viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Hipotekāro aizdevumu kredīta starpniekiem obligāti jāreģistrējas PTAC


Una Medne,
juriste

06.03.2017

ĪSUMĀ

 • No 1. marta visiem kredīta starpniekiem un kredīta starpnieku pārstāvjiem, kas piedāvā hipotekāros kredītus, ir pienākums reģistrēties Kredītu starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistrā.
 • Kredītu starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistra uzraugošā institūcija un reģistra uzturētājs ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC).
 • Kredītu starpnieks un kredīta starpnieku pārstāvis, uz kuriem attieksies jaunie noteikumi, ir definēti Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.
 • Lai kredīta starpnieku un kredīta starpnieka pārstāvi varētu reģistrēt reģistrā, tam ir jābūt profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, kas ir spēkā tajās ES dalībvalstīs, kurās tiek sniegti kredīta starpniecības pakalpojumi.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +0
-0


Saistītie resursi

Tiesību akti Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +0 -0

Kredīta starpniekiem un kredīta starpnieku pārstāvjiem ir nozīmīga loma hipotekārajā kreditēšanā. Tieši kredīta starpnieks un kredīta starpnieka pārstāvis konsultē patērētāju, sameklē potenciālo kredīta devēju un piedāvā viņa vārdā noslēgt līgumu. Kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju loks ir plašs – tie var būt gan finanšu brokeri, gan mākleri, gan privātpersonas, kas attiecīgi vienojušās ar kredīta devēju par hipotekāro kredītu piedāvāšanu patērētājiem.

Lai nodrošinātu patērētāju interešu papildu aizsardzību hipotekārās kreditēšanas jomā un Latvija ievērotu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra direktīvas 2014/17/ES par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu (turpmāk – direktīva 2014/17/ES) prasības, 2016. gada 13. decembrī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 772 "Kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistrācijas noteikumi", kas nosaka, ka no 2017. gada 1. marta visiem kredīta starpniekiem un kredīta starpnieku pārstāvjiem, kas piedāvā hipotekāros kredītus, ir pienākums reģistrēties Kredītu starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistrā.

Kredītu starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistra uzraugošā institūcija un reģistra uzturētājs ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC). Reģistrs ir publiski pieejams PTAC mājaslapā šeit.

Kredītu starpnieks un kredīta starpnieku pārstāvis, uz kuriem attiecas jaunie noteikumi, ir definēti Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 1. panta 10.un 11. punktā.

Pieteikuma forma, kas kredītu starpnieka un kredīta starpnieku pārstāvim jāaizpilda un kopā ar pieteikumā norādītajiem dokumentiem, kas pievienojami klāt, jāiesniedz uzraugošai institūcijai – PTAC, atrodama noteikumu Nr. 772 pielikumā.

Kas mainījies no šā gada 1. marta?

No 2017. gada 1. marta kredīta starpnieka un kredīta starpnieka pārstāvja pakalpojumus patērētājam drīkst sniegt tikai reģistrā vai citas Eiropas ekonomiskās zonas (EEZ) valsts kompetento iestāžu reģistrā reģistrēti kredīta starpnieki vai kredīta starpnieku pārstāvji.

Jaunie noteikumi Nr. 772 attiecas tikai uz kredīta starpniekiem vai kredīta starpnieku pārstāvjiem, kas piedāvā hipotekāros kredītus.

Kāda informācija reģistrā būs pieejama

Reģistrā tiks iekļautas ne tikai ziņas par kredīta starpnieku vai kredīta starpnieku pārstāvi, bet arī par tā darbiniekiem, kas ir iesaistīti kredīta starpniecības pakalpojumu sniegšanā. Līdz ar to patērētājs varēs būt drošs, ka persona, kas viņu konsultē, ir profesionāla un tās darbība ir atbilstoša normatīviem un patērētāja interesēm.

Patērētājam reģistrā būs iespēja noskaidrot, kādus kredīta devējus kredīta starpnieks vai kredītu starpnieku pārstāvis pārstāv, vai kredīta starpnieku pārstāvis atbilst noteiktajām kvalitātes un labas reputācijas prasībām, kā arī to, vai tas darbojas tikai Latvijas Republikas teritorijā vai arī citās ES dalībvalstīs.

Starpniekiem jābūt augsti kvalificētiem speciālistiem

Saskaņā ar noteikumiem Nr. 772, lai kredīta starpnieki un kredīta starpnieka pārstāvji atbilstu reģistrācijas kritērijiem, tiem ir jāatbilst noteiktām prasībām, tostarp zināšanu un kompetences prasībām, datu apstrādes prasībām, kā arī labas reputācijas prasībām. Šo informāciju un tās atbilstību vērtēs uzraugošā institūcija pie kredīta starpnieku un kredīta starpnieka pārstāvu reģistrācijas.

Prasība, lai varētu pretendēt uz reģistrāciju

Noteikumi Nr. 772 paredz – lai kredīta starpnieku un kredīta starpnieka pārstāvi varētu reģistrēt reģistrā, tam ir jābūt profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, kas ir spēkā tajās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kurās tiek sniegti kredīta starpniecības pakalpojumi. Minimāla naudas summa ir 460 000 eiro par katru atsevišķu prasību un kopā 750 000 eiro par visām prasībām kalendārajā gadā. Lai arī direktīva 2014/17/ES pieļauj, ka profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas vietā var tikt izmantots arī alternatīvs nodrošinājums, piemēram, bankas garantija, praksē nav iedomājama situācija, ka kāds kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis spētu iesaldēt savu līdzekļus 750 000 eiro apmērā. Noteikumi arī pieļauj, ka kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja profesionālās darbības civiltiesisko apdrošināšanu var veikt arī kredīta devējs vai kredīta starpnieks attiecībā uz kredīta starpnieka pārstāvi. Iespējams, ka tieši šis būs viens no klupšanas akmeņiem, kad kredīta starpnieku un kredīta starpnieka pārstāvji sāks kārtot dokumentāciju, lai varētu reģistrēt savu darbību.

Valsts nodevas

Par kredīta starpnieka un kredīta starpnieka pārstāvja reģistrāciju reģistrā paredzēta valsts nodeva fiziskām personām – 500 eiro apmērā, juridiskām personām – 1000 eiro apmērā, kā arī ikgadējā uzraudzības valsts nodeva (fiziskām personām – 250 eiro, juridiskām personām – 500 eiro).

Svarīgi zināt!

Gadījumā, ja reģistrācija tiek atteikta vai kredīta starpnieks vai kredīta starpnieku pārstāvis tiek izslēgts no reģistra, netiek atmaksāta samaksātā valsts nodeva par kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja reģistrāciju vai kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja ikgadējo uzraudzību.

Izslēgšana no reģistra

Kredīta starpnieku un kredīta starpnieka pārstāvi varēs izslēgt no reģistra par būtiskiem vai sistemātiskiem patērētāju tiesību aizsardzību vai fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem. Par būtiskiem uzskatāmi tādi pārkāpumi, kas ir ietekmējuši plašu patērētāju loku un radījuši ievērojamu kaitējumu patērētāju ekonomiskajām interesēm, vai arī būtiski skartas personas tiesības uz tās datu neaizskaramību. Sistemātiski pārkāpumi ir pārkāpumi, kas ietekmējuši patērētāju ekonomiskās intereses garākā laika posmā vai veikti atkāroti. 

Uzraudzīs starptautiskā līmenī

Latvijā reģistrēta kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka darbības uzraudzību citās ES dalībvalstīs veic caur mātessabiedrību, kas atrodas Latvijā, kā arī saņemot citu ES dalībvalstu kompetento iestāžu informāciju par pārkāpumiem attiecīgajā ES dalībvalstī. Ja kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis ir reģistrēts citā ES dalībvalstī, bet sniedz pakalpojumus Latvijā, tad par patērētāju kreditēšanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, kas nosaka profesionālās ētikas, zināšanas un kompetences prasības, prasības reklāmai, informācijas sniegšanai patērētājam un gada procentu likmes aprēķināšanas prasības, uzraudzību veic reģistra iestāde, vienlaikus informējot attiecīgās ES dalībvalsts kompetento uzraudzības iestādi. Savukārt, ja citā ES dalībvalstī reģistrēts kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis, kas darbību veic Latvijā, pārkāpj citas patērētāju kreditēšanu regulējošo normatīvo aktu prasības, par to tiek informēta attiecīgās ES dalībvalsts kompetentā iestāde, kas veic visas nepieciešamās darbības, lai pārtrauktu kredīta starpnieka prettiesiskās darbības.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
  Ieteikt:  +0
-0

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole diaspora mediācija Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti