viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Tiešās pārvaldes iestāžu datubāze


Inta Šaboha,
LV portāls
15.08.2012

ĪSUMĀ

Tiešās pārvaldes iestāžu datubāze ir pieejama interneta vietnē http://tpi.mk.gov.lv/ui/.

Informācija tiek iedalīta trīs sadaļās un piecās apakšsadaļās:

 • augstākās valsts tiešās pārvaldes iestādes;
 • padotības iestādes (pakļautības iestādes, pārraudzības iestādes, valsts akciju sabiedrības, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību un kapitālsabiedrības ar valsts daļu);
 • citas iestādes.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +3
-1 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +3 -1

Kā liecina pats nosaukums - tiešās pārvaldes iestāžu datubāze, ir informācijas resurss, kurā ir pieejama visa informācija par tiešās pārvaldes iestādēm. Datubāze ne tikai ļauj ikvienam jebkurā laikā iepazīties ar informāciju par šīm iestādēm, bet arī nodrošina tajā ievietoto datu publisku ticamību.

Tiešās pārvaldes iestāžu datubāzē ir atrodama vispārīga informācija par visām valsts tiešās pārvaldes iestādēm – ministrijām un to pakļautības un padotības iestādēm. Datubāzē nav ietverta informācija par pašvaldības un citām atvasināto publisko tiesību juridiskām personām, to veidotām iestādēm, citām neatkarīgām iestādēm un valsts iestādēm.

Tiešās pārvaldes iestāžu datubāzi uztur Valsts kanceleja. Tā ikvienam iedzīvotājam ir pieejama interneta vietnē http://tpi.mk.gov.lv/ui/.

 

Jauna kārtība

Jāpiemin, ka līdz šim vairāk nekā divus gadus nebija spēkā neviena normatīvā regulējuma, kas noteiktu, kā iestādēm šajā datubāzē ir jāievieto informācija. Iepriekšējie Ministru kabineta noteikumi zaudēja savu spēku 2010.gada 1.jūlijā.

Nu ir pieņemta un 15.augustā spēkā stājas jaunā tiesību norma - MK instrukcija "Kārtība, kādā valsts tiešās pārvaldes iestādes ievieto informāciju tiešās pārvaldes iestāžu datubāzē".

"Tiešās pārvaldes iestāžu datubāzi uztur Valsts kanceleja. "

Valsts pārvaldes attīstības departamenta konsultante Asnate Kalniņa norāda: "Jaunā instrukcija neparedz informācijas ievadīšanu par valsts kapitālsabiedrībām, jo šī datubāze atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma  14.panta pirmajai daļai paredzēta tiešās pārvaldes iestāžu uzskaitei."

 

Pieejamā informācija

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 14.pantā ir noteikts, ka datubāze par tiešās pārvaldes iestādēm ir izveidota, lai nodrošinātu tiešās pārvaldes institucionālās sistēmas pārskatāmību un efektivitāti. Jāuzsver, ka pieejamā informācija ir vispārīga, tomēr datubāze sniedz izejas iespējas uz iestāžu mājaslapām, kur savukārt ir atrodamas  plašākas ziņas.

Likuma pants paredz, ka tiešās pārvaldes iestāžu datubāzē par katru institūciju ir ievietota šāda publiski pieejama informācija:

 • iestādes nosaukums, padotība, kompetence;
 • iestādes atrašanās vieta, telefons un citi saziņas līdzekļi, apmeklētāju pieņemšanas laiks;
 • iestādes struktūra;
 • iestādes nolikums un reglaments;
 • amatpersonu saraksts;
 • saistošie un izdotie iekšējie normatīvie akti;
 • iestādes darbību konkrētā jomā tieši regulējošie ārējie normatīvie akti;
 • publiskie pārskati.

Gadījumos ja ir radušies tehniski sarežģījumi, Ministru kabineta mājaslapā būs ievietots attiecīgs paziņojums.

 

Informācijas atlases iespējas

Lai vieglāk un pārskatāmāk būtu atrast sev vēlamo, tiešās pārvaldes iestāžu datubāzē informācija ir izkārtota vairākās sadaļās:

 • augstākās valsts tiešās pārvaldes iestādes (ministrijas un Valsts kanceleja);
 • padotības iestādes (pakļautības iestādes, pārraudzības iestādes, valsts akciju sabiedrības, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību un kapitālsabiedrības ar valsts daļu, kas iekļautas datubāzē saskaņā ar iepriekš noteikto kārtību);
 • citas iestādes.

Tātad, atverot jebkuru no minētajām sadaļām, tālāk ir iespējams izvēlēties konkrēto iestādi. Piemēram, sadaļā "Augstākās valsts tiešās pārvaldes iestādes" izvēloties iegūt informāciju par Tieslietu ministriju, parādās gan iestādes apraksts, adrese, kontaktinformācija, darba laiks, gan struktūra un cita informācija.

"Datubāze ir pieejama jebkurai ieinteresētajai personai tiešsaistes režīmā. "

Šajā datubāzē publicētajai informācijai ir publiska ticamība, kas nozīmē, ka tai ir jābūt pieejamai sabiedrībai bez ierobežojumiem un tajā esošajai informācijai jābūt pārbaudāmai.

 

Kā aktualizē un ievieto informāciju

Tiešās pārvaldes iestāžu datubāzi veido, pārzina un kārto galvenais datubāzes administrators, ko ir norīkojis Valsts kancelejas direktors. Vēl tiek izraudzīts ministrijas datubāzes administrators, kas ir atbildīgs par ministrijas un to padotības iestāžu sadarbību, un ministrijas datubāzes redaktors, kas ir atbildīgs par informācijas ievadi un tās regulāru aktualizēšanu.

MK instrukcijas projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā jeb anotācijā ir teikts, ka datubāzē ievietojamā informācija tiek aktualizēta un papildināta līdzšinējā kārtībā, tādējādi valsts pārvaldes iestādēm nav uzliekts papildu slogs.

Salīdzinot ar iepriekšējo kārtību, tagad būs vieglāka informācijas ievade. A.Kalniņa skaidro, ka visos ministrijas/ padotības iestādes apraksta formas laukos varēs ievietot:

 • saiti uz attiecīgās institūcijas mājaslapas sadaļu, kurā atrodama informācija par institūciju;
 • saiti uz normatīvā akta teksta publikāciju tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv vai attiecīgā normatīvā akta sistematizēto tekstu tīmekļa vietnē www.likumi.lv.

A.Kalniņa norāda, ka tādējādi tiks nodrošināts, lai informācija datubāzē vienmēr būtu aktuāla un pareiza.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
  Ieteikt:  +3
-1

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole diaspora mediācija izglītības_saturs Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība interneta_pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika politika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība SAB sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti