceturtās daļas otro punktu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodarbinātajiem ir tiesības pieprasīt vienu apmaksātu brīvdienu pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1.–4. klasē.

Gan darbinieki, gan amatpersonas diezgan aktīvi izmanto šo brīvdienu, lai pavadītu skolas gaitās savas atvases. Tas, ka lielai daļai VUGD amatpersonu darbs ir saistīts ar maiņu darbu, neliedz pieprasīt un saņemt apmaksātu brīvdienu, lai piedalītos bērna pirmajā skolas dienā, piebilst I. Šaboha..

SIA "Maxima Latvija" Personāla vadības departamenta direktors Raitis Apinis klāsta, ka lielākajai daļai "Maxima Latvija" darbinieku ir summētais darba laiks, kas nozīmē, ka ir maiņu darbs. Iespēju robežās, veidojot darba grafiku, 1. septembris prioritāri kā brīvdiena ir tiem darbiniekiem, kam bērni sāk mācības 1. klasē. Tāpat darbinieki var samainīties savā starpā, kā arī ir iespēja izmantot atvaļinājuma vai papildatvaļinājuma dienu. Parasti 1. septembris ir tā diena, kad visvairāk vecāki izmanto papildatvaļinājumu.

Tā kā 1. septembris šogad ir piektdiena, daļa darbinieku izvēlējusies ņemt atvaļinājumu visu nedēļu, lai pēdējās vasaras dienas pavadītu ar bērniem, kā arī varētu kopīgi sagatavoties skolai, stāsta R. Apinis.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'darba līgums  'demogrāfija  

  Ieteikt:  +1
-0

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums mediācija diaspora izsole izglītības_saturs Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interneta_pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika politika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība SAB sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti