viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Galvotāja atbildība aizņēmēja maksātnespējas gadījumā  4


Una Medne,
juriste

08.02.2017

ĪSUMĀ

 • Galvojums ir ar līgumu uzņemts pienākums atbildēt kreditoram par trešās personas parādu, neatsvabinot tomēr pēdējo no parāda.
 • Līdz 2016. gadam galvotāji varēja justies visai mierīgi, jo Civillikuma 1710. pants un 1712. pants noteica, ka galvojums izbeidzas ar katru darbību, kas dzēš galveno saistību, vai ar ikvienu notikumu, kas atbrīvo galveno parādnieku.
 • Augstākā tiesa nonāca pie viedokļa, ka galvenā parādnieka maksātnespēja un viņa atbrīvošana no neizpildītajām saistībām neizbeidz galvojumu, jo netiek sasniegts galvojuma mērķis – atbildēt kreditoram par trešās personas parādu.
 • Kreditoram jau no tā brīža, kad publiskajos reģistros ir pieejama informācija par galvenā parādnieka maksātnespējas procesu, ir tiesības celt prasību tiesā par parāda piedziņu no galvotāja.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +4
-2


Saistītie resursi

Tiesību akti Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +4 -2

Kā liecina jau pats vārds, senatnē par galvotāju uzskatīja fizisku personu, kas par otra parādiem atbildēja ar savu galvu – ja parādu nespēja atdot ne parādnieks, ne galvotājs, galvotājam tika nocirsta galva. Mūsdienās pamatā galvojuma būtība nav mainījusies, ja nu vienīgi miesas sods par dotā galvojuma neīstenošanu vairs netiek izpildīts.

Galvojuma mērķis jeb definējums izriet no Civillikuma 1692. panta, kas nosaka, ka galvojums ir ar līgumu uzņemts pienākums atbildēt kreditoram par trešās personas parādu, neatsvabinot tomēr pēdējo no parāda. No tā izriet, ka galvotājs jeb galvinieks ar savu doto galvojumu apsola kreditoram, ka aizņēmējs pildīs uzņemtās saistības jeb atmaksās kreditoram tam piešķirto aizdevumu.

Galvenie parādnieki – maksātnespējīgi

Pēdējos gados, kad kreditēšanas pakalpojums kļuva teju katram gribētājam pieejams un kad amerikāņu sapnis par skaisto dzīvi kļuva nepārvarams ikdienas slogs, daļa patērētāju, nespējot rast risinājumu, pieteica fiziskās personas maksātnespēju. Beidzoties maksātnespējas procesam, persona tika "atbrīvota" no atlikušo kredītu sloga jeb atlikušās kredītsaistības tika dzēstas.

Galvotāji varēja mierīgi uzelpot, jo Civillikuma 1710. pants un 1712. pants noteica, ka galvojums izbeidzas ar katru darbību, kas dzēš galveno saistību, vai ar ikvienu notikumu, kas atbrīvo galveno parādnieku. Šo Civillikuma regulējumu galvotāji izmantoja sev par labu, jo pirmšķietami varēja nonākt pie viedokļa: ja jau galvenais parādnieks ir atbrīvots no savu saistību izpildes, kas arī tā notiek, tiesai pieņemot lēmumu par fiziskās personas maksātnespējas procesa pabeigšanu, tad galvotājam jau vairs nav, par ko galvot, un arī viņa galvojumam ir jāizbeidzas. Šo praksi ilgu laiku arī tiesas izmantoja savos nolēmumos, atbrīvojot galvotājus no saistību izpildes.

Neizbeidz galvojumu

Taču 2016. gada vasarā viss būtiski mainījās, jo Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departaments 16. jūnijā pieņēma nolēmumu lietā Nr.C12183912 (SKC-178/2016), kurā Augstākā tiesa nonāca pie viedokļa, ka galvenā parādnieka maksātnespēja un viņa atbrīvošana no neizpildītajām saistībām neizbeidz galvojumu, jo netiek sasniegts galvojuma mērķis – atbildēt kreditoram par trešās personas parādu.

Galvinieka pienākums atbildēt kreditoram izriet no galvojuma līguma, proti, galvojot par parādnieka saistībām, galvinieks uzņemas risku atbildēt kreditoram par parādnieka saistībām arī tad, ja pēdējais nonāktu finansiālās grūtībās. Tātad galviniekam jāatbild kreditoram par galvenā parādnieka neizpildītajām saistībām arī tad, ja pēdējais nonācis finansiālās grūtībās.

"Galviniekam jāatbild kreditoram par galvenā parādnieka neizpildītajām saistībām arī tad, ja pēdējais nonācis finansiālās grūtībās."

Turpretī galvinieka atsvabināšana no pienākuma atbildēt kreditoram par galvenā parādnieka saistībām tikai tā iemesla dēļ, ka parādnieka sliktais finansiālais stāvoklis to novedis līdz maksātnespējai, ir pretrunā ar galvojuma mērķi, kas noteikts Civillikuma 1692. pantā.

Augstākā tiesa arī norādīja, ka gadījumā, ja ar tiesas lēmumu tiek izbeigta galvenā parādnieka, kas ir fiziskā persona, saistību dzēšanas procedūra un maksātnespējas process, dzēšot šīs personas saistību dzēšanas plānā norādītās neizpildītās saistības, galvojums netiek izbeigts, tādējādi attiecībā uz galvojumu nav piemērojams Civillikuma 1710. un 1712. pantā noteiktais atbrīvojums no galvojuma.

Nopietnība un sekas

Šis Augstākās tiesas nolēmums lika aizdomāties un vairāk apzināties galvojuma nopietnību un sekas – tas nav vienkāršs papīra gabals, ko paraksti par sava drauga, rada vai sadarbības partnera kredītsaistību izpildes garantēšanu, tās ir reālas sekas un, iespējams, nākotnē arī tavas saistības, ko var nākties atmaksāt, lai arī nevienu centu no šī aizdevuma neesi saņēmis.

Svarīgi zināt!

Noteikti svarīgi ir atcerēties, ka neatkarīgi no tā, kad galvenais parādnieks ir pasludinājis maksātnespēju, Civillikuma 1703. panta 2. punkts dod kreditoram tiesības vispirms prasīt parāda piedziņu no galvinieka, jo piedziņa no galvenā parādnieka noteikta ar īpašu (maksātnespējas) regulējumu, kur piedziņas darbības tiek atliktas uz nenoteiktu laiku un piedziņas rezultāti nav prognozējami.

No tā izriet, ka kreditoram nav jāgaida, kad būs beidzies galvenā parādnieka maksātnespējas process. Kreditoram jau no tā brīža, kad publiskajos reģistros ir pieejama informācija par galvenā parādnieka maksātnespējas procesu, ir tiesības celt prasību tiesā par parāda piedziņu no galvotāja.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
  Ieteikt:  +4
-2

 
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
Lasīt komentārus (4)
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti