viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Bioloģiskā lauksaimniecība


Inta Šaboha,
LV portāls
15.11.2011

Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +1
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +1 -0

Videi draudzīga saimniecība, „zaļais” dzīvesveids, bioloģiskās pārtikas ražotne – šie ir tikai daži no piemēriem, kā mēdz dēvēt bioloģisko lauksaimniecību, un tie visi pilnībā raksturo to. Bet kas tad patiesībā ir bioloģiskā lauksaimniecība, un kā savu saimniecību pārveidot par tādu?

Saimniecību pārveidot par bioloģisko lauksaimniecību nevar vienā dienā, nedēļā vai gadā. Lai saimniecība iegūtu bioloģiskās saimniecības nosaukumu, ir jāiziet vairāki posmi: vispirms ir jāatsakās saimniecībā lietot jebkādus pesticīdus un minerālmēslus, nākamais solis – jāiesniedz pieteikums sertifikācijai vienā no divām bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijām, tad jāiztur pārbaudes laiks un jāiegūst sertifikāts. Bet ar to vien viss nebeidzas. Lai nezaudētu bioloģiskās lauksaimniecības statusu, ir jāturpina arī turpmāk saimniekot saskaņā ar bioloģiskās lauksaimniecības prasībām.

 

Saskaņā ar dabu

Patērētāju vidū ar katru gadu pieaug pieprasījums pēc bioloģiski ražotajiem produktiem. Šo pieprasījumu apmierināt var vienīgi tie lauksaimnieki, kas ir izvēlējušies saimniekot saskaņā ar dabu – bioloģiski. Šie lauksaimnieki izmanto lauksaimniecības metodi, kuras pamatā ir prasība neizmantot sintētiskos minerālmēslus un pesticīdus. To vietā lauki tiek mēsloti ar kūtsmēsliem, un augsne ar ūdens un saules palīdzību iegūst visu sev nepieciešamo. Bioloģiskās lauksaimniecības princips ir darboties saskaņā ar dabu – ražošanas procesā ne tikai  tiek ražota veselībai droša pārtikas produkcija, bet arī tiek domāts par veselīgu augsni.

Iespējams, citiem bioloģiskā saimniekošana liekas laikietilpīgs, sarežģīts un nopietns process, tomēr svarīgi ir atcerēties, ka tā nav – visas bioloģiskajai saimniekošanai izvirzītās prasības ir izdarāmas. Tās izvirzītas tādēļ, lai mazinātu cilvēku ietekmi uz apkārtējo vidi un lai pircējs, pērkot bioloģisko produkciju, būtu drošs, ka tā tik tiešām tāda ir.

 

Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija

Lai saimniecība kļūtu par bioloģisko un varētu savu produkciju izplatīt kā bioloģisku, tai ir jāiegūst bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts. Zemkopības ministrijas (ZM) Veterinārā un pārtikas departamenta Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļas vecākā referente Līga Drozdovska stāsta, ka sertifikācijas process sākās brīdī, kad ir iesniegts pieteikums sertifikācijai vienā no divām bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijām Latvijā – biedrībai "Vides kvalitāte" vai valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs".

Ministru kabineta noteikumi Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība" noteic, ka pieteikums kādai no kontroles institūcijām ir jāiesniedz līdz attiecīgā gada 1.aprīlim. "Tas nozīmē, ka iesniegumu var iesniegt jebkurā datumā, bet, to darot pēc 1.aprīļa, saimniecībai jāgaida vesels gads, līdz tā tiks iekļauta attiecīgajā gadā izvērtējamo saimniecību kontroles grafikā," norāda L.Drozdovska.

"Bioloģiskā lauksaimniecība darbojas saskaņā ar dabu – tiek veikti dabiski pasākumi un darbības, kas ne tikai ražo veselībai drošu pārtikas produkciju, bet arī veido veselīgu augsni. "

Saimniecībām, kas iesniegušas pieteikumu sertifikācijai, ir jārēķinās ar kontroles institūcijas inspekcijas vizīti. Tās laikā tiks apraudzīti saimniecības lauki, ražošanas ēkas un aplūkota dokumentācija, vērtēta tās atbilstība un sagatavots kontroles ziņojums. Pēc inspekcijas vizītes kontroles institūcija mēneša laikā pieņem lēmumu par saimniecības atbilstību vai neatbilstību un pievienošanos bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmai.

"Pozitīva lēmuma gadījumā par to paziņo saimniecībai un izsniedz bioloģiskās lauksaimniecības atbilstību apliecinošu dokumentu – izziņu par pārejas perioda uz bioloģisko lauksaimniecību uzsākšanu. Negatīva lēmuma gadījumā saimniecībai tiek nosūtīta informācija par veicamajām darbībām," vēsta L.Drozdovska.

 

Pārejas periods

Pēc kontroles institūcijas pozitīvā lēmuma sākas divu gadu pārejas periods uz bioloģisko lauksaimniecību, kura laikā lauksaimniecības produktus vēl nedrīkst pārdod ar norādi, ka tie ir bioloģiskie. Tikai otrajā pārejas perioda gadā saimniecībā saražoto produkciju jau var pārdod ar marķējumu "pārejas periodā uz bioloģisko lauksaimniecību".

Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikātu saimniecība saņem pēc pārejas perioda beigām (trešajā gadā), ja tiek ievēroti visi noteikumi. Tad arī savus saražotos produktus jau var marķēt ar norādi "bioloģiskā lauksaimniecība".

L.Drozdovska atgādina, ka arī pēc pārejas perioda beigām saimniecībā ir jāievēro visas bioloģiskās lauksaimniecības prasības, jo saimniecības uzraudzība ir nepārtraukta – tā tiek kontrolēta uz vietas vismaz reizi gadā, bet ir arī iepriekš nepaziņotas pārbaudes. Šo pārbaužu mērķis nav meklēt sīkas kļūdas vai atņemt lauksaimniekam sertifikātu, bet gan palīdzēt risināt problēmas un neskaidrības. Viss tiek darīts tāpēc, lai patērētājs būtu drošs – iegādātais bioloģiskās lauksaimniecības produkts tiešām ir dabīgs.

 

Sertifikāta zaudēšana

Pirms bioloģiskās lauksaimniecības statusa iegūšanas saimniecība divus gadus (pārejas periods) ir strādājusi ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm un tās apguvusi. Tāpēc bioloģiskās lauksaimniecības sertifikātu parasti lauksaimnieki zaudē retos izņēmuma gadījumos.

"Ja ir nenozīmīgi pārkāpumi un neatbilstības bioloģiskās lauksaimniecības prasībām un šīm neatbilstībām nav ievērojamas ietekmes uz produkcijas bioloģisko statusu, kontroles institūcija nosūta saimniecībai informāciju par veicamajām korektīvajām darbībām. Ja ir būtiski pārkāpumi un neatbilstības, no bioloģiskās lauksaimniecības konkrētajā saimniecībā var izslēgt lauku vai ražošanas nozari (piemēram, tikai konkrētas kultūras – rudzu vai visu graudu ražošanas nozari; kādu lopkopības produkcijas ražošanas veidu) un izslēgt uz noteiktu laiku, kas tiek noteikts atbilstoši neatbilstības ietekmei. Piemēram, ja lauks ir apstrādāts ar neatļautiem līdzekļiem, tad šim laukam atkārtoti jāiziet pārejas periods.

"Lai saimniecība kļūtu par bioloģisko, tai ir jāiegūst bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts."

Ja pārkāpumi ir izdarīti tīši vai mēģināts apzināti maldināt kontroles institūciju, saimniecība var zaudēt bioloģiskās lauksaimniecības statusu un saņemt  aizliegumu divus gadus atrasties bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā. Tas nozīmē, ka saimniecībai jāatmaksā viss attiecīgajā saistību periodā iepriekš saņemtais bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts," informē L.Drozdovska.

 

Šā brīža tendence

Zemkopības ministrijas dati rāda, ka 2011.gada sākumā Latvijā bija 3593 sertificētas bioloģiskās lauksaimniecības un bioloģiski sertificētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības aizņēma 166 338 ha jeb aptuveni 9 procentus no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības Latvijā.

Ministrijas dati atklāj arī šādu tendenci: lai gan pēdējos gados bioloģiski sertificēto saimniecību skaits kopumā samazinās, saimniecību lauksaimniecībā izmantotās zemes platības kaut nedaudz, bet tomēr gadu no gada pieaug. Pēdējā gada laikā bioloģiski  sertificētās platības ir palielinājušās par 3,1 procentu.
 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'lauksaimniecība  'pārtika  

  Ieteikt:  +1
-0

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole diaspora mediācija Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti