viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Kā atgūt pārmaksātu vai nepareizi iemaksātu administratīvo sodu  1


Laura Studente,
LV portāls

16.11.2016

ĪSUMĀ

 • Administratīvā soda pārmaksa veidojas gadījumos, ja persona sākotnēji samaksā naudas sodu, bet vēlāk to pārsūdz un tiesa prasību apmierina.
 • Nepareiza soda nomaksa visbiežāk saistīta ar naudas iemaksāšanu nepareizajā valsts budžeta kontā.
 • Lai saņemtu atmaksāto soda summu, personai ar iesniegumu jāvēršas Valsts ieņēmumu dienestā - ja maksājums veikts valsts budžetā vai pašvaldībā – ja maksājums veikts pašvaldības budžetā.
 • Iesniegums par soda atmaksu jāiesniedz trīs gadu laikā, kad maksājums veikts, vai nākamajā dienā pēc tiesas sprieduma stāšanās spēkā.
 • Iestādes naudas summu atmaksā 15 darba dienu laikā no tās institūcijas rakstveida atzinuma saņemšanas, kas pieņēmusi lēmumu par naudas soda uzlikšanu.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +2
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +2 -0

Šodien, 16. novembrī, spēkā stājas grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas ievieš mehānismu pārmaksāto vai nepareizi iemaksāto administratīvo sodu atmaksai. Pieteikumu soda atmaksai varēs iesniegt trīs gadu laikā.

2014. gadā Valsts ieņēmumu dienests (VID) saņēma vairāk nekā 1000 prasības par pārmaksātu vai nepareizi iemaksātu administratīvo sodu naudas summu atmaksu, kas kopā veido naudas summu 150256,76 eiro apmērā. Līdz šim normatīvie akti neregulēja rīcību, ja administratīvais sods tika pārmaksāts vai kļūdaini ieskaitīts nepareizā bankas kontā, taču atmaksa tika veikta praksē pēc personas lūguma, iepriekš skaidroja Valsts ieņēmumu dienests. Taču no šodienas Administratīvo pārkāpumu kodekss papildināts ar 297.2 pantu, kas paredz mehānismu naudas atmaksai.

Kad notiek naudas kļūdaina iemaksa vai pārmaksa?

Soda pārmaksa visbiežāk veidojas gadījumos, kad persona sākotnēji samaksā naudas sodu, bet vēlāk to pārsūdz un tiesa prasību apmierina. Par administratīvo sodu pārsūdzēšanas iespējām plašu skaidrojumu var lasīt LV portāla rakstā "Administratīvie sodi, to pārsūdzība, nomaksa un piespiedu piedziņa".

Savukārt nepareiza soda nomaksa parasti saistīta ar naudas iemaksāšanu valsts budžeta nepareizajā kontā. Kā Saeimas Juridiskajā komisijā ir skaidrojis Valsts ieņēmumu dienests – šāda situācija notiek, jo administratīvie naudas sodi, atkarībā no pārkāpuma veida, jāiemaksā 26 dažādos kontos, kas var radīt iespējamību, ka nauda netiek ieskaitīta pareizajā kontā. 

Kas jādara, lai saņemtu nepareizi vai kļūdaini iemaksāto naudas summu?

Valsts budžetā pārmaksāto vai nepareizi iemaksāto naudas soda summu varēs saņemt atpakaļ, vēršoties VID ar attiecīgu iesniegumu. Savukārt, lai saņemtu atpakaļ pašvaldības budžetā ieskaitīto naudu, ar iesniegumu būs jāvēršas pašvaldībā, kas pieņēmusi lēmumu par naudas soda uzlikšanu.

Nepareizi iemaksāto naudas soda summu atmaksā, ja iesniegums iesniegts triju gadu laikā no dienas, kad maksājums ir atzīts par saņemtu valsts vai pašvaldības budžetā.

Savukārt pārmaksāto naudas soda summu atmaksā, ja iesniegums iesniegts triju gadu laikā no dienas, kad lēmums par naudas soda uzlikšanu kļuvis izpildāms. Piemēram, ja iesniegums iesniegts saistībā ar spēkā stājušos tiesas spriedumu administratīvā pārkāpuma lietā, ar kuru tiesa nolēmusi samazināt vai atcelt piemēroto naudas sodu, tad iesnieguma iesniegšanas termiņš ir skaitāms ar nākamo dienu no tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienas.

Ja naudas soda maksātājs nav iesniedzis iesniegumu trīs gadu laikā, tad viņš zaudē tiesības saņemt pārmaksāto vai nepareizi iemaksāto naudas soda summu.

Valsts budžetā pārmaksāto vai nepareizi iemaksāto naudas soda summu, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtu naudas soda maksātāja iesniegumu, atmaksā Valsts ieņēmumu dienests 15 darba dienu laikā no tās institūcijas (amatpersonas) rakstveida atzinuma saņemšanas, kas pieņēmusi lēmumu par naudas soda uzlikšanu.

Pašvaldības budžetā pārmaksāto vai nepareizi iemaksāto naudas soda summu, pamatojoties uz naudas soda maksātāja iesniegumu, atmaksā pašvaldība 15 darba dienu laikā no tās institūcijas (amatpersonas) rakstveida atzinuma saņemšanas, kas pieņēmusi lēmumu par naudas soda uzlikšanu.

Kādos gadījumos maksājumu uzskata par saņemtu valsts budžetā?

Valsts budžetā nepareizi iemaksāto naudas soda summu varēs atmaksāt, ja iesniegums iesniegts triju gadu laikā no dienas, kad maksājums atzīts par saņemtu valsts budžetā. MK noteikumi Nr. 972 "Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu" nosaka, ka maksājums ir atzīstams par saņemtu valsts budžetā, ja ir izpildīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

 • maksātājs, veicot maksājumu skaidrā naudā valsts budžeta maksājumus administrējošā institūcijā, ir tai nodevis skaidru naudu un minētā institūcija maksātājam ir izsniegusi atbilstošu attaisnojuma dokumentu, ievērojot grāmatvedību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Valsts budžeta maksājumus administrējošai institūcijai ir pienākums skaidrā naudā iekasēto valsts budžeta maksājumu kopsummu iemaksāt attiecīgajā valsts budžeta kontā Valsts kasē normatīvajos aktos noteiktajā termiņā;
 • Valsts kase no maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja saņemtā maksājuma summu ir darījusi pieejamu valsts budžeta kontā Valsts kasē pēc tam, kad maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs, pamatojoties uz maksātāja doto maksājuma rīkojumu, ir izpildījis maksājumu un veicis naudas pārvedumu;
 • valsts budžeta maksājumus administrējošā institūcija vai starpniekinstitūcija no maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja uz norādīto adresi internetā ir saņēmusi ziņojumu par maksājuma izpildi un garantiju veikt naudas pārvedumu uz attiecīgo valsts budžeta kontu Valsts kasē, ja maksājums veikts, izmantojot tiešsaistes maksājuma pakalpojumu;
 • valsts budžeta maksājumus administrējošā institūcija vai starpniekinstitūcija no saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja ir saņēmusi ziņojumu par maksājuma izpildi un garantiju veikt naudas pārvedumu uz attiecīgo valsts budžeta kontu Valsts kasē, kā arī izsniegusi maksātājam atbilstošu attaisnojuma dokumentu, ievērojot maksājuma pakalpojuma līgumā noteiktās prasības, ja maksājums tiek veikts ar maksājumu karti.
 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'administratīvās tiesības  'sods  

  Ieteikt:  +2
-0

 
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
Lasīt komentārus (1)
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole diaspora mediācija Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti