viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 
 
 

Saeimā apspriež iespēju ieviest “atraitņu pensijas”  7


Lidija Dārziņa,
LV portāls

12.03.2018

ĪSUMĀ

 • Saeimas Sociālo un darba lietu komisija sadarbībā ar Labklājības ministriju un Finanšu ministriju gatavos grozījumus likumā "Par valsts pensijām", kur viens no priekšlikumiem ir ieviest "atraitņu pensiju".  Princips balstās uz ieceri vienu gadu izmaksāt pabalstu pārdzīvojušajam laulātajam 50% apmērā no mirušā laulātā pensijas.
 • Likumā "Par valsts pensijām" paredzēts, ka no šā gada 1. jūlija piemaksa par vienu apdrošināšanas stāža gadu būs 1,50 eiro pensionāriem, kuriem pensija piešķirta līdz 1995. gada 31. decembrim. Deputāti atbalstīja darba grupas ierosinājumu par nepieciešamību veikt grozījumus likumā, lai piemaksu paaugstinātu arī tiem, kas pensionējās 1996. gadā, tādējādi novēršot pensiju reformas pirmā gada nelabvēlīgo ietekmi uz konkrētu pensionāru grupu.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +3
-1


Saistītie resursi

Tiesību akti
 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +3 -1

Priekšlikums ar likumu noteikt pārdzīvojušajam laulātajam iespēju saņemt daļu mirušā laulātā pensijas iegūst noteiktas aprises. To ir izteikusi Saeimā izveidotā darba grupa, kas pēta pensiju jautājumus. Darba grupas otrs ierosinājums ir nedaudz paplašināt pensijas paaugstinātās piemaksas saņēmēju loku. Lielāka piemaksa par katru stāža gadu likumā jau ir paredzēta no šā gada 1. jūlija.

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas darba grupa senioru atbalsta jautājumus ir skatījusi saistībā ar iespējamiem grozījumiem likumā "Par valsts pensijām".

Laulātā zaudējums daudziem nozīmē trūkumu

Nav pirmā reize, kad Latvijā politiķu dienaskārtībā nonāk jautājums par "atraitņu pensijām". Šobrīd izskatās, ka doma varētu arī materializēties.

Sociālo un darba lietu komisijas darba grupā izskatīts un atbalstīts  deputāta Andreja Klementjeva priekšlikums: pārdzīvojušajam laulātajam vienu gadu tiek izmaksāti 50% no mirušā laulātā pensijas.

Komisijas sēdē darba grupas pārstāvis deputāts Andris Siliņš, kurš ir arī Latvijas Pensionāru federācijas vadītājs, klāstīja, ka tas visu pensionāru problēmas nerisina, tomēr būtu uzskatāms kā pirmais solis, lai arī Latvijā, kā tas jau ir vairumā Eiropas Savienības valstu, tiktu iedibināts šāds "atraitņu pensiju" princips.

Komisijas sēdē pirmos vērtējumus izteica gan pieaicinātie eksperti, gan deputāti un atbildīgo ministriju pārstāvji.

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) pārstāvis Pēteris Leiškalns, vērtējot ierosinājumu par mirušā laulātā pensijas izmaksas pagarināšanu, norādīja, ka tas neatbilst Latvijas pensiju sistēmai, bet atbilst sociālo pabalstu sistēmai. Viņaprāt, Latvijas pensiju sistēmai atbilstu laulāto pensijas kopkapitāla modelis. Tas ir, ja balstās uz nosacījumu, ka viss, ko laulātie ir radījuši kopdzīves laikā, pieder viņiem abiem, – un tad par laulības periodu abiem laulātajiem tiek noteikts kopkapitāls.

LDDK pārstāvis arī vērsa uzmanību tam, ka pagaidām nav skaidrs, kas šajā kopsakarībā  notiek situācijā, ja persona nomirst, nesasniedzot pensijas vecumu.

Deputāts Andrejs Klementjevs informēja, ka, nākot ar šo priekšlikumu, ir caurlūkots, kā situācijas tiek risinātas citās ES valstīs, kur šāds atbalsta princips pārdzīvojušajam laulātajam darbojas. Sistēmas ir dažādas.  Piemēram, Slovākijā pārdzīvojušajam laulātajam tiek maksāta nesaņemtā pensija vienu gadu, ja laulātais ir nomiris pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Ir valstis, kur pārdzīvojušajam laulātajam mirušā pensiju maksā līdz mūža beigām. Luksemburgā maksā 60% no mirušā pensijas. Ir valstis, kur maksā konstantu summu, piemēram, Austrijā pārdzīvojušajam laulātajam maksā 1812 eiro.

Teiktais apliecina, ka ir ļoti dažādas pieejas. Pašreiz tikai Latvijā un Bulgārijā neesot šāda [īpaša] atbalsta pārdzīvojušajam laulātajam.

Vērtējot situācijas, kādas tās ir dzīvē, ir skaidrs, ka pat tad, ja pārdzīvojušajam laulātajam ir atstāts mantojums, viņam ir nepieciešams laiks likumos noteikto formalitāšu kārtošanai, lai to saņemtu. Līdz ar to pārdzīvojušajam laulātajam šis periods ir ne tikai morāli, bet arī finansiāli smags, tostarp vienam pašam nākas maksāt nekustamā īpašuma nodokli, komunālos maksājumus. Pārdzīvojušā laulātā dzīves līmenis ļoti daudzos gadījumos dramatiski pazeminās. Un tie ir arī riski, ka cilvēks nonāks trūcīgā statusā, piebilda deputāts.

Deputāts Romualds Ražuks uzskata, ka finansiāli šāds atbalsts attaisnotos, jo nebūs tik daudz trūcīgo un nevajadzēs maksāt sociālos pabalstus. Vienlaikus viņš iesaka padomāt, no kādas pensijas varētu būt piešķīruma summa, lai cilvēki nejustos, ka pret viņiem nerīkojas taisnīgi.

Ja Latvija ieviestu mirušā pensijas maksājumu pārdzīvojušajam laulātajam, tam no budžeta vajadzētu 12 miljonus eiro gadā, rēķinājuši priekšlikuma iesniedzēji.

Jāpaaugstina piemaksas arī 1996. gada pensionāriem

Piemaksu pie pensijas – vienu eiro  par katru apdrošināšanas stāža gadu, kāds uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, – maksā tiem, kas ir aizgājuši pensijā līdz 2012. gadam. Tam, kurš pensionējies pēc tam, piemaksa vairs nepienākas. Saistībā ar krīzi un tās sekām šo nelielo labumu "jaunākajiem" pensionāriem, neraugoties uz to, ka daudziem ir krietns darba stāžs arī līdz 1996. gadam, ar likumu atņēma.

Likumā "Par valsts pensijām" ar grozījumiem ir ieviesta norma, kas paredz no šā gada 1. jūlija piemaksu paaugstināt līdz 1,50 eiro – tiem, kuri pensionējās līdz 1995. gada 31. decembrim. Tātad cilvēkiem, kuri pensijā devās pirms jaunās pensiju sistēmas ieviešanas, kad katram iedzīvotājam (no 1996. gada) sāka reģistrēt viņa individuālo pensijas kapitālu.

Tagad atklājies, ka tiem cilvēkiem, kuri devās pensijā reformas pirmajā gadā (tas ir, 1996. gadā), pensiju tomēr vēl rēķināja pēc vecās sistēmas. Līdz ar to parādījusies problēma, ka uz šiem cilvēkiem pašreiz likums neattiecina piemaksas paaugstinājumu, kaut gan pensijas apmērs viņiem ir salīdzinoši mazāks. Bet jaunās normas mērķis bija atbalsts tieši mazāko pensiju saņēmējiem ar garu darba mūžu.

Deputāts A. Siliņš informēja, ka, izskatot reālo situāciju, secināts, ka ir viena pensionāru grupa, pensionāri, kuri ir pensionējušies 1996. gadā, kuriem pensija ir aprēķināta atbilstoši vecajām likuma normām, jo 1996. gadā vēl nevarēja rēķināt pensijas, izmantojot jauno likumu, tāpēc ka cilvēkiem vēl nebija reģistrēto sociālās apdrošināšanas maksājumu. Tādējādi apmēram 10 tūkstoši pensionāru, kas pensionējušies 1996. gadā, pazaudē [jeb negūs] tiesības uz paaugstināto piemaksu pie pensijas.

Tāpēc darba grupa rosina likumā noteikt, ka arī tiem, kam pensija piešķirta 1996. gadā, būtu paaugstināma piemaksa pie pensijas no pašreizējā 1 eiro uz 1,50 eiro par katru stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim.

Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre Karina Ploka informēja, ka ministrija atbalsta darba grupas iniciatīvu, kas vērsta uz pensionāru situācijas pakāpenisku uzlabošanu, un jau tiekot veikti pirmie aprēķini.

Savukārt Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktore Taisa Trubača norādīja, ka ir saprotama jautājuma aktualitāte un svarīgums, tomēr FM vērš uzmanību tam, ka šādiem priekšlikumiem ir negatīva ietekme uz budžetu. Pašreiz FM strādā pie jauno makroekonomisko prognožu precizēšanas. Tās būs zināmas tikai aprīļa otrajā pusē. FM uzskata, ka šādi grozījumi [likumā] ir jāsasaista ar papildizdevumiem un var tikt skatīti maija sākumā vai aprīļa otrajā pusē. Tad, kad būs sagatavota stabilitātes programma un būs zināmas jaunās nodokļu ieņēmumu prognozes.

Saeimas Sociālo un darba lietu komisija sadarbībā ar LM un FM gatavos grozījumus likumā "Par valsts pensijām".

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'demogrāfija  'sociālais nodoklis  

  Ieteikt:  +3
-1

 
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
Lasīt komentārus (7)
 
 
VECĀKIE    JAUNĀKIE
 
1 Kopā: 7
 

ligita
Iesaka:  +6  -1

Kā jau pie mums Visā Eiropā ir bet pie mums apspriež! VAJAG APSPRIEST KURŠ VAINĪGS PIE TĀ KA PIE MUMS VĒL TĀS NAV IEVIESTAS. Pēc 27 gadiem eiropas savienībā, pie mums ir ieviestas tikai deputātu algas tādas kā eiropā viss pārējais stipri atšķiras.

12.03.2018 08:56:50

Es
Iesaka:  +4  -1

Bet kā tad tām, kuras šķīrušās un gadiem dzīvo vienas ? Vai tā nav diskriminācija un dalīšana labajos un sliktajos.

12.03.2018 09:37:53

Mirdza
Iesaka:  +1  -0

Es to vairs nesagaidīšu...

12.03.2018 09:47:19

vvv
Iesaka:  +2  -3

Ar ko atraitne labāka par to pensionāru kurš šķīries vai vispār nav bijis precējies? Klaja veco ļaužu diskriminācija. Ar ko atraitnis labāks par škirteni?

12.03.2018 10:17:22

zzz
Iesaka:  +0  -1

Ar to, ka šķiroties abas puses ir izbeigušas jebkādas juridiskas saistības, atbildību vienam pret otru. Nevajadzēja šķirties, ja jau gribas vēl materiālus labumus no vīra.

12.03.2018 22:03:07

Andris
Iesaka:  +2  -2

Ne jau uz vienu gadu 50% no laulātā pensijas, bet uz visu atlikušo mūžu.

12.03.2018 12:09:04

Jānis Felsbergs
Iesaka:  +0  -0

Jāpalabo Klementjevs par Bulgāriju. Kaut Bulgārija skaitās nabadzīgāka valsts par Latviju,no 2017.gada bulgārijā ir noteikta atraitņu pensija 25% no saņemamās pensijas. Tāpat Bulgārijā pensionāri ir atbrīvoti no pacientu iemaksu maksāšanas. Tas tikai norāda, ka ne jau valsts trūcīgums nosaka vadošo politiķu attieksmi pret saviem senioriem. Latvijā ap 46% iedzīvotāju ienākumi ir zem nabadzības riska sliegšņā, t.sk. 38% pensionāru un t.sk 72,8 procenti pensionāru - vieninieku. Tas norāda, ka Latvijas politiskaā elite grib trekni dzīvot uz trūcīgo cilvēku rēķina.

14.03.2018 20:51:13

 
1 Kopā: 7
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti