viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Ko der zināt par atkritumu šķirošanu?  1


Linda Balode,
LV portāls

14.07.2017

ĪSUMĀ

 • Bīstamos atkritumus ir aizliegts sajaukt ar sadzīves atkritumiem.
 • Gadījumā, ja bīstamos sadzīves atkritumus izmet kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem, ir jānodrošina šo atkritumu atdalīšana no sadzīves atkritumu masas.
 • Iedzīvotājiem ir iespējas izmantot šķiroto atkritumu savākšanas laukumus liela izmēra un arī sadzīvē radušos bīstamo atkritumu nodošanai.
 • Iegādājoties jaunu iekārtu, tās ražotājam jānodrošina mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pieņemšana izveidotajā savākšanas sistēmā bez maksas.
 • Pašvaldībām prasības lielizmēra atkritumu apsaimniekošanai ir jānosaka savos saistošajos noteikumos.
 • Bateriju nodošanas punkti ir viegli pieejami, jo atrodas daudzos pārtikas, kā arī nepārtikas veikalos.
 • Speciālā kartē ir iespēja atrast sev tuvākos sadzīves atkritumu šķirošanas punktus un laukumus, kā arī bīstamo atkritumu nodošanas vietas.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +1
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +1 -0

Baterijas, akumulatori, šķīdinātāji, bīstamus komponentus saturoši elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi ir klasificēti kā bīstamie atkritumi. Tos ir aizliegts sajaukt kopā ar sadzīves atkritumiem, kā arī to apsaimniekošanai un apglabāšanai ir noteiktas stingrākas prasības, jo bīstamajiem atkritumiem piemīt īpašības, kuras negatīvi ietekmē cilvēka veselību, kā arī izraisa vides piesārņojumu. Kāpēc un kā jāšķiro un kur atkritumus likt, skaidro LV portāls.

Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka, ka bīstamos atkritumus ir aizliegts sajaukt ar sadzīves atkritumiem, taču gadījumā, ja bīstamos sadzīves atkritumus izmet kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem, ir jānodrošina šo atkritumu atdalīšana no sadzīves atkritumu masas. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) norāda, ka, "apglabājot bīstamos sadzīves atkritumus kopā ar citiem sadzīves atkritumiem, var notikt bīstamajos atkritumos esošo bīstamo vielu izskalošanās, kas var izraisīt vides piesārņojumu". Bīstamajiem atkritumiem piemītošās īpašības var negatīvi ietekmēt arī cilvēka veselību.

Ar to, kas ir bīstamie un sadzīves atkritumi, var iepazīties LV portāla publikācijā "Izgāztuves atkritumu apsaimniekošanā nav pieļaujamas".

Šķiroto atkritumu savākšanas laukumi

VARAM skaidro, ka "šķiroto atkritumu savākšanas laukumus iedzīvotājiem ir iespējas izmantot liela izmēra un arī sadzīvē radušos bīstamo atkritumu nodošanai". Tas garantē gan to, ka atkritumi tiks apsaimniekoti videi un cilvēka veselībai drošā veidā, gan arī nodrošinās mājas pagalma estētisko izskatu.

Informāciju par pašvaldības teritorijā izveidotajiem šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem, kuros ir iespēja nodot gan sadzīvē radušos bīstamos atkritumus, tostarp elektriskās un elektroniskās iekārtas, gan arī lielgabarīta atkritumus, un dalītās savākšanas punktiem ir iespējams atrast konkrētās pašvaldības mājaslapā, sazinoties ar konkrētās administratīvās teritorijas atkritumu apsaimniekotāju un iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekotāju, vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekotāju mājaslapās.

Atkritumu šķirošanu popularizē ar atbrīvojumu no nodokļa

Jāvērš uzmanība, ka Latvijas likumdošanā ir paredzēta Dabas resursu nodokļa (DRN) atbrīvojuma piešķiršana. VARAM norāda, ka atkritumu dalītā vākšana tiek sekmēta ar minēto atbrīvojumu piešķiršanu par videi kaitīgām precēm un iepakojumu, jo atkritumu apsaimniekotājs, saņemot minēto atbrīvojumu, uzņemas pienākumu zināmu apjomu tirgū novietoto videi kaitīgo preču pēc nolietošanas savākt atpakaļ un reģenerēt.

"Iedzīvotājiem ir iespējas izmantot šķiroto atkritumu savākšanas laukumus. "

Caur šīm sistēmām tiek popularizēta atkritumu šķirošana, kā arī ieviests arvien vairāk dalīto atkritumu pieņemšanas punktu. Savukārt pašvaldību administratīvajās teritorijās, kuras atrodas attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā, radītos sadzīves atkritumus apglabā tikai attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas reģiona sadzīves atkritumu poligonā vai nodod tos attiecīgajās pārkraušanas stacijās.

Daļa pašvaldību lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu nodrošina

Atkritumu apsaimniekošanas likums paredz, ka pašvaldībām savos saistošajos noteikumos ir jānosaka prasības lielizmēra atkritumu, piemēram, mēbeļu, liela izmēra elektrisko un elektronisko iekārtu, apsaimniekošanai. Proti, publiskā iepirkuma vai publiskās un privātās partnerības ietvaros organizējot sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, pašvaldība ietver arī prasības liela izmēra atkritumu apsaimniekošanai.

VARAM skaidro, ka "daļā pašvaldību ir noteikts, ka lielgabarīta atkritumi tiek savākti no māju pagalmiem". Šādos gadījumos, pirms nevajadzīgo lietu no dzīvokļa iznest, būtu jāsazinās ar nama apsaimniekotāju, kas sazināsies ar attiecīgo sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, lai nodrošinātu liela izmēra atkritumu savākšanu un aizvešanu.

"Daļā pašvaldību ir noteikts, ka lielgabarīta atkritumi tiek savākti no māju pagalmiem. "

Der atcerēties, ka saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, iegādājoties jaunu iekārtu, tās ražotājam jānodrošina mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pieņemšana izveidotajā savākšanas sistēmā bez maksas, savukārt komersantam, kas piegādā iekārtas tieši to lietotājam, jānodrošina iekārtu atkritumu pieņemšana, neprasot par to samaksu, ja šī iekārta ir līdzīga tipa un veikusi tādas pašas funkcijas kā piegādātā iekārta.

Medicīnas atkritumi, baterijas, nolietoti transportlīdzekļi, nevajadzīgs tekstilmateriāls

Arī citiem bīstamiem atkritumiem ir noteiktas šķirošanas iespējas. Piemēram, sadzīvē radušies medicīnas atkritumi ir jāsavāc atsevišķos iepakojumos un jānodod iznīcināšanai attiecīgos šķirošanas laukumos vai sadzīvē bīstamo atkritumu nodošanas vietās, savukārt nederīgos ārstniecības līdzekļus un termometrus var nodot aptiekās.

Bateriju nodošanas punkti ir viegli pieejami, jo atrodas daudzos pārtikas, kā arī nepārtikas veikalos. Tos var meklēt, piemēram, "Rimi", "Supernetto", "Narvesen", "Elvi" veikalos, "Lukoil" DUS un "Latvenergo" apkalpošanas punktos, kā arī "Maxima", "Lattelecom", "RD Electronics" veikalos. Atsevišķi bateriju savākšanas konteineri ir uzstādīti arī daudzās Latvijas skolās.

"Apģērbu, kurš ir derīgs, bet vairs nav vajadzīgs, var atdot labdarībai. "

Jāvērš uzmanība, ka tekstilmateriālu, piemēram, apģērbu, kurš ir derīgs, bet vairs nav vajadzīgs, var atdot labdarībai. Rīgā apģērbu un apavu nodošanas punkti ir pieejami lielākajos tirdzniecības centros, bet par papildu nodošanas vietām var interesēties mājaslapās www.esilabs.lv, www.ziedot.lv, www.otraelpa.lv, kā arī Latvijas Sarkanajā Krustā.

Savukārt nodot nolietotus transportlīdzekļus un saņemt automašīnas likvidēšanas apliecību var uzņēmumos, kuri iepērk metāllūžņus.

UZZIŅAI

Vortālā www.atkritumi.lv ir iespēja kartē atrast sev tuvākos sadzīves atkritumu šķirošanas punktus un laukumus, kā arī bīstamo atkritumu nodošanas vietas.

Sadzīves atkritumu nodošanas vietas:

 • papīra un kartona šķirošanas punkti un laukumi kartē;
 • plastmasas šķirošanas punkti un laukumi kartē;
 • stikla šķirošanas punkti un laukumi kartē;
 • metāla iepakojuma šķirošanas punkti un laukumi kartē;
 • tekstilmateriālu šķirošanas punkti un laukumi kartē,
 • lielgabarīta atkritumu šķirošanas laukumi kartē;
 • būvniecības atkritumu šķirošanas laukumi kartē;
 • bioloģisko atkritumu šķirošanas laukumi kartē.

Bīstamo atkritumu nodošanas vietas:

 • elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu šķirošanas laukumi un sadzīves bīstamo atkritumu nodošanas vietas kartē;
 • apgaismes iekārtu un luminiscēto spuldžu šķirošanas laukumi un sadzīves bīstamo atkritumu nodošanas vietas kartē;
 • sadzīvē radušos medicīnas atkritumu šķirošanas laukumi un sadzīves bīstamo atkritumu nodošanas vietas kartē;
 • bateriju un akumulatoru šķirošanas laukumi un bīstamo atkritumu nodošanas vietas kartē;
 • nolietoto transportlīdzekļu šķirošanas laukumi un bīstamo atkritumu nodošanas vietas kartē;
 • nolietoto riepu šķirošanas laukumi un bīstamo atkritumu nodošanas vietas kartē;
 • eļļas un eļļas filtru šķirošanas laukumi un bīstamo atkritumu nodošanas vietas kartē;
 • būvniecības azbesta atkritumu šķirošanas laukumi un bīstamo atkritumu nodošanas vietas kartē;
 • sadzīvē lietoto ķīmijas līdzekļu šķirošanas laukumu un bīstamo atkritumu nodošanas vietas kartē.
 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'piesārņojums  

  Ieteikt:  +1
-0

 
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
Lasīt komentārus (1)
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti