viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Aizsargātajiem lietotājiem finansēs jaunus elektrības pieslēgumus


LV portāls
30.08.2017

ĪSUMĀ

 • Lai nodrošinātu, ka atbalsts aizsargātajiem lietotājiem sasniedz patieso mērķauditoriju un valsts budžeta līdzekļi netiek izlietoti nelietderīgi, ir paredzēti noteikti kritēriji, kuriem elektībai pieslēdzamajam objektam ir jāatbilst.
 • Pieslēgumu, kuru ierīkošanas izmaksas, ieskaitot būvprojekta izmaksas, nepārsniegs 15 000 eiro bez PVN, ierīkošanu finansēs vienādās daļās no sadales sistēmas operatora "Sadales tīkls" un valsts budžeta līdzekļiem.
 • Mājokļi, kuri atbilst noteiktajām prasībām, atrodas visā Latvijas teritorijā.
 • Viena pieslēguma ierīkošanas izmaksas svārstās no 0,5 līdz 64,24 tūkstošiem eiro.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +1
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +1 -0

Noteikta jauna elektroenerģijas pieslēguma ierīkošanas un finansēšanas kārtība aizsargātajiem lietotājiem. Tā paredz iespēju elektrības pieslēguma ierīkošanas izmaksas segt no valsts budžeta līdzekļiem. Lai ierīkotu pieslēgumus 30 ēkām dažādās Latvijas vietās, varētu būt nepieciešami 375 000 eiro.

MK noteikumi Nr. 483 "Kārtība, kādā finansē pieslēguma ierīkošanu aizsargātajam lietotājam" stājas spēkā šodien.

Atbalstu jauna elektroenerģijas pieslēguma ierīkošanai īstenos no jau iepriekš piešķirtā ikgadējā finansējuma valsts budžeta programmai "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts".

Kas ir aizsargātais lietotājs

Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 1. pantu aizsargātais lietotājs ir trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona), daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, persona ar I invaliditātes grupu, kura izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām (galapatēriņam).

Lai nodrošinātu elektroenerģijas pieejamību mazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem, jau kopš 2015. gada viņiem ir pieejams valsts atbalsts.

Pateicoties aizsargātā lietotāja instrumentam, Latvijā sociāli mazaizsargātajai iedzīvotāju daļai tiek nodrošināta subsidēta elektroenerģijas kopējā cena. Aizsargātajiem lietotājiem noteikts elektroenerģijas daudzums maksā iepriekšējā regulētā "starta tarifa" līmenī.  Lai nepieļautu elektroenerģijas maksājumu pieaugumu aizsargātajiem lietotājiem pēc "Sadales tīkla" sadales sistēmas pakalpojumu tarifu stāšanās spēkā, aizsargātajiem lietotājiem kompensē arī sadales sistēmas pakalpojuma maksu.

Noteikti kritēriji

Lai nodrošinātu, ka atbalsts aizsargātajiem lietotājiem sasniedz patieso mērķauditoriju un vienlaikus tiek minimizēti riski valsts budžeta līdzekļu nelietderīgai izlietošanai, ir paredzēti noteikti kritēriji, kuriem ir jāatbilst elekrtībai pieslēdzamajam objektam, skaidro Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāve Elita Rubesa-Voravko.

Pieslēdzamajam objektam ir jābūt mājoklim un vienīgajam aizsargātā lietotāja nekustamajam īpašumam, turklāt tam jābūt pastāvīgi apdzīvotam vismaz deviņus mēnešus gadā. MK noteikumu projekta anotācijā skaidrots, ka ar mājokli saprotama istaba vai vairākas istabas un to palīgtelpas, piemēram, vestibili un gaiteņi pastāvīgā ēkā vai tās strukturāli nodalītā daļā, kas pēc sava būvniecības vai pārbūves veida ir paredzēta vienas mājsaimniecības dzīvošanai visa gada garumā (piemēram, māja vai dzīvoklis). Tajā nav noteikti jābūt atsevišķai vannas istabai un tualetei, kas būtu pieejama tikai tā iemītniekiem. Mājoklim parasti ir noteikta adrese.

"Klientam elektrotīkla pieslēguma izbūves laikā par saviem līdzekļiem vai ar pašvaldības palīdzību jāizbūvē mājokļa iekšējais elektrotīkls."

Tādējādi ir iecerēts nodrošināt, ka valsts budžeta līdzekļi netiks nelietderīgi izmantoti sezonālas vai īslaicīgas lietošanas būvju – vasarnīca, garāža, laivas novietne, atpūtas objekts u. tml. – elektrifikācijai un mazināts risks, ka par valsts budžeta līdzekļiem tiek izbūvēti tā dēvētie tukšie pieslēgumi.

Pieslēdzamajam objektam ir jābūt arī nodotam ekspluatācijā vismaz 10 gadus pirms noteikumu stāšanās spēkā, vismaz tikpat ilgu laiku tam ir jābūt arī aizsargātā lietotāja īpašumā, kā arī tajā nekad iepriekš nedrīkst būt bijis elektroenerģijas pieslēgums. 

Nosakot šos kritērijus, valsts cenšas mazināt risku, ka atbalsta programmā tiek ļaunprātīgi iekļautas nesen uzbūvētas ēkas vai jaunbūves, vai arī par patērētās elektroenerģijas ilgstošu neapmaksāšanu atslēgtie objekti, kas uz laiku tiek reģistrēti kā aizsargājamā lietotāja statusam atbilstošas personas īpašums.

Pilnībā segs izmaksas līdz 15 000 eiro

Pieslēgumu, kuru ierīkošanas izmaksas, ieskaitot būvprojekta izmaksas, nepārsniegs 15 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), ierīkošanu finansēs vienādās daļās no sadales sistēmas operatora "Sadales tīkls" un valsts budžeta līdzekļiem. Savukārt, ja izmaksas pārsniegs 15 000 eiro bez PVN, izdevumi virs noteiktās summas būs jāfinansē aizsargātajam lietotājam.

Pieslēguma izmaksu "griesti" izvēlēti tā apsvēruma dēļ, ka nekustamā īpašuma tirgū daudzos Latvijas novados pieejams pietiekami daudz nekustamo īpašumu (gan dzīvokļu, gan privātmāju) par cenu līdz 15 000 eiro ar jau esošu elektroenerģijas pieslēgumu. Tas nozīmē, ka no sabiedrības un atsevišķu indivīdu interešu līdzsvarošanas viedokļa šādos gadījumos samērīgāk būtu attiecīgās personas sociālās problēmas risināt ar, piemēram, pašvaldību sniegto atbalstu, skaidrots MK noteikumu projekta anotācijā.

Lielākās izmaksas – 60 000 eiro

AS "Sadales tīkls" preses sekretāre Tatjana Smirnova saka, ka mājokļi, kuri atbilst noteiktajām prasībām, atrodas visā Latvijas teritorijā. Elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas izmaksas atkarīgas gan no objekta, gan no atbilstošas jaudas elektrotīkla, pie kura pieslēgumu var veikt, kā arī atrašanās vietas. Jo tālāk no elektrotīkla ir īpašums, jo lielāka ir varbūtība, ka pieslēguma maksa būs augstāka.

"Sadales tīkla" apkopotā informācija liecina, ka viena pieslēguma ierīkošanas izmaksas svārstās no 0,5 līdz 64,24 tūkstošiem eiro.

"Lielākās elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas izmaksas vienam no šiem mājokļiem ir aptuveni 60 000 eiro (bez PVN). "

Lielākās elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas izmaksas vienam no šiem mājokļiem ir aptuveni 60 000 eiro (bez PVN). Lai izbūvētu šo elektrotīkla pieslēgumu, no vidējā sprieguma 20 kV (kilovoltu) elektrolīnijas ir jāveic jaunas vidējā sprieguma 20 kV gaisvadu elektrolīnijas izbūve aptuveni trīs kilometru garumā, kā arī jāizbūvē jauna transformatoru apakšstacija šī īpašuma tuvumā.

Savukārt 16 no šiem īpašumiem elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas izmaksas nepārsniegtu 15 000 eiro (bez PVN).

Ministru kabineta noteikumu projekts tika izskatīts un pieņemts šā gada 16. augustā.  Augusta beigās ST nebija saņēmis nevienu pieteikumu elektrotīkla pieslēgumam, kas atbilstu noteiktajiem kritērijiem.

Pieteicēja rīcība

Klienti pieteikumu elektrotīkla pieslēgumam var iesniegt elektroniski "Sadales tīkla" klientu portālā www.e-st.lv vai aizpildītu pieteikuma veidlapu nosūtīt uz e-pastu st@sadalestikls.lv, kam jāpievieno apliecinājums, ka mājoklis atbilst visām MK noteikumu prasībām un mājokļa īpašniekam ir piešķirts aizsargātā lietotāja statuss.

Pēc pieteikuma saņemšanas "Sadales tīkls" sagatavos un nosūtīs klientam vienošanos par elektrotīkla pieslēguma izbūvi, kurā tiks noteiktas klienta un "Sadales tīkla" veicamās darbības. Pēc vienošanās noslēgšanas energouzņēmums izsludinās atklātu iepirkuma procedūru un veiks pretendentu atlasi, lai noskaidrotu būvprojekta izstrādātāju, pieslēguma izbūves veicēju un faktiskās izbūves izmaksas. Izvērtējot saņemtos piedāvājumus, tiks izvēlēts piedāvājums ar viszemāko cenu un sagatavots pieslēguma līgums.

Saskaņā ar MK noteikumiem "Sadales tīklam" pirms pieslēguma līguma noslēgšanas jāpārliecinās, ka klientam nav mainījies aizsargātā lietotāja statuss un mājoklis atbilst visām noteiktajām prasībām. Ja klientam piešķirtais aizsargātā lietotāja statuss nav atcelts un mājoklis atbilst visām prasībām, ar klientu tiek noslēgts pieslēguma līgums un uzsākta elektrotīkla pieslēguma izbūve.

Klientam elektrotīkla pieslēguma izbūves laikā par saviem līdzekļiem vai ar pašvaldības palīdzību jāizbūvē mājokļa iekšējais elektrotīkls, lai pēc elektrotīkla pieslēguma darbu pabeigšanas mājokli varētu pieslēgt pie AS "Sadales tīkls" elektrotīkla un uzsākt elektroenerģijas piegādi.

Pēc elektrotīkla pieslēguma izbūves klientam jāizvēlas elektroenerģijas tirgotājs un jānoslēdz līgums, pēc kā klients var uzsākt elektroenerģijas lietošanu.

Elektrotīkla pieslēguma izbūve tiek veikta atbilstoši SPRK noteikumiem "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem". Katra elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas laiks var būt atšķirīgs, jo tas ir atkarīgs no elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas sarežģītības un darbietilpības. Izbūve var ilgt no viena mēneša vienkāršākiem elektrotīkla pieslēgumiem līdz pat 10 mēnešiem sarežģītiem un darbietilpīgiem pieslēgumiem, jo šādos gadījumos būvprojekta izstrādes laiks vien var ilgt sešus mēnešus.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
  Ieteikt:  +1
-0

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole diaspora mediācija izglītības_saturs Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība interneta_pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika politika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība SAB sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti