viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Topošie juristi kārtos vienotu eksāmenu


Laura Studente,
LV portāls

20.04.2017

ĪSUMĀ

 • Eksāmens ir paredzēts kā profesionālās maģistra studiju programmas sastāvdaļa, un to kārtos jurista profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.
 • Tas attieksies tikai uz tām augstskolām, kuras īsteno otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu jurista profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.
 • Šobrīd septiņās Latvijas augstskolās ir iespējams apgūt otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību programmā "Tiesību zinātne".
 • Paredzams, ka eksāmens attieksies uz tiem studējošajiem, kas studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā sākuši 2019. gada rudens semestrī, tātad tiem, kas eksāmenu kārtos 2021. gadā.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +4
-0


Saistītie resursi

Tiesību aktiTiesību aktu projekti


Citi raksti


 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +4 -0

Lai pārliecinātos par topošā jurista profesionālo sagatavotību, grozījumi Augstskolu likumā paredz valstī ieviest vienotu jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.

Eksāmens ir paredzēts kā profesionālās maģistra studiju programmas sastāvdaļa, un to kārtos jurista profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Lana Ivulāne skaidro, ka valsts vienotais jurista kvalifikācijas eksāmens neattieksies uz koledžām. Tas attieksies tikai uz tām augstskolām, kuras īsteno otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu jurista profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.

Programmu daudzums nav veicinājis izglītības kvalitāti

Šobrīd septiņās Latvijas augstskolās ir iespējams apgūt otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību programmā "Tiesību zinātne". Grozījumus Augstskolu likumā ierosinājuši Saeimas deputāti. Kā uzsvērts likumprojekta anotācijā, kopš pagājušā gadsimta 90. gadu sākuma pieaudzis tiesību zinātņu studiju programmu skaits, kas ilgtermiņā, trūkstot pietiekami augstām un vienotām prasībām juridiskās izglītības iegūšanai, mazinājis juridiskās izglītības kvalitāti valstī. Tas novedis pie tā, ka lielai daļai tiesības zinātņu studentu ir salīdzinoši vājas zināšanas un prasmes jurisprudencē.

Iemesls tam ir arī tas, ka katra augstskola studentu teorētiskās zināšanas vērtē pēc saviem ieskatiem, lai piešķirtu valsts atzītu izglītības diplomu ar jurista vai juriskonsulta kvalifikāciju. Diplomu saņem gan tie, kuri mācās augstskolā ar augstām prasībām, gan tie, kuri mācās augstskolā ar zemām prasībām. Tomēr jurista profesija ir saistīta gan ar juridiskās palīdzības sniegšanu citām personām to tiesību aizsardzībā, gan ar valstiski svarīgu amatu (tostarp tiesneša, prokurora).

Pētījumu par augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšanu Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros veikusi arī Augstākās izglītības padome. Likumprojekta anotācijā uzsvērtie rezultāti par situāciju tiesību zinātņu studiju virzienā vēsta, ka vairāku augstākās izglītības iestāžu darbība aktīvāk vērsta uz peļņas palielināšanu, nevis programmu kvalitātes paaugstināšanu. Tāpat vairākās augstākās izglītības iestādēs programmu kvalitāte raksturota kā vāja un neatbilstoša Eiropas Savienības noteiktajām prasībām.

"Lai nodrošinātu to, ka darba tirgū nonāk augsti kvalificēti speciālisti, virzāmies uz vienotu valsts eksāmenu. Tas ļaus pārliecināties par juristu profesionālo sagatavotību, kā arī cels izglītības kvalitāti un prestižu kopumā," norāda Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Ilze Viņķele.

Vienots eksāmens nemainīs augstskolu autonomiju

Grozījumi Augstskolu likumā nosaka, ka valsts pārbaudījuma sastāvdaļa var būt ne tikai diplomdarba vai bakalaura (maģistra) darba izstrādāšana un aizstāvēšana. Šāds atvērts regulējums nepieciešamības gadījumā ļautu ieviest valsts eksāmenu ne tikai jurista kvalifikācijas iegūšanai, bet arī citās nozarēs, ja tiktu konstatēta šāda nepieciešamība.

Kā skaidro Tieslietu ministrija, vienota eksāmena ieviešana nebūs pretrunā ar augstskolu autonomiju. Proti, saskaņā ar Augstskolu likuma 4. panta pirmo daļu augstskolas ir autonomas izglītības un zinātnes institūcijas ar pašpārvaldes tiesībām. Augstskolu autonomiju raksturo varas un atbildības sadale starp valsts institūcijām un augstskolu vadību, kā arī starp vadību un akadēmisko personālu. Augstskolas autonomija izpaužas tiesībās brīvi izvēlēties augstskolas dibinātāju izvirzīto un šim likumam atbilstošo uzdevumu īstenošanas veidus un formas, kā arī atbildībā par augstskolā iegūtās izglītības kvalitāti, mērķtiecīgu un racionālu finanšu un materiālo resursu izmantošanu, demokrātisma principu un augstskolu darbību reglamentējošu likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu.

Atbilstoši Satversmes tiesas judikatūrai šīs, kā arī citas likuma normas, kurās noteiktas augstskolu tiesības, nevar tulkot atrauti no pārējām Augstskolu likuma tiesību normām. Tās jātulko kopsakarā, ņemot vērā, ka šā likuma mērķis ir reglamentēt augstskolu un valsts institūciju sadarbību, lai augstskolu autonomiju saskaņotu ar sabiedrības un valsts interesēm. Kaut gan valstij jāciena un jāievēro augstskolu autonomija un pašpārvalde, dodot augstskolām iespēju veikt savus Augstskolu likumā noteiktos uzdevumus, tomēr augstskolu autonomija nav absolūta un neierobežota.

Pirmais eksāmens notiks 2021. gadā

Šobrīd tiek plānots, ka eksāmenam būs teorētiskā daļa (izvērstas atbildes uz jautājumiem rakstveidā) un praktiskā daļa (praktisku uzdevumu (kāzusu) risinājums rakstveidā), norāda L. Ivulāne. Plānots, ka eksāmens tiks organizēts šādās tiesību nozarēs:

 1. krimināltiesības un kriminālprocesa tiesības;
 2. civiltiesības, civilprocesa tiesības un komerctiesības;
 3. konstitucionālās tiesības, administratīvās tiesības un administratīvā procesa tiesības;
 4. starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības;
 5. tiesību teorija, tiesību filozofija un Latvijas tiesību vēsture.

Valsts eksāmena saturiskā ietvara izstrādāšanai, kā arī tam, lai augstskolas varētu sagatavoties plānotajām izmaiņām, nepieciešams laiks. Paredzams, ka eksāmens attieksies uz tiem studējošajiem, kas studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā sākuši 2019. gada rudens semestrī. Tas nozīmē, ka pirmais eksāmens notiks 2021. gadā (maģistra studiju programmas noslēgumā jurista kvalifikācijas iegūšanai).

Plānots, ka grozījumi Augstskolu likumā stāsies spēkā 1. jūnijā.

Redakcijas piezīme: Saeima likuma grozījumus galīgajā lasījumā pieņēma šodien, 20. aprīlī.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'eksāmeni  

  Ieteikt:  +4
-0

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti