viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 
 
 

Jaunā pedagogu kvalitātes pakāpju piešķiršanas sistēma  21


Laura Studente,
LV portāls

17.03.2017

ĪSUMĀ

 • Jaunā kvalitātes pakāpju piešķiršanas sistēma nozīmē to, ka tagadējo piecu pakāpju vietā būs trīs pakāpes.
 • Pirmo pakāpi piešķirs par skolotāja darbību izglītības iestādē, otro – pašvaldības mērogā, bet trešo – valsts mērogā.
 • Lai pretendētu uz pakāpi, skolotājam būs jāiesniedz pieteikums, rekomendācija un trīs ikgadējie pašvērtējumi.
 • Lai izlemtu, vai pedagogs atbilst pakāpei, tiks izvērtētas astoņas mācību stundas.
 • Pakāpi piešķirs uz trim gadiem.
 • Jauno sistēmu ieviesīs 2018. gada 1. septembrī. Tiem pedagogiem, kuriem pakāpes termiņš beidzas šogad, tas automātiski tiks pagarināts, taču pieteikties jaunajai pakāpei vajadzēs jau šī gada oktobrī.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +15
-2


Saistītie resursi

Tiesību akti
 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +15 -2

Šobrīd Latvijā ir 33 tūkstoši pedagogu, no kuriem apmēram 80% ir piešķirta kvalitātes pakāpe. Izglītības likuma grozījumi, nosakot jaunu kvalitātes pakāpju piešķiršanas sistēmu, paredz līdzšinējās piecas kvalitātes pakāpes aizstāt ar trīs pakāpju sistēmu – 1. kvalitātes pakāpe būs apliecinājums – labs pedagogs skolā, 2. pakāpe – labs pedagogs novadā, bet 3. kvalitātes pakāpe apliecina, ka pedagogs ir izcils valsts mērogā.

"Ar jauno sistēmu mēs gribam mazināt birokrātisko slogu, ar kuru pedagogi saskaras, piesakoties kvalitātes pakāpēm. No rutīnas darba, vācot savu dosjē un mēģinot izgudrot, ko vēl labu par sevi var pateikt, turpmāk galvenais kritērijs pakāpes piešķiršanai būs mācību stundas kvalitāte. Pakāpe nav piemaksa par darbu, bet gan valsts novērtējums par augstu darba kvalitāti," piesakot jauno sistēmu, skaidroja izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

Savukārt Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības departamenta direktore, valsts sekretāra vietniece Evija Papule precizēja, ka jaunajā sistēmā pedagogs varēs pats izvēlēties, uz kādu līmeni pretendēt. Piemēram, pašvaldības mērogā pedagogam ir jāpiedalās olimpiāžu darbu labošanā, jāsadarbojas ar kolēģiem, pārrunājot metodes un to, kā paaugstināt katra skolēna individuālo mācību dinamiku. Savukārt valsts līmenī tas nozīmē nodarboties ar jauna satura, kompetenču standarta izveidi, labot valsts pārbaudes darbus, sadarboties ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Kārlis Šadurskis prognozē, ka no visiem pedagogiem, kam pakāpi piešķirs pēc jaunās sistēmas, 80% skolotāju iegūs pirmo, 15% otro, bet 5% trešo pakāpi.

Kā novērtēs pedagoga darba kvalitāti pakāpes piešķiršanai?

Pedagogam, kas vēlēsies pretendēt uz kvalitātes pakāpi, jābūt ar:

 • vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba stāžu izglītības iestādē;
 • vismaz 15 darba stundu slodzi nedēļā, no kurām vismaz septiņas ir mācību stundas/nodarbības.

Lai pieteiktos, pedagogiem būs jāiesniedz noteiktas formas un apjoma pieteikums vienkāršā pašvērtējuma formā. Pieteikums ir brīvprātīgs – tas ir katra pedagoga izvēlē, uz kuru no pakāpēm viņš vēlas pretendēt. Nav jāievēro arī pēctecības princips. Pedagogs, kuram iepriekš nav bijis pakāpes vai bijusi pirmā pakāpe, var pieteikties arī uz trešo pakāpi.

Pieteikums būs jāpamato ar izglītības vadītāja rekomendāciju, kas apliecina iesniegto informāciju un skolotāja norādītās prasmes. Rekomendācijā vadītājam jāapliecina pedagoga pienesums un darbība skolas, pašvaldības, valsts līmenī. Piemēram, darbojoties savā skolā, kā skolotājam mentoram, sniedzot metodisko palīdzību, vadot prakses, strādājot kā lektoram, ekspertam, vērtējot valsts pārbaudes darbus, veidojot mācību saturu, tostarp mācību līdzekļus.

"Pakāpe nav piemaksa par darbu, bet gan valsts novērtējums par augstu darba kvalitāti."

Piesakoties pedagogam būs jāiesniedz trīs ikgadējie pašvērtējumi, ko veidos pēc skolas vai pašvaldības noteiktas formas un satura.

Izglītības un zinātnes ministrija norāda, ka vienkāršotā vērtēšanas procedūra saīsinās vērtēšanas laiku, palielinās skolas, pašvaldības autonomiju, ņemot vērā pašreizējo vērtēšanas pieredzi un praksi, kā arī mazinās birokrātisko slogu (gan pedagogam, gan vērtētājiem).

Lai gan kopējos nosacījumus noteiks IZM, tomēr skola, pašvaldība varēs papildināt pretendentu atlases kritērijus, ievērojot izglītības programmas vai pedagoga veicamo pienākumu specifiku, kā arī novada vai reģionālās tradīcijas, pieredzi, tostarp skolēnu mācību sasniegumu līmeni un kvalitāti (dinamiku).

Izvērtēs mācību stundu kvalitāti

Pedagoga profesionālās darbības kvalitāti noteiks, izvērtējot viņa vadītās mācību stundas/nodarbības. Četru mēnešu laikā tiks izvērtētas astoņas mācību stundas.

 1. pakāpei – piecas pedagoga iniciētas mācību stundas/nodarbības un trīs izglītības iestādes administrācijas vai republikas pilsētas vai novada (novadu) pašvaldības komisijas iniciētas mācību stundas/nodarbības;
 2. pakāpei – trīs pedagoga iniciētas mācību stundas/nodarbības un piecas izglītības iestādes administrācijas vai republikas pilsētas vai novada (novadu) pašvaldības komisijas iniciētas mācību stundas/nodarbības;
 3. pakāpei – trīs pedagoga iniciētas mācību stundas/nodarbības un četras izglītības iestādes administrācijas vai republikas pilsētas vai novada (novadu) pašvaldības komisijas iniciētas mācību stundas/nodarbības, turklāt pedagogam, kas pretendēs uz 3. pakāpi, papildus būs jānovada viens seminārs/nodarbība/lekcija citiem pedagogiem vai meistarklase. Šo semināru atšķirībā no mācību stundām komisija nevērtēs.
"Atklātās stundas jēga ir padarīt skolu atvērtāku un mazināt slēgto durvju principu skolā."

Pēc katras mācību stundas vai nodarbības vērtētājs, kas būs izglītības iestādes administrācija vai komisijas pieaicināts izglītības jomas speciālists, savus vērojumus fiksēs mācību stundu/nodarbību vērošanas un novērtējuma lapā un organizēs sarunu ar pedagogu. Sarunā pedagogam būs tiesības paust savu viedokli par vērtētāja mācību stundā/nodarbībā konstatēto. Atklātās stundas jēga ir padarīt skolu atvērtāku un mazināt slēgto durvju principu skolā, norāda E. Papule.

Lēmumu par pakāpes piešķiršanu pieņems izglītības iestādes, pašvaldības vai valsts komisija, piesaistot ekspertus. Lēmuma pieņemšanā vērā ņems pedagoga pašvērtējumu un stundu novērtēšanas rezultātu. Pakāpi piešķirs uz trim gadiem.

Kad pedagogiem jāpiesakās?

Jaunās kvalitātes pakāpju sistēmas ieviešanā ir paredzēts pārejas posms, kas ilgs no 2017. gada septembra līdz 2019. gada septembrim. Šobrīd Izglītības un zinātnes ministrija strādā pie MK noteikumiem, kas noteiks jaunu, pilnveidotu pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmu. MK noteikumus, kas regulēs jauno pakāpju piešķiršanas kārtību, IZM plāno Ministru kabinetā iesniegt aprīlī.

Pašu sistēmu gan ieviesīs 2018. gada 1. septembrī, lai neveidotos pārrāvums tiem pedagogiem, kam kvalitātes pakāpes termiņš beigsies šī gada septembrī. Tādi ir 1482 skolotāji – viņiem kvalitātes pakāpe automātiski tiks pagarināta līdz nākamajam gadam. Šie pedagogi, tāpat kā tie, kuriem pakāpes termiņš beigsies nākamgad vai kuriem nav piešķirta pakāpe, pieteikties izvērtēšanai varēs jau šī gada 1. oktobrī.

Vairāk informācijas par to, kad beidzas pakāpes termiņš un ieteicams pieteikties, var redzēt IZM sniegtajā tabulā:

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'skolotāji  

  Ieteikt:  +15
-2

 
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
Lasīt komentārus (21)
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti