viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

2017./2018. mācību gads, brīvdienas un pārbaudes darbi


Laura Studente,
LV portāls

29.08.2017

ĪSUMĀ

 • Skolēnu brīvdienas šajā mācību gadā nosaka MK noteikumi Nr. 775 "Noteikumi par 2017./2018. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku".
 • Diagnosticējošo darbu, eksāmenu un valsts eksāmenu norisi regulē MK noteikumi Nr. 232 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2017./2018. mācību gadā."
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +9
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +9 -0

Tuvojas 1. septembris, tāpēc LV portāls piedāvā apkopojumu par brīvdienu un pārbaudes darbu laiku jaunajā mācību gadā.

Mācību gads sākas Zinību dienā jeb 2017. gada 1. septembrī, kas šogad iekrīt piektdienā. To nosaka MK noteikumi Nr. 775 " Noteikumi par 2017./2018. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku".

Kad beigsies mācību gads?

1.–8. klases un 10.–11. klases skolēniem mācību gads beigsies 2018. gada 31. maijā.

9. klases skolēniem mācības beigsies 18. maijā, bet mācību gads pēc valsts pārbaudījumu nokārtošanas – 14. jūnijā.

12. klases skolēniem mācības beigsies 18. maijā, bet mācību gads – 21. jūnijā.

Ir arī skolēni 9. un 12. klasē, kas slimības u. c. iemeslu dēļ atbrīvoti no valsts pārbaudījumiem. Viņiem mācību gads beigsies 2018. gada 31. maijā.

Kad skolēni dosies brīvdienās?

Mācību gadu tradicionāli veido divi semestri. Pirmais semestris visiem skolēniem ilgs no 2017. gada 1. septembra līdz 22. decembrim. Savukārt otrā semestra garums atkarīgs no tā, vai tiks kārtoti valsts pārbaudījumi. Skolēniem, kas eksāmenus nekārto, jeb 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem otrais semestris ilgs no 2018. gada 8. janvāra līdz 31. maijam. Savukārt 9. klases skolēniem otrais semestris noslēgsies 14. jūnijā, bet 12. klases skolēniem 21. jūnijā.

Mācību gada laikā ir noteikti šādi brīvlaiki:

 • rudens brīvlaiks no 2017. gada 23. oktobra līdz 27. oktobrim;
 • ziemas brīvlaiks no 2017. gada 25. decembra līdz 5. janvārim;
 • pavasara brīvlaiks
 • no 2018. gada 12.marta līdz 16. martam (1.–11. klasei);
 • no 2018. gada 19. marta līdz 23. martam (12. klasei);
 • vasaras brīvlaiks 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem no 2018. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Papildus jāatgādina, ka skola var pieņemt patstāvīgu lēmumu piešķirt vienu nedēļu papildu brīvdienām 1. klasē. Papildu brīvdienas gan var piešķirt tikai otrajā semestrī.

Mācību gada laikā, īpaši ziemas mēnešos, iespējamas situācijas, kad izglītojamiem atļauts neapmeklēt izglītības iestādi sakarā ar zemo gaisa temperatūru. Ja šādi apstākļi ir ilgstoši (vismaz viena nedēļa), tad mācību gads var tikt pagarināts. Šādu lēmumu pieņem izglītības iestādes dibinātājs.

Kad norisināsies valsts pārbaudes darbi?

Katru gadu Ministru kabinets apstiprina arī valsts pārbaudījumu laikus skolās. Šajā mācību gadā to regulē MK noteikumi Nr. 232 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2017./2018. mācību gadā".

Valsts pārbaudes darbi  3. klasē

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu:

 • latviešu valodā: mutvārdu daļa – no 8. janvāra līdz 21. februārim, rakstu daļa – 22. februārī;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās: mutvārdu daļa no 8. janvāra līdz 21. februārim, rakstu daļa – 22. februārī;
 • matemātikā: rakstiski – 28. februārī.

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās – rakstu daļa un mutvārdu daļa 8. martā.

Valsts pārbaudes darbi 6. klasē

Diagnosticējošie darbi notiks:

 • latviešu valodā: mutvārdu daļa – no 8. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa – 21. februārī;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās: mutvārdu daļa – no 2018. gada 8. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa – 21. februārī;
 • matemātikā: rakstiski – 27. februārī;
 • latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 1. martā;
 • dabaszinībās: rakstiski – 6. martā.

Valsts pārbaudes darbi 9. klasē

Eksāmeni notiks:

 • latviešu valodā: rakstu daļa – 23. maijā, mutvārdu daļa – 23. un 24. maijā;
 • latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās: rakstu daļa – 23. maijā, mutvārdu daļa – 23. un 24. maijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles: rakstu daļa – 29. maijā, mutvārdu daļa – 29. un 30. maijā;
 • matemātikā: rakstiski – 5. jūnijā;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās: rakstu daļa - 7. jūnijā, mutvārdu daļa – 7. un 8. jūnijā;
 • Latvijas vēsturē: rakstiski – 12. jūnijā.

Valsts pārbaudījumi 12. klasē

Obligātie centralizētie eksāmeni notiks:

 • Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles:
 • angļu valodā: rakstu daļa – 13. martā, mutvārdu daļa – 13., 14. un 15. martā;
 • vācu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 14. martā;
 • krievu valodā: rakstu daļa – 15. martā, mutvārdu daļa – 15. un 16. martā;
 • franču valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa − 16. martā;
 • latviešu valodā: rakstiski – 22. maijā;
 • matemātikā: rakstiski – 25. maijā.

Skolēna izvēles priekšmeta centralizētie eksāmeni notiks:

 • Latvijas un pasaules vēsturē – 28. maijā;
 • bioloģijā – 30. maijā;
 • fizikā – 4. jūnijā;
 • ķīmijā – 6. jūnijā;
 • Skolēna izvēlētie eksāmeni notiks:
 • informātikā: rakstu daļa – 21. maijā, praktiskā daļa – 21. un 22. maijā;
 • ģeogrāfijā – 1. jūnijā;
 • ekonomikā – 8. jūnijā;
 • mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās – 11. jūnijā.

Tiem, kas eksāmenus kārtos vēlāk

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevarēs kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, tie notiks:

9. klase

 • latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās – 18. jūnijā;
 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās – 20. jūnijā;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās – 20. jūnijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles – 22. jūnijā;
 • matemātikā – 26. jūnijā;
 • Latvijas vēsturē – 28. jūnijā.

12. klase:

 • pirmajā izvēlētajā svešvalodā: kombinēti – 13. jūnijā;
 • otrajā vai trešajā izvēlētajā svešvalodā – 22. jūnijā;
 • latviešu valodā – 14. jūnijā;
 • matemātikā – 15. jūnijā;
 • Latvijas un pasaules vēsturē – 18. jūnijā;
 • bioloģijā – 19. jūnijā;
 • fizikā – 20. jūnijā;
 • ķīmijā – 21. jūnijā;
 • informātikā –25. jūnijā;
 • ģeogrāfijā – 26. jūnijā;
 • ekonomikā – 27. jūnijā;
 • mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās – 28. jūnijā.

Izglītojamie, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem uz termiņu, kas īsāks par sešiem mēnešiem, un izglītojamie, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ nekārto eksāmenus noteiktajā laikā, tos var kārtot nākamajā mācību gadā.

Kad izsniegs sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību?

Tā kā obligāto centralizēto eksāmenu darbu sagatavošana vērtēšanai, to vērtēšana un datu apstrāde ilgst līdz trim nedēļām, tad latviešu valodas un matemātikas centralizēto eksāmenu norise ir plānota eksāmenu sesijas sākumā.

Ņemot vērā 2017./2018. mācību gadā paredzēto valsts pārbaudījumu norises plānojumu, sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību skolas varēs izsniegt 2018. gada 29. jūnijā.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'skolēnu brīvdienas  

  Ieteikt:  +9
-0

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole diaspora mediācija izglītības_saturs Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība interneta_pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika politika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība SAB sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti