viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 
 
 

Par kādiem pārkāpumiem atņem autovadītāja tiesības  11


Elīna Gulbe,
LV portāls

16.01.2017

ĪSUMĀ

 • Policija, konstatējot pārkāpumu, par kuru ir paredzēta tiesību atņemšana, aiztur vadītāja apliecību līdz lēmuma pieņemšanai.
 • Ja par pārkāpumu izvēlētais sods ir tiesību atņemšana, vadītājam jāšķiras no visu transportlīdzekļu kategoriju vadītāja apliecībām, izņemot velosipēda.
 • Transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem nav vadīšanas tiesību un kuri izdarījuši pārkāpumu, par ko paredzēta tiesību atņemšana, par soda mēru var noteikt aizliegumu tās iegūt.
 • Ja auto vadīts bez tiesībām (tās noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas), turklāt vadītājs bijis alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, iestājas kriminālatbildība.
 • Likums neparedz gadījumus, kad tiesības būtu iespējams atgūt pirms noteiktā soda termiņa beigām.

 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +10 -2

Viens no soda mēriem par rupju un sistemātisku ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu ir transportlīdzekļa vadītāja tiesību atņemšana. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss (LAPK) paredz, ka tās iespējams zaudēt uz laiku līdz pieciem gadiem, bet gadījumos, ja par nodarījumu tiek piemērots Krimināllikumā noteiktais sods, tiesības var tik atņemtas pat uz 10 gadiem.

Valsts policijas sniegtā informācija rāda, ka 2016. gadā transportlīdzekļu vadīšanas tiesības par administratīviem pārkāpumiem atņemtas 3325 personām, vairāk nekā 70% no autobraucējiem tiesības zaudējuši par sēšanos pie stūres alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Lai gan, salīdzinot ar 2015. gadu, sodīto pārkāpēju skaits mazinājies, nedaudz pieaudzis to šoferu skaits, kuriem tiesības atņemtas par ātruma pārkāpumiem.

Ceļu satiksmes likuma 29. pants paredz, ka auto vadīšanas tiesības var atņemt uz noteiktu vai nenoteiktu laiku. Savukārt LAPK nosaka, ka transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem nav vadīšanas tiesību un kuri izdarījuši pārkāpumu, par kuru paredzēta tiesību atņemšana, par soda mēru var noteikt aizliegumu tās iegūt. Lieguma termiņš šajā gadījumā atkarīgs no konkrētā pārkāpuma sankcijā noteiktā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanas termiņa un, tāpat kā tiesību atņemšanas gadījumā, attiecas uz visām transportlīdzekļu kategorijām, izņemot velosipēdu.

"Policija, konstatējot pārkāpumu, par kuru ir paredzēta tiesību atņemšana, aiztur vadītāja apliecību līdz lēmuma pieņemšanai, bet, kad tiek pieņemts lēmums, vadītāja apliecība tiek aizturēta līdz lēmuma termiņa beigām," norāda Valsts policijas pārstāve Simona Grāvīte. "Tāpat likumā noteiktos gadījumos, līdz lēmuma pieņemšanai, tiek aizturēts transportlīdzeklis. Tas attiecas uz automašīnas vadīšanu alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē."

Administratīvais sods ātrumpārkāpējiem un dzērājšoferiem

LAPK 149.8 pants nosaka, ka par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu par vairāk nekā 51 kilometru stundā tiesības var tikt atņemtas līdz pat sešiem mēnešiem. Savukārt, ja pārkāpums veikts vietā, kura apzīmēta ar 519. vai 555. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 533. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", transportlīdzekļu vadīšanas tiesības var nākties zaudēt uz divreiz ilgāku laiku.

Uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pat vienam gadam tiesības var tikt atņemtas arī par dzelzceļa barjeras patvaļīgu atvēršanu, apbraukšanu vai dzelzceļa sliežu ceļa šķērsošanu šim nolūkam neparedzētās vietās. Tāpat no tiesībām var nākties šķirties par ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu. Attiecīgais soda mērs paredzēts, arī nepakļaujoties policijas darbinieku atkārtotai vai vairākkārtējai prasībai apturēt transportlīdzekli. Šādā gadījumā LAPK nosaka, ka autovadītājam tiek piemērots administratīvais arests no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, naudas sods no 1200 līdz 1400 eiro un atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem.

Tāpat uz laiku līdz četriem gadiem tiesības var tikt atņemtas, vadot automašīnu alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Attiecīgajā gadījumā, atkarībā no pārkāpuma smaguma, transportlīdzekļa šoferim tiek piemērots arī administratīvais arests un ievērojams naudas sods.

Promiles/
pārkāpumi
Transportlīdzeklis Naudas sods, eiro Administratīvais arests Atņem tiesības
0,2-0,5 D1, D, D1E, DE, TRAM un TROL kategorija vai stāžs mazāks par diviem gadiem 210-430 - uz sešiem mēnešiem
0,5-1,0 velosipēds vai mopēds 40 - -
0,5-1,0 citiem 430-640 - uz gadu
1,0-1,5 velosipēds vai mopēds 120 - -
1,0-1,5 citiem 850-1200 no piecām līdz desmit diennaktīm uz diviem gadiem
>1,5, arī narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē velosipēds vai mopēds 170 - -
>1,5, arī narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē citiem 1200-1400 no 10-15 diennaktīm uz četriem gadiem
Par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu pēc satiksmes negadījuma, vai pēc transportlīdzekļa apturēšanas līdz pārbaudei velosipēda vai mopēda 170 - -
Par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu pēc satiksmes negadījuma, vai pēc transportlīdzekļa apturēšanas līdz pārbaudei citiem 1200-1400 no 10-15 diennaktīm uz četriem gadiem
Par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes velosipēda vai mopēda 170 - -
Par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes citiem 1200-1400 no 10-15 diennaktīm uz četriem gadiem

Jāņem vērā, ka naudas sodus par ceļu satiksmes drošības pārkāpumiem vēlams nomaksāt laicīgi, jo LAPK 299.1 pants nosaka – gadījumā, ja autovadītājam uzliktais naudas sods nav samaksāts gada laikā no dienas, kad lēmums stājies spēkā, stājas spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums līdz naudas soda samaksai.

Par atkārtotu pārkāpumu – kriminālatbildība

Krimināllikuma 262. pants nosaka – ja auto vadīts bez tiesībām (tās noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas), turklāt šoferis bijis alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, iestājas kriminālatbildība. Šādā gadījumā iespējamais soda mērs:

 • brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam
 • īslaicīga brīvības atņemšana
 • piespiedu darbs
 • naudas sods, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem un konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Tiesību atņemšana draud arī par ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu reibumā. Jo smagākas negadījuma sekas, jo stingrāki sodi. Ja ceļu satiksmes negadījuma rezultātā cietušajam nodarīti miesas bojājumi vai iestājusies nāve, papildus brīvības atņemšanai nākas šķirties arī no transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām uz laiku līdz desmit gadiem.

Krimināllikuma 262.1 pants autovadītāja tiesību atņemšanu paredz arī gadījumos, ja šoferis, kurš tiesības nav ieguvis noteiktajā kārtībā vai kuram tās ir atņemtas, atsakās no alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes vai ja pamesta ceļu satiksmes negadījuma vieta. Atkarībā no pārkāpuma smaguma šajā gadījumā tiesības var tikt atņemtas uz laiku līdz septiņiem gadiem.

Kriminālatbildības gadījumā par soda mēru lemj tiesa, turklāt Krimināllikums paredz, ka tiesību ierobežošana, piemēram, autovadītāja tiesību atņemšana, ir papildsods, kuru atbilstoši noziedzīga nodarījuma raksturam var noteikt arī gadījumos, kad šis sods nav paredzēts šā likuma sevišķās daļas attiecīgā panta sankcijā.

Savukārt par izvairīšanos no brīvības atņemšanas vai tiesības ierobežojošā soda izciešanas draud brīvības atņemšana uz laiku līdz vienam gadam vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods.

Lai tiesības atgūtu, jāiziet veselības pārbaude

Ja tiesības atņemtas par auto vadīšanu alkoholisko dzērienu reibumā, narkotisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, lai tās atgūtu, jāiziet pirmstermiņa veselības pārbaude. Attiecīgajā gadījumā pārbaudi veic ārstniecības iestādē izveidota specializēta medicīniskā komisija, un, ja narkologs transportlīdzekļa vadītājam konstatē atkarību no minētajām vielām, transportlīdzekļa vadīšanas tiesības var atgūt tikai pēc ārstēšanās, objektīvi pierādot vismaz vienu gadu stabilu remisiju, ko apliecina ārstējošā narkologa atzinums.

Likums neparedz gadījumus, kad tiesības būtu iespējams atgūt pirms noteiktā soda termiņa beigām.

Ministru kabineta noteikumu Nr. 103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība" 39. punktā norādīts, ka gadījumos, "ja personai pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros ir noteikts transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums vai ja personai ir atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz gadu vai ilgāk, vai ja transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir atņemtas par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, persona, lai atjaunotu vadītāja tiesības, nokārto B kategorijai atbilstošu teorētisko un vadīšanas eksāmenu vienā no CSDD nodaļām, kurā šos eksāmenus pieņem".

Nākamajā publikācijā lasiet par gadījumiem, kad autovadītājam var tikt piemērots transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'autosatiksme  'vadītāja apliecība  

  Ieteikt:  +10
-2

 
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
Lasīt komentārus (11)
 
 
VECĀKIE    JAUNĀKIE
«
1 2 Kopā: 11
»

Es
Iesaka:  +4  -13

Ka var atņemt manas tiesības? Man var atņemt autovadītaja apliecību, bet ne manas tiesības

16.01.2017 19:49:10

Elīna, LVportāls
Iesaka:  +8  -0

Transportlīdzekļa vadītāja apliecība ir tikai dokuments, kas apliecina transportlīdzekļa vadīšanas tiesību esamību.

19.01.2017 14:21:37

Ilgvars
Iesaka:  +0  -3

Un kā ir tad ja noņem piemēram A C E tad tās kategorijas arī jāliek pa jaunu?

19.01.2017 17:32:59

Ilgvars
Iesaka:  +0  -3

Un kā ir tad ja noņem piemēram A C E tad tās kategorijas arī jāliek pa jaunu?

19.01.2017 17:33:32

Ella
Iesaka:  +4  -7

Es lasu un saprotu, ka visi likumi ir izdomāti tā, lai pēc iespējas vairāk iedzīvotājiem atņemtu tiesības! Ja tev var atņemt tiesības par braukšanu apdzīvotā vietā uz 51 km /h, bet tai pat laikā braucot uz 45km/h skaitītos jau satiksems bremzēšana, par ko arī var uzlikt sodu! Wtf? Pidrilas jej bogu

21.01.2017 10:12:43

Tralla
Iesaka:  +2  -0

Ella, iemācies lasīt!

23.01.2017 11:57:17

Janis
Iesaka:  +1  -0

Aizmirsa izskaidrot sīkāk par psihotropo vielu ietekmi. Pec xanax, korvolola lietošanas 1x nevar sesties pie stures 2 menešus, jo analizes uzradis vielu klatbutni! Jamaina lv tiesibas pret citu valstu kamēr nav atnemtas!!!!

21.01.2017 16:13:20

Ēriks Griģis
Iesaka:  +3  -0

Tiesības vadīt B kategorijas automobili jāpiešķir no 16 gadu vecuma! Jo agrāk jaunais vadītājs sāk piedalīties ceļu satiksmē, jo mazāks ir satiksmes negadījumos bojā gājušo skaits. Ja jaunais vadītājs saņem apliecību un viņam pavadoņa klātbūtnē ir tiesības sākt vadīt auto jau no 17 gadu vecuma (ieviests Vācijā no 2004. gada), tad bojā gājušo skaits jauno autovadītāju bilancē samazinās līdz 20%. Ja vadīt varētu sākt jau no 16 gadu vecuma, tad bojā gājušo skaitu Latvijā varētu mazināt vēl par 10%, kas kopā jau būtu 30% dzivi palikušie. Latvijā viena skolas klase paliktu dzīvajo skaitā katru gadu! Nosauciet vārdā to, kurš šādam projektam iebilstu, lai Latvijā ceļu satiksmē atbalstītu nogalināt 30 jauniešus ik gadu no gada!

22.01.2017 11:35:05

Edgars
Iesaka:  +2  -1

Principā sanāk ka tev tiesības patreiz var atņemt par jebko.tas nav normali un ko darīs kad visiem būs atņemtas+ daļa kuriem ir pametīs lv???tad īsāk sakot būs pakaļā tādā ka domāt sāks kādus likumus ieviesuši ir ka lv nav autovadiitaaju ar labam kategorijam bet jauni girki kuriem tikai B...

23.01.2017 09:21:18

Dille
Iesaka:  +2  -0

Edgar, ja, Jūsuprāt, atņemtas tiesības par braukšanu dzērumā vai traucoties cauri pilsētais uz 100 km/h ir "par neko", es ļoti ceru, ka Jums nav tiesību.

24.01.2017 10:58:34

«
1 2 Kopā: 11
»
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti