viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 
 
 

Latvijas maksātnespējas reģistra dati – Eiropas e-tiesiskuma portālā


Inese Helmane,
LV portāls

03.05.2017

ĪSUMĀ

 • Projektu "Latvijas maksātnespējas reģistra dati Eiropas e-tiesiskuma portālā" UR sāka pērn janvārī, un tā ieviešanas termiņš bija 16 mēneši.
 • Latvija ir viena no astoņām ES valstīm, kas pašreiz piedāvā integrētu meklēšanas iespēju maksātnespējas reģistros.
 • Nākamais solis būs meklētāja ieviešana visos ES komercreģistros.
 • Maksātnespējas reģistrs ir viens no 13 UR vestajiem reģistriem, un tas ir pieejams no 2008. gada 1. janvāra.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +2
-0


Saistītie resursi

Tiesību akti Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +2 -0

Turpmāk Latvijas maksātnespējas reģistra dati par fiziskām un juridiskām personām būs pieejami bez maksas visās Eiropas Savienības (ES) valodās Eiropas e-tiesiskuma (e-Justice) portālā. Šāda iespēja radusies, Uzņēmumu reģistram (UR) realizējot ES finansētu projektu.

Latvija ir viena no astoņām ES valstīm (vēl Čehija, Vācija, Igaunija, Nīderlande, Austrija, Rumānija un Slovēnija), kas pašreiz piedāvā integrētu meklēšanas iespēju maksātnespējas reģistros, tādējādi nodrošinot ātrāku un efektīvāku pārrobežu tiesu darbību un atklātāku ES iekšējā tirgus vidi.

ES projekta prezentācijas pasākumā taujāta, kad Eiropas e-tiesiskuma portālā varētu būt pieejami visu 27 ES valstu maksātnespējas reģistru dati, UR galvenā valsts notāre Guna Paidere atbildēja – tad šāda iespēja ir jānosaka kā obligāts pasākums, pagaidām maksātnespējas reģistra datu iekļaušana notiek brīvprātīgi.

e-Justice portāls attīstās

Eiropas e-tiesiskuma portāls ir vienots elektronisks informācijas avots tieslietu jomā, kas tīmekļa vietnē palīdz pilsoņiem, uzņēmumiem, advokātiem un tiesnešiem iegūt informāciju par pārrobežu juridiskajiem jautājumiem.

Portāls attīstās visu laiku. G. Paidere atklāja, ka nākamais solis būs meklētāja ieviešana visos ES komercreģistros. Piesaistot ES finansējumus, UR pašlaik strādā ar Eiropas Komisiju un citām ES dalībvalstīm, lai ieviestu šo risinājumu dzīvē.

Ilga 16 mēnešus

Projektu "Latvijas maksātnespējas reģistra dati Eiropas e-tiesiskuma portālā" UR sāka pērn janvārī, un tā ieviešanas termiņš bija 16 mēneši. Kopējās izmaksas lēšamas 116 645 eiro apmērā, no kurām 80% sedza Eiropas Komisija, bet atlikušos 20% – Latvijas valsts.

Īstenojot projektu, ir nodrošināta Latvijas maksātnespējas reģistra meklēšanas funkcionalitāte portālā "e-Justice". Ar to iespējams iepazīties šeit.

"Katras dalībvalsts maksātnespējas reģistra dati nedaudz atšķiras, taču būtiskākās lietas – kam ir maksātnespēja, kad process ir sācies un kad beidzies, kas ir administrators – ir pieejamas visu valstu reģistros."

Ir izveidota mūsdienīga UR tīmekļa vietnes maksātnespējas reģistra sadaļa, kur iespējams bez maksas saņemt visas ierakstāmās ziņas maksātnespējas reģistrā latviešu un angļu valodā. Tīmekļa vietnes maksātnespējas sadaļa ir pielāgota lietošanai mobilajās ierīcēs. Ar tīmekļa vietnes sadaļu iespējams iepazīties šeit.

Īstenotā projekta rezultāts ir būtisks attīstības solis, jo maksātnespējas reģistrs ir pirmais no UR reģistriem, kurš pieejams ne tikai latviešu valodā, tāpēc ievērojami ir paplašināts klientu loks, kuri varēs savā ikdienā izmantot minētā reģistra datus, uzsvēra UR galvenā valsts notāre.

Informācijas apjoms

Katras dalībvalsts maksātnespējas reģistra dati nedaudz atšķiras, taču būtiskākās lietas – kam ir maksātnespēja, kad process ir sācies un kad beidzies, kas ir administrators – ir pieejamas visu valstu reģistros.

E-tiesiskuma (e-Justice) portālā iegūstami šādi maksātnespējas procesa pamatdati par Latviju:

 • par fizisku personu: pasludināšanas datums, procesa veids un raksturs, tiesa, prasību iesniegšanas termiņš, informācija par administratoru;
 • par juridisku personu: informācija par juridisko personu, procesa pasludināšanas un izbeigšanas datums, procesa veids un raksturs, tiesa, prasību iesniegšanas termiņš, informācija par administratoru.

Plašāku informāciju – procesa izziņu no maksātnespējas reģistra – var iegūt, apmeklējot UR tīmekļa vietnes maksātnespējas reģistra sadaļu.

E-tiesiskuma (e-Justice) portālā pašlaik nav pieejama maksātnespējas procesu statistika. Projekta gaitā tiks izstrādāts maksātnespējas reģistra atvērto datu fails, kuru piedāvās, kad stāsies spēkā pēdējie grozījumi Maksātnespējas likumā – šī gada vidū.

Projekta ieguvēji

G. Paidere uzsvēra, ka projekta ieguvēji ir ES dalībvalstu nacionālās un ES starptautiskās tiesas, jo ātrā un uzticamā veidā tiks nodrošināta Latvijā uzkrātās maksātnespējas informācijas nodošana, tādā veidā paātrinot tiesu procesus. Šī informācija kļūs publiskāka un līdz ar to tiesu darbs atklātāks.

Ieguvēji no šī projekta īstenošanas ir arī ES valstu un pašvaldību iestādes. Tiks atvieglota ikdienas pienākumu veikšana saistībā ar Latvijā reģistrētām fiziskām un juridiskām personām. Maksātnespējas reģistrs ir nepieciešams dažādu nozaru valsts iestādēm gan tiešo funkciju pildīšanai, gan kā preču un pakalpojumu patērētājām.

Ieguvums uzņēmējiem

Latvijas maksātnespējas reģistra datu par fiziskām un juridiskām personām pieejamība bez maksas visās ES valodās Eiropas e-tiesiskuma (e-Justice) portālā ir liels ieguvums arī uzņēmējiem. Tādā veidā tiks atvieglota uzņēmēju ikdiena, ātrā un viegli pieejamā veidā pārliecinoties par Latvijā reģistrētu juridisku un fizisku personu maksātspēju. Šie dati ir īpaši aktuāli trīs lielākajām uzņēmēju grupām – bankām, kreditoriem un biznesa partneriem.

Bankām ātrai un kvalitatīvai klientu apkalpošanai ir nozīmīgi ērti pārliecināties par potenciālo kredītņēmēju neatrašanos maksātnespējīgo personu lokā.

"Analizējot maksātnespējas reģistrā ierakstīto procesu dinamiku no 2016. gada janvāra līdz 2017. gada martam, secināms, ka mēnesī tiek sāktas 150–200 lietas, būtisku svārstību nav."

Kreditoriem, aizdodot naudu Latvijā reģistrētam uzņēmumam, ir būtiski pārliecināties par uzņēmuma sniegto informāciju maksātnespējas jautājumos. Tāpat ātra pārliecināšanās par Latvijā reģistrētu uzņēmumu īpašnieku maksātspēju paātrina kreditēšanas procesu un palielina savstarpēju uzticēšanos starpvalstu uzņēmumu vidū par to, ka nauda tiks atdota. Privātpersonu kreditēšanas jomā galvenais faktors, lai izšķirtos par pozitīvu lēmumu, ir pārliecība par fiziskās personas maksātspēju, ko Latvijā reģistrētu privātpersonu gadījumā piedāvā maksātnespējas reģistra savienošana ar e-tiesiskuma portālu.

Biznesa partneru iesaiste jaunā biznesā balstās uz savstarpēju uzticamību, ko veicina maksātnespējas informācijas apzināšana. Latvijā darbojas 150 182 komersanti , no kuriem liela daļa, lai ātrāk un veiksmīgāk attīstītos, meklē biznesa partnerus ārvalstīs. Latvijas maksātnespējas reģistra dati kopējā ES pieejamā portālā veicinās atklātāku komunikāciju biznesa partneru vidū un mazinās negodīgu Latvijas uzņēmēju komercpraksi attiecībās ar biznesa partneriem citās ES dalībvalstīs.

Savukārt iedzīvotājiem plašāka maksātnespējas reģistra informācijas pieejamība sekmēs godprātīgāku uzņēmējdarbības vidi, kas nozīmē, ka patērētāju tiesības tiks retāk pārkāptas un būs lielākas iespējas pārbaudīt potenciālo preču vai pakalpojumu sniedzēju maksātnespējas varbūtību.

Pieejams kopš 2008. gada

Maksātnespējas reģistrs ir viens no 13 UR vestajiem reģistriem, un tas saskaņā ar Maksātnespējas likumu kā galvenā publiskojamo ziņu datu bāze ir pieejams no 2008. gada 1. janvāra.

Maksātnespējas reģistrā tiek ierakstītas ziņas, kas saistītas ar administratoru iecelšanu/atcelšanu, tiesiskās aizsardzības procesa, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa norisi. Maksātnespējas reģistra galvenais mērķis ir nodrošināt maksātnespējas lietas publiskumu, lai jebkura persna var sekot līdzi maksātnespējas norisei.

Patlaban maksātnespējas reģistrā ir reģistrēti 22 446 procesi, no tiem 5370 ir aktīvi (dati uz 26. aprīli).

Vairāk fizisko personu maksātnespējas procesu

Analizējot maksātnespējas reģistrā ierakstīto procesu dinamiku no 2016. gada janvāra līdz 2017. gada martam, secināms, ka mēnesī tiek sāktas 150–200 lietas, būtisku svārstību nav, preses konferencē teica G. Paidere.

Izvērtējot fizisko un juridisko personu maksātnespējas procesu skaitu no 2008. gada līdz 2016. gadam, redzams, ka vislielākais juridisko personu maksātnespējas procesu skaits – pāri par 2500 gadā – bija krīzes gados, 2009. un 2010. gadā. Kopš 2011. gada procesu skaits ir stabilizējies un ir ap 1000 gadā.

Savukārt fizisko personu maksātnespējas procesu skaits strauji auga 2011. gadā – ap 1000 procesiem gadā, vēlākajos gados paaugstinoties vēl vairāk – apmēram 1500 lietu gadā. G. Paidere skaidroja, ka fizisko personu maksātnespējas procesu skaita palielinājums nav saistīts ar uzņēmējdarbības vides pasliktināšanos Latvijā, bet gan ar to, ka 2010. gada beigās būtiski tika pārstrādāts maksātnespējas regulējums un novembrī stājās spējā jauns Maksātnespējas likums, kas rosināja tieši fiziskās personas izmantot šo instrumentu savu saistību nokārtošanai.

Maksātnespējas procesu dinamika no 2008. gada līdz 2016. gadam parāda, ka populārākais ir maksātnespējas process. Daudz mazāk izmantots tiesiskās aizsardzības process, kā arī ārpustiesiskās aizsardzības process.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'ES finansējums  

  Ieteikt:  +2
-0

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole diaspora mediācija izglītības_saturs Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interneta_pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika politika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība SAB sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti