viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Autoceļu uzturēšana ziemā


Elīna Gulbe,
LV portāls

11.01.2017

ĪSUMĀ

 • Autoceļu uzturēšana notiek atbilstoši katram ceļa posmam piešķirtajai klasei (A, A1, B, C un D)
 • Autoceļu uzturēšanas ziemas sezona sākas 1. novembrī un ilgst līdz 31. martam
 • Mainīgos laikapstākļos galvenais uzdevums ir nodrošināt ceļu caurbraucamību
 • Intensīvākie tīrīšanas darbi lielākoties notiek no pulksten četriem līdz sešiem rītā
 • Ārkārtējos laikapstākļos ceļu uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +0
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +0 -0

Katru ziemu sniegs un putenis Latvijā, šķiet, atnāk kā pārsteigums. Līdz ar to neizbēgamas ir arī autovadītāju sūdzības par apgrūtinātajiem braukšanas apstākļiem un ceļu stāvokli. Tā kā autoceļi pieder gan valstij, gan pašvaldībām, vai zinām, uz ko dusmoties, un vai dusmām ir pamats? LV portāls skaidro, kā tiek plānoti un norit ceļu uzturēšanas darbi ziemas sezonā.

Par valsts ceļu stāvokli Latvijā atbildīga valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi", bet to uzkopšanu 20 tūkstošu kilometru garumā nodrošina uzņēmums "Latvijas autoceļu uzturētājs". Savukārt par pašvaldībām piederošajiem ceļiem rūpes jāuzņemas pašai pašvaldībai. Kārtību, kādā jānorit autoceļu uzturēšanai, nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli". Tajos reglamentēti arī nosacījumi ceļu tīrīšanai ziemā.

Jo intensīvāka satiksme, jo augstāka klase

Autoceļu uzturēšana notiek atbilstoši katram ceļa posmam piešķirtajai klasei, kura tiek noteikta, ņemot vērā autoceļa klasifikāciju un transportlīdzekļu satiksmes intensitāti.

Klasifikācijas principi definēti likuma "Par autoceļiem" 3. pantā, kas paredz, ka valsts autoceļi iedalāmi trīs kategorijās:

 1. galvenie autoceļi – savieno valsts autoceļu tīklu ar citu valstu galvenās nozīmes autoceļiem un galvaspilsētu ar pārējām republikas pilsētām vai republikas pilsētu apvedceļiem;
 2. reģionālie autoceļi – savieno novadu administratīvos centrus savā starpā vai ar republikas pilsētām vai galvaspilsētu, vai ar galvenajiem vai reģionālajiem autoceļiem vai savā starpā republikas pilsētas;
 3. vietējie autoceļi – savieno novada administratīvos centrus ar novada pilsētām, novada apdzīvotām teritorijām, kurās atrodas pagastu pārvaldes, ciemiem vai citiem valsts autoceļiem vai savā starpā atsevišķu novadu administratīvos centrus.

Savukārt ceļa uzkopšanas klasi (A, A1, B, C un D) atbilstoši satiksmes intensitātei nosaka pēc šādiem parametriem:

Vidējā transportlīdzekļu satiksmes intensitāte (automašīnu skaits diennaktī)

Galvenie autoceļi

Reģionālie autoceļi

Vietējie autoceļi

Pašvaldību autoceļi

vairāk par 5000

A

A

A

no 1000 līdz 5000

A1

A1

A1

A1

no 500 līdz 999

A1

B

B

B

no 100 līdz 499 

C

C

C

mazāk par 100

D

D

Autoceļiem ar grants vai šķembu segumu tiek piešķirta C vai D uzturēšanas klase.

2016./2017. gada ziemas sezonā A uzturēšanas klase noteikta 748 km garam valsts ceļu posmam, savukārt A1 – 2400 km. Saraksts ar valsts autoceļiem piešķirtajām uzturēšanas klasēm atrodams "Latvijas Valsts ceļu" mājaslapā.

Uzturēšanas darbus plāno atbilstoši laikapstākļiem

Autoceļu uzturēšanas ziemas sezona sākas 1. novembrī un ilgst līdz 31. martam. "Latvijas autoceļu uzturētāja" pārstāvis Miks Lūsis gan skaidro, ka uzņēmums nepieciešamos darbus uzsāk jau septembrī, kad tiek sagatavoti pretslīdes materiāli un kalibrēta ziemas dienestu tehnika. "Kopš 1. novembra visā Latvijā strādājam diennakts režīmā. 28 pilsētās – kādreizējos rajonu centros – strādā informatīvie dežuranti un vēl četros reģionālos centros Rīgā, Liepājā, Valmierā un Rēzeknē strādā dežuranti, kas apkopo informāciju reģionālā līmenī. Viņi seko laika ziņām un informācijai no vairāk nekā 50 meteostacijām, kas izvietotas uz Latvijas galvenajiem autoceļiem. Papildus mūsu ziemas operatīvie dežuranti regulāri brauc, apseko ceļus uz vietas, veic mērījumus un pieņem lēmumus par darbu uzsākšanu, jo ne visur ir meteoroloģiskās stacijas."

Ministru kabineta noteikumi Nr. 224 izdala ceļu uzturēšanas prasības dažādos laikapstākļos:

 1. pastāvīgos – kad gaisa temperatūra ir pastāvīga, nav nokrišņu, uz autoceļa neveidojas apledojums un vēja ietekmē uz autoceļa brauktuves netiek uzputināts sniegs;
 2. mainīgos – kad uz autoceļa brauktuves veidojas apledojums, krājas sniegs vai veidojas sniega sanesumi.
Prasības

Uzturēšanas klase

A

A1

B

C

Pieļaujamie rādītāji

Ledus vai sniega vidējais biezums uz autoceļa brauktuves pastāvīgos laikapstākļos

atsevišķas sniegotas vietas līdz 1 cm

atsevišķas sniegotas vietas līdz 1 cm

4 cm

10 cm

Autoceļa brauktuves līdzenums pastāvīgos laikapstākļos

ledus risas
līdz 1 cm

ledus risas
līdz 2 cm

ledus risas
līdz 4 cm

ledus risas
līdz 5 cm

Laiks autoceļa brauktuves attīrīšanai no sniega

3 stundas

4 stundas

6 stundas

18 stundas

Laiks autoceļa brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu

3 stundas

4 stundas

6 stundas

netiek normēts

Sniega biezums uz autoceļa brauktuves mainīgos laikapstākļos

6 cm

6 cm

8 cm

10 cm

Sniega sanesumu biezums uz autoceļa brauktuves atsevišķās vietās sniegputenī

12 cm

12 cm

16 cm

20 cm

Slapja sniega biezums vai ar sāli un smiltīm sajaukta sniega biezums uz autoceļa brauktuves mainīgos laikapstākļos

3 cm

3 cm

5 cm

6 cm

Autoceļa brauktuves līdzenums mainīgos laikapstākļos

ledus risas
līdz 2 cm

ledus risas
līdz 3 cm

ledus risas
līdz 4 cm

ledus risas
līdz 6 cm

Autobusu pieturvietas platforma jātīra, ja sniega sega sasniedz biezumu, kas lielāks par 10 cm

24 stundās

24 stundās

24 stundās

netiek normēts

Uzturēšanas klases ir spēkā šādās diennakts stundās

6.00–22.00

6.00–20.00

6.00–18.00

6.00–18.00

Autoceļus, kuriem noteikta D klase, jāattīra no sniega līdz četrām reizēm sezonā atkarībā no sniega daudzuma.

Miks Lūsis skaidro: "Mainīgos laikapstākļos galvenais uzdevums ir nodrošināt ceļu caurbraucamību, jo kvalitatīvi sakārtot brauktuves iespējams tikai tad, kad ir beigusies snigšana. To paredz arī likums, jo tajā noteiktais laiks autoceļu brauktuves attīrīšanai tiek skaitīts no brīža, kad sniegs beidzis snigt, līdz brīdim, kad autoceļa brauktuve attīrīta.

Mēs darbus cenšamies paveikt vēl pirms kustības intensitātes maksimuma stundas, lai tad, kad cilvēki nonāk uz ceļa, braukšanas apstākļi būtu apmierinoši vai mainīgos laika apstākļos darbi jau notiktu atkārtoti, tāpēc intensīvākie tīrīšanas darbi lielākoties notiek no pulksten četriem līdz sešiem rītā. Ja ir veikti tīrīšanas vai kaisīšanas darbi, bet snigšana turpinās un mainīgu laika apstākļu dēļ pastāv iespēja, ka uz ceļa var veidoties vai turpina saglabāties braukšanu apgrūtinoša situācija, tad uzturētāji konkrētajā laika posmā attiecīgajam ceļa posmam piešķir novērtējumu, ka braukšanas apstākļi ir apgrūtināti. Tomēr tas nenozīmē, ka šis ceļš noteikti būs slidens vai ar sniegu. Iespējams, tajā brīdī vēl tiek veikti darbi vai arī vienreiz jau ir padarīti un tiek veikti atkārtoti."

Intensīva snigšana ir ārkārtas apstākļi

Ministru kabineta noteikumos atsevišķi izdalīti arī gadījumi, kad laika apstākļi vērtējami kā ārkārtēji. Ziemas sezonā tādi iestājas intensīvas snigšanas gadījumā, kad nepārtraukti snigušā sniega kārtas biezums četrās stundās pārsniedz 10 cm, kā arī tad, ja intensīva snigšana turpinās nepārtraukti ilgāk par sešām stundām vai ar pārtraukumiem ilgāk par 12 stundām, vai atkala vai lietus vairākas reizes diennaktī uz sasalušas brauktuves izveido apledojumu, vai vēja ātrums pārsniedz 20 metrus sekundē un veidojas sniega sanesumi.

Ārkārtējos laikapstākļos ceļu uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, ņemot vērā konkrētā autoceļa ekonomisko un sociālo nozīmi. Likums nosaka, ka pēc šāda principa uzturēšanas darbi veicami arī tad, ja uzturēšanai paredzētais (pieejamais) finansējums nav pietiekams, lai nodrošinātu klasei atbilstošo uzturēšanas prasību izpildi.

"Latvijas autoceļu uzturētāja" pārstāvis atgādina, ka autovadītāji ir aicināti ziņot par ceļa stāvokli, turklāt to darīt ne tikai ziemas periodā, zvanot uz Satiksmes informācijas centra diennakts informatīvo tālruni.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'autoceļi, ielas  'autosatiksme  

  Ieteikt:  +0
-0

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti