viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Kas jāzina, iesniedzot sūdzību par maksātnespējas administratoru


Laura Studente,
LV portāls

13.07.2017

ĪSUMĀ

 • MNA sūdzības izskata, ja administratora rīcība ir aizskārusi sūdzības iesniedzēja likumiskās tiesības.
 • Sūdzībai jābūt parakstītai, tajā skaidri jānorāda lietas faktiskie apstākļi, administratora rīcības nepareizība, kā arī sūdzība jāpamato ar dokumentiem.
 • Maksātnespējas administrācija viena mēneša laikā pieņem lēmumu par sūdzības noraidīšanu vai pārkāpuma atzīšanu un tiesiskā pienākuma uzlikšanu.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +3
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +3 -0

Ja maksātnespējas administratora rīcība ir aizskārusi parādnieka vai kreditora tiesības, tam ir tiesības vērsties ar sūdzību Maksātnespējas administrācijā. To var izdarīt trīs mēnešu laikā no dienas, kad konstatēta administratora prettiesiska rīcība, bet ne vēlāk kā viena gada laikā pēc procesa izbeigšanas. Maksātnespējas administrācija gan norāda: vispirms ar pretenziju ieteicams vērsties pie administratora, lai nesaskaņas atrisinātu miermīlīgā ceļā.

2017. gada 2. ceturksnī Maksātnespējas administrācijā (MNA) saņemtas 42 sūdzības par 33 administratoriem, proti, 25 sūdzības par administratora rīcību juridiskās personas maksātnespējas procesos un 17 sūdzības – fiziskās personas maksātnespējas procesos.

 • Sūdzību par maksātnespējas administratora rīcību var iesniegt:
 • kreditors,
 • komercsabiedrība (tiesiskās aizsardzības procesā),
 • fiziskā persona (šīs personas maksātnespējas procesā),
 • parādnieka pārstāvis (juridiskās personas maksātnespējas procesā),
 • trešā persona, kuras likumiskās tiesības ir aizskartas.

Kādas sūdzības izskata Maksātnespējas administrācija

MNA sūdzības izskata, ja administratora rīcība ir aizskārusi sūdzības iesniedzēja likumiskās tiesības.

Jāņem vērā: maksātnespējas administrators darbojas saskaņā ar Maksātnespējas likumu, kura 26. pants nosaka administratora pienākumu piedalīties tiesas sēdēs, kā arī sniegt informāciju par procesa norisi tiesai, kreditoriem, MNA un citām normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām un personām.

Administratora pienākums ir izskatīt sūdzības par maksātnespējas procesa norisi un divu nedēļu laikā sniegt atbildi sūdzības iesniedzējam. Tāpat likums nosaka, ka administratoram jābūt sasniedzamam prakses vietas adresē, jāorganizē parādnieka grāmatvedības uzskaite atbilstoši normatīvo aktu prasībām un jāveic vēl citi pienākumi.

Maksātnespējas administrācijas Otrā uzraudzības departamenta juriskonsulte Zane Atslēga norāda, ka, izskatot šī gada 2. ceturksnī saņemtās sūdzības, MNA konstatējusi šādus pārkāpumus maksātnespējas procesa administratoru rīcībā, kas aizskārusi maksātnespējas procesā iesaistīto personu likumiskās tiesības:

 • nav pārskaitīti izsoles rezultātā iegūtie naudas līdzekļi nodrošinātajam kreditoram;
 • nav veiktas pietiekamas darbības, lai novērstu situāciju, kad parādnieks nemaksā kārtējos uzturlīdzekļu maksājumus;
 • pārskaitīta atlīdzība sev pirms izsoles akta apstiprināšanas un aprēķina sagatavošanas;
 • pārkāptas Padomes regulas (EK) Nr.1346/2000 prasības, nenosūtot paziņojumus par maksātnespējas procesu visiem Eiropas Savienības dalībvalstu kreditoriem;
 • pieprasīti nepamatoti lieli maksātnespējas procesa izdevumi;
 • nav nosūtīts kārtējais darbības pārskats kreditoram;
 • nav nodrošināta korespondences saņemšana un tās pienācīga apstrāde.

Kas jāņem vērā, iesniedzot sūdzību

Sūdzība Maksātnespējas administrācijā jāiesniedz trīs mēnešu laikā no dienas, kad konstatēta administratora prettiesiska rīcība un ne vēlāk kā viena gada laikā pēc procesa izbeigšanas.

Iesniedzot sūdzību par administratora rīcību, personām būtu jāpārliecinās, ka sūdzība ir parakstīta un tajā ir skaidri norādīti lietas faktiskie apstākļi un administratora rīcības nepareizība, kā arī ir pievienoti sūdzību pamatojošie dokumenti. Ja sūdzību iesniedz cita vārdā, tad sūdzībai pievienojams normatīvo aktu prasībām atbilstoši noformēts pilnvarojuma dokumenta atvasinājums vai uzrādāms tā oriģināls.

Sūdzību Maksātnespējas administrācijai var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektronisko pastu. Kontakti pieejami šeit.

Kā notiek sūdzības izskatīšana

Saņemot sūdzību par administratora rīcību, tiek izvērtēti tajā norādītie argumenti un pieprasīti paskaidrojumi administratoram, skaidro Z. Atslēga.

Pēc administratora paskaidrojumu saņemšanas Maksātnespējas administrācija tos izvērtē kopsakarā ar pievienotajiem dokumentiem, sūdzībā norādīto informāciju un normatīvo aktu regulējumu.

Viena mēneša laikā tiek pieņemts lēmums par sūdzības noraidīšanu vai pārkāpuma atzīšanu un tiesiskā pienākuma uzlikšanu.

Ja objektīvu iemeslu dēļ viena mēneša termiņu nav iespējams ievērot, Maksātnespējas administrācija to var pagarināt, bet ne ilgāk par trim mēnešiem no sūdzības saņemšanas dienas.

Atbilstoši Maksātnespējas likuma 31.1 pantam, ja normatīvo aktu pārkāpumi ir smagi vai sistemātiski,  maksātnespējas administratoram var arī ierosināt disciplinārlietu.

Prasības celšana, ja lieta ir piekritīga tiesai

Jāņem vērā: maksātnespējas administrācija izskata sūdzības par administratora rīcību, ja vien sūdzības izskatīšana nav piekritīga tiesai.

Tiesa izskata sūdzības par administratora lēmumiem, kas attiecas uz kreditoru prasījumu atzīšanu vai noraidīšanu, parādnieka pārstāvja noteikšanu, strīdu par tiesībām. Atbilstoši Maksātnespējas likuma 80. pantam kreditors ir tiesīgs pārsūdzēt tiesā administratora lēmumu par sava prasījuma neatzīšanu vai daļēju atzīšanu divu nedēļu laikā no šā lēmuma saņemšanas dienas. Tāpat tiesa izvērtē parādnieka mantas izsoles tiesiskumu un izsoles aprēķinu.

Maksātnespējas likuma 30. pants nosaka: prasības pret administratoru var celt tiesā ne vēlāk kā gada laikā pēc juridiskās personas maksātnespējas procesa vai fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanas.

Ja administrators ar savu rīcību ir nodarījis zaudējumus valstij, parādniekam, kreditoriem vai citām personām un tas ir konstatēts ar tiesas spriedumu krimināllietā, uz prasībām, kas celtas pret administratoru, attiecināms vispārējais prasības noilguma termiņš.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
  Ieteikt:  +3
-0

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole diaspora mediācija izglītības_saturs Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība interneta_pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika politika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība SAB sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti