viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Kapsētas un tuvinieka apbedīšanas iespējas Rīgā  1


Linda Balode,
LV portāls

14.02.2017

ĪSUMĀ

 • Rīgā ir trīs veidu pašvaldības kapsētas: atvērtas, daļēji slēgtas un slēgtas kapsētas.
 • Rīgas kapsētās apbedī mirušos, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.
 • Virsapbedījumus var izdarīt 20 gadus pēc iepriekšējā apbedījuma.
 • Rīgas privātajā kapsētā var nopirkt vai rezervēt kapavietu neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
 • Valsts piešķir apbedīšanas pabalstu, kas noteikti palīdzēs, bet nesegs visus ar bēru organizāciju saistītos izdevumus.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +1
-1 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +1 -1

Tuvinieka apbedīšana, īpaši, ja ar šādu pieredzi saskaramies pirmo reizi un nav ne jausmas, ko darīt tālāk, var radīt liekas problēmas jau tā tik smagā brīdī. Rīgā ir vairāku veidu kapsētas, bet ne visās ir iespēja apbedīt mirušo. Galvaspilsētā ir trīs veidu pašvaldības kapsētas: atvērtas, daļēji slēgtas un slēgtas kapsētas. Mazāk zināmi ir Rīgas privātie kapi. LV portāls skaidro, kas piešķir kapavietu, atbild par apbedīšanu un uzturēšanu un kas jāzina, lai mirušo varētu apbedīt Rīgas kapos.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 145 nosaka Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu iekšējo kārtību, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas un kapliču izmantošanas kārtību. Iespēju rezervēt jaunu kapavietu pašvaldības kapsētās noteikumi neparedz. Taču tas ir iespējams, piemēram, Rīgas privātajos kapos. Par kapavietas piešķiršanu, apbedīšanas veidu un izmaksām atbildīgs ir mirušā tuvinieks jeb kapavietas uzturētājs. Apbedīšanu Rīgas pašvaldības kapsētās piecu darba dienu laikā nodrošina Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde.

Apbedīšana pašvaldības kapsētā

Rīgā ir vairāku veidu kapsētas. Atvērtajās kapsētās kapu uzturētājs dos iespēju izvēlēties jaunu kapavietu vai dos atļauju virsapbedījumam. Rīgā tādi ir Jaunciema un Bolderājas kapi.

Savukārt daļēji slēgtos kapos personai, kurai piešķirs jaunu vai aktētu (noteiktā kārtībā par nekoptu atzītu) kapavietu, vajadzēs izvēlēties no tām teritorijām, kuras Kapsētu pārvalde ir atzinusi kā brīvas vietas apbedījumu veikšanai.

Daļēji slēgtos kapos mirušos apbedī izveidotās kapavietās, tas nozīmē, ka pārsvarā tur veic tikai virsapbedījumus, jo jaunu kapavietu ierādīšana ir ierobežota. Tie ir I Meža kapi, II Meža kapi, Miķeļa, Raiņa, Sarkandaugavas, Sarkandaugavas Kalna, Pļavnieku, Matīsa, Juglas, Biķeru, Lāčupes, Ziepniekkalna, Pleskodāles un Jaunie ebreju kapi.

"Normatīvajos aktos nav noteikta prasība, cik daudz un pēc cik ilga laika vienā kapavietā var apbedīt urnas ar mirušo pelniem."

Slēgtos kapos – Torņakalna, Mārtiņa, kā arī Kapsila kapsētā – ir iespēja tikai virsapbedīt urnas ar kremētu mirušo pelniem.

Katrai kapsētai ir savs pārzinis. Pēc tuvinieka nāves ir jāvēršas pie kapu pārziņa un jājautā par jaunas kapavietas piešķiršanu vai par virsapbedījuma (mirušā vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana virs esošā apbedījuma) atļauju. Kapavietu piešķirs un ierādīs kapsētas pārzinis, pamatojoties uz dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, un apliecinošu dokumentu, ka ir veikta maksa par kapavietu.

Apbedīšanas ierobežojumi pašvaldības kapsētās

Rīgas kapsētās apbedī mirušos, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Taču tas nenozīmē, ka bez deklarācijas galvaspilsētā mirušajam nevarēs atrast mūža mājas, jo ir trīs izņēmuma gadījumi:

 • kolumbāriji, kas ir īpaši izveidota vieta kapsētā, kas paredzēta urnu ar kremētu mirušo pelniem novietošanai/apbedīšanai;
 • iesniegums par citas personas apbedīšanu jaunā kapavietā no mirušā laulātā vai radinieka, kura dzīvesvieta deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;
 • apbedīšana iepriekš piešķirtā un izveidotā kapavietā neatkarīgi no pēdējās deklarētās dzīvesvietas.

Ierobežojumi ir arī virsapbedījumiem. Tos var izdarīt 20 gadus pēc pēdējā apbedījuma. Atsevišķos gadījumos, saskaņojot to ar Veselības inspekciju, šo termiņu var samazināt. Veselības inspekcijas vadītāja biroja preses sekretāre Agita Antonāne skaidro: "Piemēram, ja kapsēta ir ierīkota zemesgabalā ar porainu augsni (smilts, mālsmilts vai smilšmāls), kas nodrošina gaisa caurlaidību un ātru izžūšanu, Veselības inspekcija var termiņu samazināt līdz 15 gadiem, jo šādā  kapsētā notiek paātrināts trūdēšanas process."

Kremēšana

Rīgas pašvaldības teritorijā ir viena krematorija, "Rīgas kremācijas centrs-krematorija", kura atrodas Varoņu ielā 3a. Ja urnu ar mirušā pelniem nevēlas apglabāt kapavietā, bet grib novietot kolumbārija nišā, tad tādu piešķir un ierāda pašvaldības kapsētās, pamatojoties uz personas iesniegumu par kolumbārija nišas piešķiršanu un ierādīšanu, dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu) vai citas kompetentas iestādes izdotu dokumentu, apliecinošu dokumentu, ka ir veikta maksa par kolumbārija nišas lietošanu, un dokumentu, kas apliecina kremēšanas faktu.

Atšķirībā no kapavietas ierādīšanas un virsapbedījuma atļaujas personai, kura vēlas lietot kolumbārija nišu, jānoslēdz līgums ar Kapsētu pārvaldi, nevis ar kapsētas pārzini. Ievietot urnu kolumbārijā var tikai attiecīgās kolumbārija nišas lietotājs. Savukārt atvērt nišu drīkst tikai Kapsētu pārvaldes attiecīgās kapsētas pārzinis, pamatojoties uz kolumbārija nišas lietotāja rakstveida iesniegumu.

Der zināt, ka normatīvajos aktos nav noteikta prasība, cik daudz un pēc ilga laika vienā kapavietā var apbedīt urnas ar mirušo pelniem. Tas nozīmē, ka vienā kapavietā var apbedīt vairākas urnas neatkarīgi no kapsētas tipa un laika ierobežojuma. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes galvenais jurists Krišs Noris vērš uzmanību, ka "ir jāievēro kapavietas izmēri un tas, ka urnām ir jābūt ieraktām ne mazāk kā viena metra dziļumā".

Apbedīšana Rīgas privātajos kapos

Rīgas privātie kapi darbojas jau kopš 2000. gada, un tie atrodas Rencēnu ielā. Būtiskākā atšķirība no Rīgas pašvaldības kapsētām ir kapavietas rezervācijas iespēja. Rīgas privātajā kapsētā var nopirkt vai rezervēt kapavietu neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Ja vēlēsieties kapavietu nopirkt uzreiz, mirušā tuviniekam tā būs jāizvēlas un ar kapu pārvaldnieku jāsaskaņo bēru laiks. Par iegādi būs jāslēdz līgums, kurš stāsies spēkā tikai pēc pilnas apmaksas. Persona var iemaksāt tikai 20% no līguma summas un vienoties par pārējās summas atmaksu. Lai noslēgtu līgumu, vajadzēs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu).

"Lielākās atšķirības starp Rīgas pašvaldības kapsētām ir kapavietas rezervācijas iespējās."

Lai rezervētu kapavietu, personai jāierodas kapsētā, jāizvēlas kapavieta un, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jānoslēdz līgums. Rīgas privāto kapu pārvaldnieks Jānis Dravnieks skaidro: "Ja persona, esot dzīva, vēlas rezervēt kapavietu, noslēdzam līgumu, kurā ir norādīta summa, cik, piemēram, vienreiz gadā ir jāmaksā par kapavietas rezervēšanu." Ja rezervācijas laikā nav izmaksāta attiecīgās kapavietas summa, tad mirušā tuviniekam, kas uzņēmies bēru organizāciju, būs jāsamaksā visa atlikusī daļa.

Tā kā kapi ir jauni, pāragri runāt par virsapbedījumiem, bet J. Dravnieks domā, ka nākotnē šāds pakalpojums būs pieejams. Kolumbārija nišu šajos kapos nav, tāpēc urnu ar mirušā pelniem var apbedīt kapavietā.

Par jaunu kapavietu jāmaksā vienreiz

Apbedīšanas pakalpojumu minimums pašvaldības kapsētā ir kapa bedres rakšana un aizbēršana, mirstīgo atlieku apbedīšana zārkā vai urnas ar mirušā pelniem ierakšana zemē vai ievietošana kolumbārijā, zārka nolaišana kapā, kapavietas sagatavošana un kopiņas izveidošana, kā arī dokumentu noformēšana. Bēru sarīkošanai piedāvātajos pakalpojumos ir vēl daudz papildiespēju, piemēram, atļauja transporta iebraukšanai kapsētā, bez kuras dažkārt nevar iztikt, kā arī kapličas noma.

Par jaunu kapavietu ir jāmaksā vienreiz. Piemēram, ja ir nopirkta divvietīga kapavieta, tad tajā var apglabāt divus mirušos un veikt divus virsapbedījumus, ievērojot iepriekš minētos ierobežojumus. Balstoties uz Rīgas pašvaldības pakalpojumu portāla sniegtajām ziņām, tabulā redzama vienreizējā maksa par kapavietu pašvaldības kapsētās (summa norādīta eiro).

Vasara (01.05.-31.10.)           Ziema (01.11. - 30.04.)       *Atlaide maznodrošinātām vai trūcīgām personām, daudzbērnu ģimenēm, politiski represētām personām, I un II grupas invalīdiem, sociālās aprūpes institūcijām un bērnunamiem.

Vienreizējā maksa par kapavietu daļēji slēgtās kapsētās

Vienreizējā maksa par kapavietu atvērtajās kapsētās

vasarā

ziemā

vasarā/*atlaide

ziemā/*atlaide

Vienvietīga kapavieta

352,8

247,95

141,12/99,18

56,45/39,68

Divvietīga kapavieta

493,93

347,14

352,80/247,95

211,68/148,77

Trīsvietīga kapavieta

776,17

545,49

433,98

305

Četrvietīga kapavieta

1058,4

743,85

583,38

410

Rīgas privāto kapu pakalpojumos iekļauta kapavietu pārdošana un/vai rezervācija, dokumentu noformēšana, mirušā aizvešana uz morgu, bēru ceremonijas rīkošana un vadīšana, visu konfesiju mācītāju pieejamība, apbedīšanas piederumu pārdošana, bēru transports, kapsētu apkope u.c. Par cenām var uzzināt Rīgas privātajos kapos uz vietas vai zvanot kapu pārvaldniekam. LV portālam izdevās noskaidrot, ka šajā kapsētā vienvietīga kapavieta maksās no 400 līdz 860 eiro. Cenas atšķirības saistītas ar izvēlētās kapavietas atrašanās vietu kapos.

Nāves gadījumā valsts piešķir apbedīšanas pabalstu, taču ir jārēķinās, ka pabalsts nesegs visus ar bēru organizāciju saistītos izdevumus. Pabalsta apmērs dažādos gadījumos atšķiras. Informācija par pabalsta apmēriem ir pieejama Labklājības ministrijas mājaslapā. Pabalstu var pieprasīt jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā. Ja nomirst pensionārs, tad viņa laulātais, vecuma, invaliditātes vai izdienas pensijas saņēmējs, papildus apbedīšanas pabalstam var saņemt arī vienreizēju pabalstu mirušā divu pensiju apmērā.

Atsevišķā kārtība

Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumu 20. punktā norādīts, ka daļēji slēgtā kapsētā var piešķirt vietu mirušā, kuram dzīves laikā ir bijuši sevišķi nopelni Latvijas valsts vai Rīgas pilsētas labā, apbedīšanai, pamatojoties uz attiecīgās valsts pārvaldes iestādes, radošās savienības, nevalstiskās organizācijas vai profesionālās biedrības iesniegumu.

2016. gadā ir saņemti divi kapavietas piešķiršanas lūgumi. K. Noris apliecina, ka vienu lūgumu saņēma no Latvijas Kinematogrāfistu savienības par 20. februārī mūžībā aizgājušā kinooperatora Andreja Viestura Selecka apbedīšanu, otru – no Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas par 2.oktobrī aizsaulē aizgājušā profesora Nikolaja Fedorovska apbedīšanu.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'kapsētas  

  Ieteikt:  +1
-1

 
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
Lasīt komentārus (1)
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole diaspora mediācija Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti