viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 
 
 

Kā saņemt tiesu izpildu rakstu


Laura Studente,
LV portāls

22.08.2017

ĪSUMĀ

 • Izpildu rakstu tiesa izsniedz pēc piedzinēja lūguma, kad spriedums jau stājies spēkā, bet atbildētājs labprātīgi nemaksā parādu.
 • Izpildu raksts līdz ar tiesas spriedumu jāiesniedz tiesas izpildītājam, lai uzsāktu piespiedu līdzekļu piemērošanu.
 • Lūgumu tiesai var iesniegt brīvā formā.
 • Izpildu dokumentu var iesniegt piespiedu izpildei 10 gadu laikā no tiesas vai tiesneša nolēmuma spēkā stāšanās dienas, ja likumā nav noteikti citi noilguma termiņi.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +4
-0


Saistītie resursi

Tiesību akti
 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +4 -0

Tiesas spriedums ne vienmēr ir apliecinājums, ka parādnieks labprātīgi samaksās savu parādu. Tamdēļ, ja parādnieks to nedara, piedzinējs tiesā var saņemt izpildu rakstu, ko iesniegt tiesu izpildītājam, kas uzsāks parādu piedziņu.

Ne vienmēr, lai uzsāktu piespiedu izpildi, pietiek ar izpildāmo nolēmumu. Noteiktos gadījumos ir nepieciešams īpašs uz izpildāmā nolēmuma pamata izsniegts izpildu dokuments, kas var atšķirties atkarībā no prasījuma veida. Civilprasībās un krimināllietās tas parasti ir izpildu raksts, administratīvo pārkāpumu lietās – lēmums.

Apliecina to, ka parādnieks labprātīgi nepilda spriedumu

Izpildu raksts kalpo kā apliecinājums tam, ka šis spriedums labprātīgi nav izpildīts, un tādējādi tas ir izpildāms piespiedu kārtībā. Tātad izpildraksts jāizņem tikai tad, ja parādnieks spriedumu nepilda, piemēram, nemaksā uzturlīdzekļus, kā noteikts tiesas spriedumā.

Atbilstoši Civilprocesa likumam tiesas spriedumam par naudas piedziņu tiek noteikts labprātīgas izpildes termiņš, izņemot gadījumus, kad spriedums izpildāms nekavējoties. Likums nosaka, ka labprātīgas izpildes termiņš nedrīkst būt garāks par 10 dienām no sprieduma spēkā stāšanās dienas. Tātad, ja tiesas sprieduma izpildei ir noteikts labprātīgas izpildes termiņš un spriedums nav izpildīts, tiesa izraksta izpildu rakstu pēc labprātīgas izpildes termiņa izbeigšanās.

Izpildu rakstu var saņemt 10 gadu laikā

Izpildu rakstu tiesai lūdz atsevišķi pēc sprieduma stāšanās spēkā. Tas sniedz zvērinātam tiesu izpildītājam pamatu sākt nolēmuma piespiedu izpildi. Izpildu dokumentā informācija norādīta īsā, koncentrētā veidā, nosakot to, kuram no kuras personas kas pienākas.

Izpildu rakstu sagatavo un izsniedz tiesa, kura taisījusi spriedumu, tikai pēc prasītāja motivēta lūguma saņemšanas. Lūgumu tiesai var iesniegt brīvā formā, taču jāievēro vispārējie dokumentu noformēšanas nosacījumi. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski ar nosacījumu, ka tas tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumā var lūgt izpildu rakstu nosūtīt pa pastu.

Kāda ir valsts nodeva, nododot izpildu rakstu izpildei?

Par viena izpildu raksta izsniegšanu nodeva nav jāmaksā. Izņemot vēl vienu izpildrakstu, ir jāmaksā standarta kancelejas nodeva par dokumenta dublikāta izsniegšanu.

Tomēr, iesniedzot izpildu rakstu zvērinātam tiesu izpildītājam, ir jāmaksā valsts nodeva 2,85 eiro apmērā, kā to paredz Civilprocesa likuma 34. pants. Līdz ar to, iesniedzot izpildu dokumentu, ir jāpievieno pieteikums par izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei un maksājuma uzdevumu par valsts nodevas 2,85 eiro samaksu.

Jāatceras, ka no sprieduma izpildes izdevumu samaksas ir atbrīvoti tie piedzinēji, kuri atrodas vājākās pozīcijās iepretim parādniekam un kuriem varētu būt neiespējami apmaksāt sprieduma izpildes izdevumus. Civilprocesa likuma 43. pants paredz, ka tās ir, piemēram, uzturlīdzekļu piedziņas lietas, prasības, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām, u. c.

Izpildu raksts jāiesniedz tiesu izpildītājam

Ja tiesas spriedums netiek labprātīgi pildīts, tiesas spriedums un izpildraksts kopā ar iesniegumu jāiesniedz zvērinātam tiesu izpildītājam atbildētāja dzīvesvietā. Izpildu dokumentu var iesniegt piespiedu izpildei 10 gadu laikā no tiesas vai tiesneša nolēmuma spēkā stāšanās dienas, ja likumā nav noteikti citi noilguma termiņi. To paredz Civilprocesa likuma 546. panta pirmā daļa.

Tāpat jānorāda – ja pēc tiesas sprieduma tiek piedzīti periodiski maksājumi, izpildu dokuments saglabā savu spēku visu periodu, uz kuru piespriesti maksājumi, bet termiņa tecējums, kas paredzēts šā panta pirmajā daļā (10 gadi), sākas no katra maksājuma izbeigšanās dienas.

Tātad, lai iesniegtu izpildu dokumentu piespiedu izpildei, ir jārēķinās ar konkrētu termiņu, savukārt, kad tas izdarīts, lietas izpildei nav noilguma.

Savukārt, ja izpildu raksts nozaudēts, nozagts vai iznīcināts, tad jāņem vērā, ka kārtību, kādā tiek izsniegti izpildu rakstu dublikāti, regulē Civilprocesa likuma 544. pants, kura pirmajā daļā noteikts, ka tā tiesa, kas pieņēmusi nolēmumu pēc piedzinēja pieteikuma, bet, ja tas noticis jau sprieduma izpildes procesā, – pēc tiesu izpildītāja pieteikuma, var izsniegt izpildu raksta dublikātu. Pieteikumā jānorāda apstākļi, kādos izpildu raksts nozaudēts, nozagts vai iznīcināts.

Pieteikumā jānorāda piemērojamie piespiedu izpildes līdzekļi

Pēc tam izpildu raksts kopā ar pieteikumu ir jāiesniedz zvērinātam tiesu izpildītājam, kurš Latvijas Republikā ir tiesīgs veikt piespiedu piedziņas darbības. Pie tiesu izpildītāja jāvēršas klātienē, ievērojot teritoriālo piekritību atbildētāja dzīvesvietā. Piekritību iespējams noskaidrot tiesu izpildītāju padomes mājaslapā www.lzti.lv. 

Izpildu dokuments ļauj zvērinātam tiesu izpildītājam noteikt, kas viņam saskaņā ar nolēmumu jādara. Tomēr izpildu dokumentā ne tiesa, ne cita institūcija nenorāda, kādas darbības tiesu izpildītājam jāveic, lai izpildītu nolēmumu, kā arī nav noteikti konkrēti piespiedu izpildes līdzekļi.

Iesniedzot pieteikumu piedzinējam, jānorāda, kādi piespiedu līdzekļi piemērojami, vadoties pēc Civilprocesa 557. panta. Norādīt var vienu no piemērojamiem piespiedu izpildes līdzekļiem vai visus.

Ja piedzinējs pieteikumā nebūs norādījis, ka zvērināts tiesu izpildītājs, piemēram, var vērst piedziņu uz nekustamo īpašumu, šādā gadījumā zvērināts tiesu izpildītājs nebūs tiesīgs to darīt. Līdz ar to praksē piedzinēji pārsvarā norāda visus piemērojamos piespiedu izpildes līdzekļus. Piemēram, uzturlīdzekļu gadījumā tie būs piedziņas vēršana uz darba samaksu, kustamo un nekustamo mantu, naudas līdzekļiem, kas parādniekam atrodas bankās.

Pieteikums sagatavojams latviešu valodā, tajā jānorāda sagatavotājs, sagatavošanas datums, pieteikums ir parakstāms, un pieteikumam pievienojams tiesas izpildu raksta oriģināls. Var pievienot arī sprieduma kopiju. Pieteikuma veidlapa pieejama arī elektroniski šeit.

Vienlaikus piedzinējam ieteicams konsultēties ar konkrēto zvērināto tiesu izpildītāju, kas palīdzēs aizpildīt pieteikuma formu.

Raksta tapšanā izmantota Tiesu administrācijas sniegtā informācija, juristu un tiesas izpildītāju atbildes uz lasītāju e-konsultācijām.

 

 

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'tiesu izpildītāji  

  Ieteikt:  +4
-0

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole diaspora mediācija Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti